Byla 1-211-66/2012

1Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Teresėlė Kazlauskienė, sekretoriaujant Dariui Kamandieriui, dalyvaujant prokurorui Ruslanui Boiko, gynėjui advokatui Aldevinui Švedui, nukentėjusiajai I. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,

3MINDAUGAS LUSAS, a/k ( - ) gimęs 1987-11-16 Urkionių k., Matuizų sen., Varėnos raj., Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, niekur nedirbantis, nevedęs, gyvenantis ( - ), anksčiau neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d., ir

Nustatė

42011 metais nuo gegužės 16 d. 23.00 valandos iki gegužės 17 d. 01.00 valandos, kaltinamasis M. L., gyvenantis ( - ), D. J. sodybos kieme, kiek vėliau ir gatvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio, tyčia sudavė rankomis, kojomis ir mediniu pagaliu I. M. ne mažiau 6 smūgius į nosies, kairės akies, kairio žando, kairės ausies, dešinio žasto sritis, pakaušio dešinę pusę ir į kitas kūno vietas, padarydamas nukentėjusiajam poodinę kraujosruvą kairės akies vokuose, kraujosruvą akies junginėje ir akiduobės aplinkiniuose minkštuosiuose audiniuose; poodines kraujosruvas kairės ausies kaušelyje ir kairio užausio srityje, kraujosruvą galvos minkštuosiuose audiniuose šioje srityje; kraujosruvą burnos gleivinėje kairio žando srityje; muštinę žaizdą, odos nubrozdinimą ir kraujosruvą galvos minkštuosiuose audiniuose pakaušio dešinėje; nosikaulio, dešinės akiduobės vidinės sienelės lūžius; galvos smegenų sumušimą, kraujo išsiliejimą po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimą po voratinkliniu dangalu ir smegenų skilveliuose; poodinę kraujosruvą dešiniame žaste, dėl ko nukentėjusysis I. M. nuo sunkios galvos traumos, pasireiškusios galvos smegenų sumušimu, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimu po voratinkliniu dangalu ir smegenų skilveliuose, komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu, suspaudimu ir strigimu, plaučių uždegimu, todėl 2011 m. gegužės 23 d., I. M. mirė. Tokiu būdu kaltinamasis M. L. nužudė I. M..

5Kaltinamojo M. L. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. l d. pilnai įrodyta paties kaltinamojo paaiškinimais, liudytojų parodymais, eksperto išvada ir kita bylos medžiaga.

6Kaltinamasis M. L. dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino ir parodė, kad jis nukentėjusiojo žudyti nenorėjo, nežino kodėl taip atsitiko. Pagalio nenaudojo. Nežino kodėl tokius parodymus davė, buvo labai sukrėstas tokio įvykio.

7Jis su G. L. gėrė jo namuose. Vakare išėjo į kiemą parūkyti ir išgirdo pas D. J. sodyboję konfliktą, riksmus. Gediminui pasakė, kad einam pažiūrėti kas ten vyksta. Ten konfliktavo S. C. ir I. M.. Jis norėjo juos išskirti. Nesuprato, kodėl S. C. ir I. M. konfliktavo. I. M. jam trenkė kumščiu. Gynėsi nuo jo ir I. M. du kartus trenkė bei jį pastūmė. G. L. juos išskyrė. I. M. nuo jo smūgio nenugriuvo. Po to viskas apsiramino, I. M. išėjo ir vėliau vėl atėjo į tą patį kiemą, vėl pradėjo konfliktuoti. V. J. I. M. pasakė, kad jis eitų namo. Jis jį išvedė už kelio, paleido ir grįžo atgal toliau su jais būti. Baigus gerti išėjo palydėti S. C. link mokyklos. Ją palydėjęs iki mokyklos, grįždamas namo sutiko I. M.. Jis pradėjo jį visokiais necenzūriniais žodžiais vadinti, todėl supyko ir trenkė jam kumščiu į veido sritį. Pagaliu nesudavė. I. M. sudavė kumščiu į veido sritį. Dar sudavė iš kojos į nugarą, tačiau jis irgi nenukrito. Jis nėra agresyvus niekada taip nebuvo, kad muštųsi, nežino kodėl taip atsitiko, labai gailisi.

8Jo dėdė G. L. rado I. M. gulintį. Kai jam tai pasakė, tai nepatikėjo. Nuėjęs rado jį ant kelio gulintį. Tada iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir I. M. išvežė, o jis grįžo namo. I. M. buvo stipriai išgėręs. Apie I. M. mirtį sužinojo 2011-05-23 d. po pietų. Jis sudavė iš kumščio į veidą du ar tris kartus, tiksliai neatsimena, bet čia buvo kieme. Ant kelio I. M. sudavė du smūgius iš rankos į veidą ir iš kojos į nugarą. Čia yra jo nuoširdus paaiškinimas. Apie pagalį pasakė, nes buvo išsigandęs.

9Dėl pareikšto civilinio ieškinio, tai norėtų kad nukentėjusioji I. Ž. jį sumažintų. Tiek pinigų neturi. Dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikšto ieškinio neprieštarauja ir su juo sutinka.

10Kaltinamasis patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.1. 143, 153-155, 160-161, 169, 171), kad 2011 m. gegužės 17 d. apie 22.00 val., kartu su G. L. užėjo į D. J. sodybos kiemą, nes girdėjo riksmus. Prie pavėsinės stovėjo S ir kaimo gyventojas I. M., kurį vadino pravarde „J“. Pavėsinėje stovėjo V. J., taip pat sėdėjo D. J. ir kieme buvo A., kurio pavardės nežino. Atėjęs pamatė, kad S barasi su I. M., todėl atsistojo tarp jų tokiu būdu norėdamas nutraukti jų konfliktą. Taip pat juos stūmė rankomis vieną nuo kito į šalis. Tuo momentu I. M. kumščiu trenkė jam į veido sritį. Supykęs kaltinamasis keturis kartus kumščiu sudavė I. M. į šono sritį bei du kartus koja spyrė jam į nugaros sritį. Tuo momentu jį sugriebė ir ėmė laikyti G. L., kad jis nemuštų I. M., tačiau po to paleido. Tada I. M. pradėjo įžeidinėti jį necenzūriniais žodžiais. Sugriebęs I. M. už striukės, pastūmė jį ir jis aukštielninkas nugriuvo ant namo laiptų. Ar griūdamas susižalojo, nematė. Atsikėlęs I. M. išėjo, o jis, G., S, V., D. ir A. liko pavėsinėje gerti alų. Po kai kurio laiko išėjo G. ir A., tačiau jis su likusiais dar pasiliko gerti alų, po to išsiskirstė.

11Kaltinamasis palydėjo S. iki mokyklos pastato ir ėjo į namus. Grįžtant pakeliui sutiko I. M., kuris ėjo link mokyklos pastato. Susitikus, I. M. vėl pradėjo jį įžeidinėti necenzūriniais žodžiais. Todėl du kartus koja spyrė jam į nugaros sritį. Nuo suduotų smūgių I. M. nenukrito. Tada paėmė medinį malkos pagalį, kuris gulėjo prie tvoros ir juo sudavė I. M. per galvą. Pataikė į pakaušį. Nuo suduoto smūgio I. M. taip pat nenukrito. Po to nuėjo į namus. Pagalį parsinešė ir įmetė į malkinę. Šį pagalį atidavė policijos pareigūnams, ant jo kraujo nesimatė.

12Atsikėlęs ryte, iš Ginto sužinojo, kad jis rado kruviną I. M., gulintį ant keliuko. Iškvietus medikus nuėjo pasižiūrėti kas atsitiko I. M.. Pastarasis gulėjo ant keliuko, kur naktį buvo jį sutikęs, tačiau šiek tiek toliau nuo jų susitikimo vietos. I. M. gulėjo aukštielninkas, matėsi sumuštas veidas. Atvykę medikai išvežė I. M.. Mano, kad konfliktas tarp jo ir I. M. įvyko dėl to, kad jis palydėjo S. Tą vakarą buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Nužudyti I. M. nenorėjo.

13Duotus parodymus kaltinamasis M. L. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu, parodydamas kaip jis smūgiavo I. M.; kaip jis buvo pastūmęs I. M. ir kokiu būdu jis nukrito taip pat parodė vietą, kur sudavė ir kokiu būdu sudavė I. M. į nugarą (spirdamas koja) ir kur jis pamatė pagalį, kaip smūgiavo juo I. M. į pakaušio sritį, kur nuėjo po konflikto, kur padėjo pagalį. (t.1, b.l. 144-151,162-167)

14Teisme nukentėjusioji I. Ž. parodė, kad nukentėjusysis I. M. yra jos brolis, vedęs nebuvo. Dirbdavo pas žmones įvairius darbus, pastovaus pragyvenimo šaltinio neturėjo. Gyveno su sugyventine S. C., tačiau paskutiniuoju metu jie kartu nebegyveno. Paaiškino, jog iš R. P. sužinojo, jog jos brolis I. M. dėl patirtų sužalojimų išvežtas į ligoninę, Kauno klinikas, kur buvo operuojamas ir vėliau, 2011 m. gegužės 23 d. ligoninėje mirė. Nukentėjusioji teigė, kad jos brolis dažnai konfliktavo su S. C., tačiau dėl kokių priežasčių nežino, nes brolis su niekuo kaime nekonfliktavo, nebuvo agresyvus. Išgerdavo dažnai.

15Paaiškino, kad mirus broliui visas su laidotuvėmis susijusias išlaidas padengė asmeniškai. Dėl nusikalstamos veikos jai buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, nes ji prarado brangų žmogų su kuriuo labai gerai sutardavo. Dėl žalos atlyginimo yra pateikusį civilinį ieškinį, prašo atlyginti žalą. (t.1, b.l. 29-30, 34-36). Teisme nukentėjusioji I. Ž. pareiškė, kad prašo atlyginti tik turtinę žalą, neturtinės nenori, nes nesitiki, kad bus atlyginta.

16Teisme liudytoja D. J. parodė, kad 2011 m. gegužės 16 d. apie 18.00 valandą, po ūkio darbų, pas ją pasiliko I. B., V. G., S. C., jos vyras V. J. ir sūnus V. J.. Sėdėjo pavėsinėje, vakarieniavo, gėrė alų. Apie 22.00 valandą atėjo S. C. sugyventinis I. M., kurį kaime pravardžiavo „J“. Tuo metu ant jo veido jokių sužalojimų nematė. Jis atsinešė puse butelio alaus, pradėjo konfliktuoti su S. C.. Po kiek laiko į sodybą atėjo M. L. ir G. L.. I. M. sugriebė S. C. už drabužių, nes norėjo ją prievarta išsivesti, tačiau ji niekur eiti nenorėjo, jam priešinosi. Pamena, jog jos sūnus V. J. nenorėjęs, kad viskas peraugtų į didesnį konfliktą, išstūmė I. M. iš pavėsinės ir liepė jam išeiti. Tačiau nukentėjusysis ir toliau kvietė S. C. eiti kartu su juo , nors ji to neorėjo. Taigi ten buvęs M. L. išbėgo iš pavėsinės ir sugriebęs I. M. už peties, pargriovė jį ant žemės, pradėjo spardyti. Nurodė, kad I. M. nukrito prie krūmų, o ne ant laiptų, todėl galvos į jų briauną nesusitrenkė. M. L. spardė jį į įvairiais kūno vietas, kur tiksliai liudytoja pasakyti negalėjo. M. L. nesiliaujant jos sūnus ir G. L. atitraukė kaltinamąjį nuo I. M..

17Tvirtino, kad viso konflikto metu I. M. nesudavė nei vieno smūgio M. L.. Po kiek laiko visiems išsiskirsčius į namus, liudytojai sūnus pasakė, kad S išėjo su Gediminu ir Mindaugu. Sekančią dieną, apie 07.00 valandą atėjęs M. L. liudytojai pasakė, kad I. M. išvežė greitoji, sakė, kad jei reikės sėdėti kalėjime už nukentėjusiojo sumušimus jis taip ir padarys.

18Duotus parodymus liudytoja D. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu, parodydama pavėsinę, kurioje visi vakarieniavo; vietą, kur pati sėdėjo ir kur sėdėjo kiti asmenys; vietą, kur nukrito I. M.. ( t.1, b.l. 46-51)

19Teisme liudytojas G. L. parodė, kad 2011 gegužės 16 d. buvo pas M. L. gėrė alų. Apie 22.00 valandą išgirdo šauksmus gretimoje sodyboje, kur gyveno D. J., todėl kartu su kaltinamuoju iki jos nuėjo. Užėjęs į kiemą, ją pamatė prie pavėsinės kartu su V. J., S. C. ir I. M., pravarde „J“. Teigė, kad tuo metu S. C. ir I. M. tarpusavyje konfliktavo, todėl M. L., priėjęs prie nukentėjusiojo, kumščiais pora kartų sudavė jam į veido sritį. I. M. nugriuvo ant žemės, prie pavėsinės, galvos nesusitrenkė. Kaltinamasis kojomis spyrė gulinčiam I. M. porą kartų, kur tiksliai nepamena. Nukentėjusysis konflikto metu kaltinamajam smūgių nesudavė. Tada liudytojas sugriebė M. L. ir atitraukė į šalį. I. M. atsikėlė, atsisėdo ant laiptų, kraujo nesimatė. Ryte, kai išmiegojo iš G. L. sužinojo, kad I. M. guli sumuštas ant kaimo keliuko.

20Iš pagarsintų dokumentų matyti, kad duotus parodymus liudytojas G. L. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu, parodydamas vietą, kur buvo nugriuvęs I. M. ir kaip jis atitraukė M. L. nuo I. M.. (t.1, b.l. 55-58)

21Teisme liudytojas V. J. parodė, kad 2011 m. gegužės 16 d., po nudirbtų ūkio darbų, jis, jo motina D. J., tėvas V. J., I. B., S. C. ir V. G. sėdėjo pavėsinėje, vakarieniavo ir gėrė alų. Apie 20.00 valandą I. su V. išėjo namo. Liudytojo tėvas taip pat nuėjo į namus ilsėtis, o jie liko sėdėti, toliau gėrė alų. Sėdint pavėsinėje pas juos atėjo S. C. sugyventinis I. M., su savimi atsinešė puse butelio alaus, tuo metu ant jo liudytojas jokių sužalojimų nematė. Nukentėjusysis pradėjo konfliktuoti su S. C. priekaištavo, kad ji pastarajam neperka maisto, kvietė ją eiti namo, tačiau S. C. atsisakė. Nukentėjusysis ant jos stipriai šaukė. Tuo metu į sodybą atėjo G. L. ir M. L., kuris priėjo prie nukentėjusiojo ir kumščiu smogė jam į veidą. Nuo smūgio I. M. nugriuvo ant žemės prie pavėsinės, bet į laiptus galvos nesusitrenkė. Jam nugriuvus, kaltinamasis pradėjo spardyti jį kojomis į krūtinę ir šonus. Jam nesiliaujant liudytojas kartu su G. L. sugriebė M. L. ir atitraukė nuo gulinčio nukentėjusiojo. Atsikėlęs I. M. išėjo.

22Tvirtino, kad konflikto metu I. M. jokių smūgių M. L. nesudavė. I. M. išėjus, jis, S. C. ir M. L. tolau gėrė alų. Vėliau M. L. ir S. C. išėjo, o jis nuėjo miegoti. Sekančią dieną sužinojo, kad sumuštą I. M. išvežė greitoji medicinos pagalba. (t.1, b.l. 59-60, 61)

23Duotus parodymus liudytojas V. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu, parodydamas pavėsinę, kurioje visi vakarieniavo, vietą, kur sėdėjo I. M. ir jis, taip pat vietą, kur sėdėjo S. C. ir motina. Parodė, kaip jis išstūmė I. M. iš pavėsinės, kur jis stovėjo. Parodė kaip M. L. smūgiavo I. M.; kur nukrito pastarasis, kaip buvo spardomas ir kur buvo atitrauktas M. L. nuo I. M.. (t.1, b.l. 62-69)

24Teisme liudytoja S. C. parodė, kad ji, D. J., jos vyras V. J., I. B., V. G. ir V. J. sėdėjo pavėsinėje, vakarieniavo, gėrė alų. Po kiek laiko pavėsinėje liko ji, D. J. ir V. J.. Jiems ten besėdint, apie 22.00 valandą, atėjo jos buvęs sugyventinis I. M., su kuriuo pastaruoju metu nebegyvena. Su savimi atsinešė pusę butelio alaus. Pastebėjo, kad I. M. buvo išgėręs. Pastarasis liudytojai liepė grąžinti likusius pinigus, kai ji pirko jam maistą, todėl I. M. davė trisdešimt litų. Tada nukentėjusysis liepė jai eiti į namus, kartu su juo, tačiau ji nesutiko. Teigė, jog tuo metu tarp jų kilo konfliktas vos neperėjęs į muštines. Todėl M. L. priėjęs prie I. M., trenkė jam kumščiu, kuris nuo smūgio nugriuvo. Po to kaltinamasis pradėjo jį spardyti kojomis. Pamatę, kad M. L. muša I. M., G. L. su V. J. atitraukė jį nuo nukentėjusiojo. Atsikėlęs I. M. išėjo. Kiek vėliau M. L., palydėjo liudytoją ir grįžo atgal, o ji nuėjo pas seserį, kur pernakvojo. Eidama I. M. niekur nematė.

25Kitą rytą sužinojo, kad I. M. išvežė greitoji, nes jis buvo sumuštas. Tvirtino, kad konflikto metu I. M. nesudavė nei vieno smūgio M. L., be to nukentėjusysis prieš konfliktą sužalojimų neturėjo.

26Duotus parodymus liudytoja S. C. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje ikiteisminio tyrimo metu, parodydama pavėsinėje vietą kur sėdėjo ji, D. J., I. M. ir V. J.. Parodė kaip V. J. išstūmė I. M., kur pastarasis buvo nugriuvęs. Kaip atitraukė M. L. nuo I. M., link kur išėjo nukentėjusysis. Taip pat iki kur liudytoją palydėjo M. L.. (t.1, b.l. 74-80)

27Be kaltinamojo, nukentėjusiosios, liudytojų parodymų I. M. nužudymo aplinkybes patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai.

28Teismo medicinos specialisto išvada Nr. M 531/11 (02), patvirtina, kad I. M., gim. 1966-09-03, mirė nuo sunkios galvos smegenų traumos, pasireiškusios galvos smegenų sumušimu, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimu po voratinkliniu dangalu ir smegenų skilveliuose. Tai komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu, suspaudimu ir strigimu, plaučių uždegimu. I. M. mirė 2011-05-23, 12.05 val. I. M. ligoninėje gydytas ilgiau kaip parą laiko, todėl medžiaga toksiloginiam tyrimui lavono tyrimo metu neimta. Medicininiuose dokumentuose pažymėta, jog pristačius I. M. į ligoninę iš burnos jautėsi alkoholio kvapas. I. M. lavone konstatuoti šie sužalojimai: poodinė kraujosruva kairės akies vokuose, akies junginėje ir akiduobės aplinkiniuose minkštuose audiniuose, kairės ausies kaušelyje ir kairio užausio srityje, galvos minkštuose audiniuose šioje srityje, burnos gleivinėje kairio žando srityje, muštinė žaizda, odos nubrozdinimas ir kraujosruva galvos minkštuosiuose audiniuose pakaušio dešinėje, nosikaulio, dešinės akiduobės vidinės sienelės lūžiai, galvos smegenų sumušimas, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimas po voratinkliniu dangalu ir smegenų skilveliuose, kraujosruva dešiniame žaste. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais paveikus nosies, kairės akies, kairio žando, kairės ausies, dešinio žasto sritis ir pakaušio dešinę pusę 6 ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Tikėtina, jog po suduotų smūgių į nosį, kairę akį, kairį žandą ir kairės ausies sritį I. M. griuvo aukštielninkas ir pakaušio dešine puse trenkėsi į kietą buką daiktą ar kietą pagrindą. Tam neprieštarauja išorinių sužalojimų pobūdis ir lokalizacija, galvos smegenų sužalojimų pobūdį, smegenų sumušimo lokalizacija kaktinių skilčių priekiniuose poliuose ir pamatinėse jų dalyse. Sužalojimai padaryti maždaug prieš savaitę laiko iki mirties, tai patvirtina kraujosruvų spalva, fibrinas ir ląstelinė reakcija galvos sužalojimuose, medicininių dokumentų duomenys. Sužalojimai atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą dėl galvos smegenų sumušimo ir kraujo išsiliejimo po kietuoju galvos smegenų dangalu, sukėlusiu galvos smegenų suspaudimą, kas šiuo konkrečiu atveju tapo mirties priežastimi. Sužalojimai galėjo būti padaryti įvairiomis aplinkybėmis, tame tarpe ir kovos bei savigynos metu. Šiuo atveju savarankiškų veiksmų galimybę apsprendė sąmonės būklė. Tikėtina, jog po patirtų sužalojimų I. M. galėjo būti sąmoningas ir atlikti savarankiškus veiksmus, kol išsivystė galvos smegenų suspaudimas. Kiek ilgai po sužalojimų padarymo jis galėjo būti sąmoningas ir galėjo atlikti savarankiškus veiksmus, nustatyti galimybės nėra. (t.1, b.l. 17-23).

29Teismo medicinos specialisto išvada Nr. PM 35/11 (02), kurioje nurodyta, kad papildomai pateiktas klausimas yra situacinio pobūdžio, todėl duomenys vertinami visumoje, t.y. aplinkybės, galimai žalojusio daikto savybės, sužalojimų pobūdis, lokalizacija. Pateiktos papildomos aplinkybės, t.y. I. M. griuvo ant žemės - žolės (gana minkšto paviršiaus) ir galvos nesusitrenkė, o įtariamasis nurodo jog sudavė smūgį (ius) I. M. pagaliu. Aprašytos pagalio savybės, sužalojimų pobūdis ir lokalizacija neprieštarauja tam, jog smūgis (iai) nurodytu pagaliu galėjo būti suduotas (i) I. M. į pakaušio sritį. Tam neprieštarauja išorinių sužalojimų pakaušio srityje pobūdis ir lokalizacija, galvos smegenų sužalojimo pobūdis, smegenų sumušimo lokalizacija kaktinių skilčių priekiniuose poliuose ir pamatinėse jų dalyse. Mažai tikėtina, jog šiuo pagaliu suduoti smūgiai į nosį, kairę akį, kairį žandą ir kairės ausies sritį. Į šias sritis smūgiai galėjo būti suduoti kumščiais spardant kojomis ar pan. Kuris smūgis turėjo lemiamos įtakos I. M. mirčiai, nustatyti nėra galimybės, nes galvos smegenų sumušimas susidarė nuo smūgių visumos, o kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu virš abiejų pusrutulių, kraujo išsiliejimas po voratinkliniu dangalu ir smegenų skilveliuose galėjo įvykti nuo bet kurio smūgio į galvą. (t.1, b.l. 25-28).

30Įvykio vietos apžiūros protokolas, patvirtina, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) (t.1, b.1. 5-8).

31Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad įtariamasis M. L. geranoriškai pateikė medinį pagalį, kuriuo sužalojo I. M.. (t.1, b.l. 107-109).

32Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas įtariamojo M. L. pateiktas medinis pagalys, kuriuo jis sužalojo I. M.. Apžiūros metu nustatyta, kad ant medinio pagalio briaunos yra rudos spalvos dėmės, panašios į kraują. Pagalio svoris – 1,460 kg. (t.1, b.l. 110-113, 114-117).

33Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad įtariamasis M. L. geranoriškai pateikė batus ir megztinį, kuriomis vilkėjo (avėjo) nusikalstamos veikos padarymo metu (t.1, b.l. 118).

34Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti įtariamojo M. L. pateikti batai ir megztinis. (t.1, b.l.119-121).

35Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2011-05-24 Varėnos ligoninės darbuotojų pateikti I. M. drabužiai (guminiai batai, kelnės, striukė). (t.1, b.l. 124-127).

36Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2011-05-24 Varėnos ligoninės darbuotojai pateikė I. M. drabužius (guminius batus, kelnes, striukę). (t.1, b.l. 123).

37Lyginamųjų pavyzdžių paėmimo protokolas patvirtina, kad 2011-05-30 iš įtariamojo M. L. buvo paimti seilių pavydžiai. (t.1, b.l. 122).

38Iš specialisto išvados Nr. S 255/11(01) matyti, kad ant I. M. striukės rasti kraujo pėdsakai. Atliktas DNR tyrimas patvirtina, gautą vieno vyriškos lyties asmens DNR profilį, kuris sutampa su I. M. DNR profiliu su 99,999999999999% tikimybe. Ant pliauskos (medinio pagalio) rasti kraujo pėdsakai. Atlikus DNR tyrimą, DNR profilio, tinkamo asmens identifikavimui, negauta. Ant M. L. batų, megztinio, I. M. džinsinių kelnių žmogaus kraujo nerasta. (t.1, b.l. 133-134).

39Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir įvertinęs visus surinktus įrodymus, tai yra kaltinamojo M. L. aiškinimą, liudytojų parodymus apie įvykio laiką, vietą, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, specialistų išvadas apie sužalojimo padarymo aplinkybes. I. M. kūne rastų sužalojimų pobūdį, jų padarymo mechanizmą, šių sužalojimų sunkumo laipsnį, daro išvadą, jog visi šie faktiniai duomenys vieni kitus papildo ir patvirtina, kad kaltinamasis M. L., sudavė rankomis, kojomis bei mediniu pagaliu I. M. ne mažiau 6 smūgius į galvos sritį, padarė sužalojimus, nuo kurių I. M. mirė. Taigi tarp M. L. nusikalstamų veiksmų ir atsiradusių pasekmių – nukentėjusiojo mirties – yra tiesioginis priežastinis ryšys.

40M. L. bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad I. M. sudavė keletą smūgių į galvos sritį ir kitas kūno vietas, nes taip norėjo apsaugoti S. C., ant kurios nukentėjusysis šaukė. Liudytojai V. J., G. L., D. J. ir S. C. - parodė, kad sodyboje M. L. konfliktavo su I. M., jį mušė. Teismas tiki ir vertina M. L. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, nes jie atitinka faktinėms aplinkybėms. M. L. parodymus duotus teisminio nagrinėjimo metu teismas vertina kaip siekimą sušvelninti atsakomybę ir nelaiko jų nenuoširdžiais. Tai teismas daro atsižvelgdamas į kaltinamojo asmenybę, jo socialinę brandą ir tiki, kad dėl padaryto nusikaltimo jis nuoširdžiai gailisi. Kaltinamasis taip pat neneigė, jog kiek vėliau jis vėl buvo sutikęs nukentėjusįjį tarp jų įvykus konfliktui pastarajam trenkė su mediniu pagaliu per galvą, kurį parsinešė namo ir numetė prie kitų pagalių. Šis medinis pagalys buvo rastas M. L. parodymų patikrinimo vietoje metu, daiktų parodymo atpažinti metu kaltinamasis ją atpažino kaip medinę lazdą, kuria trenkė per galvą I. M.. Abejoti M. L. aiškinimu teismas neturi pagrindo, juo labiau, kad ir minėti liudytojai paaiškino matę, kaip kaltinamasis, susikivirčijęs su nukentėjusiuoju, trenkė kumščiu pastarajam į veidą, nugriuvus jį spardė. Sekančią dieną po įvykio sužinojo, kad I. M. dėl patirtų didelių sužalojimų išvežtas į ligoninę, kur vėliau mirė. Byloje nenustatyti jokie kiti pašaliniai asmenys, kurie konfliktavo su I. M., prieš jį smurtavo ir galėjo sukelti tokias pasekmes. Teismas daro išvadą, kad niekas kitas, o būtent M. L. asmeninio konflikto metu nužudė I. M.. M. L. smūgiuodamas į galvos sritį nukentėjusiajam, nesiekė jo nužudyti, bet privalėjo numatyti, kad tai gali sukelti nepataisomas pasekmes, tačiau buvo abejingas pasekmių atžvilgiu ir leido tokiems padariniams atsirasti, veikdamas netiesiogine tyčia nužudė I. M..

41Tai patvirtina rasto sužalojimo I. M. galvos srityje pobūdis, specialisto išvada – aprašytos pagalio savybės neprieštarauja tam, jog smūgis nurodytu pagaliu galėjo būti suduotas I. M. į pakaušio sritį. Tam neprieštarauja išorinių sužalojimų pakaušio srityje pobūdis ir lokalizacija, galvos smegenų sužalojimo pobūdis, smegenų sumušimo lokalizacija kaktinių skilčių priekiniuose poliuose ir pamatinėse jų dalyse. (t.1. b.l. 25-28) M. L. nenumatė mirtinas pasekmes ir šių pasekmių nesiekė. Taigi M. L. nužudė I. M. veikdamas netiesiogine tyčia.

42Kaltinamasis M. L. paaiškino, kad sekančią dieną po įvykio kartu su G. L. radus gulintį nukentėjusįjį iškvietė greitąją pagalbą ir padėjo pastarąjį įkelti į automobilį, ši aplinkybė patvirtina tai, kad M. L. pagaliu smūgiuodamas į galvos sritį, nesiekė mirtinų pasekmių nukentėjusiojo atžvilgiu.

43Kaltinamojo aiškinimas, jog konflikto metu D. J. sodyboje, I. M. akis jau buvo sužalota, o M. L. skiriant pastarąjį nuo S. C. nukentėjusysis smogė jam kumščiu į veidą, teismo vertinami, kaip nepagrįsti. Pirmiausia, liudytojai V. J., G. L., D. J. ir S. C. nurodė visai kitas konflikto aplinkybes, t.y., kad konflikto metu M. L. išbėgęs iš pavėsinės sugriebė I. M. ir kumščiu trenkė į veidą, šiam nugriuvus pradėjo jį spardyti. Minėti liudytojai taip pat patvirtino, kad nukentėjusiajam atėjus pas D. J. į sodybą sužalojimų ant jo veido niekas nematė. Taigi tokie M. L. aiškinimai vertinami, kaip jo pasirinktas gynybos būdas, siekiant palengvinti savo teisinę padėtį. Kaltinamasis pakankamai tiksliai prisimena įvykio aplinkybes ir savo veiksmus po įvykio. (t.1 b.l. 153-155, 160-161). Todėl M. L. privalo atsakyti už padarytus nusikalstamus veiksmus.

44Esant visumai neginčytinų įrodymų ir faktinių aplinkybių, t.y., kad nuo 2011 m. gegužės 16 d. 23.00 valandos iki 2011 m. gegužės 17 d. 01.00 valandos kaltinamasis M. L., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio, tyčia sudavė rankomis, kojomis ir mediniu pagaliu I. M. ne mažiau 6 smūgius, taip nenorėdamas jo nužudyti, jį nužudė, teismas daro išvadą, kad M. L. kaltė nužudžius I. M. įrodyta visiškai, jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d.

45Kaltinamasis nuosekliai tvirtino, kad įvykio dieną jis gėrė alkoholinius gėrimus, todėl jautėsi apsvaigęs. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog pastarasis įvykio metu galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti, todėl jis privalo atsakyti už nusikalstamais veiksmais sukeltas pasekmes. M. L. paaiškino, jog būdamas blaivus, nebūtų taip smurtavęs I. M. atžvilgiu. (t.1, b.l. 160-161)

46Taigi šie duomenys patvirtina, kad M. L. nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo nusikalstamų veiksmų padarymui. Todėl teismas apsvaigimą nuo alkoholio pripažįsta jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

47M. L. nuosekliai papasakojo visas įvykio aplinkybes. Jo veiksmai po įvykio rodo, kad pastarasis apgailestauja dėl savo veiksmų ir nuoširdžiai gailisi. Todėl teismas jo nuoširdų prisipažinimą ir gailėjimąsi pripažįsta atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

48Teismas, skirdamas M. L. bausmę, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamojo asmenybę ir dėl jo veiksmų atsiradusias pasekmes.

49Padarytą nusikaltimą baudžiamasis įstatymas (Lietuvos Respublikos BK 11 str.) priskiria prie labai sunkių nusikaltimų. Dėl kaltinamojo M. L. nusikalstamų veiksmų atsirado neatstatomos pasekmės – I. M. neteko gyvybės. Byloje nėra duomenų, kad pastarasis ir anksčiau būtų smurtavęs. M. L. nusikalto pirmą kartą, negydytas psichiatrijos ligoninėse ir neįrašytas į jų įskaitas, teisiamas pirmą kartą

50Esant šioms aplinkybėms, jam skirtina baudžiamojo įstatymo, reglamentuojančio atsakomybę už padarytą nusikaltimą, sankcijoje numatyta laisvės atėmimo minimali bausmė.

51Nustatydamas šios bausmės trukmę teismas įvertina tai, kad yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir viena sunkinanti aplinkybė. Nusikaltimą M. L. padarė, veikdamas netiesiogine tyčia, tačiau jis nusikalto pirmą kartą, anksčiau neteistas. Nors bylos duomenys tvirtina, kad kaltinamasis buvo baustas administracine tvarka, tačiau ši pažeidimo rūšis pastarajam teistumo neužtraukia. Nusikalstamą veiką padarė kito t.y. paties girto nukentėjusiojo agresyvūs veiksmai S. C. atžvilgiu. Stojo ginti moterį.

52Nukentėjusioji I. Ž. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 2 855,50 Lt turtinės žalos ir 50 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad turėjo su laidojimu susijusių išlaidų. Nukentėjusiosios reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas byloje esančiais įrodymais (1 t.b.l.34-36), todėl tenkintinas pilnai. Dėl neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusioji I. Ž. atsisakė, todėl teismas šio klausimo nesprendžia.

53Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys 7 439,90 Lt išlaidoms, susijusioms su nukentėjusiojo gydymu atlyginti, pagrįstas ir tenkintinas pilnai.

54Prie baudžiamosios bylos esančių daiktų, turinčių reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, likimas spręstinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str. nuostatomis.

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 308 str.,

Nutarė

56M. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d., ir nuteisti laisvės atėmimu 7 (septyniems) metams.

57Bausmės pradžia – nuosprendžio paskelbimo diena, t.y. 2012-04-04 d.

58Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendis įsiteisės.

59Vadovaujantis LR BK 66 str. nuostatomis, į bausmės atlikimo laiką įskaityti sulaikymo ir kardomojo kalinimo laiką nuo 2011-05-18 d. iki 2012-04-04 d.

60Iš M. L. I. Ž. naudai priteisti 2 855,50 Lt turtinei žalai atlyginti. Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai priteisti 7 439,90 Lt išlaidoms, susijusioms su nukentėjusiojo gydymu atlyginti.

61Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str., turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti daiktus: M. L. batai ir megztinis; nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinami M. L., I. M. drabužiai (guminiai batai, džinsinės kelnės, striukė), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti nukentėjusiajai I. Ž.. DNR (seilių) pavydžiai, medinis pagalys, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinami. Visi daiktai saugomi Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK Daiktinių įrodymų saugojimo kambaryje. (t. 1, b.l. 135)

62Laikiną nuosavybės teisių apribojimą taikytą į M. L. priklausančias pinigines lėšas, esančias jo vardu AB „DNB bankas“ atidarytose sąskaitose Nr. ( - ) (sąskaitos likutis 637,02 Lt) ir Nr. ( - ) (sąskaitos likutis 1,89 Lt), palikti galioti iki civilinių ieškinių padengimo, po to – panaikinti.

63Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio jam įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Teresėlė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje,... 3. MINDAUGAS LUSAS, a/k ( - ) gimęs 1987-11-16 Urkionių k., Matuizų sen.,... 4. 2011 metais nuo gegužės 16 d. 23.00 valandos iki gegužės 17 d. 01.00... 5. Kaltinamojo M. L. kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK... 6. Kaltinamasis M. L. dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino ir parodė, kad... 7. Jis su G. L. gėrė jo namuose. Vakare išėjo į kiemą parūkyti ir išgirdo... 8. Jo dėdė G. L. rado I. M. gulintį. Kai jam tai pasakė, tai nepatikėjo.... 9. Dėl pareikšto civilinio ieškinio, tai norėtų kad nukentėjusioji I. Ž.... 10. Kaltinamasis patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t.1,... 11. Kaltinamasis palydėjo S. iki mokyklos pastato ir ėjo į namus. Grįžtant... 12. Atsikėlęs ryte, iš Ginto sužinojo, kad jis rado kruviną I. M., gulintį... 13. Duotus parodymus kaltinamasis M. L. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 14. Teisme nukentėjusioji I. Ž. parodė, kad nukentėjusysis I. M. yra jos... 15. Paaiškino, kad mirus broliui visas su laidotuvėmis susijusias išlaidas... 16. Teisme liudytoja D. J. parodė, kad 2011 m. gegužės 16 d. apie 18.00... 17. Tvirtino, kad viso konflikto metu I. M. nesudavė nei vieno smūgio M. L.. Po... 18. Duotus parodymus liudytoja D. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 19. Teisme liudytojas G. L. parodė, kad 2011 gegužės 16 d. buvo pas M. L. gėrė... 20. Iš pagarsintų dokumentų matyti, kad duotus parodymus liudytojas G. L.... 21. Teisme liudytojas V. J. parodė, kad 2011 m. gegužės 16 d., po nudirbtų... 22. Tvirtino, kad konflikto metu I. M. jokių smūgių M. L. nesudavė. I. M.... 23. Duotus parodymus liudytojas V. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 24. Teisme liudytoja S. C. parodė, kad ji, D. J., jos vyras V. J., I. B., V. G. ir... 25. Kitą rytą sužinojo, kad I. M. išvežė greitoji, nes jis buvo sumuštas.... 26. Duotus parodymus liudytoja S. C. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje... 27. Be kaltinamojo, nukentėjusiosios, liudytojų parodymų I. M. nužudymo... 28. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. M 531/11 (02), patvirtina, kad I. M.,... 29. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. PM 35/11 (02), kurioje nurodyta, kad... 30. Įvykio vietos apžiūros protokolas, patvirtina, kad buvo apžiūrėta įvykio... 31. Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad įtariamasis M. L. geranoriškai... 32. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas įtariamojo M.... 33. Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad įtariamasis M. L. geranoriškai... 34. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti įtariamojo M.... 35. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėti 2011-05-24... 36. Iš daiktų pateikimo protokolo matyti, kad 2011-05-24 Varėnos ligoninės... 37. Lyginamųjų pavyzdžių paėmimo protokolas patvirtina, kad 2011-05-30 iš... 38. Iš specialisto išvados Nr. S 255/11(01) matyti, kad ant I. M. striukės rasti... 39. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir įvertinęs visus surinktus... 40. M. L. bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad I. M. sudavė keletą smūgių į... 41. Tai patvirtina rasto sužalojimo I. M. galvos srityje pobūdis, specialisto... 42. Kaltinamasis M. L. paaiškino, kad sekančią dieną po įvykio kartu su G. L.... 43. Kaltinamojo aiškinimas, jog konflikto metu D. J. sodyboje, I. M. akis jau buvo... 44. Esant visumai neginčytinų įrodymų ir faktinių aplinkybių, t.y., kad nuo... 45. Kaltinamasis nuosekliai tvirtino, kad įvykio dieną jis gėrė alkoholinius... 46. Taigi šie duomenys patvirtina, kad M. L. nusikalto būdamas apsvaigęs nuo... 47. M. L. nuosekliai papasakojo visas įvykio aplinkybes. Jo veiksmai po įvykio... 48. Teismas, skirdamas M. L. bausmę, atsižvelgia į padaryto nusikaltimo... 49. Padarytą nusikaltimą baudžiamasis įstatymas (Lietuvos Respublikos BK 11... 50. Esant šioms aplinkybėms, jam skirtina baudžiamojo įstatymo,... 51. Nustatydamas šios bausmės trukmę teismas įvertina tai, kad yra viena jo... 52. Nukentėjusioji I. Ž. byloje pareiškė civilinį ieškinį dėl 2 855,50 Lt... 53. Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštas civilinis ieškinys 7 439,90... 54. Prie baudžiamosios bylos esančių daiktų, turinčių reikšmės šiai... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 308... 56. M. L. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 57. Bausmės pradžia – nuosprendžio paskelbimo diena, t.y. 2012-04-04 d.... 58. Kardomąją priemonę – suėmimą – palikti galioti iki nuosprendis... 59. Vadovaujantis LR BK 66 str. nuostatomis, į bausmės atlikimo laiką įskaityti... 60. Iš M. L. I. Ž. naudai priteisti 2 855,50 Lt turtinei žalai atlyginti.... 61. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 94 str., turinčius reikšmės... 62. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą taikytą į M. L. priklausančias... 63. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtam nuteistajam nuo...