Byla TS-6-878/2018
Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Alytaus pataisos namuose nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Inga Liubinienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo G. Z. skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Alytaus pataisos namuose nutarimo netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

3Teismas

Nustatė

4G. Z., asmens kodas ( - ) nuteistas Kauno apylinkės teismo 2017 m. liepos 31 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams. Paskirta bausmė, vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 30 d. nuosprendžiu, kuris pakeistas Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžiu, ir kuriuo G. Z. paskirta bausmė už nusikalstamas veikas, numatytas BK 187 straipsnio 1 dalyje (4 veikos), 284 straipsnio 1 dalyje (2 veikos) ir 187 straipsnio 3 dalyje, paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi (8 mėnesių 17 dienų) bei jam paskirta galutinė subendrinta bausmė - laisvės atėmimas 1 metams 2 mėnesiams. Bausmės pradžia – 2017 m. liepos 31 d., bausmės pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30 d.

5Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Alytaus pataisos namuose (toliau – Komisija), išnagrinėjusi nuteistojo prašymą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 357-13 nutarė netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 157 straipsnio nuostatas ir rekomendavo nuteistajam dalyvauti elgesio korekcijos programose.

6Nutarime Komisija nurodė nuteistąjį teigiamai charakterizuojančias aplinkybes, tačiau pažymėjo, kad pataisos namuose nuteistasis nesimoko, turi finansinių įsipareigojimų, kurių nevykdo, neturi stiprių ryšių su artimaisiais. Nuteistasis charakterizuojamas kaip greitai prarandantis savitvardą, dėl to pasielgia impulsyviai, naudodamas agresyvius veiksmus, yra nelinkęs pasimokyti iš patyrimo, jam nesvarbi kitų nuomonė. Be to, nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika vertinama 73 balais, iš kurių 20 yra statiniai, o 53 yra dinaminiai veiksniai. Nuteistasis nepadarė akivaizdžios pažangos mažinant nusikalstamo elgesio riziką, todėl nėra pagrindo jam taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

7Skunde nuteistasis G. Z. su Komisijos išvadomis nesutiko, prašė taikyti jam lygtinį paleidimą. Skunde nurodė, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo jo prašymą, neatsižvelgė į jo pateiktus dokumentus. Jis vykdo paskirtas individualias socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, taip pat lanko ir papildomus užsiėmimus. Pataisos namuose kreipėsi dėl įdarbinimo, tačiau įdarbintas nebuvo, o jį dominančios verslo organizavimo ir investavimo mokymo programos nėra, todėl jis pataisos namuose mokosi savarankiškai. Priteistą sumą išmokės, priėmęs jam priklausantį palikimą.

8Skundas atmetamas.

9BVK 157 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, ir kurių nusikalstamo elgesio rizika žema ir (ar) pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Taigi, sprendžiant klausimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, vertintina nuteistojo nusikalstamo elgesio rizika ir pažanga ją mažinant.

10BVK 8 ir 9 straipsniuose įtvirtinti bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese principas bei teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principai, kurių pagrindu turi būti vertinamas nuteistojo elgesys ir galimybė jį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, esant pagrindui manyti, kad jis integruosis į visuomenę bei būdamas laisvėje laikysis įstatymų ir daugiau nenusikals. Pažymima, kad taikyti lygtinį paleidimą yra teismo teisė, o ne pareiga.

11Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad Komisija išnagrinėjo visus duomenis, reikšmingus sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, ir tinkamai juos įvertino. Nuteistasis G. Z. vykdo individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir papildomus užsiėmimus, yra atlikęs įstatymo reikalaujamą laisvės atėmimo bausmės dalį. Teismas teigiamai vertina, kad nuteistasis buvo vieną kartą paskatintas, neturi drausminių nuobaudų, tačiau pažymi, kad vertinant, ar įmanoma nuteistąjį toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, svarbu atsižvelgti į aplinkybių visumą, ir lemiamą reikšmę turi nusikalstamo elgesio rizika bei pažanga ją mažinant. Nuteistojo G. Z. nusikalstamo elgesio rizika yra vidutinė – 73 balai pagal OASys, todėl šiuo atveju turi būti nustatyta akivaizdi ir ženkli pažanga, mažinant veiksnius, praeityje lėmusius jo nusikalstamą elgesį, ir leidžianti pagrįstai tikėtis, jog ateityje jis laikysis įstatymų ir nenusikals. Tačiau teismas, visapusiškai įvertinęs nuteistąjį charakterizuojančias aplinkybes, tokios pažangos nenustatė.

12Teismas kritiškai vertina nuteistojo skunde išreiškiamą siekį jam priteistas sumas išmokėti išėjus į laisvę ir priėmus palikimą. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių jo gerą finansinę padėtį. Be to, kaip matyti iš asmens bylos medžiagos, būdamas pataisos namuose nuteistasis gavo piniginių lėšų į savo sąskaitą, tačiau didžiąją jų dalį išleido asmeninėms reikmėms, ieškinio dengti nebandė. Taigi nėra pagrindo tikėtis, kad nuteistasis dės pastangas spręsti savo finansinius įsipareigojimus paleistas iš pataisos namų.

13Skunde nuteistasis nurodė, kad Komisija nevertino jo pateiktų oficialių dokumentų. Nuteistasis tiksliai neįvardino bei teismui nepateikė šių dokumentų, nenurodė, kokias aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, šie dokumentai patvirtintų. Taigi šis skundo argumentais taip pat yra nepagrįstas.

14Teismo vertinimu, Komisija pagrįstai konstatavo, kad pataisos namuose nuteistasis nesimoko. Tai, kad nuteistasis siekia įgyti žinių verslo srityje ir savarankiškai domisi literatūra, vertintina teigiamai, tačiau pažymėtina, kad nuteistasis turi tik pradinį išsilavinimą, oficialiai nėra įgijęs jokios specialybės. Išsilavinimas, mokymasis, galimybė įsidarbinti yra įvardijami nuteistojo kriminogeniniais veiksniais. Nesikreipdamas su prašymu oficialiai mokytis, nuteistasis nesprendžia šių kriminogeninių veiksnių. Pataisos namuose nuteistasis turi galimybę pagilinti savo išsilavinimą, oficialiai išmokti amato, ir tokiu būdu pagerinti savo galimybes įsidarbinti, tačiau sąmoningai to nedaro.

15Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad G. Z. yra teistas jau daug kartų. Nuteistojo padarytų nusikaltimų aplinkybės bei skaičius rodo nuteistojo ypatingą pavojingumą visuomenei. Be to, praeityje jam jau buvo taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, tačiau jis nepateisino parodyto pasitikėjimo - vėl darė naujas nusikalstamas veikas. Taigi vertinant galimybę G. Z. grąžinti į visuomenę taikant lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, pavyzdingas nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu, jo pastangos mažinant kriminogeninius veiksnius bei siekis pasitaisyti privalo būti akivaizdūs bei nekeliantys abejonių. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga šios aplinkybės nenustatytos. Teismas pažymi, kad net 53 iš 73 balų, kuriais įvertinta G. Z. rizika pakartotinai nusikalsti, yra dinaminiai veiksniai, t. y. tokie, kuriuos nuteistasis savo tinkamu elgesiu gali sumažinti, tačiau byloje nėra duomenų, kad jis ėmėsi veiksmų tą padaryti.

16Visapusiškai įvertinęs nuteistąjį charakterizuojančias aplinkybes, jo elgesį bausmės atlikimo metu, likusį bausmės laiką, teismas sprendžia, kad G. Z. akivaizdžios pažangos, mažinant veiksnius, praeityje lėmusius jo nusikalstamą elgesį, ir leidžiančios pagrįstai tikėtis, jog ateityje jis laikysis įstatymų ir nenusikals, nenustatyta. Atsižvelgiant į pirmiau aptartus duomenis, konstatuojama, kad Komisija išnagrinėjo visus duomenis, reikšmingus sprendžiant nuteistojo lygtinio paleidimo klausimą, ir padarė tinkamą išvadą, jog nėra akivaizdžių nuteistojo elgesio ir mąstymo teigiamų pokyčių. Todėl Komisijos 2018 m. sausio 10 d. nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, nėra pagrindo jį panaikinti.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsniu ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsniu,

Nutarė

18nuteistojo G. Z. skundą atmesti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos, o nuteistajam – per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos, gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant skundą Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai