Byla 2-2357/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Leander LTU“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1920-622/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kurorto statyba“ prevencinį ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Leander LTU“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę, dalyvaujant tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Kurorto statyba“ kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, kuriuo prašė uždrausti atsakovui vykdyti atrakcionų parko veiklą 2 900 kv. m žemės sklypo, esančio ( - ) (toliau – ginčo žemės sklypas), dalyje. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui vykdyti atrakcionų parko veiklą minėto žemės sklypo dalyje. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, dėl neteisėtų ir nesąžiningų atsakovų veiksmų, kol bus išnagrinėtas ginčas, gali atsirasti didelė žala ieškovui, bus pažeistas viešasis interesas, be to, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovas nevykdo ieškovo draudimų geranoriškai ir elgiasi nesąžiningai, dėl ko kyla grėsmė, kad net patenkinus ieškinį, atsakovas nevykdys teismo sprendimo gera valia.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, uždraudė atsakovui vykdyti atrakcionų parko veiklą ginčo žemės sklypo dalyje. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę. Jungtinės ūkinės veiklos sutartis su atsakovu buvo ieškovo nutraukta, nes ieškovas pažeidė viešąjį interesą – neteisėtai vykdė komercinę veiklą vietoje, kuri yra įrašyta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Šią veiklą vykdo toliau, nepaisydamas ieškovo raginimų, tuo sudarydamas realią grėsmę didelei žalai atsirasti. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, jei teismo sprendimas bus palankus ieškovui, jo įvykdymas dėl minėtų aplinkybių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Leander LTU“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę, kuri visiškai sutampa su pačiu ieškinio reikalavimu, iš esmės išsprendė ir pačią bylą, t. y. pripažino, kad jungtinės veiklos sutartis vienašališkai nutraukta nepagrįstai bei pripažino, kad atsakovo veikla teritorijoje, įrašytoje į kultūros vertybių apsaugos registrą, vykdoma neteisėtai, pažeidžiant viešąjį interesą, tačiau šios aplinkybės yra ginčo dalykas šioje byloje. Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti, nenutraukta, o uždrausti pagal sutartį atsakovo teisėtai vykdomą veiklą, nebuvo jokio teisinio pagrindo.
  2. Teismas gynė tik vienos šalies interesus, neatsižvelgė į laikinosios apsaugos priemonės taikymo poveikį atsakovo turtiniams interesams, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei protingumo principus. Dėl neteisėto veiklos sustabdymo, atsakovas gali patirti didelio masto finansinius nuostolius, o nesustabdžius veiklos, ieškovas jokių neigiamų pasekmių nepatirtų.
  3. Aplinkybė, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM grasina nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį, nesudaro pagrindo tikėti, jog dėl atsakovo vykdomos bendros veiklos ieškovas galėtų patirti nuostolių ar, kad valstybinės žemės nuomos sutartis galėtų būti nutraukta. Jokiame teisės akte nėra numatyta, kad atrakcionų veikla kultūros vertybių teritorijoje negali būti vykdoma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio raštai patvirtina, jog atsakovo veikla kultūros vertybių apsaugos reglamentams neprieštarauja ir neturi būti derinama su kultūros vertybių priežiūra užtikrinančia institucija. Be to, septynerius metus atsakovas gaudavo leidimus toje pačioje vietoje vykdyti atrakcionų veiklą, jokie teisės aktai, užkertantys tam kelią, nebuvo priimti, todėl jis turi pagrįstus lūkesčius ir toliau tęsti šią veiklą.
  4. Skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta, kad nutarties apskundimas atskiruoju skundu nestabdo jos vykdymo, todėl laikytina, kad atskirojo skundo padavimas sustabdo skundžiamos nutarties vykdymą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Palangos miesto savivaldybės administracija prašo palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad tikimybė, jog atsakovas gali patirti nuostolius yra nepagrįsta jokiais dokumentais, o teisės aktai, reglamentuojantys žemės naudojimą, paneigia nepagrįstus atsakovo teiginius. Ginčo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, o naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Atrakcionai negalėjo būti pastatyti žemės sklype, kurio naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Be to, atsakovas veiklą vykdo neturėdamas Palangos miesto savivaldybės išduoto leidimo. Atsakovo atrakcionų pastatymas ir atrakcionų veiklos vykdymas ne tik pažeidžia ieškovo teises, bet ir viešąjį interesą užtikrinantį, kad vartotojams būtų teikiamos saugios paslaugos, o žemė naudojama pagal nustatytą jos paskirtį.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Kurorto statyba“ prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, įvertinęs prevencinio ieškinio specifiką, nesprendė ieškinio pagrįstumo ir pačios bylos iš esmės. Teismas pagrįstai įvertino aplinkybes, kad palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, t. y. nebus apgintos ieškovo teisės ir interesai, gali būti padaryta didelė žala ieškovui. Atsakovas atrakcionų parko veiklą vykdo be leidimų, kuriuos privalėjo gauti. Be to, prie ieškinio pridėti priedai įrodo, jog ginčo žemės sklype negali būti vykdoma atrakcionų parko veikla. Atsakovo atrakcionų parko veikla yra neteisėta, todėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai, nes jų netaikius būtų pažeistas viešasis interesas. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti ir nenutraukta, taip pat nepagrįstai teigia, jog atsakovo veiklos tęsimas jokių neigiamų pasekmių ieškovui sukelti negali. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Palangos žemėtvarkos skyrius 2011 m. birželio 27 d. rašte nurodė, jog valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta. Dėl minėtos sutarties nutraukimo ieškovas patirtų didelę žalą, t. y. prarastų didelės vertės turtą (žemės sklypo nuomos teisės įvertintos 3 319 999 Lt). Be to, dėl neteisėtos atsakovo veiklos ieškovui yra taikomos baudos.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, be to, jeigu tai būtina, siekiant apginti viešąjį interesą.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prevencinį ieškinį atsakovui, reikalaudamas uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią grėsmę žalai atsirasti, t. y. uždrausti atsakovui vykdyti atrakcionų parko veiklą ginčo žemės sklype. Šiam reikalavimui užtikrinti ieškovo prašymu, pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovui minėtame žemės sklype vykdyti atrakcionų parko veiklą. Nesutikdamas su šia teismo nutartimi, apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas, pritaikęs minėtą laikinąją apsaugos priemonę, išsprendė iš esmės ir pačią bylą. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka. Atsižvelgiant į pareikšto prevencinio ieškinio reikalavimus, tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos, prevencinio ieškinio pareiškimas netektų prasmės, nes būtų atlikti veiksmai, kuriems išvengti skirtas prevencinis ieškinys. Dėl to darytina išvada, kad būsimo teismo spendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad taikydamas tokią priemonę teismas pasisako dėl bylos esmės. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-654-2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-2011). Tai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausimas atsakovui vykdyti atrakcionų parko veiklą ginčo žemės sklype – iš esmės atitinka ir pačius materialaus pobūdžio teisinius reikalavimus, nesudaro pagrindo teigti, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis šalių ginčas jau išsprendžiamas iš esmės.

15Be to, kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir tuo atveju, jei tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas nėra gavęs jokių leidimų vykdyti atrakcionų parko veiklą ginčo žemės sklype. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad septynerius metus gaudavo leidimus toje pačioje vietoje vykdyti atrakcionų veiklą, todėl pagrįstai tikisi tęsti šią veiklą ir toliau, tačiau apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad turi leidimą vykdyti atrakcionų veiklą minėtame žemės sklype. Teisėjų kolegijos manymu, atsakovo vykdoma atrakcionų veikla neturint tam leidimo pažeidžia viešąjį interesą, kurio tikslas – užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiamos saugios paslaugos.

16Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti, nenutraukta, o uždrausti atsakovo teisėtai vykdomą veiklą, nebuvo jokio teisinio pagrindo. Be to, apelianto manymu, jokiame teisės akte nėra numatyta, kad atrakcionų veikla kultūros vertybių teritorijoje negali būti vykdoma. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, todėl apelianto argumentai, susiję su ieškinio nepagrįstumu, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, yra teisiškai nereikšmingi. Šios aplinkybės turės būti vertinamos bylą nagrinėjant iš esmės. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra tik laikino pobūdžio procesinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti galimą teisių pažeidimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės.

17Laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu, todėl šalių teisių visiška pusiausvyra tiesiogine prasme nėra galima. Įstatymas suteikia galimybę laikinai suvaržyti vienos šalies teises, kad būtų tinkamai apgintos besikreipiančios į teismą šalies teisės, todėl atmestini apelianto argumentai, kad teismas gynė tik vienos šalies interesus ir neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poveikį atsakovo turtiniams interesams. Apeliantas skunde teigia, kad dėl veiklos sustabdymo jis gali patirti didelius finansinius nuostolius. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK normos suteikia teisę atsakovui kreiptis į teismą su prašymu užtikrinti galimų nuostolių atlyginimą.

18Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad tai, jog skundžiamoje nutartyje nėra nurodyta, kad nutarties apskundimas atskiruoju skundu nestabdo jos vykdymo, leidžia manyti, kad atskirojo skundo padavimas sustabdo skundžiamos nutarties vykdymą. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad nutartis vykdytina skubiai. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojusi CPK 151 straipsnio 3 dalies redakcija numatė, kad atskirojo skundo dėl nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavimas nesustabdo nutarties vykdymo. Tai, kad ši teisės norma nebuvo perkelta į teismo nutartį, nesudaro pagrindo tvirtinti, jog atskirojo skundo padavimas sustabdo nutarties vykdymą.

19Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl atskirojo skundo argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Kurorto statyba“ kreipėsi į teismą su prevenciniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Leander LTU“ prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Palangos miesto... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Kurorto statyba“ prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė prevencinį ieškinį atsakovui,... 15. Be to, kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir tuo atveju,... 16. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis yra... 17. Laikinosios apsaugos priemonės visais atvejais yra susijusios su tam tikrų... 18. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodo, kad tai, jog skundžiamoje nutartyje... 19. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl atskirojo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą....