Byla 2A-718-357/2013
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius įsakymo panaikinimo ir 349,78 Lt priteisimo iš A. J

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Vilijos Valantienės ir Egidijaus Mockevičiaus, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal civilinę bylą, pagal ieškovės AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ieškinį atsakovei A. J., dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius įsakymo panaikinimo ir 349,78 Lt priteisimo iš A. J..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pareiškė ieškinį kuriuo prašė priteisti iš atsakovės A. J. 203,33 Lt kompensaciją už minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpiu suteiktas nuolaidas ir už suteiktas paslaugas 146,45 Lt, viso 349,78 Lt, bei 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Taip pat prašė panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012-08-10 įsakymą Nr. IV-1033 „Dėl A. J. 2012 m. birželio 29 d. prašymo“ ir priteisti iš atsakovės 72 Lt žyminį mokestį ieškovo naudai bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad neturi pretenzijų konkrečiai atsakovei A. J., bet nesutinka su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius įsakymu, kadangi šis formuoja jiems nepalankią praktiką. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius 2012-08-10 priėmė įsakymą Nr. IV-1033 „Dėl A. J. 2012 m. birželio 29 d. prašymo“, kuriuo įpareigojo ieškovą nutraukti sutartį su atsakove A. J., netaikant netesybų. Ieškovas nesutinka su šiuo Įsakymu ir su atsakovės A. J. 2012-02-03 prašymu, nes mano, jog jie yra neteisėti ir nepagrįsti. Ieškovas mano, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nagrinėdama ginčą netinkamai taikė ieškovo atžvilgiu Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 str., bei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 6.14 str. nuostatas, t. y. vadovavosi minėtomis nuostatomis taikydama jas Ieškovui, kaip įrangos pardavėjui, nors ieškovas jokios įrangos A. J. nepardavė. Minimą įrangą atsakovė A. J. įsigijo iš trečiojo asmens UAB „TOPO CENTRAS“, todėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 34 str. bei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 6.14 str. nuostatų taikymas Ieškovo atžvilgiu yra neįmanomas teisiškai.

5Atsakovė A. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad interneto MEZON paslaugos sąlygos buvo nustatytos vienos šalies - ieškovo, iš anksto parengtoje standartinėje sutartyje. Kita šalis - atsakovė A. J., neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik akceptuoti šias sąlygas. Pasirašant sutartį ji nebuvo supažindinta su sutarties turiniu, nebuvo aptartos jokios individualios sąlygos, todėl buvo pažeistas ne tik sutarties laisvės principas, bet ir šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Atsakovė palaikė ir kitus atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. sprendimu ieškovės AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ieškinį dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo panaikinimo, atmetė. Ieškovės AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ieškinį dėl 349,78 Lt priteisimo iš atsakovės A. J. atmetė. Priteisė iš ieškovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atsakovei A. J. 900Lt išlaidų už advokato pagalbą, priteisė iš ieškovės AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ valstybei 20.65 Lt dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

8Nurodė, kad atsakovė (paslaugų gavėja) apie sutarties nutraukimą pranešė raštu paslaugų teikėjui ir įgyvendino CK 6.721 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Ji privalo sumokėti už tas paslaugas, kurios buvo faktiškai suteiktos ir atlyginti protingas išlaidas, kurias turėjo paslaugų teikėjas, vykdydamas sutartį iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo ir neturi teisės prašyti atlyginti netiesioginius nuostolius. Iš bylos dokumentų sprendė, kad ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir atsakovė sudarė elektroninių ryšių atlygintinų paslaugų teikimo sutartį. Teismas darė išvadą, kad ieškovo reikalavimas bei išdėstyti argumentai, jog įrangą atsakovei pardavė ne ieškovas, o UAB „Topo centras“, dėl ko ieškovas nėra atsakingas už paslaugos teikimo nutrūkimą, yra nepagrįsti. Iš bylos dokumentų sprendė, jog 2009-12-16 sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovės gauti interneto paslaugą su planu „Nevaržyk“ 36 mėnesių laikotarpiui, už 1 Lt kainą kartu įsigijo ir įrangą (USB modemą). Sutartyje nėra jokių aptartų sąlygų apie tai, kokias galimas pareigas privalėtų atlikti UAB „Topo centras“ parduotuvė, jeigu sugestų modemas, todėl darė išvadą, kad UAB „Topo centras“ nėra susitarimo su A. J. šalis, nes neturi atsakovei jokių įsipareigojimų. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog neturi pareigos atsakyti už netinkamą sutarties vykdymą, sutiko su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo motyvais bei nurodė, kad sutarties 9.4 ir 9.5 punktų nuostatos atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 2 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju, kai paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 349,78 Lt kompensaciją, tačiau ieškinio aprašomojoje dalyje kompensaciją už minimaliu naudojimosi paslaugomis laikotarpiu suteiktas nuolaidas nurodė kitas sumas. Nurodė, kad paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo ir neturi teisės prašyti atlyginti netiesioginius nuostolius, todėl kompensacija nėra ir negali būti laikoma ieškovo tiesioginiais nuostoliais. Teismas taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad atsakovė kaip vartotoja ir kaip fizinis asmuo, laikytina silpnesne sutarties šalimi, kurios interesai turi būti ginami labiau.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prašo panaikinti 2013m. birželio 30d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį prašo patenkinti visiškai bei priteisti iš atsakovės ieškovo AB Lietuvos radijo ir televizijos naudai su byla susijusias teismo išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Šiaulių apylinkės teismas padarė neteisingą išvadą kad ieškovo reikalavimo esmė yra tai, kad įrangą atsakovei pardavė ne ieškovas, o UAB „Topo centras“. Apeliantas teigia, kad ginčo esmė yra tai, ar sugedus atsakovei nuosavybės teise priklausančiai įrangai ir pasibaigus šios įrangos garantinio aptarnavimo terminui (12 mėn.) bei praėjus CK 6.338 str. 5 d. nustatytam 24 mėn. terminui, atsakovė įgijo teisę nutraukti terminuota interneto paslaugų sutartį išvengiant CK 6.721 str. 1 d. nustatytos pareigos atlyginti ieškovo patirtas išlaidas, kurias ieškovas, norėdamas įvykdyti sutartį, patyrė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš atsakovės momento. Teismas ginčo esmę savaip interpretavo bei net nevertino aplinkybių, kurias kaip ginčo esmę bylos iš esmės nagrinėjimo metu nurodė ieškovo atstovas. 2. Teismas netinkamai vertino byloje pateiktas faktines aplinkybes nurodydamas, jog USB modemas yra parduodamas UAB „Topo centras, t. y. Telecentro prekybos taške. Teigia, kad ieškovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras neturi prekybos taško UAB „Topo centras" patalpose ir niekada neturėjo, todėl vertinant aplinkybes reikia atskirti, kad UAB „Topo centras" yra ne ieškovo AB Lietuvos radijo ir televizijos centro dukterinė įmonė, o atskiras juridinis asmuo. UAB „Topo centras" atsakovei pateikė garantinį taloną kuriame yra nurodytos visos garantinio aptarnavimo sąlygos, todėl argumentas, kad nėra jokių aptartų sąlygų kokias galimas pareigas privalėtų atlikti UAB „Topo centras", neatitinka tikrovės. Teismas iš esmės pripažino, jog šalių sutartis yra interneto paslaugų sutartis, o ne įrangos pirkimo-pardavimo sutartis, jokia įranga minėta sutartimi nėra parduota. Atsakovės pateikti įrodymai (kasos kvitų kopijos) patvirtina, kad įrangą atsakovei pardavė UAB „Topo centras“. Teigia, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 6.2.1 punktas neįpareigoja paslaugų gavėjo naudotis paslauga su ieškovo (Telecentro) įranga, tik paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su minimaliais reikalavimais naudojamai techninei ir programinei įrangai ir supranta, kad galėtų naudotis Paslaugomis yra reikalinga duomenų perdavimo įranga, palaikanti WiMAX (3,5 GHz) ryšio technologijas. Specialiųjų sąlygų 7.1 ir 7.2 punktuose nurodyta, kad įranga turi būti grąžinta Telecentrui arba jo prekybos partneriui, priklausomai nuo to, iš kurio ji buvo įsigyta.

11Nurodo, kad atsakovė negalėjo įvardinti kurioje bendrovėje pirko įrangą, nors pirko UAB „Topo centras" prekybos vietoje bei AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ vardu toje pačioje prekybos vietoje sudarė interneto paslaugų teikimo sutartį su ieškovu. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovė, už modemą sumokėdama 1 Lt, įsigijo įrangą už pilną jo kainą bei laikė, kad už modemą yra visiškai atsiskaityta. Tokia išvada bei rašytiniai įrodymai tik patvirtina, kad įranga įsigyta iš UAB „Topo centras", o ne iš ieškovo. 3. Teismas supainiojo nuolaidų ir abonentinių mokesčių sąvokas, t. y. jeigu atsakovė būtų įvykdžiusi sutartį joje sulygtomis sąlygomis, paslaugų gavėjas būtų gavęs iš atsakovės abonentinius mokesčius, o ne nuolaidas. Nuolaidos sąvoka šiuo atveju reiškia pinigų sumą kurios nereikia mokėti atsakovei, mokamas tik abonentinis mokestis su jau pritaikyta nuolaida. Teismas netinkamai ir klaidingai sutapatino ieškovo reikalaujamas padengti nuolaidas su negautomis pajamomis, nors negautos pajamos yra būtent abonentiniai mokesčiai, o ne nuolaidos. Ieškovas, reikalavo atsakovės atlyginti patirtas išlaidas kaip numatyta CK 6.721 str. 1 d., vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės taikymo praktika (2005-10-09 nutartis civ. Byloje Nr. 3K-3-494/2005 ir 2007-06-22 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-257/2007). Paslaugų gavėjui suteikiama teisė nutraukti sutartį anksčiau laiko, tačiau paslaugų gavėjas paslaugų teikėjui turi atlyginti už faktiškai suteiktas paslaugas bei atlyginti paslaugų teikėjo patirtus tiesioginius nuostolius. Ieškovas nurodė, kad iš atsakovės bus reikalaujama tik kompensacijos už minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpiu suteiktas nuolaidas, kas ir sudaro tiesioginius nuostolius, tačiau apie netesybų reikalavimą nebuvo net užsiminta. Ieškovo atstovas paaiškino, kad tai buvo spausdinimo klaida, bei patvirtino, jog suma, kurios reikalauja ieškovas, yra 349,78 Lt, o ne kita suma.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė A. J. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo: 1. Teismas nagrinėjo ginčą iš esmės ir pagrįstai pripažino, jog ginčas tarp šalių kilo dėl sutarties nutraukimo pasekmių ir teisingai pripažino, kad įrangą atsakovei pardavė ne ieškovas, o UAB „Topo centras". Ieškovas nepateikė įrodymų, kad buvo nustatytos trečiojo asmens teisės ir pareigos vykdant sutartį, galinis įrenginys sugedo ne dėl atsakovės kaltės, nepasibaigus minimaliam paslaugos naudojimosi laikotarpiui, o ieškovas neužtikrino tolimesnio sutarties vykdymo, atsakovės teisė nutraukti sutartį su ieškovu anksčiau laiko numatyta paslaugų teikimo taisyklių 12 punkte. Vėliau ieškovo pasiūlymas atsakovei įsigyti galinį renginį už 1 Lt pratęsiant sutartį 1 metams yra Sutarties sąlygų pakeitimas. 2. Apeliantas pateikia prieštaraujančius įrodymus, sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad sutartis Telecentro vardu pasirašo Telecentro atstovas, veikiantis pagal suteiktus įgaliojimus. Interneto paslaugų sutartis tarp šalių buvo pasirašyta UAB „Topo centro“ darbuotojo (pardavėjos), vadinasi, UAB „Topo centras" veikė kaip AB Lietuvos radijo ir televizijos centro atstovas. Internetinėje svetainėje, nurodytos Mezon prekybos vietos, kur galima sudaryti Mezon interneto paslaugų sutartį, t.y. Topo centras, Avitela, ElektroMarkt. Sutarties Specialiųjų sąlygų 7 punkte nurodyta, kad Telecentro prekybos taškai yra nurodyti internetinėje svetainėje http:/www.mezon.lt. Tai, kad UAB „Topo centras" yra vienas iš AB Lietuvos radijo ir televizijos centro partnerių bei, o interneto paslaugų sutartys sudaromos su UAB „Topo centas“, kuris veikia kaip jų partneris parduoti ieškovo paslaugas, patvirtino ir apelianto atstovas 2013-05-14 teismo posėdžio metu. Sutarties specialiosiose sąlygose viena iš teikiamų paslaugų - USB modemas kainuoja tik 1 Lt, pirmos instancijos teismas priėmė pagrįstą išvadą kad UAB „Topo centas“ nėra susitarimo su atsakove šalis. Atsakovei buvo pasiūlyta įsigyti įrangą už labai nedidelę kainą 1 Lt, bet sutartį sudarant 36 mėn. laikotarpiui. Todėl ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 p. nurodyta, kad paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis interneto paslaugomis su Telecentro įranga. 3. Tiesioginių nuostolių įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui (apeliantui), kuris turi pagrįsti turėtas protingas su sutarties vykdymu iki sutarties nutraukimo susijusias išlaidas (CK 6.721 str. 1 d., CPK 178 str.). Šalių sutartis buvo sudarytas prisijungimo būdu, paslaugų teikimo sąlygas ir įkainius nustatė paslaugų teikėjas, kuris yra verslininkas ir veikia savo rizika, jis negali savo veiklos rizikos perkelti paslaugų gavėjui - atsakovei, reikalaudamas iš atsakovės atlyginti už nesuteiktas paslaugas ir sumokėti negautas pajamas, kurias tikėjosi gauti.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra LR CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas, remdamasis ištirtais ir teisiškai įvertintais duomenimis, konstatuoja, kad absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta (LR CPK 329 straipsnis).

16Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl terminuotos interneto paslaugų sutarties nutraukimo pagrindo ir pasekmių, numatytų Sutarties Bendrosiose sąlygose ir CK 6.161, 6.217, 6.716, 6.721 straipsnių nuostatų taikymo. Pirmosios instancijos teismas pripažino interneto paslaugų teikimo sutarties nutraukimą teisėtu, dėl vartotojo teises apribojančių ieškovo pasiūlytų sutarties sąlygų, ir nesukeliančių atsakovei ieškinyje nurodytų pasekmių. Ieškovas su teismo priimtu sprendimu nesutinka, mano, kad jis yra nemotyvuotas, pažeidžiantis jų interesus, prašo ieškinį atmesti. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įrodymus ir nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir pagrįstai ieškinį atmetė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad įvertinus faktines bylos aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas apeliacinio skundo motyvais turėtų būti keičiamas.

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys – ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir atsakovė A. J. 2009 12 16 sudarė 36 mėnesiams interneto „Mezon“ paslaugų teikimo sutartį Nr.TMC000364. Nepasibaigus sutarties galiojimo terminui atsakovė A. J. 2012-01-08 kreipėsi į ieškovo atstovą dėl modemo gedimo ir iškilusių naudojimosi internetu kliūčių pašalinimo, 2012-02-03 atsakovė kreipėsi į ieškovą prašydama nutraukti sutartį ir priežastimi nurodydama įrangos gedimą. Ieškovas 2012-03-26 raštu Nr. 5A(KAS)-267/2.8-31 informavo atsakovę, kad pasirašyta sutartis yra terminuota, galiojanti iki 2012-12-16, nusprendus nutraukti ją nepraėjus minimaliam paslaugos naudojimo laikotarpiui, remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 punktu bus paskaičiuota kompensacija už minimalaus naudojimosi laikotarpiu suteiktas nuolaidas. Ieškovas pasiūlė įsigyti modemą už 1 Lt kainą ir pratęsti sutartį dar 12 mėn., iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė 2012 m. birželio 29 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą, kuri priėmė 2012-08-10 įsakymą Nr. IV-1033 „Dėl A. J. 2012 m. birželio 29 d. prašymo“ ir įpareigojo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centrą“ nutraukti sutartį su A. J. netaikant netesybų.

18Ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ apeliaciniame skunde iš esmės teismo sprendimo neskundžia įsakymo panaikinimo dalyje, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo teisėtumo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad sprendime teisingai nurodomos teisės normos, taikytinos šalių ginčo teisiniams santykiams. Ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ir atsakovė sudarė terminuotą elektroninių ryšių atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kuriai taikomas Elektroninių ryšių įstatymas, Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1160, CK XXXV skyriaus nuostatos, viešųjų sutarčių sudarymą reglamentuojančios normos (CK 6.161 str.). Vienašališko sutarties nutraukimo bendrieji pagrindai, nustatyti CK 6.217 straipsnyje, taikytini sistemiškai su specialiosiomis teisės normomis ir šalių pasirašytos sutarties Bendrosiomis sąlygomis. Vartojimo sutarties instituto specifika sutarčių pabaigos (sutarties nutraukimo ar atsisakymo) teisiniame reguliavime, daugeliu atveju suteikia vartotojui teisę atsisakyti vartojimo sutarties ar nutraukti sutartį palankesne tvarka negu kitų sutarčių atveju. Atlygintinų paslaugų sutarties vienašališko nutraukimo CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatyta specialioji teisės norma, pagal kurią klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti.

19Apeliacinio skundo argumentai, kad nėra reikšmingos aplinkybės nustatant sutarties nutraukimo priežastis, šalių kaltę, įrangos įgijimo aplinkybes, nėra teisingi, nes teisėjų kolegijos vertinimu, priežastys dėl kurių nebuvo iki termino pabaigos vykdoma sutartis turi esminę reikšmę šalių prievolėms ir atsiskaitymams.

20Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.1 punkte numatyta atsakovės teisė vienašališkai nutraukti sutartį ar atsisakyti Paslaugų, netaikant 11.4 punkte numatytos pareigos sumokėti ieškovui suteiktas nuolaidas, jei AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ iš esmės pažeidžia sutartį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Sutarties 9.4 ir 9.5 punktų nuostatos atitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 2 p. sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. panaikina arba apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju, kai paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus. Sutarties 2 punkte nurodoma, kad paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis interneto paslaugomis su Telecentro (AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“) įranga. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad įrangą atsakovei pardavė UAB „Topo centras“, su planu „Nevaržyk“ 36 mėnesių laikotarpiui ir už 1 Lt kainą kartu perduodant ir įrangą (USB modemą). Pasirašydama sutartį, ieškovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovė pritarė paslaugos gavėją įpareigojančiai sąlygai - USB modemą įgyti Telecentro prekybos taške, ant sutarties yra pardavėjos-konsultantės K. S. parašas ir UAB „Topo centras“ parduotuvės antspaudas. Apeliantas apeliaciniame skunde nesutinka su teismo išvada, kad įrangą pardavė ieškovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentas). Pažymėtina, kad atsakovei buvo pasiūlyta įsigyti įrangą už nedidelę kainą 1 Lt ir sutartį sudarant 36 mėn. laikotarpiui, pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 punktą, kuriame nurodyta, kad paslaugų gavėjas įsipareigoja naudotis interneto paslaugomis su Telecentro įranga. Teismas pagrįstai pripažino, kad pagal 2009-12-16 sutartį paslaugos gavėja įsipareigojo naudotis paslauga su Telecentro įranga, nes pačioje sutartyje įpareigojama pirkėją užpildyti pateiktos formos prašymą nurodant, kad įranga yra Telecentro prekybos partnerio.

21Byloje teismas nustatė, kad įrenginys sugedo ne dėl atsakovės kaltės, nepasibaigus minimaliam paslaugos naudojimosi laikotarpiui, šia paslauga atsakovė negalėjo naudotis nuo 2012-01-08 ir tai patvirtina raštas ieškovo atstovui. Ieškovas tik 2012-03-26 raštu pasiūlė atsakovei įsigyti galinį renginį už 1 Lt pratęsiant sutartį 1 metams t.y. pasiūlė ne užtikrinti tolimesnį ginčo sutarties vykdymą, bet pasiūlė pakeisti Sutarties sąlygas. Be to, ieškovas pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punktą privalėjo atsakovei kartu pranešti apie jos teisę be jokių nuolaidų grąžinimo dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo, jei naujosios sąlygos nepriimtinos (b.l.87).Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas neužtikrino tolimesnio sutarties vykdymo.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir nenustačius, jog ieškovas iš esmės pažeidė sutartį, šalių santykiams taikant CK 6.720 straipsnio 5 punkto nuostatą, kada sutarties neįmanoma vykdyti dėl aplinkybių, už kurias nė viena iš sutarties šalių neatsako, paslaugų gavėja (atsakovė) privalėtų atlyginti tik faktiškai ieškovo turėtas išlaidas. Tai reiškia, pagal šalių sutarties nuostatas tik mokesčius susijusius su paslaugų suteikimu ( aktyvavimu) bei įrangos įdiegimu bei faktiškai turėtas išlaidas už suteiktas paslaugas iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo momento ir neatlyginti Sutarties 11.4 punkte nurodytų tiesioginių nuostolių t.y. suteiktų nuolaidų įrangai ir paslaugų mokesčiams.

23Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl priteistinų protingų išlaidų, teisingai įvertino tai, kad šalių sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu, pagal ieškovo vienašališkai nustatytas sąlygas (CK 6.184 str., 6.185 str.), o įkainius nustatė paslaugų teikėjas, todėl jis negali perkelti paslaugų gavėjui pareigos atlyginti už nesuteiktas paslaugas ir reikalauti iš atsakovės sumokėti negautas pajamas, kurias tikėjosi gauti. Vertinant 2012-11-23 pateiktą AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ suvestinę apie suteiktas paslaugas atsakovei A. J., teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad po sutarties nutraukimo 2012m. vasario mėnesį iki 2012-06-20 buvo priskaičiuota papildomai 9.48LT ir 137.52 Lt už neteikiamas paslaugas ir šią sumą atsakovė sumokėjo, taip kompensuodama ieškovo teisę ( 146.45Lt) išsireikalauti mokesčius susijusius su įrangos įdiegimu ir aktyvavimu.

24LR CPK 185 straipsnis numato, kad teismas, vadovaudamasis įstatymais, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas.

25Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas teigia, jog pirmos instancijos teismas neteisingai pritaikė įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, netinkamai ištyrė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tačiau teisiniais argumentais nepagrindė, bet pateikė savo nuomonę tik dėl tų pačių aplinkybių ir įrodymų turinio. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad apeliantas turi kitokią nuomonę dėl byloje pateiktų įrodymų vertinimo ir jų įrodomosios reikšmės, nesuteikia pagrindo išvadai, jog buvo pažeisti įrodinėjimo procesą reglamentuojantys procesiniai įstatymai, o skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagristas. Be to, teisėjų kolegija apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, atmeta kaip teisiškai nepagrįstus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 3d. sprendimas paliekamas iš esmės nepakeistas.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

27Bylinėjimosi išlaidos atmetus ieškovo skundą, neatlyginamos ir nepriteisiamos ( LR CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Atsakovei priteisiamos 400 Lt išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. l d. 3 p. 6 p).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str., 1 dalies, 1 punktą

Nutarė

29Šiaulių miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 3d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ atsakovei A. J. 400 litų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pareiškė ieškinį... 5. Atsakovė A. J. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir nurodė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė ... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. sprendimu ieškovės... 8. Nurodė, kad atsakovė (paslaugų gavėja) apie sutarties nutraukimą pranešė... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prašo... 11. Nurodo, kad atsakovė negalėjo įvardinti kurioje bendrovėje pirko įrangą,... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė A. J. prašo pirmosios instancijos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl terminuotos interneto paslaugų... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys – ieškovas AB „Lietuvos radijo... 18. Ieškovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ apeliaciniame skunde... 19. Apeliacinio skundo argumentai, kad nėra reikšmingos aplinkybės nustatant... 20. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.1 punkte numatyta atsakovės teisė... 21. Byloje teismas nustatė, kad įrenginys sugedo ne dėl atsakovės kaltės,... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir nenustačius, jog ieškovas iš esmės... 23. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl priteistinų protingų... 24. LR CPK 185 straipsnis numato, kad teismas, vadovaudamasis įstatymais,... 25. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas teigia, jog pirmos... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 27. Bylinėjimosi išlaidos atmetus ieškovo skundą, neatlyginamos ir... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 3d. sprendimą palikti... 30. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ atsakovei...