Byla 2A-1119-823/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Godos Ambrasaitės - Balynienės, kolegijos teisėjų Onos Gasiulytės ir Vido Stankevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės ieškinį atsakovui UAB „Borgalita“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo UAB „Borgalita“ priteisti 25 197,23 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 7 d. tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Borgalita“ buvo sudaryta stogo dangos ir kitų stogo dangos uždengimui reikalingų statybinių medžiagų pirkimo – pardavimo sutartis 7 000 Lt sumai. Atsakovo siūloma stogo danga buvo pasirinkta dėl jos reklamuojamo ilgaamžiškumo ir ekonomiškumo bei galimybės sukomplektuoti visą stogo sistemą. Stogo dangai bendrovė viešame internetiniame tinklapyje ir garantiniame rašte suteikia 10 metų garantiją. Jau pirmaisiais metais buvo pastebėtos kelios tamsios dėmės ant stogo dangos. Dėl stogo dangos kokybės ieškovė telefonu kreipėsi į pardavėjo vadovą M. K.. Po antro telefoninio pokalbio, ieškovė iš kaimynų sužinojo, kad prie namo, esančio ( - ), buvo atvykę UAB „Borgalita“ darbuotojai, kurie apžiūrinėjo stogo defektus. UAB „Borgalita“ į ieškovės pareikštas žodines pretenzijas net ir po stogo apžiūros jokio atsakymo nepateikė, todėl ieškovė kreipėsi į nepriklausomus ekspertus UAB „Alzida“, pagal kurių 2011 m. liepos 11 d. bandymų protokolą Nr. 1272 nustatyta, kad stogo skarda neatitinka pardavėjo pateiktoje atitikties deklaracijoje nustatytų reikalavimų. Ieškovė 2011 m. liepos 14 d. kreipėsi į UAB „Borgalita“ su pretenzija, reikalaudama grąžinti pinigus už parduotą nekokybišką stogo skardą. 2011 m. rugpjūčio 1 d. buvo gautas atsakovo atsakymas į pretenziją, kuriame neigiamos tyrimo išvados, nurodant, kad dėmės, atsiradusios ant stogo, yra dažai ar kita nežinoma medžiaga. Ieškovė vėl kreipėsi į UAB „Alzida“ ir 2011 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Alzida“ raštu Nr. 37 pakartotinai patvirtino, kad priimti gamintojo teiginių dėl gaminio žymėjimo ir atitikties deklaracijos kaip neesmingų negalima, nes, gamintojui nepateikus tvarkingos ir išsamios atitikties deklaracijos, sudėtinga įvertinti gaminių kokybę. Ieškovė 2011 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi su prašymu į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 2011 m, spalio 7 d. buvo gautas atsakymas Nr. 3VS-1259, kuriame nurodyta, kad prekių pardavėjui pateikta pretenzija yra pagrįsta. Pagal UAB „Borgalita“ pateiktą ir apmokėtą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000019246 atsakovas privalo grąžinti ieškovei 7 000 Lt. Šalindama dėl atsakovo kaltės padarytą žalą, ieškovė turėjo tiesioginių nuostolių, susijusių su prekių kokybės įvertinimu (197,23 Lt), bei naujos stogo dangos uždengimu (18 000 Lt). Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė ne tik sutartinių įsipareigojimų užtikrinti tinkamą parduodamos prekės kokybę nevykdymu, tačiau ir priemonių nesiėmimu, siekiant kuo skubiau išaiškinti ir pašalinti stogo dangos gedimo priežastis bei pasekmes.

6Atsakovas UAB „Borgalita“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad iš ieškovės pateiktų specialistų išvadų dėl stogo dangos kokybės matyti, kad prieš surašant šias išvadas nebuvo aiškinamasi dėmių atsiradimo priežastis bei jų kilmė. Iš UAB „Alzida“ 2011 m. rugpjūčio 25 d. rašto Nr. 37 akivaizdu, kad klausimai, susiję su stogo dangos dėmėmis, specialistams net nebuvo užduoti – buvo tiriama tik gaminio atitiktis deklaracijoje nurodytiems duomenims. Byloje nėra pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad stogo polimerinės dangos spalviniai pasikeitimai yra susiję su jos gamybos trūkumais. Atsakovo pateiktoje ieškovei prekės atitikties deklaracijoje nėra jokių neatitikimų LST EN 508-1:2008 standarto reikalavimams. Ne visos su stogo dangos keitimu susijusios išlaidos gali būti siejamos su pakeistos stogo dangos kokybės trūkumais pakankamu priežastiniu ryšiu. Kiekvienu atveju, vertinant reikalavimo atlyginti nuostolius pagrįstumą, būtina nustatyti, ar tokio pobūdžio ir dydžio patirtos išlaidos buvo reikalingos būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų. Iš ieškovės pateiktų duomenų apie išlaidas, susijusias su stogo dangos keitimu, neįmanoma nustatyti, kokios konkrečiai išlaidos sudaro jos reikalaujamą sumą, todėl tokia nuostolių suma yra laikytina nepagrįsta.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė – priteisė atsakovui UAB „Borgalita“ iš ieškovės I. V. 3 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 1 000 Lt ekspertizės išlaidų.

8Teismas nustatė, kad medžiaga, kuria padengtos patamsėjusios stogo dangos vietos, galėjo būti smulkių stogo dangos paviršiaus pažeidimų pašalinimui naudojami aerozoliniai dažai, kuriuos tiekia UAB „Borgalita“. Eksperto išvadoje padarytos išvados leidžia konstatuoti, kad tamsių dėmių ant stogo dangos atsiradimo priežastis – užpurkštų dažų poveikis. Teismas sprendė, kad atsakovas nepaneigė konstatuotų aplinkybių, jog stogo dangos defektai atsirado dėl Borgalita dažų poveikio, bei neįrodė, kad defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo dažų eksploatavimo, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, ar dėl nenugalimos jėgos. Ieškovė pasirinko tinkamą teisės gynimo būdą – reikalavo grąžinti sumokėtą už stogo dangą kainą bei atlyginti nuostolius už stogo dangos keitimą. Ieškovės patirtos išlaidos už stogo dangos keitimą pagrįstos leistinais rašytiniais įrodymais – 2011 m. balandžio 10 d. statybos darbų perdavimo-priėmimo aktu, 2012 m. kovo 21 d. statybos rangos sutartimi.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovės reikalavimai pardavėjui buvo pareikšti stogo dangos kokybės garantijos termino laikotarpiu ir yra tiesiogiai susiję su parduoto daikto trūkumais. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte yra nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų. Kadangi ieškovei pateikto atsakovo 2011 m. rugpjūčio 1 d. atsakymo į pretenziją turinys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas atmetė ieškovės pretenziją kaip nepagrįstą, nuo šio pranešimo pateikimo ieškovei momento prasidėjo CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyto šešių mėnesių kreipimosi į teismą su ieškiniu senaties termino eiga, nes nuo tada ieškovei tapo žinoma, kad reikalavimų dėl pažeistų jo teisių atsakovas nevykdys. Ieškovės ieškinys teisme gautas 2012 m. balandžio 23 d. t. y. praleidus įstatyme nustatytą terminą kreiptis į teismą su tokio pobūdžio ieškinio reikalavimu, todėl ieškovės reikalavimas atmestinas dėl ieškinio senaties termino praleidimo.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovė I. V. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės I. V. ieškinį dėl nuostolių atlyginimo tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovo UAB „Borgalita“ ieškovės I. V. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Nei iš atsakovo dokumentų turinio, nei iš aktyvių veiksmų, neįmanoma spręsti, kad ieškovė, pateikusi tinkamus įrodymus stogo kokybės trukumams pagrįsti, negalėjo pagrįstai tikėtis atsakovo bendradarbiavimo – stogo dangos trūkumų pašalinimo ir/ar nuostolių atlyginimo. Teismas nevertino byloje pateiktų rašytinių įrodymų, kad ieškovė aktyviai gynė savo kaip pirkėjos teises. Jeigu ieškiniui taikytinas CK 1.125 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas, jis turėtų būti pradedamas skaičiuoti galutinai įsiteisėjus patikrinimo aktui Nr. 7VS-11-1233-83 ir 2011 m. gruodžio 5 d. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimui. Po Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos akto įsiteisėjimo ieškovė aktyviai, per protingą terminą realizavo savo teises kreipdamasi į teismą.

122) Atsakovas nei atsiliepime į ieškinį, nei kituose procesiniuose dokumentuose nepareiškė reikalavimo taikyti ieškinio senatį. Atsakovas tokio prašymo taip pat nepareiškė ir parengiamajame posėdyje bei bylą nagrinėjant iš esmės. Minėtas prašymas atsakovo atstovo buvo pareikštas pasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės – baigiamosiose kalbose, kai ieškovei buvo likusi tik replikos teisė, todėl ieškovė neturėjo galimybių šioje proceso stadijoje pareikšti prašymų ar pateikti argumentų ir įrodymų, susijusių su atsakovo pareikštu prašymu. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, argumentuodamas tuo, kad ieškovė neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino bei tuo, kad byloje nepateikta pateisinančių šias aplinkybes įrodymų, taip pažeisdamas šalių lygiateisiškumo, teisingumo ir sąžiningumo pricipus.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Borgalita“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą – ieškinį atmesti dėl senaties; apeliacinės instancijos teismui manant, kad senatis ieškinio reikalavimams netaikytina, perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui; apeliacinės instancijos teismui manant, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu pagal esamą bylos medžiagą yra galimas ieškinio pagrįstumo įvertinimas, skirti žodinį bylos nagrinėjimą ir kviesti apklausti ekspertą R. J.; priteisti atsakovui iš ieškovės jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

141) Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, kadangi, žinodama apie savo teisių pažeidimą ir savo teisę reikšti reikalavimą dėl jų gynybos teisme, savo pasirinkimu atliko kitus – neteisminio teisių gynimo, veiksmus. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė po atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį naudojosi replikos teise ir išsakė savo argumentus dėl ieškinio senaties taikymo, tačiau nepateikė prašymo senaties terminą atnaujinti. Atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį niekaip neužvilkino bylos nagrinėjimo. Ieškovės reikalavimams yra taikytinas ne 3 metų, o 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas.

152) Ekspertinius tyrimus atlikęs ekspertas R. J. tiek ekspertizės išvadose, tiek teismo posėdžio metu vienareikšmiai nurodė, kad stogo dangos patamsėjimo vietose originali stogo dažų danga padengta kitos medžiagos sluoksniu, gana ženkliai sugeriančiu rentgeno spindulius, be to, šios kitos medžiagos sudėtyje yra ne tik polimerai, kai tuo tarpu originali dažų danga – tik polimerinė. Teismo posėdžio metu, atsakydamas į atsakovo atstovo klausimą, ekspertas paaiškino, jog dėmių atsiradimui neturėjo jokios reikšmės stogo skardos galvaninio sluoksnio savybės, t.y. dėmės nėra niekaip susijusios su galimu stogo dangos rūdijimo procesu. Byloje esanti eksperto išvada vienareikšmiai patvirtina, kad už stogo originalios dangos spalvą tamsesnės dėmės tai – patamsėję papildomai užpurkšti ant originalios polimerinės dangos aerozoliniai dažai, nes nuvalius šiuos dažus nustatyta, kad po jais esanti originali danga savo spalvos nėra pakeitusi. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime iškreipė eksperto išvadą, nurodydamas, kad dėmių atsiradimo priežastis – užpurkštų dažų poveikis. Dėl šių priežasčių teismo išvada, kad atsakovas nepaneigė aplinkybės, jog stogo dangos defektai atsirado dėl atsakovo dažų poveikio, iš esmės prieštarauja byloje esantiems duomenims. Mechaniniai pažeidimai, kurių faktą nustatė ekspertas, ieškovės galėjo ir turėjo būti pastebėti tiek priimant jai atsakovės perduotą stogo dangą, tiek ieškovės pasamdytiems asmenims šią stogo dangą montuojant ant jos namo, tačiau jokių nusiskundimų dėl stogo dangos mechaninių pažeidimų ieškovė atsakovui nepareiškė ne tik priimdama stogo dangą, bet ir pakankamai ilgą laiką po dangos sumontavimo. Byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, kad atsakovas būtų perdavęs ieškovei parduotą stogo dangą su mechaniniais originalios polimerinės dažų dangos trūkumais, kurių buvimą po papildomai uždažytu ant originalios dangos dažų sluoksniu nustatė ekspertas. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad tose vietose, kur yra tamsios stogo dangos dėmės, yra purkšta iš atsakovo įsigytais dažais.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

17Ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės konstatuotas ieškovės reikalavimo pagrįstumas, tačiau ieškinys atmestas remiantis tuo, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ir neprašė teismo jį atnaujinti. Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį buvo pareikštas baigiamųjų kalbų metu.

18Ieškinio senaties terminas – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Jeigu ginčo šalis (skolininkas) reikalavimo taikyti ieškinio senatį nepareiškė, ieškinio senatis negali būti taikoma. Reikalavimu taikyti ieškinio senatį siekiama paneigti ieškovo teisę priverstinai įgyvendinti savo teises, todėl reikalavimas taikyti ieškinio senatį laikytinas materialinio teisinio pobūdžio atsikirtimu į ieškinį. Vadovaujantis civilinio proceso nuostatomis, toks reikalavimas atsakovo gali būti pareiškiamas parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose, parengiamojo teismo posėdžio metu, ar nagrinėjant bylą iš esmės.

19Baigiamosios kalbos išklausomos teismui baigus bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 253 straipsnio 1 dalis). Įstatymas draudžia šalims baigiamosiose kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė bylos nagrinėjimo iš esmės metu (CPK 253 straipsnio 4 dalis). Taigi apeliantė pagrįstai teigia, kad atsakovas, nereiškęs reikalavimo taikyti ieškinio senatį bylos nagrinėjimo metu, neturėjo teisės šia aplinkybe remtis baigiamosiose kalbose. Atsakovui tokį reikalavimą pareiškus tik baigiamųjų kalbų metu, ir teismui sprendus, kad jis priimtinas, teismas privalėjo atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir sudaryti šalims galimybę pasisakyti dėl byloje taikytino ieškinio senaties termino, jo pradžios momento, ir šio termino atnaujinimo galimybių (CPK 256 straipsnis). To nepadaręs, ir sprendimu atmetęs ieškinį dėl ieškinio senaties termino pabaigos, pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normų reikalavimus, ir dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis), kadangi byloje liko neišsiaiškintos esminės aplinkybės, susijusios su ieškinio senaties kaip savarankiško pagrindo ieškiniui atmesti, taikymu.

20Ieškovės pareikštą reikalavimą pirmosios instancijos teismas kvalifikavo pagal CK 6.363 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas kaip reikalavimą dėl prekių kainos grąžinimo ir nuostolių, padarytų netinkamos prekės pardavimu, atlyginimo, ir iš esmės konstatavo ieškovės pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Kolegijos vertinimu, ši pirmosios instancijos teismo išvada padaryta tinkamai neištyrus reikšmingų bylos aplinkybių. Iš eksperto paaiškinimų bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu matyti, kad ieškovės nurodytų trūkumų - stogo dangos dėmių, atsiradimo priežastis – mechaninių pažeidimų maskavimas užpurškiant papildomą dažų sluoksnį (b.l. 39, t. II). Iš eksperto išvados matyti, kad po papildomu dažų sluoksniu esanti stogo dangos spalva buvo nepakitusi (b.l. 2-3, t. II), t.y. patamsėjusios dėmės yra papildomai užpurkštas dažų sluoksnis. Tai leidžia pritarti atsakovo teiginiams apie pirmosios instancijos teismo išvados, kad originalios stogo dangos spalvos pakitimai atsirado dėl atsakovo dažų poveikio, nepagrįstumą. Byloje nenustatyta minėtų mechaninių stogo dangos pažeidimų atsiradimo priežastis, nenustatyta ir neįvertinta, kokiomis aplinkybėmis ir kas užpurškė nurodytus pažeidimus papildomu dažų sluoksniu, t.y. ar tai buvo atliekama pagal nustatytas instrukcijas montuojant stogo dangą, naudojant atsakovo pateiktas medžiagas (b.l. 10, t. I), ir dėl to už prekės kokybės trūkumus turėtų būti pripažintas atsakovas, ar nurodyti defektai atsirado kaip netinkamo stogo montavimo pasekmė. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu taip pat konstatavo, kad ieškovė tinkamai pagrindė patirtų nuostolių dydį, tačiau nepasisakė ir neįvertino atsakovo argumentų dėl šių nuostolių priežastinio ryšio su atsakovo neteisėtais veiksmais, t.y. netyrė ir nevertino, ar būtent dėl parduotos prekės trukumų, už kuriuos galėtų būti pripažintas atsakingu atsakovas, buvo būtinas stogo dangos keitimas nauja danga.

21Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Kadangi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamai ištirtos aplinkybės, susijusios su ieškinio senaties taikymu, ginčijamu sprendimu taip pat tinkamai neatskleistos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, o šias aplinkybes įvertinus apeliacinės instancijos teisme kiltų rizika priimti apeliantei nepalankų sprendimą, apribojant ieškovės galimybes instancine tvarka ginčyti teismo atliktą įrodymų vertinimą (CPK 313 straipsnis), ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

22Kolegija nepasisako dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kadangi byla nėra išsprendžiama iš esmės.

23Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kolegija

Nutarė

24Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo UAB „Borgalita“... 5. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 7 d. tarp ieškovės ir atsakovo UAB... 6. Atsakovas UAB „Borgalita“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad medžiaga, kuria padengtos patamsėjusios stogo dangos... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovės reikalavimai pardavėjui buvo pareikšti... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė I. V. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. 1) Nei iš atsakovo dokumentų turinio, nei iš aktyvių veiksmų, neįmanoma... 12. 2) Atsakovas nei atsiliepime į ieškinį, nei kituose procesiniuose... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Borgalita“ prašo... 14. 1) Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, kadangi, žinodama apie savo... 15. 2) Ekspertinius tyrimus atlikęs ekspertas R. J. tiek ekspertizės išvadose,... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 17. Ginčijamu pirmosios instancijos teismo sprendimu iš esmės konstatuotas... 18. Ieškinio senaties terminas – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per... 19. Baigiamosios kalbos išklausomos teismui baigus bylos nagrinėjimą iš esmės... 20. Ieškovės pareikštą reikalavimą pirmosios instancijos teismas kvalifikavo... 21. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 22. Kolegija nepasisako dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo,... 23. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kolegija... 24. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą panaikinti...