Byla 2-70-985/2017
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litekso“ filialas Marijampolės šiluma

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovės Marijampolės savivaldybės atstovei Dovilei Burbaitei, trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovui Kęstučiui Liudvikui Pankauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovui R. G. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litekso“ filialas Marijampolės šiluma.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nutraukti 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir atsakovo R. G.; iškeldinti atsakovą iš gyvenamosios patalpos ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad vieno kambario 47,25 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa su 4,59 m2 rūsiu ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovei. Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-700 „Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarkos“ Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DV-1687 „Dėl socialinio būsto nuomos R. G.“ išnuomojo atsakovui socialinį būstą ir įpareigojo UAB „Marijampolės butų ūkis“ vadovą sudaryti Socialinio būsto nuomos sutartį. Atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. DV-1687 „Dėl socialinio būsto nuomos R. G.“ UAB „Marijampolės butų ūkis“ su atsakovu sudarė 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis). UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateikė atsakovo nuomojamo buto apyvartos žiniaraštį už laikotarpį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2016 metų gruodžio mėnesio, patvirtinantį susidariusį įsiskolinimą už nuomą. Nuomos sutartis yra atlygintinė, nuomininko pagrindinės pareigos yra naudoti gyvenamąsias patalpas pagal paskirtį ir už naudojimąsi patalpomis mokėti periodiškai nuomos mokestį. Už šių pareigų nevykdymą nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti nuomos sutartį ir nuomininką iškeldinti, jam nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. UAB „Litesko” filialas „Marijampolės šiluma” 2016-10-13 raštu Nr. 33-544 „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo“ informavo apie susidariusią skolą už gyvenamąsias patalpas ( - ). Atsakovas 2016 m. spalio 1 d. duomenimis UAB „Litesko” filialui „Marijampolės šiluma” skolingas 556,83 Eur. Atsakovas nemoka nuomos mokesčio, numatyto Sutarties 5 punkte, mokesčių už elektros energiją bei komunalines paslaugas. Toks atsakovo elgesys pažeidžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.583 ir 6.584 straipsnius bei Sutarties 1, 5, 7, 8 punktus. UAB „Marijampolės butų ūkis” 2016 m. birželio 15 d. patikrinimo aktas Nr. 1-11 (30) patvirtina aplinkybę, kad atsakovas nuomojamoje patalpoje negyvena, kaimynų teigimu nuomininkas išvykęs į užsienį. Atsakovas apie savo išvykimą neįspėjo, nenurodė išvykimo priežasties. Atsižvelgiant į Sutarties 14 punktą, UAB „Marijampolės butų ūkis” 2016-04-25 įspėjimu Nr. 1-725 (112) „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo” informavo atsakovą, kad nesusimokėjus skolos ir neperdavus patalpų, išvykus gyventi kitur, bus kreiptasi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pagal Lietuvos pašto 2016-05-28 registruoto laiško siuntimo pažymą, įspėjimas grąžintas siuntėjui, kaip neįteiktas. Ieškovė, nežinodama atsakovo buvimo vietos, negali pasiūlyti taikyti kitų prievolinės teisės pašalinimo būdų. Atsakovas piktnaudžiauja savo teisėmis ir nevykdo pareigų, taip savo veiksmais pažeidžia esmines Sutarties sąlygas. Nėra duomenų, patvirtinančių tęstinį, glaudų ryšį su gyvenamąja patalpa, atsakovas bute negyvena, bei nesirūpina juo.

6Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), atsiliepimo į ieškinį ar prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla išnagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį ir jo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, paaiškino, jog atsakovas pagal 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ) daugiau nei 3 mėnesius nemoka nuompinigių už butą adresu ( - ). Atsakovo įsiskolinimas trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2016 m. gruodžio mėnesiui yra 382,11 Eur. Nuomos mokesčio nemokėjimu atsakovas pažeidžia sutarties 1 p., 5 p., 7 p. UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2016-06-15 patikrinimo aktas Nr. 1-11 (30), 2016-04-25 įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo Nr. 1-725(1.12) patvirtina aplinkybę, kad atsakovas nuomojamoje patalpoje negyvena, nuomos mokesčio nemoka nuo 2015 m. birželio mėnesio. Kaimynų teigimu jis galimai išvykęs į užsienį. Nuomininkas apie savo išvykimą nuomotojo neinformavo.

8Trečiasis asmuo UAB „Litekso“ filialas „Marijampolės šiluma“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai. Pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad atsakovas už tiekiamą išnuomotam butui šilumos energiją 2016 m. spalio 1 d. skolingas 556,83 Eur.

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, kad vieno kambario 47,25 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovei Marijampolės savivaldybei.

11Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-700 „Dėl Marijampolės savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarkos“ Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DV-1687 „Dėl socialinio būsto nuomos R. G.“ išnuomojo atsakovui socialinį būstą ir įpareigojo UAB „Marijampolės butų ūkis“ vadovą sudaryti Socialinio būsto nuomos sutartį. UAB „Marijampolės butų ūkis“ su atsakovu R. G. 2013 m. lapkričio 20 d. pasirašė socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis) (b. l. 7-8)

12Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje įtvirtinta galimybė nuomotojui nutraukti neterminuotą sutartį tuo atveju, jei nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nesumoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas (sutarties 13.1 p.).

13UAB „Marijampolės butų ūkis" 2016 m. balandžio 25 d. įspėjimu Nr. 1-725(112) „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo" informavo atsakovą, kad nesusimokėjus skolos ir neperdavus patalpų, išvykus gyventi kitus, bus kreiptasi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pagal Lietuvos pašto 2016-05-28 registruoto laiško siuntimo pažymą, įspėjimas grąžintas siuntėjui, kaip neįteiktas. Atsakovas nuomotojui nepateikė savo buvimo vietos adreso, nors turėjo bendrą pareigą pranešti, dėl ko laikoma, kad jis buvo įspėtas, kad ir toliau nesumokėjus mokesčių Sutarties 13.1 p., 15.3 p., pagrindu bus kreiptasi į teismą dėl Sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos patalpos (b. l. 10, 12-13).

14UAB „Marijampolės butų ūkis“ komisija 2016 m. birželio 15 d. lankėsi bute ( - ), tačiau atsakovo bute nebuvo ir į butą komisija nepateko, akte nurodyta, kad atsakovas nuomojamame bute negyvena ir nemoka mokesčių daugiau kaip pusė metų. Kaimynų teigimu bute niekas negyvena (b. l. 11).

15UAB „Litekso“ 2016 m. spalio 13 d. raštas ieškovei patvirtina, kad atsakovas iki 2016 m. spalio 1 d. skolingas 556,83 Eur už patiektą šiluminę energiją (b. l. 14).

16Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka (CK 6.610 str.). Nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas (CK 6.611 str.).

17Pagal žiniaraštį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2016 metų gruodžio mėnesio iš susidariusios 436,48 Eur skolos už nuomą, atsakovas sumokėjęs 54,37 Eur, tačiau atsakovas skolos už buto nuomą ir mokesčių administravimą nemoka nuo 2015 m. birželio mėnesio visiškai (b. l. 49). Atsakovas po įspėjimo nesiėmė jokių veiksmų pagerinti susidariusią situaciją, nesitarė su ieškove dėl skolos padengimo. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas piktnaudžiauja savo teisėmis ir nevykdo sutartinių pareigų, taip savo veiksmais pažeidžia esmines nuomos Sutarties sąlygas, numatytas 1 p. (CK 6.611 str.).

18Taip pat atsakovas pažeidė Sutarties 15.3 p., kuriame numatyta, jog jei nuomininkas išvyksta gyventi kitur, nuomininkas privalo perduoti nuomotojui pagal aktą tvarkingas gyvenamąsias patalpas. 2016 m. birželio 15 d. patikrinimo akte konstatuota, kad atsakovas nuomojamame bute negyvena ir nemoka mokesčių daugiau kaip pusė metų. Šios aplinkybės byloje nepaneigtos jokiais kitais įrodymais, todėl abejoti jomis teismas neturi pagrindo.

19CK 6.591 str. reglamentuoja, kad laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama 6 mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas nuo 2015 m. birželio mėnesio nuomos mokesčio visiškai nemoka, duomenų, kad nuomojamoje patalpoje gyventų atsakovo šeimos nariai, nėra. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovas prarado teisę į nuomojamą gyvenamąją patalpą - CK 6.591 str.

21Dėl aukščiau nurodytų teismo nustatytų aplinkybių, o taip pat atsižvelgiant į socialinio teisingumo, asmens lygiateisiškumo principus, esant socialinio būsto trūkumui ir neiškeldinus asmenų, pažeidžiančių nuomos sutarties sąlygas, nėra užtikrinamos asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti jų interesai, teismas sprendžia, kad ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.497 str. 1 d. 3 p., 6.610 str., 6.611 str.).

22CPK 96 str. 1 dalis nustato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Įvertinus tai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 41 Eur žyminio mokesčio ir 4,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 45,92 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Nutraukti 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis" ir R. G., asmens kodas ( - ) dėl gyvenamosios patalpos ( - ), nuomos.

26Iškeldinti atsakovą R. G., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

27Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) valstybei 45,92 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 92 centus) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo nutraukti 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad... 6. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą... 7. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį... 8. Trečiasis asmuo UAB „Litekso“ filialas „Marijampolės šiluma“ teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad vieno kambario 47,25 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji... 11. Vadovaudamasis Marijampolės savivaldybės socialinio būsto suteikimo tvarka,... 12. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir... 13. UAB „Marijampolės butų ūkis" 2016 m. balandžio 25 d. įspėjimu Nr.... 14. UAB „Marijampolės butų ūkis“ komisija 2016 m. birželio 15 d. lankėsi... 15. UAB „Litekso“ 2016 m. spalio 13 d. raštas ieškovei patvirtina, kad... 16. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji... 17. Pagal žiniaraštį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2016 metų gruodžio... 18. Taip pat atsakovas pažeidė Sutarties 15.3 p., kuriame numatyta, jog jei... 19. CK 6.591 str. reglamentuoja, kad laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuo 2015 m. birželio mėnesio nuomos mokesčio... 21. Dėl aukščiau nurodytų teismo nustatytų aplinkybių, o taip pat... 22. CPK 96 str. 1 dalis nustato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263-270... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Nutraukti 2013 m. lapkričio 20 d. socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ),... 26. Iškeldinti atsakovą R. G., asmens kodas ( - ) iš gyvenamosios patalpos ( -... 27. Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) valstybei 45,92 Eur... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...