Byla eI-731-189/2017
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška,

2dalyvaujant pareiškėjui G. M.,

3pareiškėjo G. M. atstovui advokatui R. K.,

4atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovei Agnei Žiedelytei-Gudei,

5atsakovo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovui Antanui Aleknavičiui,

6trečiojo suinteresuoto asmens Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atstovams Giedriui Gauliai, Ievai Prapiestytei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo – Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos)

8Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydamas:

101) Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2016-06-08 įsakymą Nr. P-727 (toliau – ir Įsakymas);

112) Įpareigoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (toliau – ir Karo akademija) sudaryti sutartį su krn. G. M., 2016-2017 laikotarpiui (II kursas).

12Nurodė, kad Įsakymu Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir AOTD) buvo įsakyta nutraukti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso studento, pretenduojančio gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, kandidatūros tikrinimą. Įsakymu taip pat buvo nuspręsta neišduoti pareiškėjui leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

13Nesutiko su Įsakymo teisiniu pagrindu, kad kandidatūros tikrinimo metu pareiškėjas pateikė melagingus biografinius faktus. Pažymėjo, kad per AOTD pareigūnų patikrinimo apklausą, sąžiningai ir atvirai, nieko nenuslėpdamas iš savo praeities papasakojo ir užpildė jam pateiktą anketą. Nesutiko su išvada, kad sąmoningai turėjo tikslą kažką nuslėpti. Nurodė, kad neneigė ir šiuo metu neneigia, kad darė statymus mobiliuoju telefonu ir tai buvo tik iš sportinio intereso. Statymų sumos buvo nedidelės. Dėl žolės taip pat sąžiningai nurodė, kad nerūko ir nevartoja alkoholio. Prisipažino, kad draugų kompanijoje yra rūkęs gal keletą kartų, tai vyko kai mokėsi gimnazijoje ir kelis kartus rūkė profesinėje karo tarnyboje. Nurodė, kad daug sportuoja, todėl nerūko ir negeria. Pažymėjo, kad požiūris į šias ydas vienareikšmiškai yra neigiamas. Šiuo metu stengiasi mokytis (pagal gaunamus pažymius yra trečias pagal pažangumą), nebendrauja su draugais, galinčiais daryti neigiamą įtaką, lanko choro, šokių, bokso būrelius, bokse yra pasiekęs laimėjimų. Tarnaudamas profesinėje tarnyboje buvo ne kartą skatintas. Į Karo akademiją įstojo 2015 metais.

14Patikslintu skundu nesutiko, kad su juo siejamos aplinkybės dėl narkotinių medžiagų vartojimo, draugų, narkotinėmis medžiagomis, aprūpinimas ir pan. Nurodė, kad šios nusikalstamos veikos yra reglamentuotos Baudžiamajame kodekse, o pareiškėjas be šių veikų ištyrimo yra jomis kaltinamas. Taip pat pažymėjo, kad statymai lažybų bendrovėse savaime negali būti vertinama kaip neigiama veikla, nes tai normali, valstybės legalizuota veikla. Statymus lažybų bendrovėse laiko jaunatviško žingeidumo padariniu, o ne polinkiu lošti.

15Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą patenkinti.

16Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepimų argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad AOTD patikrinusi pareiškėją nustatė aplinkybes, nurodytas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 16 str. 2 dalyje, todėl Ministerijos Specialiajai ekspertų komisijai personalo patikimumo klausimams nagrinėti (toliau – ir Specialioji ekspertų komisija) pateikė siūlymą nutraukti pareiškėjo kandidatūros tikrinimą. Specialioji ekspertų komisija personalo patikimumo klausimams nagrinėti išnagrinėjusi išvadas pritarė AOTD siūlymui. Atsižvelgiant į šios komisijos siūlymus Ministerija priėmė skundžiamą Įsakymą.

17Nesutikdama su skundo argumentais nurodė, kad sprendimą nutraukti tikrinimą lėmė Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkte nustatytos aplinkybės, kad pareiškėjas sąmoningai, nenorėdamas, kad informacija išaiškėtų, nuslėpė informaciją, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu, taip pat pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie lažybų bendrovėse atliktų statymų skaičių. Pažymėjo, kad pareiškėjo 35 kartus vartotos narkotinės medžiagos (2015 metais, t. y. jau tarnaujant profesinėje tarnyboje pareiškėjas narkotines medžiagas vartojo 10 kartų), automobilio vairavimas pavartojus narkotinių medžiagų, virš 2000 kartų atlikti statymai lažybų bendrovėse, pareiškėją, Ministerijos teigimu, apibūdina kaip neatsakingą, turintį polinkį į lošimus, lengvabūdišką, nesąžiningą, o tai leidžia suabejoti pareiškėjo patikimumu. Be to, pareiškėjas sąmoningai, suvokdamas galimas pasekmes, Karinės medicinos ekspertizės komisijai nenurodė apie narkotinių medžiagų vartojimą. Ministerijos teigimu, nurodytos veikos pasireiškė per paties pareiškėjo veiklą, o tai sudaro pagrindą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

18Teismo posėdžio metu atstovė prašė pareiškėjo skundą atmesti.

19Atsakovas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad Krašto apsaugos ministrui nusprendus nutraukti pareiškėjo patikrinimą, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija įgijo pareigą pašalinti pareiškėją iš Karo akademijos, kaip tai numatyta Karo akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-08-10 nutarimu Nr. 896, 71.6 papunktyje. Pažymėjo, kad neturėdamas leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija pareiškėjas negalėtų tapti karininku ir tarnauti profesinėje karo tarnyboje (Įstatymo 28 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

20Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad dar artimuoju metu, t. y. 2015 m. pareiškėjas vartojo narkotines medžiagas, taip pat palaikė ryšius su asmenimis, vartojančiais narkotines medžiagas, o tai kelia abejones dėl pareiškėjo neigiamo nusistatymo narkotinių medžiagų atžvilgiu ir tai kelia grėsmę patikėtos įslaptintos informacijos saugumui.

22Dėl aplinkybių, susijusių su azartiniais lošimais nurodė, kad pareiškėjo dalyvavimas lažybose nėra vienkartinis ar atsitiktinis ir šiam tikslui skiriamos lėšos laikytinos proporcingai didelėmis, lyginant su asmens pajamomis. Pažymėjo, kad, nors pats asmens dalyvavimas lažybose nėra įstatymais draudžiamas, tačiau patikimumo požiūriu vertintinas, kaip labai reikšminga aplinkybė, galinti įtakoti asmens pažeidžiamumą, tuo sukeldama pavojų patikėtos įslaptintos informacijos saugumui. Apibendrindami nurodė, kad tam tikros pareiškėjo savybės yra nesuderinamos su darbu su įslaptinta informacija ir yra potenciali grėsmė saugumui.

23Teismo posėdžio metu atstovai palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

24Liudytojas D. S. (D. S.) teismo posėdžio metu parodė, kad dirba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje kuopos vadu. Pareiškėją pažįsta ir jį charakterizuoja tik teigiamai. Nurodė, kad pareiškėjo mokymosi rezultatai buvo geri, karininkas pasižymėjo stropumu. Būrio draugai pareiškėją taip pat charakterizuoja tik teigiamai, pareiškėjas tarp būrio draugų turi autoritetą. Apie pareiškėjo laisvalaikį jokios informacijos neturėjo. Nurodė, kad dėl pareiškėjo jokių nusiskundimų, ar neigiamų pranešimų nebuvo gauta. Dėl aplinkybių, kad pareiškėjas mėgo lošti, jam nebuvo žinoma, kad pareiškėjui trūktų pinigų, taip pat negirdėjo. Aplinkybes dėl narkotinių medžiagų vartojimo vertino vienareikšmiškai neigiamai. Nurodė, kad Karo akademijoje tarnaujantys karininkai su slapta informacija susiduria netiesiogiai. Pažymėjo, kad, jo nuomone, pareiškėjas galėtų tęsti mokslus. Apie narkotinių medžiagų vartojimą sužinojo tik iš skundžiamo įsakymo.

25Liudytojas A. M. teismo posėdžio metu parodė, kad yra pareiškėjo tėtis, pats ilgą laiką tarnavęs karininku. Blogų atsiliepimų apie sūnų nėra girdėjęs, taip pat nėra matęs sūnaus vartojančio narkotines medžiagas. Nurodė, kad sūnus yra sakęs, jog vadai minėjo, kad viską prisipažinkit, o vėliau viskas bus įvertinta teigiamai. Pažymėjo, kad sūnaus vienintelis tikslas yra kariuomenė. Pabrėžė, kad sūnus darbštus, atsakingas, užduotis vykdo laiku ir tiksliai. Dėl narkotinių medžiagų vartojimo sužinojo tik iš Įsakymo. Sūnus pasakojo, kad taip atsitiko kelis kartus susitikus su draugais. Nurodė, kad narkotinių medžiagų vartojimas galėtų būti vertinamas, kaip jaunystės, paauglystės klaidos.

26Skundas atmestinas.

27Nagrinėjamoje byloje ginčas keliamas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2016-06-08 įsakymo Nr. P-727, kuriuo įsakyta Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos nutraukti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso kariūno G. M., pretenduojančio gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, kandidatūros tikrinimą, taip pat, kuriuo nuspręsta neišduoti krn. G. M. leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas taip pat prašo teismo įpareigoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją sudaryti sutartį su krn. G. M. 2016-2017 metų laikotarpiui (II kursas).

28Įsakymo teisinis pagrindas – Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punktas (sąmoningai, nenorėdamas, kad informacija išaiškėtų, nuslėpė informaciją, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie lažybų bendrovėse atliktų statymų skaičių), bei 16 straipsnio 2 dalies 20 punktas (nustatytos pareiškėjo asmens savybės, kaip neatsakingumas ir polinkis lošti, pasireiškęs dažnu statymu už varžybų rezultatus lažybų bendrovėse vykdymu, šiam tikslui išleidžiant didelę dalį savo pajamų; lengvabūdiškumas, pasireiškęs narkotinių medžiagų vartojimu, tarp jų ir esant profesinės karo tarnybos (PKT) kariu, draugų vežimu įsigyti narkotinių medžiagų, transporto priemonės vairavimu pavartojus marihuanos; nesąžiningumas, pareiškėjas informacijos apie narkotinių medžiagų vartojimą slėpimu tiek kandidatūros tikrinimo metu, tiek sveikatos patikrinimo Karo medicinos komisijos metu, tiesos apie ryšius su narkotines medžiagas vartojančiais asmenimis neatskleidimu, tikrovės neatitinkančios informacijos apie atliktų statymų skaičių pateikimu).

29Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad AOTD, vadovaujantis Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija suteikimo ir panaikinimo organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Krašto apsaugos ministro 2013-06-21 įsakymu Nr. V-549, atliko pareiškėjo, kaip Akademijos I kurso kariūno, kuris iki II metų pradžios turėjo būti patikrintas dėl atitikimo reikalavimams dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija ir ja naudotis, kandidatūros patikrinimą. Patikrinimų (atlikti 2016-02-03 ir 2016-03-15) metu nustatytos aplinkybės tiesiogiai įvardintos AOTD 2016-04-14 patikrinimo išvadoje Nr. IS-1419. Patikrinimų metu buvo nustatyta, kad dėl aplinkybių, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu pareiškėjas tiek patikrinimų metu, tiek 2015-11-03 pildydamas klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti, ar susipažinti su įslaptinta informacija buvo nenuoseklus. Pareiškėjas 2015-11-03 klausimyne nurodė, kad narkotinę medžiagą – marihuaną rūkė nuo 2014 m. pavasario iki rudens kelis kartus. Pokalbio, vykusio 2016-02-03 metu pareiškėjas nurodė, kad marihuaną rūkė nuo 2014 m. pavasario iki rudens, paskutinį kartą – 2014 m. lapkričio mėn. ir vartojo iki 30 kartų, beveik kiekvieno vakarėlio metu. Jau 2016-03-15 pokalbio metu pareiškėjas patikslino, kad paskutinį kartą marihuaną vartojo 2015 m. vasario mėn., bei, iki 10 kartų marihuaną rūkė jau tarnaudamas profesinėje karo tarnyboje (PKT) ir viso rūkė apie 35 kartus. Pareiškėjas nurodė, kad tokį skirtingą atsakymų davimą sąlygojo nenoras, kad visa informacija išaiškėtų, nes pareiškėjas žinojo, kad marihuaną rūkyti yra blogai. Tikrinimo metu pareiškėjas taip pat nurodė, kad 2014 m. du kartus yra vairavęs automobilį būdamas apsvaigęs nuo marihuanos, kad ne kartą tėvams priklausančiu automobiliu yra vežęs draugus įsigyti narkotinių medžiagų, taip pat yra rūkęs tėvų namuose. Patikrinimo pradžioje pareiškėjas nors ir nurodė, kad su asmenimis, kurie vartoja ar pardavinėja narkotines ir psichotropines medžiagas nebendrauja, nes prieš įstojant į Karo akademiją pasikeitė jo požiūris, tačiau jau vėliau pareiškėjas nurodė, kad su vienu asmeniu, su kuriuo vartojo marihuaną, palaiko ryšius, susiskambina, susitinka, taip pat šio asmens namuose sutiko Naujuosius metus (2016 m.). Sutinkant Naujuosius metus dalyvavo visi asmenys, kurie anksčiau buvo išvardinti, kaip kartu su pareiškėjų vartoję narkotines medžiagas ir kurie yra platinę marihuaną pažįstamiems. Vakarėlio metu visi asmenys, išskyrus pareiškėją ir dar vieną asmenį, vartojo marihuaną. Pareiškėjas pildydamas medicinos ekspertizės aktus nenurodė, kad vartojo narkotines medžiagas.

30Tiriant aplinkybes, susijusias su azartiniais lošimais buvo nustatyta, kad 2016-02-03 pokalbio metu pareiškėjas nurodė, kad statymus lažybų bendrovėse yra atlikęs nuo 2014 m. pavasario iki 2015 m. pradžios. Statymus darydavo beveik kiekvieną dieną, statymai būdavo 15-20 Eur. Daugiausia buvo laimėjęs 300 Eur, pralaimėjęs 500 Eur. Pareiškėjas 2016-03-15 pokalbio metu jau nurodė, kad statymus pradėjo daryti nuo 2013 m. rudenio ir darė iki 2015-11-28. UAB „Top sport“ internetinėje svetainėje iš viso atliko 20 statymų, didžiausia statymo suma buvo – 100 Lt. UAB „Orakulas“ internetinėje svetainėje atliko 25-30 statymų, didžiausia statymo suma buvo 80-90 Lt. Pareiškėjo teigimu, mokydamasis Karo akademijoje atliko apie 30 statymų UAB „Tony Bet“ internetinėje svetainėje. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad statymus darydavo iš 900 svarų sterlingų 2013 m. uždirbtų Anglijoje, kurių didžiąją dalį pralošė. Statymams taip pat leisdavo ir iš tėvų gaunamus kišenpinigius, o pradėjęs tarnauti PKT apie 200 Eur iš 600 Eur mėnesinio atlyginimo skirdavo statymams atlikti. Tačiau patikrinimo metu surinkta oficiali informacija patvirtino, kad pareiškėjas UAB „Orakulo“ internetinėje svetainėje 2014 m. lapkričio, gruodžio mėn. ir 2015 m. liepos mėn. atliko 80 statymų, kurių bendra suma – 551,18 Eur, UAB „Tony Bet“ interneto svetainėje nuo 2014-05-16 iki 2015-11-28 pareiškėjas atliko 2042 statymus, UAB „Top sport“ interneto svetainėje nuo 2014-04-08 iki 2015-01-02 pareiškėjas atliko 188 statymus.

31OATD apibendrindamas surinktą medžiagą priėmė išvadą, kad pareiškėjas, sąmoningai, nenorėdamas, kad informacija išaiškėtų, nuslėpė informaciją apie narkotinių medžiagų vartojimą, taip pat per pokalbius pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie lažybų bendrovėse atliktų statymų skaičių, todėl šias aplinkybes įvertino, kaip atitinkančias Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto nuostatą. Pareiškėją, atsižvelgus į tai, kad pastarasis nepateikė informacijos apie narkotinių medžiagų vartojimą Karo medicinos komisijoje, melavo apie ryšius su narkotines medžiagas vartojusiais asmenimis, nepateikė tikrojo statymų skaičiaus, įvertino, kaip nesąžiningą. Pareiškėjo dažną statymą lošimų bendrovėse vertino, kaip potraukį azartiniams lošimams ir neatsakingumą. OATD nuomone, atsižvelgus į aplinkybes, kaip tai, kad pareiškėjas nuo 2014 m. pavasario iki 2015 m. vasario mėn. iki 35 kartų vartojo narkotines medžiagas, t. y. iš jų 10 kartų jau būnant PKT kariu, kelis kartus vežė draugą įsigyti narkotinių medžiagų, du kartus vairavo transporto priemonę pavartojęs marihuanos, leido pareiškėją vertinti, kaip lengvabūdį. Šios nustatytos pareiškėją charakterizuojančios savybės (neatsakingumas, lengvabūdiškumas, nesąžiningumas, potraukis azartiniams lošimams), OATD teigimu, sudarė pagrindą taikyti Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 20 punkto nuostatą. OATD pažymėjo, kad minėtos savybės daro pareiškėją pažeidžiamu ir kelia grėsmę patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, o tai sudaro pagrindą abejoti, kad pareiškėjas atsakingai elgsis su įslaptinta informacija.

32OATD 2016-04-14 patikrinimo išvada Nr. IS-1419 buvo perduota Krašto apsaugos ministerijos Specialiajai ekspertų komisijai, su siūlymu nutraukti pareiškėjo kandidatūros tikrinimą.

33Specialioji ekspertų komisija, 2016-05-26 protokoliniu sprendimu SPEK-2, vadovaudamasi Įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgiant į tai, kad tikrinamasis (pareiškėjas) neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos sąlygos, nes jo kandidatūros tikrinimo metu nustatytos Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 ir 20 punktuose nustatytos aplinkybės, taip pat, atsižvelgiant į OATD 2016-04-14 patikrinimo išvadoje Nr. IS-1419 nurodytus faktus, pritarė OATD siūlymui nutraukti pareiškėjo kandidatūros tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI (pritarta vienbalsiai).

34Krašto apsaugos ministras 2016-06-08 įsakymu Nr. P-727 „Dėl krn. G. M. kandidatūros tikrinimo nutraukimo“, vadovaudamasis Įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos sąlygos, nes jo kandidatūros tikrinimo metu nustatyta Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkte nurodyta aplinkybė – sąmoningai, nenorėdamas, kad informacija išaiškėtų, nuslėpė informaciją, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie lažybų bendrovėse atliktų statymų skaičių, bei Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 20 punkto nuostata, t. y. nustatytos tokios asmens savybės, kaip neatsakingumas ir polinkis lošti, pasireiškęs dažnais statymais lažybų bendrovėse, šiam tikslui išleidžiant didelę dalį savo pajamų; lengvabūdiškumas, pasireiškęs narkotinių medžiagų vartojimu, taip pat ir profesinės karo tarnybos metu, draugų vežimu įsigyti narkotinių medžiagų, transporto priemonės vairavimu pavartojus marihuanos; nesąžiningumas, pasireiškęs informacijos apie narkotinių medžiagų vartojimą slėpimu tiek kandidatūros tikrinimo metu, tiek sveikatos patikrinimo Karo medicinos komisijos metu, melavimu apie ryšius su narkotines medžiagas vartojančiais asmenimis, tikrovės neatitinkančios informacijos apie atliktų statymų skaičių pateikimu, atsižvelgdamas į OATD 2016-04-14 rašte Nr. IS-1419 išdėstytus faktus ir remiantis Specialiosios ekspertų komisijos 2016-05-26 protokoliniu sprendimu SPEK-2, įsakė OATD nutraukti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos I kurso kariūno G. M., pretenduojančio gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, kandidatūros tikrinimą ir nusprendė neišduoti krn. G. M. leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

35Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo, saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos veiksmų koordinavimo bei kontrolės pagrindus ir tvarką, minimalius atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių reikalavimus nustato Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas (2015-11-26 redakcija). Šio Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įslaptinta informacija – tai paslapčių subjekto pripažinta valstybės ar tarnybos paslaptimi informacija apie dokumentų, darbų, gaminių ar kitų objektų buvimą, esmę ar turinį, taip pat tokia paslaptimi pripažinti patys dokumentai, darbai, gaminiai ar kiti objektai. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad eiti pareigas, susijusias su Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, naudojimu ar tokios informacijos apsauga, gali tik atitinkamus leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija turintys asmenys. Pretendentai, atrinkti pareigoms, susijusioms su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, į šias pareigas gali būti skiriami prieš tai patikrinus jų kandidatūras ir gavus išvadą, kad asmuo atitinka šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

36Pagal Įstatymo 17 straipsnio 5 dalį, tais atvejais, kai kandidatūrą patikrino Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, vidaus reikalų ministro įgaliotos institucijos ar Specialiųjų tyrimų tarnyba, ir tikrinimo metu buvo nustatytos aplinkybės, nurodytos šio Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, tikrinimas krašto apsaugos arba vidaus reikalų ministrų ar jų įgaliotų asmenų arba Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus sprendimu nutraukiamas. Apie šį sprendimą informuojamas paslapčių subjektas ir asmuo, kurio kandidatūra buvo tikrinama.

37Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, kurioje išvardytos leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimo išdavimo sąlygos, nustatyta, kad asmeniui, pretenduojančiam gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą, toks leidimas ar pažymėjimas išduodamas, jeigu: 1) asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis; 2) asmuo pateikia užpildytą nustatytos formos klausimyną ir raštiškai sutinka, kad būtų tikrinama jo kandidatūra; 3) asmuo raštiškai pasižada saugoti įslaptintą informaciją; 4) tikrinimo metu surinkti faktai nekelia abejonių dėl asmens patikimumo ar lojalumo Lietuvos valstybei; 5) tikrinimo metu nenustatoma bent viena šio straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė.

38Aplinkybės, kurios gali lemti valstybės nepasitikėjimą tam tikru asmeniu nurodytos Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1–20 punktuose. Šio straipsnio 2 dalies 13 punkte numatytas atvejis – tikrinamas asmuo nuslėpė ar per pastaruosius 5 metus yra nuslėpęs arba jo kandidatūrą tikrinančioms institucijoms pateikęs melagingus biografijos faktus arba kitus duomenis apie save, savo ryšius, turinčius įtakos sprendimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimo išdavimo priėmimui; šio straipsnio 2 dalies 20 punkte nustatytas atvejis, kai tikrinimo metu nustatomos ar per pastaruosius 3 metus buvo nustatytos asmens savybės, kita veikla ar ryšiai, ar kitos su asmeniu susijusios aplinkybės, ar faktai, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui. Šios įstatymu nustatytos aplinkybės yra pagrindas nutraukti kandidatūros tikrinimo procedūrą leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti. Pažymėtina, kad Įstatymas nenustato, kokios turi būti konstatuotos asmeninės ir dalykinės pretendento savybės, dėl kurių asmuo negali susipažinti ir dirbti su įslaptinta informacija, todėl tokiu atveju reikia vadovautis bendraisiais teisės principais ir pagrįsti tokio ribojimo būtinumą proporcingumo principu, kurio esmė yra tai, jog bet kokie ribojimai turi būti būtini siekiant visuotinai reikšmingo tikslo.

39Įstatymo 17 straipsnio, nustatančio asmens tikrinimo tvarką, 1–2 dalyse įtvirtina, kad pagrindinis asmens kandidatūros tikrinimo tikslas – nustatyti, ar asmeniui, kuris pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą, gali būti patikėta įslaptinta informacija, ar tikrinamas asmuo yra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Kandidatūros tikrinamos paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens teikimu. Asmuo, pretenduojantis gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimą, atsakingam asmeniui pateikia užpildytą nustatyto pavyzdžio klausimyną, rašytinį sutikimą būti tikrinamam. Šis asmuo taip pat pateikia išsamią autobiografiją, jei pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“ arba „Slaptai“. Kandidatūros patikrinimo metu siekiama nustatyti, ar nėra šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Patikrinimo metu negali būti naudojami kriminalinės žvalgybos metodai ir priemonės, išskyrus apklausą ir duomenų, esančių kriminalinės žvalgybos informacinėje sistemoje, peržiūrą. Prieš priimdamos sprendimą, kandidatūrą tikrinančios institucijos asmenį gali iškviesti pokalbio, pareikalauti raštiškų asmens paaiškinimų ir prireikus, jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu.

40Konstitucinio Teismo 2007-05-15 nutarime nurodoma, kad asmens teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija nėra jo konstitucinė teisė. Tai speciali teisė, tam tikram asmeniui valstybės suteikta dėl to, kad jam skiriama ypatinga, valstybinės reikšmės misija. Kadangi tai ypatinga teisė, valstybė, esant būtinybei, gali ją apriboti. Valstybei kyla pareiga garantuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos slaptumo apsaugą, taip pat užtikrinti, kad nebūtų savavališkai, neteisėtai kėsinamasi sužinoti ar paskleisti tokią informaciją, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalos asmens teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams. Asmeniui, kuriam suteikiama teisė susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, keliami tam tikri reikalavimai, susiję su jo patikimumu bei lojalumu Lietuvos valstybei, kurie yra sietini su valstybės pasitikėjimu tuo asmeniu; valstybės nepasitikėjimą tam tikru asmeniu gali lemti paties to asmens veikla, inter alia padaryti teisės pažeidimai, taip pat to asmens savybės, ryšiai, kitos svarbios aplinkybės; su valstybės paslaptimis gali būti leidžiama susipažinti tik tokiam asmeniui, kurio veikla, savybės, ryšiai ir kt. negali duoti pagrindo nuogąstauti, kad, jam sužinojus valstybės paslaptį, kils grėsmė, juo labiau bus padaryta žalos valstybės suverenitetui, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai, gynybinei galiai, kitiems itin svarbiems valstybės interesams, visuomenės ir valstybės gyvenimo pagrindams, bus pažeisti svarbiausi Konstitucijos reguliuojami, ginami ir saugomi santykiai, kuriuos kaip tik ir turi padėti apsaugoti ir apginti tai, kad tam tikra informacija pagal įstatymus yra įslaptinama; asmeniui, praradusiam valstybės pasitikėjimą, teisė susipažinti ar dirbti su informacija, sudarančia valstybės paslaptį, turi būti atimama.

41Konstitucinis Teismas 2011-07-07 nutarime inter alia konstatavo, kad asmenims, siekiantiems eiti ar einantiems pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, keliama specialioji sąlyga yra ypatingas ir nė kiek neabejotinas patikimumas ir lojalumas Lietuvos valstybei; įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją reguliuodamas santykius, susijusius su valstybės ir tarnybos paslapčių apsauga, inter alia nustatydamas asmenų, siekiančių eiti ar einančių pareigas valstybės tarnyboje, susijusias su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, patikimumo bei lojalumo Lietuvos valstybei kriterijus ir tokių asmenų patikrinimo procedūras; įstatymų leidėjas gali numatyti tokias įslaptintos informacijos apsaugos priemones, kurios leistų iš anksto užkirsti kelią grėsmėms įslaptintos informacijos saugumui ir kartu – grėsmėms valstybės interesams.

42Byloje surinkti duomenys tvirtina, kad pareiškėjas narkotines medžiagas vartojo nuo 2014 m. pavasario iki 2015 m. vasario mėn., viso apie 35 kartus. Taigi pareiškėjas narkotines medžiagas vartojo jau privalomosios karinės tarnybos metu (nuo 2014 m. gegužės mėn. praėjęs karinę medicinos ekspertizės komisiją savanoriu išvyko atlikti privalomosios karo tarnybos), narkotines medžiagas rūkė (iki 10 kartų) ir tarnaudamas profesinėje karo tarnyboje (2014-11-25 sudaryta Profesinės karo tarnybos sutartis). Šios faktinės aplinkybės nustatytos jas nurodžius pačiam pareiškėjui 2016-02-03 ir 2016-03-15 duotų paaiškinimų metu. Pareiškėjo paaiškinimais taip pat fiksuota, kad 2014 m. balandžio mėn. yra du kartus vairavęs tėvams priklausantį automobilį parūkęs marihuanos. Taip pat yra nurodęs, kad su vienu iš asmenų, su kuriuo anksčiau yra rūkęs narkotines medžiagas, palaiko ryšius ir iki šiol, kartu su juo sutiko Naujuosius 2016 metus, jo namuose. Pareiškėjo 2016-02-03 ir 2016-03-15 paaiškinimai patvirtinti jo paties parašus su prierašu „pagal mano žodžius surašyta teisingai“, todėl institucijos, vertinusios pareiškėjo paaiškinimus, neturėjo pagrindo jais netikėti ir vertinti kitaip, nei nurodė pats pareiškėjas. Tuo tarpu iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, kuriuose fiksuoti ankstesni pareiškėjo paaiškinimai (2015-11-03 klausimynas), nustatyta, kad, kaip nurodė pareiškėjas, jis narkotines medžiagas laikotarpiu nuo 2014 m. pavasario iki rudens yra vartojęs tik kelis, o Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybos Medicinos ekspertizės 2014-06-17 akte Nr. 3576/2014, 2014-10-09 akte Nr. 5550/2014 ir 2015-06-22 akte Nr. 5624/2014 pareiškėjas nurodė iš viso nevartojęs narkotikų. Tokį nenuoseklų ir prieštaringą paaiškinimų davimą pareiškėjas motyvavo bijojimu, kad viskas išaiškės ir pareiškėjas dėl to galimai gali neįstoti į Lietuvos karo akademiją. Pareiškėjas paaiškino, kad supratęs, jog rūkyti marihuaną yra blogai, todėl sąmoningai, kaip jis pats paaiškino, siekė šią informaciją nuslėpti.

43Vertinant aplinkybes, susijusias su azartiniais lošimais nustatyta, kad dar pirmojo pokalbio metu (2016-02-03) pareiškėjas nurodė, kad statymus lažybų bendrovėse atliko laikotarpiu nuo 2014 m. pavasario iki 2015 m. pradžios, statymų sumos buvo iki 15-20 Eur. Jau 2016-03-15 pareiškėjas nurodė, kad statymus pradėjo daryti dar 2013 m. rudenį ir tęsė iki 2015-11-28. Taip pat nurodė, kad per minėtą laikotarpį UAB „Top sport“ iš viso atliko 20 statymų, didžiausia suma apie 100 Lt, UAB „Orakulas“ internetinėje svetainėje atliko 25-30 statymų, didžiausia suma 80-90 Lt, mokydamasis Karo akademijoje „Tony Bet“ internetinėje svetainėje atliko per 30 statymų. Pareiškėjas nurodė, kad statymus darydavo iš 900 svarų sterlingų, uždirbtų Anglijoje, kurių didžiąją dalį pralošė. Statymams taip pat leisdavo iš tėvų gautus kišenpinigius, o pradėjęs tarnauti PKT statymams išleisdavo 200 Eur iš 600 Eur uždirbtų. Tuo tarpu tikrinant pareiškėjo argumentus buvo nustatyta, kad „Orakulas“ interneto svetainėje 2014 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais ir 2015 m. liepos mėn. pareiškėjas iš viso atliko 80 statymų, bendra statymų suma 551,18 Eur; „Tony Bet“ interneto svetainėje nuo 2014-05-16 iki 2015-11-28 viso atliko 2042 statymus; „Top sport“ interneto svetainėje laikotarpiu nuo 2014-04-08 iki 2015-01-02 viso atliko 188 statymus. Viso per minėtą laikotarpį pareiškėjas atlikto 2310 statymų.

44Įvertinus tiek pareiškėjo pateiktą informaciją, tiek kompetentingų institucijų surinktą medžiagą galima teigti, kad išvados dėl pareiškėjo veiksmų, siekiant sąmoningai nuslėpti biografinius faktus ir kitus duomenis, neatsakingumo, nesąžiningumo, lengvabūdiškumo yra pagrįstos. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į pareiškėjo paaiškinimų turinį. Pareiškėjas duotų paaiškinimų metu nors ir nenuosekliai, tačiau pats niekieno neverčiamas (tokių duomenų byloje nėra) nurodė, kad narkotines medžiagas laikotarpiu nuo 2014 m. pavasario iki 2015 m. vasario mėn. vartojo iki 35 kartų, kai tuo tarpu Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybos Medicinos ekspertizės aktuose pareiškėjas pats nurodė, kad narkotinių medžiagų iš viso nevartojo. Kaip nurodė pats pareiškėjas, jo gyvenimo tikslas visada buvo labai aiškus, konkretus – įstoti į Karo akademiją, todėl tam stipriai ruošėsi ir dėjo daug pastangų. Į Lietuvos karo akademiją pareiškėjas stojo dar 2014 m. balandžio mėn., tačiau nesėkmingai, todėl nuo 2014 m. gegužės mėn. išvyko atlikti privalomosios karo tarnybos (skundo argumentai), o nuo 2014-11-25 pradėjo profesinę karo tarnybą. Kaip matyti paties pareiškėjo paaiškinimais, narkotines medžiagas pareiškėjas vartojo jau privalomosios karo tarnybos metu bei atlikdamas profesinę karo tarnybą, taigi šių neigiamų veiksmų atlikimas iš esmės negali būti pateisinamas pareiškėjo tolimos praeities laikotarpiu, ar jaunystės klaidomis. Nagrinėjamo ginčo kontekste svarbu tai, kad pareiškėjas, kaip jis pats teigia, suvokė, kad narkotinių medžiagų vartojimas yra blogai ir toks elgesys gali sudaryti kliūtis stojant į Karo akademiją, tačiau, kaip matyti, pareiškėjas šių neigiamų reiškinių nenutraukė iki 2015 m. vasario mėn. (į Karo akademiją stojo 2015 m. liepos mėn.). Šiuo aspektu svarbu ir tai, kad, kaip nurodė pareiškėjas, jis palaiko ryšius su vienu iš asmenų, su kuriuo anksčiau rūkė narkotines medžiagas, bei kartu jo namuose sutiko Nulajuosiu 2016 metus. Naujųjų metų sutikime visi dalyvavę, išskyrus pareiškėją ir dar vieną asmenį, rūkė marihuaną. Tuo tarpu 2016-02-03 paaiškinime pareiškėjas yra nurodęs, kad su asmenimis, kurie vartojo narkotines medžiagas nebendrauja. Šios aplinkybės laikytinos, kaip reikšmingos vertinant asmens nusistatymą prieš narkotinių medžiagų vartojimą ir galimybę tęsti šį buvusį pomėgį.

45Pasisakant dėl azartinių lošimų pažymėtina, kad, nors ši veikla nėra įstatymu draudžiama, tačiau šiuo aspektu pareiškėjo atsakymus į jam užduotus klausimus vertinant Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punkto kontekste, matyti, kad pareiškėjas sąmoningai siekė nuslėpti nuo jo kandidatūrą tikrinančių institucijų tikruosius faktus apie jo atliktų statymų lošimo bendrovėse skaičių. Be to, kaip matyti iš surinktų duomenų, statymai lošimo bendrovėse buvo atliekami gana aktyviai, o tai iš esmės leidžia daryti išvadą dėl šios veiklos sistemiškumo, potraukio azartiniams lošimams.

46Apibendrinant darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje yra surinkta pakankamai duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija. Minėta, kad teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija yra ypatinga teisė, todėl valstybei kyla pareiga užtikrinti, kad nebūtų savavališkai, neteisėtai kėsinamasi sužinoti ar paskleisti tokią informaciją, kurios atskleidimas galėtų padaryti žalos asmens teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams. Tuo tarpu pareiškėjo veiksmai, kaip narkotinių medžiagų vartojimas (netolimoje praeityje), ryšių su narkotines medžiagas vartojančiais asmenimis palaikymas, bendras laisvalaikio leidimas, intensyvūs azartiniai lošimai, leidžia daryti išvadą dėl galimo pareiškėjo pažeidžiamumo. Atitinkamai jau aptartais argumentais sutiktina ir su patikrinimo metu nustatytomis pareiškėjo savybėmis, kaip neatsakingumas ir polinkis lošti, lengvabūdiškumas, nesąžiningumas (Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 20 punktas). Pareiškėjo narkotinių medžiagų vartojimas, transporto priemonės vairavimas apsvaigus nuo narkotinių medžiagų nėra suderinama su savybėmis, reikalingomis asmeniui, turinčiam pareigą saugoti valstybės paslaptis, todėl pagrįstai šie veiksmai buvo įvertinti kaip lengvabūdiškumas, neatsakingumas. Pareiškėjui pateikus neteisingus duomenis Karo medicinos komisijai (narkotinių medžiagų nevartojo), taip pat nepateikus tikrųjų duomenų apie statymus lošimų bendrovėse, pagrįstai leido pareiškėją vertinti, kaip nesąžiningą.

47Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai konstatavo esant Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 ir 20 punktuose numatytas aplinkybes, o jas nustačius, Krašto apsaugos ministras pagrįstai priėmė Įsakymą nutraukti pareiškėjo kandidatūros tikrinimą. Įsakymas yra teisėtas, todėl jį naikinti skunde ir teismo posėdyje išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

48Įsakymą pripažinus teisėtu, išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją sudaryti sutartį su pareiškėju, 2016-2017 laikotarpiui (II kursas) negali būti tenkinamas.

49Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

50Pareiškėjo G. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

51Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška,... 2. dalyvaujant pareiškėjui G. M.,... 3. pareiškėjo G. M. atstovui advokatui 4. atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovei Agnei... 5. atsakovo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovui Antanui... 6. trečiojo suinteresuoto asmens Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 8. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu prašydamas:... 10. 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir... 11. 2) Įpareigoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (toliau – ir... 12. Nurodė, kad Įsakymu Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie... 13. Nesutiko su Įsakymo teisiniu pagrindu, kad kandidatūros tikrinimo metu... 14. Patikslintu skundu nesutiko, kad su juo siejamos aplinkybės dėl narkotinių... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundo argumentus,... 16. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepimų... 17. Nesutikdama su skundo argumentais nurodė, kad sprendimą nutraukti tikrinimą... 18. Teismo posėdžio metu atstovė prašė pareiškėjo skundą atmesti.... 19. Atsakovas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija atsiliepimo... 20. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas... 22. Dėl aplinkybių, susijusių su azartiniais lošimais nurodė, kad pareiškėjo... 23. Teismo posėdžio metu atstovai palaikė atsiliepimo argumentus, prašė... 24. Liudytojas D. S. (D. S.) teismo... 25. Liudytojas A. M. teismo posėdžio metu parodė, kad yra... 26. Skundas atmestinas.... 27. Nagrinėjamoje byloje ginčas keliamas dėl Lietuvos Respublikos krašto... 28. Įsakymo teisinis pagrindas – Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 13 punktas... 29. Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad AOTD, vadovaujantis... 30. Tiriant aplinkybes, susijusias su azartiniais lošimais buvo nustatyta, kad... 31. OATD apibendrindamas surinktą medžiagą priėmė išvadą, kad pareiškėjas,... 32. OATD 2016-04-14 patikrinimo išvada Nr. IS-1419 buvo perduota Krašto apsaugos... 33. Specialioji ekspertų komisija, 2016-05-26 protokoliniu sprendimu SPEK-2,... 34. Krašto apsaugos ministras 2016-06-08 įsakymu Nr. P-727 „Dėl krn. 35. Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos įslaptinimo,... 36. Pagal Įstatymo 17 straipsnio 5 dalį, tais atvejais, kai kandidatūrą... 37. Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje, kurioje išvardytos leidimo dirbti ar... 38. Aplinkybės, kurios gali lemti valstybės nepasitikėjimą tam tikru asmeniu... 39. Įstatymo 17 straipsnio, nustatančio... 40. Konstitucinio Teismo 2007-05-15 nutarime nurodoma, kad asmens teisė dirbti ar... 41. Konstitucinis Teismas 2011-07-07 nutarime inter alia konstatavo, kad asmenims,... 42. Byloje surinkti duomenys tvirtina, kad pareiškėjas narkotines medžiagas... 43. Vertinant aplinkybes, susijusias su azartiniais lošimais nustatyta, kad dar... 44. Įvertinus tiek pareiškėjo pateiktą informaciją, tiek kompetentingų... 45. Pasisakant dėl azartinių lošimų pažymėtina, kad, nors ši veikla nėra... 46. Apibendrinant darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje yra surinkta... 47. Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovas... 48. Įsakymą pripažinus teisėtu, išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo... 49. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 50. Pareiškėjo G. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 51. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...