Byla e2-3192-619/2018
Dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „M&M Trade LT“ ieškinį atsakovui Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2Teismui pateiktu ieškiniu ieškovas prašė teismą pripažinti 2017-09-26 Apsauginės ugniagesių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 43-1741 nutraukimą negaliojančiu, pakeisti sutarties 3.1 p. nustatant, kad Prekės turi būti Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pristatytos ne vėliau kaip per 7 d. nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos, 4.1 p., nustatant, kad Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3Teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas patvirtinti šią sutartį bei grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama).

4Taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 d.). Ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, 197.25 EUR.

5Vadovaudamasi CPK 291 str. 1 d., 294 str. 1 d.,

Nutarė

6

 1. Patvirtinti bylos šalių sudarytą taikos sutartį:

Civilinėje byloje Nr. e2-3192-619/2018

8TAIKOS SUTARTIS

9(2018-04-23) Vilnius

10Mes, UAB „M&M Trade LT“, į.k. 301846159, adresas Paplaujos g. 3 - 12, Vilnius, toliau šioje sutartyje tekste vadinama Ieškovu

11ir Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, į.k. 291011930, adresas Švitrigailos g. 18B, Vilnius, toliau šioje sutartyje tekste vadinama Atsakovu,

12toliau Ieškovas ir Atsakovas šioje sutartyje kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi, sudarėme ir pasirašėme šią taikos sutartį.

 1. Šalių konstatuojami faktai:
  1. Atsakovas paskelbė ir atliko atvirą konkursą „Apsauginė ugniagesių apranga“ ir su šio pirkimo nugalėtoju (Ieškovu) 2017-09-26 pasirašė Apsauginės ugniagesių aprangos viešojo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 43-1741 (toliau - Sutartis).
  2. Ieškovas iki Sutartyje numatyto termino, t.y. 2017 m. gruodžio 1 d., nepristatė Atsakovui viso Sutartimi įsipareigoto pateikti įsigytos Apsauginės ugniagesių aprangos kiekio, todėl Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 12.2 p. ir 12.2.3 p. nuostatomis, 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S-538-(2.22) „Dėl sutarties nutraukimo” informavo Ieškovą, kad nuo 2017 m. gruodžio 29 d. sutartį nutraukia.
  3. 2018 m. vasario 7 d. Atsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį Ieškovą (kai sutartis nutraukiama dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo).
  4. Ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo iš esmės prašė:
   1. Atnaujinti ieškinio senaties terminą;
   2. Pripažinti 2017-09-26 Apsauginės ugniagesių aprangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 43-1741 nutraukimą negaliojančiu;
   3. Pakeisti 2017-09-26 Apsauginės ugniagesių aprangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 43-1741 3.1. p. nustatant, kad Prekės turi būti Specialiajai priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pristatytos ne vėliau kaip per 7 dienas nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos, 4.1. p., nustatant, kad Sutartis galioja iki tinkamo ir visiško šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
  5. Šalys supranta ir patvirtina, kad šioje situacijoje pagrindinis ginčas yra sutarties nutraukimo vertinimas ir konstatavimas ar Sutartis nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo. Šalys pripažįsta, kad Sutartis buvo pažeista.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad:
Tolimesnis bylinėjimasis visoms Šalims yra nenaudingas ir nuostolingas, o ginčo rezultatas sunkiai prognozuojamas ir pačiu bylinėjimusi bus sukelti sunkesni padariniai nei pati ginčo esmė, dėl šios priežasties neįmanoma pasiekti ir viešojo pirkimo tikslų bei abiejų šalių teisėtų lūkesčių;

13Ieškinio tenkinimo atveju Sutarties įvykdymas taptų neaktualus, kadangi Atsakovas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalės apsirūpinti reikiama apranga, o Sutarties vykdymas taptų ekonomiškai neapibrėžtas ir nuostolingas Atsakovui ir Ieškovui;

14Atsakovui ypatingai svarbu apsirūpinti apsaugine ugniagesių apranga;

15Šalims siekiant racionalaus ir teisiškai pagrįsto ginčo išsprendimo būdo;

16Siekdami užbaigti teisinį ginčą ir išvengti papildomo bylinėjimosi, galimų nuostolių atsiradimo, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir tikruosius tikslus, abipusių nuolaidų keliu šalys susitarė ginčą baigti taikiai pagal tai kaip yra nustatyta šioje taikos sutartyje.

 1. Šia sutartimi šalys patvirtina ir įsipareigoja, kad
  1. Ieškovas atsisako visų savo ieškiniais keliamų reikalavimų;
  2. Šalys susitaria, kad nutraukia 2017-09-26 Apsauginės ugniagesių aprangos viešojo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 43-1741 (Sutartį) ir šalių nesieja jokios teisės ir pareigos išskyrus tas- teises ir pareigas, kurios yra aptartos šia taikos sutartimi.

17Šalys susitaria, kad Ieškovui nepateikus šioje sutartyje nurodytos ugniagesių aprangos bus laikoma, kad Ieškovas iš esmės pažeidė Sutartį, o Sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo, o taip pat Ieškovas Atsakovui privalės sumokėti baudą lygią pusei nepateiktos aprangos vertės pagal Sutartį.

 1. Šalys susitaria, kad Ieškovas padengs atsakovui delspinigius, kurie iki kreipimosi į teismą dienos sudaro 15 517,21 eurus, o taip pat Atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, sudarančias 1950 eurų. 17467,21 eurus pagal šį sutarties punktą Ieškovas sumoka Atsakovui per 5 darbo dienas, terminą skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis įsiteisėjomo dienos.
 2. Šalys taip pat susitaria, kad Atsakovas su Ieškovu už pateiktą aprangą atsiskaitys pagal Sutarties sąlygas.
 3. Šalys, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, leidžiantį tiekėją įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą tik tada, kai sutartis nutraukiama dėl esminio jos pažeidimo, susitaria, kad Atsakovas per tris darbo dienas nuo teismo nutarties kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad Ieškovas būtų pašalintas iš Nepatikimų tiekėjų sąrašo.
 4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Šalims tinkamai įvykdžius šios sutarties nuostatas bus laikoma, kad Šalių daugiau nesieja jokie teisiniai santykiai, išskyrus iš Sutarties kylančius pateiktos aprangos kokybės užtikrinimo reikalavimus, o šalys tarpusavyje bus visiškai atsiskaičiusios.
 5. Ši taikos sutartis sudaroma laikantis visų LR įstatymuose nustatytų reikalavimų ir apribojimų.
 6. Šalys ir teismas tvirtindamas šią taikos sutartį patvirtina, kad ši taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taip pat nėra pagrindų Teismui jos netvirtinti remiantis LR CPK 42 str. 2 d.
 7. Šalys susitaria, kad kiekviena jų pati padengs visas su teismo procesu susijusias savo turėtas išlaidas ir išlaidas advokatų pagalbai apmokėti, jei tokių patyrė, išskyrus tas išlaidas advokatams, kurios aptartos šia sutartimi.
 8. Šalys susitaria, kad teismo turėtas išlaidas (pašto išlaidas) padengs Ieškovas.
 1. Kiti pareiškimai pagal šią sutartį
  1. Sutarties Šalys yra susipažinusios su LR CK 6.985 str. nuostatomis, t.y., kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
  2. Pasirašydamos šią Sutartį, Šalys patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir reikalavimais ir pasižada jų laikytis.
  3. Ši Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas paliekamas teismui arba advokatui kuris šią sutartį pateiks per EPP ir po vieną tenka Ieškovui ir Atsakovui.
  4. Ši Sutartis įsigalioja teismui ją patvirtinus.
 1. Šalių parašai:
 1. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „M&M Trade LT“, ieškinį atsakovui Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir nutraukti.
 2. Grąžinti ieškovui UAB „M&M Trade LT“, į.k. 301846159, adresas Paplaujos g. 3 - 12, Vilnius, 197,25 EUR žyminio mokesčio.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai