Byla I-592-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, susipažinęs su pareiškėjo G. B. skundu ir Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas G. B. skundas atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai, kuriame pareiškėjas prašė teismą panaikinti Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. vasario 23 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą TPS 16-14/01-09-07, įpareigoti Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą išduoti Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą dėl žemės sklypo (kad Nr.(Duomenys neskelbtini)) Liepynų k., Marijampolės sav., detaliojo plano projekto ir siūlyti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti šį projektą.

3Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartimi jam buvo nustatytas terminas iki 2009 m. balandžio 23 d. skundo trūkumams pašalinti. Minėtoje teismo nutartyje G. B. buvo pasiūlyta patikslinto skundo reikalavimus bei aplinkybes, kuriomis grindžiami šie skundo reikalavimai, taip pat pasiūlyta pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009 m. vasario 23 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto TPS 16-14/01-09-07 gavimo datą. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartyje nustatytu terminu G. B. nepateikė teismui patikslinto skundo, todėl laikytina, kad pareiškėjas nepašalino Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartyje nustatytų skundo trūkumų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, G. B. skundas laikomas nepaduotu ir jam grąžinamas (ABTĮ 37 str. 1 d. ). Grąžinus skundą G. B. , jam grąžintinas ir 2009 03 25 AB „Swedbank“ sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

4Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

6Skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį G. B. .

7Grąžinti pareiškėjui 100 Lt žyminį mokestį.

8Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai