Byla Ik-94-428/2012
Dėl įsakymo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Medvedevienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Albinos Rimdeikaitės ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant vertėjai Marinai Treščenkinai, pareiškėjui A. D. jo atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Simonai Morkūnaitei Ruibavičienei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. M. ir jos atstovei advokatei Jelenai Koltakovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. D. , A. K. , B. K. , S. M. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. M. ir B. B. , E. B. , V. K. dėl įsakymo panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjai patikslintu skundu, prašė panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-08-26 įsakymą Nr. 02-01-8518 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, dalių nustatymo“ (III t. b. l. 86-90, 187-195).

3Pareiškėjai skunde nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjas A. D. bei jo atstovė advokatė Jelena Koltakova paaiškino, kad ginčijamas įsakymas tiesiogiai pažeidžia pareiškėjų teisę naudotis vieninteliu keliu, kuriuo jie gali patekti į jiems priklausančius butus name, ( - ), Kaune, ir namo priklausinius – lauko tualetus. Faktiškai namų valdai, ( - ), Kaune, buvo išskirtas 830 m2 žemės sklypas. 2004-05-29 atliktus namų valdos, ( - ), Kaune, žemės ribų paženklinimą buvo nustatytas naudojamas žemės sklypo 846 m2 plotas, įtraukiant į namų valdos plotą privažiavimo kelią. Namų valdos, ( - ), Kaune, žemės sklypo plotas padidėjo nuo 830 m2 iki 846 m2, taip pat pasikeitė šio sklypo riba su namų valdos žemės sklypu, ( - ), Kaune, kuriuo naudojasi pareiškėjai. Sklypo, ( - ), Kaune, riba eina per pareiškėjų statinius lauko tualetus. Žemės sklypo, ( - ), Kaune, riba ir plotas buvo neteisėtai pakeistas pažeidžiant Detaliųjų planų rengimo taisykles, Vyriausybės 1993-03-09 nutarimo Nr.260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nuostatas. Žemės sklypo, ( - ), Kaune, planas nebuvo derintas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu.

4Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime nurodė ir jo atstovė teismo posėdyje paaiškino, jog pareiškėjai neįrodė, jog ginčijamas 2005-08-26 įsakymas Nr. 02-01-8518 pažeidžia jų teises. Skundžiamu įsakymu buvo nustatytos žemės sklypo, ( - ), Kaune, dalys. Skundžiamu įsakymu žemės sklypo ( - ), Kaune, ribos nebuvo keičiamos. Žemės sklypas, ( - ), Kaune, padidėjo Kauno apskrities viršininko 2005-08-26 įsakymo Nr. 02-01-8517 pagrindu, jo pareiškėjai neginčijo. Skundžiamas įsakymas negali būti panaikintas, nes jis priimtas trečiųjų asmenų atžvilgiu. Skundžiamas įsakymas buvo parengtas, vadovaujantis Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 7 punktu, kuris numato, kad jei individualus gyvenamasis namas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, kiekvieno bendraturčio namų valdos žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu. Todėl pareiškėjai neturi teisės ginčyti įsakymo, kuriuo nustatytos dalys gyvenamojo namo ( - ), Kaune, bendraturčiams. Pareiškėjų statiniai - lauko tualetai nėra inventorizuoti, todėl teisiškai neegzistuoja.

5Tretysis suinteresuotas asmuo V. M. prašė skundą patenkinti. Žemės sklypas, ( - ), Kaune, nepagrįstai buvo padidintas.

6Skundas netenkintinas. Pareiškėjos A. K. atžvilgiu byla nutrauktina, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pareiškėjai atsisakius nuo skundo.

7Pareiškėjai skundžia Kauno apskrities viršininko 2005-08-26 įsakymą Nr. 02-01-8518 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, dalių nustatymo“. Skundžiamu įsakymu buvo nustatytos žemės sklypo, ( - ), Kaune, dalis bendraturčiams: B. B. – 417 kv.m ir V. M. – 429 kv.m.

8Pareiškėjai savo teisių pažeidimą grindžia tuo, kad skundžiamu įsakymu, pareiškėjų teigimu, nepagrįstai buvo suvaržytos jų teisės naudotis vieninteliu keliu, esančiu žemės sklype, ( - ), Kaune, kuriuo jie patekdavo ir privažiuodavo prie gyvenamojo namo, (duomenys neskebtini), Kaune, jo priklausinių ir naudojamo žemės sklypo, ( - ), Kaune.

9Bylos duomenys patvirtino, kad žemės sklypas, ( - ) A, Kaune yra namų valda, kuria naudojasi tretieji suinteresuoti asmenys B. B. ir V. M. . Pareiškėjai gyvena gretimoje namų valdoje, ( - ), Kaune. Skundžiamas įsakymas dėl žemės sklypo, ( - ), Kaune, dalių nustatymo bendraturčiams buvo priimtas atsižvelgiant į žemės sklypo, ( - ), Kaune, planą. Tai, kad žemės sklypo, ( - ), Kaune, plotas yra 846 kv.m, patvirtina žemės sklypo, ( - ), Kaune, planas ir kiti kadastro registro duomenys (Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 44/ 454 575, ( - ), Kaunas, b.l. 5). Žemės sklypo, ( - ) A, Kaune, ribos buvo suformuotos 2005-07-26 atliekant kadastrinius matavimus ir 2005-09-05 pažymėtos kadastriniame žemėlapyje. Žemės sklypo, ( - ) A, Kaune, kadastriniai duomenys Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 2005-09-07 Kauno apskrities viršininko pavaduotojo 2005-08-26 įsakymo Nr. 02-01-8517 pagrindu (II t. b.l. 9-10; Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 441 454 575, ( - ) A, Kaunas, b.l. 6-9). Pareiškėjų nurodytas faktiškai susiformavęs jų naudojamas kelias žemės sklype, ( - ), Kaune, ir jiems priklausantys bei jų naudojami statiniai - lauko tualetai, esantys ant ribos žemės sklypų, ( - ) ir ( - ), Kaune, nepažymėti ir neregistruoti nekilnojamo turto kadastro ir registro duomenyse (Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 44/ 454 575, ( - ), Kaunas, b.l. 5; Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 20/92628). Skundžiamo įsakymo priėmimą sąlygojo trečiojo suinteresuoto asmens B. B. ketindamas pirkti jam priklausančio žemės sklypo, ( - ), Kaune, dalį. B. B. 2005-03-29 pateikė prašymą Kauno apskrities viršininkui, prašydamas priimtų sprendimą dėl naudojamo žemės sklypo ( - ), Kaune, dalių nustatymo bendraturčiams pagal jiems priklausančio pastato dalis. Kauno apskrities viršininkas 2005-08-28 įsakymu Nr.02-01-8518 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, dalių nustatymo" nustatė žemės sklypo 846 kv.m, esančio ( - ), Kaune, dalis bendraturčiams (I t. b.l. 62, 63-64,65-66).

10Pareiškėjų argumentai dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, ribų ir dydžio pakeitimo, teisės naudotis sklype esančiu keliu praradimo, taip pat pareiškėjo A. D. ir jo advokatės argumentai dėl žemės sklypo, ( - ), Kaune, plano nederinimo su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu, su skundžiamu įsakymu tiesiogiai nesusiję. Ginčijamas įsakymas pareiškėjams jokių pasekmių nesukūrė. Ginčijamu įsakymu nebuvo keičiamos žemės sklypo ribos, dydis, ribojama pareiškėjų teisė naudotis keliu. Ginčijamo įsakymo pagrindu nebuvo rengiamas sklypo, ( - ), Kaune, planas, kurį reikėjo derinti su atitinkamomis institucijomis, tame tarpe ir su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu. Skundžiamu įsakymu buvo nustatytos tik bendraturčiams tenkančio sklypo dalys, nustatytų bendraturčiams sklypo dalių ribos nebuvo pažymėtos ar kitai formuojamos sklypo plane. Pareiškėjas A. D. ir jo advokatė nenurodė jokio teisės akto, įgalinančio apskrities viršininką, nustatant bendraturčiams tenkančios sklypo dalis, derinti šią procedūrą su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu, taip pat jokių kitų teisės aktų, kurių būtų nesilaikyta ar kuriems prieštarautų skundžiamas įsakymas. Kauno apskrities viršininkas, priimdamas skundžiama įsakymą, pagrįstai vadovavosi Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau –Taisyklės) 7 punktu bei žemės sklypo planu. Taisyklių 7 punktas, galiojęs ginčijamo įsakymo priėmimo metu, numatė, kad tuo atveju, jeigu individualus gyvenamasis namas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu, kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o kiekvieno bendraturčio namų valdos žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo dalį.

11Apskrities viršininkas, priimdamas skundžiamą įsakymą, kuriuo nustatė žemės sklypo 846 kv.m, esančio ( - ), Kaune, bendraturčiams dalis pagal kiekvienam iš bendraturčių tenkančias namo dalis, nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų bei pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų. Skundžiamu įsakymu buvo nustatytos tik žemės sklypo bendraturčiams tenkančios sklypo dalys. Pareiškėjai jokių teisių į šį žemės sklypą neturi ir neturėjo, o teismas tokių teisių ir teisėtų interesų nenustatė.

12Specialioji teisėjų kolegija 2008-04-10 nutartyje, šioje administracinėje byloje, pažymėjo, jog pareiškėjų skundo reikalavimas - panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-08-26 įsakymą Nr. 02-01-8518 „Dėl žemės sklypo, dalių nustatymo“, per se civilinio pobūdžio ir turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, tačiau taip pat pažymėta, jog pastarojo – civilinio reikalavimo išsprendimas yra išvestinis ir priklausomas nuo reikalavimo dėl detaliojo plano parengimo patenkinimo, kuris lemiantis šiame ginče (II t., b.l. 183-184). Kaip matyti iš Kauno apygardos administracinio teismo 2009-06-08 sprendimo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-09-20 nutarties, pareiškėjų skundas, kuriuo pareiškėjai prašė teismo: panaikinti 2005-05-05 patvirtiną žemės sklypo, ( - ), Kaune, planą; įpareigoti Kauno miesto savivaldybę per 6 mėnesius parengti detaliuosius žemės sklypų, ( - ) ir ( - ), Kaune; įpareigoti Kauno apskrities viršininką pagal patvirtintą žemės sklypo detalųjį planą, ( - ), Kaune, kuriame būtų suprojektuotas servitutas; priimti sprendimą nustatyti kelio servitutą, atmestas kaip nepagrįstas (III t. b. l. 126-129, 187-195).

13Nagrinėjamoje byloje nenustačius, kad skundžiamas įsakymas būtų pažeidęs kokius nors teisės aktų reikalavimus ar pareiškėjų teises bei teisėtus interesus, taip pat Kauno apygardos administraciniam teismui 2009-06-08 sprendimu, šioje administracinėje byloje, atmetus pareiškėjų skundą dėl pagrindinių reikalavimų, lemiančių šio ginčo išsprendimą, pareiškėjų skundas dėl Kauno apskrities viršininko 2005-08-26 įsakymo Nr. 02-01-8518 „Dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, dalių nustatymo“ panaikinimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

14Pareiškėja A. K. 2011-08-25 pateikė prašymą, kuriuo ji ir jos vyras pareiškėjas B. K. atsisako nuo skundo dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės, dėl pastovios gyvenamosios vietos neturėjimo (IV t. b.l. 54). Kaip matyti iš prašymo turinio, prašymą pasirašė pareiškėja A. K. . Pareiškėja A. K. nepateikė įgaliojimo atstovauti pareiškėją B. K. ir jo vardu atlikti veiksmus, nurodytus ABTĮ 50 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir atsisakyti nuo skundo. Todėl nesant duomenų, kad pareiškėja A. K. turi teisę atstovauti pareiškėją B. K. ir atsisakyti nuo skundo, bei nesant pareiškėjo B. K. tinkamai išreikšto atsisakymo nuo skundo, pareiškėjo B. K. atžvilgiu byla pagal minėto pobūdžio prašymą negali būti nutrauktina (ABTĮ 52 str., 50 str. 2 d. ir 3 d.). Tačiau pareiškėjos A. K. valia dėl atsisakymo nuo skundo tinkamai išreikšta. Pareiškėjas, padavęs teismui skundą, turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bei prašyti teismo nutraukti bylą (ABTĮ 52 str.). Pareiškėjos A. K. prašyme nurodytos aplinkybės neprieštarauja įstatymui ir viešam interesui, nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymo saugomų interesų, todėl A. K. prašymas dėl atsisakymo nuo skundo tenkintinas ir byla jos atžvilgiu nutrauktina. Pareiškėjai, atsisakius nuo skundo, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu - neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjos A. K. prašymą dėl atsisakymo nuo skundo tenkinti ir bylą jos atžvilgiu nutraukti.

17Kitų pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiog šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai