Byla 2S-378-425/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos J. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-831-488/2015 pagal pareiškėjos J. U. skundą dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėja J. U. skundžia antstolio Andriaus Bespalovo veiksmus, antstoliui netenkinus prašymo leisti per šešis mėnesius sumokėti pinigines sumas, vykdant išieškojimą iš G. U. įmonės išieškotojo Ruukki Products AS naudai pagal Vilniaus 14-ojo notarų biuro notaro D. Baranausko išduotus vykdomuosius raštus: Nr. DB-2691- dėl 9 223,50 Lt skolos ir palūkanų bei Nr. DB-2692 – dėl 7 206,13 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo. Nurodė, kad antstolis 2014-09-29 patvarkymu paskyrė ekspertizę G. U. priklausančio nekilnojamojo turto vertei nustatyti, į kurį galėtų būti nukreiptas skolų išieškojimas. Pareiškėja J. U. teigia, kad skolas per šešis mėnesius būtų pajėgūs sumokėti, nepardavus jiems priklausančio gyvenamojo būsto.

3Antstolis Andrius Bespalovas 2014-12-29 patvarkymu atsisakė tenkinti J. U. skundą dėl antstolio veiksmų, konstatuodamas, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius, darant išskaitymus iš darbo užmokesčio ar kitų pajamų. Antstolis skundą perdavė nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi pareiškėjos J. U. skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Teismas konstatavo, kad, priverstinai vykdant išieškojimą vykdomosiose bylose, skolininkai Uliai laikotarpiu nuo 2014-07-28 iki 2014-11-20 sumokėjo 4 000 Lt. Antstoliui patvarkymu paskyrus ekspertizę skolininko turto vidutinei rinkos vertei nustatyti, skolininkė pateikė prašymą leisti skolą sumokėti per 6 mėnesius, nes vyras dirba užsienyje ir turi galimybę sumokėti skolą. Pagal CPK 663 straipsnio 1 dalį pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius, darant šio Kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad apeliantas pateikė antstoliui įrodymus, jog išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius, darant CPK 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitymus iš skolininko pajamų. Skolininkė skunde dėl antstolio veiksmų pati nurodė, kad šiuo metu yra bedarbė, įrodymų apie vyro darbo užmokestį, dirbant užsienyje, nei teismui, nei antstoliui nepateikė. Gyventojų Registro tarnybos duomenimis skolininkas G. U. nėra deklaravęs išvykimo į užsienį. Be to, antstolis M. Ališauskas iš G. U. vykdo išieškojimus pagal vykdomuosius dokumentus VMI prie Finansų ministerijos naudai. Teismo vertinimu, antstoliui patenkinus skolininkės prašymą nesant jokių duomenų apie galimybę sumokėti skolą per 6 mėnesius, nepagrįstai būtų pažeisti išieškotojo interesai.

5Atskiruoju skundu pareiškėja J. U. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą sumokėti skolas per šešis mėnesius vykdomosiose bylose Nr. 0025/14/01337 ir 0025/14/01338, mokant po 2 000 Lt kas mėnesį. Nurodo, kad teismas nepagrįstai vertino, jog ji ir jos sutuoktinis per šešis mėnesius negalės sumokėti skolos, nepateikė CPK 663 str. 1 d. numatytų įrodymų apie pajamų šaltinius. Teismas neatsižvelgė, kad didelė skolos dalis jau yra sumokėta ir mokama toliau. Tam, kad nebūtų nukreiptas išieškojimas į vienintelį gyvenamąjį būstą, trijų asmenų šeima deda pastangas, kad skolos būtų sumokėtos.

6Suinteresuotas asmuo Ruukki Products AS atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl CPK 663 str. taikymo, turi būti vertinamos skolininko galimybės sumokėti skolą per nustatytą terminą, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus apie planuojamas gauti pajamas. Pareiškėja nei pirmosios instancijos teismui, nei, teikdama atskirąjį skundą, įrodymų apie galimybę sumokėti skolas per šešių mėnesių laikotarpį nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo.

7Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės - prašymas išdėstyti skolos sumokėjimą tenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Byloje nustatyta, kad antstolis Andrius Bespalovas 2014-05-12 patvarkymais Nr. 0025/14/01338 ir Nr. 0025/14/01337 priėmė vykdyti Vilniaus 14-ojo notarų biuro notaro D. Baranausko išduotus vykdomuosius raštus: 1) dėl 9 223,50 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0025/14/01338 ; 2) dėl 7 206,13 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0025/14/01337 iš G. U. įmonės išieškotojo Ruukki Products AS naudai. Iš vykdomosios bylos Nr. 0025/14/01338 matyti, kad 2014 m. pagal vykdomąjį raštą Nr. DB-2691 sumokėta 5 000 Lt (b. l. 8-12 vykd. byloje Nr. 0025/14/01338).

11Antstolis Andrius Bespalovas 2014-09-29 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0025/14/01337 paskyrė ekspertizę G. U. priklausančio nekilnojamojo turto vertei nustatyti, siekiant nukreipti skolos išieškojimą į šį turtą. Pareiškėja J. U., vadovaudamasi CPK 663 str., 2014-12-11 prašymu kreipėsi į antstolį, prašydama leisti skolą sumokėti per šešis mėnesiui, nenukreipiant išieškojimo į nekilnojamąjį turtą. Antstoliui netenkinus prašymo, J. U. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų.

12Atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties, kuria netenkintas apeliantės skundas dėl antstolio veiksmų, apeliantė J. U. grindžia, nurodydama, kad visos šeimos pastangomis per šešių mėnesių laikotarpį skola išieškotojui Ruukki Products AS bus sumokėta ir todėl išieškojimas į nekilnojamąjį turtą, vadovaujantis CPK 663 str., neturėtų būti nukreiptas.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Vadovaujantis CPK 624 straipsnio 3 dalimi, vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Antstolis privalo laikytis išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės (CPK 664 str.). Pirmiausia išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, o to nesant, išieškojimas nukreipiamas į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, ir tik paskutine eile išieškoma iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena (CPK 664 str.). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, jog skola pagal vykdomuosius dokumentus bus sumokėta išieškotojui per šešių mėnesių laikotarpį, mokant periodinėmis išmokomis (CPK 663 str. 2 d.), t.y. pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti įrodymai, kad išieškomą pagal vykdomuosius dokumentus pinigų sumą 11 429,63 Lt skolininkai galės sumokės per šešis mėnesius. Pirmosios instancijos teismas pagal byloje pateiktus įrodymus pagrįstai netenkino J. U. skundo dėl antstolio veiksmų. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingąja teisena ( CPK 510-513 str.). Nagrinėjantis bylą šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 str. 8 d.). Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009; 2005 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2010). Dėl išdėstyto, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus tiesiog konstatuodamas, jog, paduodant skundą dėl antstolio veiksmų, nepateikti įrodymai, kurie patvirtintų skolininkų galimybę sumokėti skolas per šešių mėnesių laikotarpį. Pirmosios instancijos teismas, prieš išnagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, privalėjo būti aktyvus, privalėjo įpareigoti pareiškėją ir antstolį pateikti įrodymus apie vykdymo eigą po prašymo antstoliui dėl išieškojimo išdėstymo pateikimo. Iš apeliacinio teismo reikalavimu pateiktų J. U. ir antstolio Andriaus Bespalovo pranešimų matyti, kad po J. U. prašymo išdėstyti skolos mokėjimą pateikimo antstoliui, išieškotojai Ruukki Products AS skolai padengti sumokėta 2 368,86 Eur (8179,20 Lt), iš jų 579,24 Eur jau pervesta išieškotojui, o 1 789,62 Eur (6179,20 Lt) suma bus pervesta išieškotojui, antstoliui iš teismo gavus vykdomąsias bylas Nr. 0025/14/01338 ir Nr. 0025/14/01337. Tokiu būdu darytina išvada, kad skolininkės G. U. įmonės nesumokėta skolos dalis išieškotojai Ruukki Products AS pagal nurodytas vykdomąsias bylas sudaro 3 250,43 Lt (941,39 Eur) sumą, dėl kurios nukreipti išieškojimą į skolininkų būstą nėra pagrindo (CPK 663 str. 3 d.). Iš pateiktų įrodymų matyti, kad skolininkai pagal galimybes deda pastangas sumokėti skolą išieškotojui ir po prašymo išdėstyti skolą, skolos sumą ženkliai sumažino. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir atsižvelgdamas į tai, kad skolininkai pagal išgales skolą moka, daro išvadą, kad tikslinga J. U. prašymą, antstoliui pateiktą 2014-12-12, dėl mokėjimų išdėstymo šešių mėnesių laikotarpiui tenkinti. Kadangi 3 250,43 Lt (941, 39 Eur) likusi nesumokėta skolos dalis išieškotojui Ruukki Products AS kaip juridiniam asmeniui nelaikytina didele, apeliacinės instancijos teismo nuomone, tokios sumos mokėjimo išdėstymas prašomam laikotarpiui, t.y. iki 2015 m. birželio 12 d. neturėtų padaryti esminės žalos išieškotojui.

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės - prašymas išdėstyti skolos sumokėjimą tenkintinas.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Pareiškėjos J. U. prašymą išdėstyti skolos išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus vykdomosiose bylose Nr. 0025/14/01337 ir Nr. 0025/14/01338 išieškotojo Ruukki Products AS naudai tenkinti - likusios nesumokėtos skolos dalies 3 250,43 Lt (941,39 Eur) sumokėjimą atidėti iki 2015 m. birželio 12 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai