Byla 2-9259-722/2018
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ ir žemės ūkio bendrovė „(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Ramintai Pranckevičiūtei, dalyvaujant ieškovės restruktūrizuojamos kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ atstovui advokatui Mantui Valiukui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui advokatui Mariui Barisevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės restruktūrizuojamos kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ ir žemės ūkio bendrovė „( - )“

3Teismas

Nustatė

4ieškovė restruktūrizuojama kooperatinė bendrovė (toliau – RKB) „Blauzdžių agroservisas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau –UAB) „( - )“ 31 919,32 Eur skolą, 5 829,07 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 58–63).

5Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2095-230/2016 KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Prasidėjus bendrovės restruktūrizavimo procesui buvo nustatyta, kad UAB „( - )“ yra įsiskolinusi RKB „Blauzdžių agroservisas“ 31 919,32 Eur. Ieškovė ir atsakovė vykdė ūkines operacijas, dėl kurių susidarė įsiskolinimas. „( - )“ skola ieškovei, atsiradusi dėl bendrovės 2013-03-29 – 2017-01-17 laikotarpiu neįvykdytų prievolių sudaro 31 919,32 Eur. Už laikotarpį nuo 2013-03-29 – 2017-01-18 ieškovė paskaičiavo 5 829,07 Eur palūkanas, kurias taip pat prašo priteisti iš ieškovės.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus, patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes, papildomai nurodė, kad tarp bendrovių vyko ūkinė finansinės operacijos, kartu su ieškiniu ieškovė pateikė lentelę su išsamiu susidariusios skolos paskaičiavimu, iš kurios matyti, kaip kito bendrovių tarpusavio įsiskolinimai. Atsakovė dalį skolos, t. y. 12 706,95 Eur, pripažįsta, tačiau šios paskolos nemoka, o likusios dalies skolos nepripažįsta. Į bylą atsakovė pateikė atsakovės 2012-04-05 mokėjimus, neva atliktus už KB „Blauzdžių agroservisas“ 20 000 Lt (kas atitinka 5 792,40 Eur) ir 30 000 Lt (kas atitinka 8 688,60 Eur). Atsakovės atstovas nepagrįstai teigia, kad tokia skola buvo sumokėta už ieškovę. Prasidėjus KB „Blauzdžių agroservisas“ restruktūrizavimo procesui ir atlikus bendrovės buhalterinės apskaitos patikrinimą, nebuvo nustatyta, kokiu pagrindu galėjo būti atliktas atsakovės nurodytas mokėjimas už ieškovę, t. y. bendrovėje nebuvo rasta nei prekių, nei paslaugų, KB „Blauzdžių agroservisas“ pirktų iš UAB „( - )“ar kad būtų susidariusi skola, kurią būtent atsakovė UAB „( - )“padengė ar turėjo padengti už ieškovę. Ieškovė kreipėsi į UAB „( - )“domėjosi, už ką galėjo būti jai įsiskolinusi KB „Blauzdžių agroservisas“, ar bendrovei buvo tiekiamos trąšos, papildai, pašarai, už kuriuos galėjo būti skolinga KB „Blauzdžių agroservisas“, o už ją skolą sumokėjo UAB „( - )“Į bylą pateikta UAB „( - )“ teisininkės pasirašyta pažyma neįrodo, kad mokėjimas atsakovės atliktas mokėjimas buvo būtent už KB „Blauzdžių agroservisas“. UAB „( - )“2010-04-15 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KGV 233765 niekuomet nebuvo pateikta KB „Blauzdžių agroservisas“ bei šios bendrovės akceptuota. 2015-04-15 krovinių važtaraščių KB „Blauzdžių agroservisas“ neturi, nėra gavusi krovinių bei patvirtinusi krovinių gavimo bendrovės darbuotojų parašais, todėl minėti dokumentai nesukuria ir negalėjo sukurti jokių prievolių KB „Blauzdžių agroservisas“. Pagal minėtą sąskaitą ieškovė prekių nebuvo užsakiusi, jų negavo, taip pat ieškovei nebuvo pateikta ir sąskaita apmokėti, todėl UAB „( - )“ 2012-04-05 atlikti pavedimai bendrai 50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) UAB „( - )“negali būti laikomi atliktais KB „Blauzdžių agroservisas“ skolai padengti. ŽŪB „( - )“ir atsakovei vadovauja tas pats vadovas, todėl nagrinėjamu atveju, galėjo būti taip, kad prekės buvo nuvežtos į vieną iš O. K. R. vadovaujamų bendrovių, dėl to vėliau, viena iš O. K. R. priklausiusių bendrovių „( - )“ir apmokėjo už gautas prekes. Ieškovė su trečiuoju asmeniu UAB „( - )“nuolat bendradarbiavo, pirkdavo iš jos prekes, už kurias buvo išrašomos sąskaitos, daromi mokėjimai įvairiomis sumomis, vėliau UAB „( - )“ atlikdavo užskaitymus taip, kaip jiems buvo patogiau. Iš ieškovės nei vieno tikslinio mokėjimo būtent pagal 2010-04-15 PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765 niekada nebuvo daroma. Kadangi atsakovė neįrodė aplinkybių, kad ji atliko minėtus mokėjimus būtent už ieškovę, mažinti ieškinio sumą nėra teisinio pagrindo.

7Atsakovė UAB „( - )“atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais sutinka iš dalies, t. y. pripažįsta ir sutinka su 3 088,42 Eur skola ieškovei, tačiau dėl likusios skolos dalies nesutinka, prašo kitą ieškinio dalį atmesti. Ieškovė 31 919,32 Eur skolos susidarymo skaičiavimus pateikia neišsamiai ir nepagrįstai. Ieškovės pridedamas 2016-04-18 skolų suderinimo aktas patvirtina, kad pati ieškovė 2016-04-16 laikė, jog atsakovės skola sudaro 3 088,42 Eur. Atsakovė tokią sumą yra patvirtinusi. Atsakovei nėra aišku, kodėl ieškovė ieškinyje nesąžiningai pateikia kitokias atsakovės neįvykdytos prievolės sumas, nei buvo sutarta 2016-04-18 skolų suderinimo akte. Po skolų suderinimo akto surašymo ieškovės ir atsakovės tarpusavio prievolės nesikeitė. Ieškovės pateikti paskaičiavimai ir tarpusavio skolų suderinimo aktas patvirtina, kad tarp ieškovės ir atsakovės yra atliktas įskaitymas ir šalys susitarė dėl tarpusavio prievolių pabaigos, nustatydamos skolą – 3 088,42 Eur. Ieškovė nepagrįstai reikalauja palūkanų priteisimo už termino praleidimą, kadangi reikalavimams iki 2016-04-18 skolų suderinimo akto surašymo, nebuvo suėjęs įvykdymo terminas. Atsakovės prievolės yra susidariusios laikotarpiu nuo 2013-03-29 iki 2014-12-08. Visos šios prievolės buvo neterminuotos. Atsakovę ir ieškovę susiejo abipusės prievolės, bendrovės buvo susijusios per įmonių pajų savininkus ir akcininkus, jos buvo valdomos vieno asmens O. K. R., todėl terminai tarpusavio prievolėms įvykdyti nebuvo nustatinėjami. Ieškinyje nurodytas atsakovės įsiskolinimo paskaičiavimas taip pat liudija, kad atsakovė ieškovei palūkanų neskaičiavo, kadangi tarpusavio prievolių įvykdymo terminai nebuvo nustatinėjami (1 t., b. l. 68–69).

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus, papildomai paaiškino, kad visos ieškovės reikalaujamos priteisti skolos sumos nepripažįsta, t. y. pripažįsta tik dalį skolos sumos. 2016-04-18 skolų suderinimo aktas patvirtina, kad 2016-04-16 atsakovės skola ieškovei sudarė 3 088,42 Eur, todėl tokią sumą atsakovė pripažino atsiliepime. Šiai dienai tiksli atsakovės skola ieškovei pagal buhalterinius dokumentus sudaro 12 706,95 Eur, šią skolą atsakovė pripažįsta, tačiau nemoka ieškovei, kadangi teisme vyksta bylinėjimasis dėl didesnės piniginės sumos. Mano, kad likusios skolos sumos ieškovė reikalauja iš atsakovės nepagrįstai, kadangi atsakovė už ieškovę KB „Blauzdžių agroservisas“ sumokėjo UAB „( - )“t. y. padengė ieškovės skolą minėtai bendrovei, 2012-04-05 pervesdama pavedimais 20 000 Lt (kas atitinka 5 792,40 Eur) ir 30 000 Lt (kas atitinka 8 688,60 Eur). Trečiasis asmuo UAB „( - )“patvirtino, kad minėtas UAB „( - )“sumas užskaitė būtent padengdama KB „Blauzdžių agroservisas“ įsiskolinimą. Iš byloje pateiktų UAB „( - )“dokumentų nekyla abejonių, kad sandoris vyko būtent tarp UAB „( - )“ir ieškovės, t. y. ieškovė prekes užsakė, jos vardu buvo išrašyta sąskaita, prekės buvo pristatytos ieškovei, pati ieškovė padengė dalį skolos pagal išrašytą sąskaitą faktūrą, o kitą dalį už ieškovę sumokėjo UAB „( - )“Byloje pakanka įrodymų, kad prekes įsigijo ir gavo būtent ieškovė. Palūkanas ieškovė prašo priteisti taip pat nepagrįstai, kadangi įmones valdė vienas vadovas, jas siejo akcininkai ir pajininkai, todėl bendrovės buvo sutarę, kad palūkanos skoloms nebus skaičiuojamos. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolos susidarymo laikotarpiu pati ieškovė keitė savo poziciją, nurodydama skirtingas atsakovės įsiskolinimo sumas, iki kreipimosi į teismą atsakovės niekada nereikalavo sumokėti palūkanas už įsiskolinimą, skoliniams įsipareigojimas nebuvo nustatytas joks terminas, todėl palūkanos ar delspinigiai neturėtų būti priteisiami iš atsakovės.

9Trečiasis asmuo UAB „( - )“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad trečiajam asmeniu nėra žinomos šalių ginčo aplinkybės, todėl atsiliepime pasisakoma tik dėl už ieškovę atlikto mokėjimo. Trečiasis asmuo sutinka su atsakovės argumentais, kad atsakovė, 2012-04-05 pervesdama pavedimais 20 000 Lt (kas atitinka 5 792,40 Eur) ir 30 000 Lt (kas atitinka 8 688,60 Eur), šiomis sumomis padengė KB „Blauzdžių agroservisas“ įsiskolinimą UAB „( - )“Trečiasis asmuo taip pat nurodė, kad jis neturi duomenų, kas užsakė prekes užsakymu Nr. 171107, už kurias ieškovės vardu buvo 2010-04-15 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KGV 233765 86 248,80 Lt (kas atitinka 24 979,38 Eur). Šiai dienai minėta PVM sąskaita faktūra yra apmokėta. Ieškovą ir trečiąjį asmenį siejo ilgalaikis bendradarbiavimas, ieškovei buvo tiekiamos prekės, išrašomos sąskaitos, kurias apmokėdavo tiek pati ieškovė, tiek už ją apmokėdavo tretieji asmenys. Pagal 2010-04-15 PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765 buvo atsiskaityta. Trečiasis asmuo neturi duomenų, kad krovinys nebuvo pateiktas ieškovei. Trečiasis asmuo prašo ieškovės reikalavimo dalį dėl atsakovės trečiajam asmeniui UAB „( - )“sumokėtos 50 000 Lt (14 481 Eur) skolos dalies atmesti, likusius reikalavimus tenkinti teismo nuožiūra, priteisti trečiojo asmens naudai bylinėjimosi išlaidas (2 t., b. l. 56–59).

10Dalyvaudamos 2018-03-28 teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „( - )“atstovės palaikė savo atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

11Trečiojo asmens atstovė 2018-04-18 teismo posėdyje, apie kurį tinkamai informuota, nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovei nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovei nedalyvaujant.

12Trečiasis asmuo ŽŪB „( - )“atsiliepimo byloje nepateikė, teismo posėdyje, apie kurį tinkamai ir laiku informuotas, trečiojo asmens atstovas nedalyvavo, neatvykimo priežastys teismui nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama trečiojo asmens ŽŪB „( - )“ atstovui nedalyvaujant.

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Remiantis ieškovės, atsakovės, trečiojo asmens UAB „( - )“atstovų paaiškinimais, liudytojos V. S. parodymais, byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad bendrovės RKB „Blauzdžių agroservisas“ ir UAB „( - )“vykdė ūkines finansines operacijas: 2010-03-31 UAB „( - )“pardavė prekes KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ROM Nr. 01 12 705 Lt (kas atitinka 3 679, 62 Eur), 2010-07-02 KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal kasos pajamų orderį serija KB Nr. 00306 priėmė iš UAB „( - )“valdytojo E. S. 61 260 Lt (kas atitinka 17 742,12 Eur), 2011-08-31 UAB „( - )“perdavė prekes KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ROM Nr. 1 43 560 Lt (kas atitinka 12 615,84 Eur), 2012-06-27 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 874 pervedė UAB „( - )“ grąžinamos skolos lėšas – 54 000 Lt (kas atitinka 15 639,48 Eur), 2012-07-19 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 891 pervedė UAB „( - )“ grąžinamos skolos lėšas – 2 500 Lt (kas atitinka 724,05 Eur), 2012-07-27 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 897 pervedė UAB „( - )“grąžinamos skolos lėšas – 10 000 Lt (kas atitinka 2 896, 20 Eur), 2012-12-03 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 952 pervedė UAB „( - )“grąžinamos skolos lėšas – 29 000 Lt (kas atitinka 8 398,98 Eur), 2013-03-29 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 16 pervedė UAB „( - )“ grąžinamos skolos lėšas – 10 765 Lt ir suteikia 30 235 Lt paskolą, 2013-04-16 KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal kasos pajamų orderį Nr. 26 priėmė iš UAB „( - )“500 Lt (kas atitinka 144,81 Eur), 2013-06-11 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 15 pervedė UAB „( - )“ grąžinamos skolos lėšas – 53 932,36 Lt (kas atitinka 15 619,89 Eur), 2013-06-12 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 25 pervedė UAB „( - )“ paskolą – 100 000 Lt (kas atitinka 28 962 Eur), 2013-12-16 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 41 pervedė NŽT prie ŽŪM Jonavos skyriui už UAB „( - )“ pagal žemės pirkimo-pardavimo sutartį – 49 393,97 Lt (kas atitinka 14 305,48 Eur), 2013-12-16 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 43 pervedė NŽT prie ŽŪM Jonavos skyriui už UAB „( - )“ko už žemės sklypų vertinimą – 653,40 Lt (kas atitinka 189,23 Eur), 2013-12-23 UAB „( - )“ pavedimu Nr. 112 pervedė lėšas KB „Blauzdžių agroservisas“, grąžindamas kreditorinį įsiskolinimą – 52 054,27 Lt (kas atitinka 15 053,29 Eur), 2014-03-17 UAB „( - )“ pavedimu Nr. 131 pervedė lėšas KB „Blauzdžių agroservisas“ sąskaitos papildymui – 30 000 Lt (kas atitinka 8 688,60 Eur), 2014-04-02 UAB „( - )“ pardavė prekes KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ROM Nr. 006 – 18 150 Lt (kas atitinka 5 256,60 Eur), 2014-04-10 UAB „( - )“ pardavė prekes KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ROM Nr. 007 – 11 616 Lt (kas atitinka 3 364,22 Eur), 2014-04-16 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 279 pervedė UAB „Skolų rizikos sprendimai“ UAB „( - )“ skolą AB „Lietuvos draudimas“ – 502,57 Lt (kas atitinka 145,55 Eur), 2014-04-18 UAB „( - )“ pardavė prekes KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal PVM sąskaitą faktūrą serija ROM Nr.009 – 11 616 Lt (kas atitinka 3 364,22 Eur), 2014-05-21 KB „Blauzdžių agroservisas“ piniginiu pavedimu Nr. 363 pervedė už UAB „( - )“ žemės nuomos mokestį A. M. – 7 650 Lt (kas atitinka 2 215,59 Eur), 2014-12-08 KB „Blauzdžių agroservisas“ pagal kasos išlaidų orderį Nr. 363 paskolino UAB „( - )“ 3 040 Lt (kas atitinka 880,44 Eur) (1 t., b. l. 16–24, 84).

16Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2095-230/2016 ieškovei KB „Blauzdžių agroservisas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą (1 t., b. l. 4–8). Prasidėjus KB „Blauzdžių agroservisas“ restruktūrizavimo procesui, bendrovėje buvo nustatyta, kad atsakovė yra skolinga KB „Blauzdžių agroservisas“. Ieškovė, įvertinusi buhalterinius dokumentus, bendrovių suteiktas paskolas, atliktus mokėjimus už atsakovę, paskaičiavo, kad atsakovės UAB „( - )“ skola dėl laikotarpiu nuo 2013-03-29 iki 2017-01-17 neįvykdytų įsipareigojimų sudaro – 31 919,32 Eur, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės (1 t., b. l. 15).

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Civilinio kodekso 6.873 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per 30 dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį.

18Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas 2013-12-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013 išaiškino, kad bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties sudarymo, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Šių aplinkybių įrodinėjimo pareiga tenka ieškovei (CPK 12, 178 straipsniai).

19Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta paprasta rašytinės formos paskolos sutartis, tačiau iš teismui pateiktų rašytinių dokumentų, šalių atstovų paaiškinimų, liudytojos parodymų, darytina išvada, kad tarp ieškovės RKB „Blauzdžių agroservisas“ ir UAB „( - )“ nuolat vyko ūkinės finansinės operacijos, bendroves skolos susidarymo metu siejo tie patys akcininkai, pajininkai, bendrovių buhalteriją tvarkė tie patys asmenys. Iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovei pinigai ne kartą buvo pervesti kaip paskola, taip pat KB „Blauzdžių agroservisas“ ne kartą buvo atlikęs mokėjimus už UAB „( - )“ bendrovė viena kitai perduodavo prekes, atlikdavo užskaitymus ir pan. Pinigų mokėtojas bei gavėjas byloje identifikuoti, byloje nėra duomenų, kad atsakovė nėra gavusi mokėjimų ar būtų pareiškusi prieštaravimus ieškovei dėl pervestų pinigų sumų, atliktų užskaitymų, atsakovės apmokėjimų už atsakovę, grąžinusi pinigus atgal. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad tarp šalių susiklostė paskoliniai teisiniai santykiai.

20Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 31 919,32 Eur. Atsakovė dalies skolos sumos – 12 706,95 Eur, neginčija, sutinka, kad atsakovė minėtą sumą skolinga ieškovei, pateikė teismui paskaičiavimus pagal atsakovės turimus buhalterinius dokumentus (1 t., b. l. 110–112). Tuo pačiu atsakovė nurodo, kad likusią skolą ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės nepagrįstai, kadangi atsakovė už ieškovę KB „Blauzdžių agroservisas“ 2012-04-05 yra sumokėjusi 50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) trečiajam asmeniui UAB „( - )“ t. y. atsakovė padengė ieškovės skolą minėtai bendrovei pagal 2010-04-15 ieškovės vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765, 2012-04-05 pervesdama pavedimais 20 000 Lt (kas atitinka 5 792,40 Eur) ir 30 000 Lt (kas atitinka 8 688,60 Eur) (1 t., b. l. 104–108). Todėl šia suma turėtų būti mažinama atsakovės skola ieškovei. Būtent šio apmokėjimo ieškovė nėra įtraukusi į savo skaičiavimus. Šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovė pateikė UAB „( - )“ vardu teisininkės I. K. 2017-06-07 atsakymą į prašymą, kuriame nurodoma, kad UAB „( - )“2012-04-05 atliko pavedimus 30 000 Lt ir 20 000 Lt sumomis, kurios buvo užskaitytos kaip KB „Blauzdžių agroservisas“ įsiskolinimo UAB „( - )“padengimas (1 t., b. l. 118). Dalyvaudama teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „( - )“atstovė taip pat patvirtino, kad minėta sumą atsakovė padengė už ieškovę, minėta sąskaita šiai dienai yra apmokėta, todėl ieškovė nepagrįstai neužskaito 14 481 Eur atsakovės už ieškovę trečiajam asmeniui sumokėtos sumos.

21Atsakovės atstovo teigimu, byloje yra pateikta pakankamai rašytinių įrodymų, kurie patvirtina, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens UAB „( - )“buvo susiklostę pirkimo-pardavimo santykiai iš kurių kilęs ieškovės įsiskolinimas dalinai buvo padengtas atsakovės pavedimais ieškovės kreditoriui. Atsakovė UAB O. K. R. ir ko, pervesdama UAB „( - )“50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) trečiajam asmeniui UAB „( - )“ padengė dalį skolos pagal 2010-04-15 ieškovės vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765, o likusi skolos dalis – 10 498,38 Eur buvo padengta pačios ieškovės, kas reiškia, kad ji apie minėtą sąskaitą žinojo, skolą trečiajam asmeniui pagal sąskaitą pripažino. Tačiau teismas su šiais atsakovės atstovo argumentais nesutinka, kadangi ieškovės atliktas 2 067,45 mokėjimas (2 t., b. l. 61) ar antstolės R. M. vykdymo procese gautos ir trečiajam asmeniui UAB „( - )“ pervestos 4 700 Eur lėšos (2 t., b. l. 60), buvo užskaitytos paties trečiojo asmens UAB „( - )“ nuožiūra, kadangi, kaip minėta, tarp ieškovės ir trečiojo asmens nuolat vyko bendradarbiavimas, buvo išrašomos sąskaitos, atliekami daliniai mokėjimai, kuriuos dengdavo pats trečiasis asmuo. Trečiojo asmens UAB „( - )“ byloje pateiktame 2012-01-13 kasos pajamų orderyje Nr. KPO 320 nėra nurodyta, kad ieškovė 2 067,45 Eur dengia skolą būtent pagal 2010-04-15 ieškovės vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765. Byloje kilusio ginčo metu atsakovė siekia ginčyti dalį savo įsiskolinimo ieškovei, pateikdama teismui 50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) trečiajam asmeniui UAB „( - )“ sumokėjimą už ieškovę patvirtinančius įrodymus. Teismui įvertinus, kad minėtus mokėjimus atsakovė atliko ne ieškovės interesais ir ne už ieškovės pirktas prekes, nėra pagrindo nagrinėti, kokiu pagrindu ieškovė padengė likusią įsiskolinimo dalį UAB „( - )“

22Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą.

23Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Nevykdant įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas vykdant, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių.

24Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl UAB „( - )“2012-04-05 atliktų pavedimų bendrai 50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) trečiajam asmeniui UAB „( - )“ Atsakovės atstovas teigia, kad šie mokėjimai buvo atlikti dengiant KB „Blauzdžių agroservisas“ įsiskolinimą UAB „( - )“ Ieškovės atstovas su šiais teiginiais nesutinka, nurodo, kad peržiūrėjus RKB „Blauzdžių agroservisas“ buhalterinius dokumentus, nebuvo rasta ar nustatyta jokių pirminių apskaitos dokumentų (važtaraščių, PVM sąskaitų faktūrų), kurių pagrindu galėjo būti atliktas atsakovės nurodytas mokėjimas už ieškovę, t. y. nerasta nei prekių, nei paslaugų, KB „Blauzdžių agroservisas“ pirktų iš UAB „( - )“ pagal 2010-04-15 ieškovės vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765, ar kad būtų susidariusi skola, kurią būtent atsakovė UAB O. K. R. ir ko padengė ar turėjo padengti už ieškovę. Teismas neturi pagrindo nesutikti su šiais ieškovės argumentais.

25Byloje pateikta trečiojo UAB „( - )“2010-04-15 PVM sąskaita faktūra Nr. KGV 233765, išrašyta KB „Blauzdžių agroservisas“ 86 248,80 Lt sumai (1 t., b. l. 144). Ieškovės atstovo teigimu, minėta PVM sąskaita faktūra niekada nebuvo įtraukta į KB „Blauzdžių agroservisas“ buhalterinę apskaitą, byloje pateikta sąskaita nėra pasirašyta ieškovės atstovų, taigi, ši sąskaita KB „Blauzdžių agroservisas“ nebuvo akceptuota. Kaip jau minėta, šiuo metu vyksta KB „Blauzdžių agroservisas“ restruktūrizavimo procesas, todėl buvo ypač kruopščiai peržiūrėti bendrovės buhalteriniai dokumentai, restruktūrizavimo proceso eigą prižiūri administratorius, tačiau minėtos sąskaitos ar prekių priėmimo važtaraščių, kitų dokumentų ieškovės atstovams surasti nepavyko, jie niekada nebuvo įtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą. Atsakovės atstovas į byla taip pat pateikė tris 2010-04-15 krovinių vežimo (CMR) važtaraščius (1 t., b. l. 141–143). Visuose minėtuose važtaraščiuose gavėju nurodyta UAB „( - )“krovinio iškrovimo vieta – KB „Blauzdžių agroservisas“ („( - )“.), o krovinio vežėju nurodyta – ŽŪB „( - )“Teismas pažymi, kad nei viename važtaraštyje nėra galutinės žymos apie krovinių pristatymo ir gavimo vietą, KB „Blauzdžių agroservisas“ darbuotojas nei vieno važtaraščio nėra pasirašęs ar patvirtinęs, kad gavo prekes. Taigi, negalima konstatuoti, kad šie važtaraščiai buvo pateikti ieškovei, o kroviniai buvo pristatyti ir pateikti ieškovei. Ieškovės atstovo teigimu, šių važtaraščių KB „Blauzdžių agroservisas“ neturi, jie nebuvo įtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą. Kaip jau minėta, 2010 m. bendroves KB „Blauzdžių agroservisas“, ŽŪB „( - )“ir UAB „( - )“. siejo tie patys akcininkai, pajininkai, bendrovių buhalteriją tvarkė tie patys asmenys ŽŪB „„( - )““ ir atsakovę valdė vienas asmuo – „( - )“todėl neatmetama galimybė, kad nors sąskaita ir važtaraščiai buvo išrašyti KB „Blauzdžių agroservisas“ vardu, tačiau kroviniai buvo pristatyti į kitą bendrovę. Aplinkybių, kur buvo nuvežtos ir kam pristatytos prekės, už kurias 2010-04-15 buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KGV 233765, byloje nepavyko nustatyti, kadangi trečiais asmuo ŽŪB „( - )“ atsiliepimo byloje nepateikė, aplinkybių nepaaiškino, 2018-04-18 teismui pateiktame rašte ŽŪB „( - )“vadovas „( - )“ nurodė, kad trečiasi asmuo negali pateikti byloje jokių duomenų apie 2010-04-15 CMR važtaraščius dėl UAB „( - )“ prekių gabenimo, kadangi tokie dokumentai dėl ilgo laiko tarpo bendrovėje nebuvo rasti (2 t., b. l. 82). Nagrinėjamu atveju labiau tikėtina, kad prekės buvo pristatytos į vieną iš O. K. R. valdomą bendrovę, todėl atsakovė ir pervedė pinigus UAB „( - )“ kuri savo ruožtu pervestą sumą užskaitė KB „Blauzdžių agroservisas“ įsiskolinimui pagal 2010-04-15 PVM sąskaitą faktūrą Nr. KGV 233765 padengti, kai tuo tarpu ieškovė nebuvo sąskaitos gavusi, akceptavusi, taip pat jai nebuvo pristatytas ir krovinys. Tokie veiksmai galėjo būti atlikti būtent dėl to, kad visas minėtas bendroves siejo akcininkai, pajininkai, dalį jų valdė vienas asmuo, kuris veikė visų bendrovių vardu. Šiuo atveju galima teigti, kad buvo pasinaudota KB „Blauzdžių agroservisas“ vardu bei duomenimis, tačiau bendrovei nebuvo perduota nei sąskaita, nei važtaraščiai, nei kroviniai.

26Pastebėtina, kad 2010 m. O. K. R. priklausiusių bendrovių buhalterija buvo vedama tų pačių buhalterių, pavedimus tarp bendrovių atlikdavo ta pati buhalterė, tai patvirtino ir liudytoja V. S., KB „Blauzdžių agroservisas“ buhalterė. Todėl neatmetama galimybė, kad buhalterija bendrovėse buvo tvarkoma aplaidžiai. Byloje pateiktas 2016-04-18 skolų suderinimo aktas patvirtina, kad 2016-04-16 atsakovės skola ieškovei sudarė 3 088,42 Eur. Tokią skolos sumą buvo suderinę abi šalys. Tačiau byloje dalyvavusi buhalterė paaiškino, kad ši suma buvo netiksli, suderinimo aktas buvo pasirašytas, neatsižvelgiant į visus bendrovėje turimus buhalterinius dokumentus. Bylos nagrinėjimo metu ir pati atsakovė, peržiūrėjusi įmonės buhalterinius dokumentus pripažino, kad atsakovės skola ieškovei sudaro 12 706,95 Eur, o ne 3 088,42 Eur. Įvertinus šiuo faktus, tikėtina, kad šiuo atveju galėjo susidaryti situacija, jog galėjo būti pasinaudota KB „Blauzdžių agroservisas“ vardu bei duomenimis, tačiau krovinys pristatytas į kitą O. K. R. priklausiusią bendrovę.

27Taigi, sutiktina su ieškovės atstovu, kad nei UAB „( - )“2010-04-15 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KGV 233765, kuri nebuvo pateikta KB „Blauzdžių agroservisas“ bei šios bendrovės akceptuota, nei 2015-04-15 krovinių važtaraščiai, kurių KB „Blauzdžių agroservisas“ neturi, nėra gavusi krovinių bei patvirtinusi krovinių gavimo bendrovės darbuotojų parašais, nesukuria ir negalėjo sukurti jokių prievolių KB „Blauzdžių agroservisas“. Todėl UAB „( - )“ 2012-04-05 atlikti pavedimai bendrai 50 000 Lt (kas atitinka 14 481 Eur) UAB „( - )“negali būti laikomi atliktais KB „Blauzdžių agroservisas“ skolai padengti. Byloje pateikti įrodymai patvirtina įsiskolinimo buvimo faktą.

28Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Remiantis ieškovės pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais, atsakovė skolinga ieškovei 31 919,32 Eur sumą, kuri susidarė dėl UAB „( - )“ 2013-03-29 – 2017-01-17 laikotarpiu neįvykdytų prievolių ieškovei, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pažymėtina, kad atsakovė nors ir pripažino dalį skolos ieškovei, tačiau net ir neginčijamos skolos dalies ieškovei negrąžino.

29Esant nustatytoms aplinkybėms ir byloje pateiktiems rašytiniams įrodymams, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl pagrindinė skolos yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 31 919,32 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

30Ieškovė už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2017-01-18 paskaičiavo 5 829,07 Eur palūkanas, kurias taip pat prašo priteisti iš ieškovės. Nurodė, kad nuo skolos atsiradimo – 2013-03-29, palūkanų dydis kito, priklausomai nuo skolininko ir kreditoriaus tarpusavio atsiskaitymų. Kiekvieno laikotarpio palūkanos buvo apskaičiuojamos tokiu būdu: apskaičiuota kiekvienos dienos palūkanų norma (kiekvieno laikotarpio paskolos sumos 6 procentų metinių palūkanų dydį padalinant iš metų dienų skaičiaus – 365 dienų) dauginama iš laikotarpio dienų skaičiaus.

31Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, kitaip tariant, atlyginti dėl piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo atsiradusius nuostolius, laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę. Laiku negrąžinus paskolintų pinigų, kreditorius patiria nuostolių, nes negali naudoti tų pinigų pats. Kreditoriaus nuostoliai – tai negautos pajamos, t. y. negautos pelno (mokėjimo) palūkanos, kurias jis būtų gavęs, jeigu prievolė būtų buvusi įvykdyta laiku. Kompensuojamosios palūkanos šiuo atveju laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, patirtais dėl laiku negrąžintos skolos.

32Kaip jau minėta, šiuo atveju šalis siejo bendri pajininkai, akcininkai, jas valdė vienas fizinis asmuo, atsakovės ilgą laiką vykdė ūkines operacijas, t. y. teikė abipuses paskolas, perdavinėjo prekes, vykdė užskaitymus, atliko viena už kita mokėjimus ir pan. Sutiktina su atsakovės atstovu, kad šalių prievolėms viena kitai niekada nebuvo terminuotos, tarpusavyje niekuomet nebuvo tariamasi dėl prievolių įvykdymo terminų (CK 6.53 straipsnis). Net ir 2016-04-18 šalims pasirašant tarpusavio skolų suderinimo aktą, kuomet prievolės buvo įskaitytos ar buvo sutarta dėl jų pabaigos, nebuvo nustatyta, kad yra suėję prievolių įvykdymo terminai. Kadangi atsakovės prievolės ieškovei yra neterminuotos, todėl jų įvykdymas galimas tik ieškovei pareikalavus (CK 6.53 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, kad ieškovė iki kreipimosi į teismą dienos būtų pareikalavusi atsakovės įvykdyti prievoles, laikytina, kad atsakovei nebuvo nustatytas terminas prievolei įvykdyti, todėl palūkanos neturėtų būti skaičiuojamos.

33Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovei nebuvo nustatytas terminas prievolei įvykdyti, ieškovės reikalavimas dėl 5 829,07 Eur palūkanų priteisimo netenkintinas.

34Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

35Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis).

36Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (~85 proc.), todėl atitinkamai iš šalių priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis, CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 80 straipsnio 7 dalis).

37Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį tenkinus iš dalies (~85 proc.), atitinkamai mokėtina žyminio mokesčio dalis – 797,30 Eur priteistina iš atsakovės valstybei.

38Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė šioje byloje turėjo 600 Eur atstovavimo išlaidų (b. l. 81, 82, 83). Atsakovė šioje byloje turėjo 3 775,91 Eur atstovavimo išlaidų (1 t., b. l. 119–120, 2 t., b. l. 73–81). Ieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai turi būti paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovei iš atsakovės priteistinos 510 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovei iš ieškovės priteistinos 566,39 Eur bylinėjimosi išlaidos.

39Trečiasis asmuo UAB „( - )“ šioje byloje turėjo 996,73 Eur atstovavimo išlaidų (2 t., b. l. 69–72). Kadangi trečiasis asmuo buvo atsakovės pusėje, nors ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau iš atsakovės trečiajam asmeniui UAB „( - )“ priteistina visa trečiojo asmens turėta atstovavimo išlaidų suma – 996,73 Eur.

40Šioje byloje yra 21,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ieškinį tenkinus iš dalies, šios išlaidos valstybei turi būti priteistinos proporcingai iš kiekvienos šalies. Iš atsakovės priteistina 18,63 Eur (85 proc.). Iš ieškovės procesinių dokumentų išlaidos nepriteistinos, kadangi ji yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

41Teismo 2017-01-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 385 straipsniu,

Nutarė

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), buveinė – ( - ), ieškovei RKB „Blauzdžių agroservisas“, įm. k. 256713470, buveinė – Jonavos r., Žeimių sen., Blauzdžių k., 31 919,32 Eur (trisdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų devyniolikos eurų 32 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (31 919,32 Eur) sumą nuo 2017-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 510 Eur (penkių šimtų dešimties 35 eurų ct) bylinėjimosi išlaidas.

45Likusią ieškinio dalį atmesti.

46Priteisti iš ieškovės RKB „Blauzdžių agroservisas“, įm. k. 256713470, buveinė – Jonavos r., Žeimių sen., Blauzdžių k., atsakovei UAB „( - )“įm. k. ( - ), buveinė – ( - ), 566,39 Eur (penkių šimtų šešiasdešimt šešių eurų 39 ct) bylinėjimosi išlaidas.

47Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), trečiajam asmeniui UAB „( - )“ įm. k. ( - ), buveinė – ( - ) 996,73 Eur (devynių šimtų devyniasdešimt šešių eurų 73 ct) bylinėjimosi išlaidas.

48Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), valstybei 797,30 Eur (septynių šimtų devyniasdešimt septynių aštuonių eurų 30 ct) žyminį mokestį ir 18,63 Eur (aštuoniolikos eurų 63 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

49Teismo 2017-01-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

50Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė restruktūrizuojama kooperatinė bendrovė (toliau – RKB)... 5. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus,... 7. Atsakovė UAB „( - )“atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 9. Trečiasis asmuo UAB „( - )“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 10. Dalyvaudamos 2018-03-28 teismo posėdyje trečiojo asmens UAB „( -... 11. Trečiojo asmens atstovė 2018-04-18 teismo posėdyje, apie kurį tinkamai... 12. Trečiasis asmuo ŽŪB „( - )“atsiliepimo byloje nepateikė, teismo... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Remiantis ieškovės, atsakovės, trečiojo asmens UAB „( - )“atstovų... 16. Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1... 18. Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba... 19. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta paprasta... 20. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 31 919,32 Eur. Atsakovė dalies... 21. Atsakovės atstovo teigimu, byloje yra pateikta pakankamai rašytinių... 22. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos... 23. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis... 24. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl UAB „( - )“2012-04-05... 25. Byloje pateikta trečiojo UAB „( - )“2010-04-15 PVM sąskaita faktūra Nr.... 26. Pastebėtina, kad 2010 m. O. K. R. priklausiusių bendrovių buhalterija buvo... 27. Taigi, sutiktina su ieškovės atstovu, kad nei UAB „( - )“2010-04-15... 28. Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė... 29. Esant nustatytoms aplinkybėms ir byloje pateiktiems rašytiniams įrodymams,... 30. Ieškovė už laikotarpį nuo 2013-03-29 iki 2017-01-18 paskaičiavo 5 829,07... 31. Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno... 32. Kaip jau minėta, šiuo atveju šalis siejo bendri pajininkai, akcininkai, jas... 33. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovei nebuvo... 34. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 6... 35. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 36. Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies (~85 proc.), todėl atitinkamai iš... 37. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ieškovė yra atleista nuo... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė šioje byloje turėjo 600 Eur... 39. Trečiasis asmuo UAB „( - )“ šioje byloje turėjo 996,73 Eur atstovavimo... 40. Šioje byloje yra 21,92 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 41. Teismo 2017-01-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), buveinė – ( - ),... 45. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 46. Priteisti iš ieškovės RKB „Blauzdžių agroservisas“, įm. k. 256713470,... 47. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), trečiajam asmeniui... 48. Priteisti iš atsakovės UAB „( - )“, įm. k. ( - ), valstybei 797,30 Eur... 49. Teismo 2017-01-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 50. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...