Byla N2-5634-131/2014
Dėl įvaikinimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant Ingai Murauskaitei, dalyvaujant pareiškėjams L. K. ir R. K., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei M. K., Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Kristinai Liublinskienei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. K. ir R. K. pareiškimą dėl įvaikinimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu įvaikinti M. Š., a.k. ( - ) pripažinti pareiškėjus L. K. ir R. K. M. Š. tėvais, o M. jų vaiku, suteikti M. Š. vardą – S.-M., pavardę – K.. Pareiškėjai nurodė, jog susituokė 1994 metais, abiems ši santuoka pirmoji. Santuokoje vaikų nesusilaukė. Nurodė, jog nuo 2007 metų globoja D. B., svarstė galimybę įvaikinti šį berniuką. Pareiškėjų nuomone, Dominykas iki šiol palaiko ryšius su sesėmis, todėl vaiko interesus labiau atitinka nuolatinė globa. Nuo 2012 m. sausio mėnesio pareiškėjai pradėjo globoti M. Š., o neterminuotai apribojus mergaitės motinos valdžią, atsirado galimybę įvaikinti M. Š.. Pareiškėjai nurodė, jog gyvena erdviame, tvarkingame, jiems nuosavybės teise priklausančiame name, įvaikintam vaikui sudarytos geros gyvenimo sąlygos. Nurodė, jog šeimos pajamos yra pakankamos išlaikyti vaiką. Pareiškėjai tikri, kad sugebės būti gerais tėvais įvaikintai mergaitei, pareiškėjai pamilo Mariją, nori ją įsivaikinti.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjai L. K. ir R. K. palaikė savo prašymą.

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – ir VTAS) 2014-01-13 Nr. A104-189/14 (2.13.2.6.-AD15) išvadoje nurodoma, jog M. Š., gimusi ( - ), tėvų globos neteko 2010 metais. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymu Nr. 30-688 M. Š. nustatyta laikinoji globa Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Kūdikių namuose mergaite tėvai nesidomėjo, jos nelankė giminės, todėl M. globoti pasiūlyta pasirengusiai šeimai. 2012-01-27 laikinuoju globėju paskirtas L. K.. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-09 sprendimu pripažinus, kad K. Š. nėra M. Š. tėvas, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-08-03 sprendimu neterminuotai apribojus motinos N. Š. valdžią dukters atžvilgiu, M. nustatyta nuolatinė globa, globėju paskiriant L. K.. VTAS nurodė, jog R. K. ir L. K. tinkamai pasirengę įvaikinti tėvų globos netekusią mergaitę. Pareiškėjai sveiki, neteisti, nebausti. Šeima gyvena nuosavame erdviame, jaukiame name, pareiškėjų gaunamos pajamos pakankamos tinkamai užauginti įvaikintą vaiką. N. Š. dukros M. ir K. nebendrauja, neprisimena ir nepažįsta viena kitos, sesuo Kamilė liko gyventi su tėvu K. Š., todėl nesant galimybės užtikrinti abiejų seserų gyvenimą kartu, taikytina išimtis leisti vaiką įsivaikinti kitai šeimai. VTAS nurodė, jog įvaikinimo procedūra atlikta pilnai (b.l. 47-48).

5Teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė neprieštaravo pareiškėjų prašymui.

6Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Įvaikinimo tarnyba) išvadoje 2014-01-24 Nr. S-337 nurodė, jog M. Š. kilmė iš tėvo pusės nenustatyta. M. Š. savo dukras M. ir K. buvo palikusi be priežiūros daugiau nei parą, todėl mergaitės buvo paimtos iš motinos ir apgyvendintos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, nustatyta laikinoji globa. M. N. Š. neterminuotai apribota motinos valdžia, M. nustatyta nuolatinė globa L. K. šeimoje. M. Š. 2013-10-31 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Giminaičių, galinčių pasirūpinti be tėvų globos likusia M. Š., nėra. Medicinos duomenimis, mergaitė sveika. Įvaikinimo tarnyba nurodė, jog nepažeidžiami CK 3.209 str. 6 d. reikalavimai, kadangi M. sesuo auga biologinio tėvo šeimoje, abiejų seserų gyvenimo kartu nėra galimybių užtikrinti. L. K. ir R. K. įtraukti į asmenų, norinčių įsivaikinti vaiką, sąrašą. Pareiškėjai yra sutuoktiniai, sveiki, neteisti, nebausti. Sutuoktiniai savo vaikų neturi, globoja berniuką. Įvaikinimo tarnyba neprieštarauja, jog R. K. ir L. K. įvaikintų M. Š., nes įvaikinimas atitiktų vaiko interesus augti šeimoje, gauti priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b.l.49-52).

7Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė sutiko, kad mergaitę įsivaikintų sutuoktiniai R. K. ir L. K..

8Prašymas tenkintinas.

9Iš pateiktų dokumentų nustatyta, M. Š., a.k. ( - ) yra N. Š., a.k. ( - ) dukra, duomenys apie tėvą, nenurodyti (b.l. 6). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-03-31 įsakymu Nr. 30-688 M. Š. nustatyta laikinoji globa Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 8). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-27 įsakymu Nr. A30-277 M. Š. globėju paskirtas L. K. (b.l. 7).Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-08-03 sprendimu neterminuotai apribota N. Š. motinos valdžia dukterų K. Š. ir M. Š. atžvilgiu. M. Š. paskirtas nuolatinis globėjas L. K.. K. Š. gyvenamoji vieta nustatyta kartu su tėvu K. Š. (b.l. 9-15). M. Š. sveika ir gali būti globojama (b.l. 16). Įvaikinimo tarnybos 2013-11-04 pažyma, jog M. Š. 2013-10-31 įrašyta į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b.l. 17). L. K. ir R. K. sudarė santuoką 1994-08-20 Varėnos r. CM skyriuje (b.l. 21). Sutuoktiniai sveiki ir gali įvaikinti (b.l. 18). Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, apie R. K. ir L. K. atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą ar kaltinimą privataus kaltinimo byloje ir teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, duomenų nėra (b.l. 22-24), administracine tvarka nebausti (b.l. 25-26). R. K. ir L. K. gyvena nuosavybės teise priklausančiame name, kuriame deklaravę savo gyvenamąją vietą (b.l. 35-37, 29-30). L. K. dirba UAB „Stolvika“ (31-34), R. K. pagal patentą namuose gamina tekstilės gaminius, šeimos pajamos pakankamos (b.l. 31-34). VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) 2013-09-11 išvadoje dėl pasirengimo įvaikinti nurodė, jog L. K. ir R. K. labai džiaugiasi vaiku, nori tapti mergaitės įtėviais; namų aplinka saugi, finansinė padėtis stabili, pareiškėjai geba užtikrinti vaikams tinkamą mitybą, pareiškėjų sveikata leidžia įvaikinti; pareiškėjų gyvenimo būdas atitinka geriausius vaiko interesus, geba užtikrinti vaiko ugdymą ir mokymąsi, tinkamai tenkina emocinius poreikius, ugdo vaiko savivertę; pareiškėjų tarpusavio ryšiai yra ilgalaikiai, saugūs ir patvarūs, turi artimųjų ir kaimynų pagalbos ratą, turi gerus bendradarbiavimo įgūdžius, ir padarė išvadą, jog pareiškėjai yra pasirengę įvaikinti M. Š..

10Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadose dėl M. Š. įvaikinimo nurodyta, kad sutinkamai su LR CK 3.217 str. nuostatomis, tarnybos išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra LR CK 3 knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė šeimos gyvenimo sąlygas, surinko informaciją apie sveikatos būklę. Išvadose konstatuojama, jog įvaikinama mergaitė M. Š. atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamajam vaikui keliamus reikalavimus, o pareiškėjai R. K. ir L. K. yra pasiruošę įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas, emocinį pasirengimą; įvaikinimas atitinka vaiko interesus, jo teisę augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei priežiūrą, išsilavinimą. Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išvadas, prašymas dėl įvaikinimo ir pavardės pakeitimo yra visapusiškai tenkintinas.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270str., 283 str. 1 d., 4 p., 487 str.,

Nutarė

12Pareiškimą visapusiškai tenkinti.

13Leisti pareiškėjams R. K., a.k. ( - ) ir L. K., a.k. ( - ) įvaikinti nepilnametę M. Š., a.k. ( - )

14Pripažinti pareiškėjus R. K., a.k. ( - ) ir L. K., a.k. ( - ) M. Š., a.k. ( - ) tėvais, o M. Š., a.k. ( - ) pareiškėjų R. K., a.k. ( - ) ir L. K., a.k. ( - ) vaiku.

15Pakeisti M. Š., a.k. ( - ) vardą ir pavardę ir įvaikinamajai suteikti vardą – S.-M., pavardę – K..

16Įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą siųsti vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši pakeistų įvaikio gimimo įrašą ir išduotų naują gimimo liudijimą.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai