Byla e2YT-729-272/2017
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Tatjanai Zmejevskienei, dalyvaujant pareiškėjai L. J., pareiškėjos atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei, suinteresuoto asmens V. Š. atstovui advokatui D. B., Globos ir rūpybos institucijos Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei D. Z., vertėjai Kristinai Matulevič, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui V. Š., Globos ir rūpybos institucijai Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo ir

Nustatė

2pareiškėja L. J. prašo pripažinti neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse jos sutuoktinį V. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ); nustatyti V. Š. globą ir skirti ją, L. J., V. Š. globėja ir turto administratore.

3Pareiškėja pareiškime bei ji ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad pareiškėjos sutuoktinis V. Š., gim. ( - ), 2016 m. sausio mėnesį patyrė galvos smegenų infarktą su kaire hemiplegija, taip pat jam buvo diagnozuota pirminė arterinė hipertenzija II st., kraujagyslinė demencija. Jis buvo gydomas Lazdynų Greitosios pagalbos ligoninėje, nuo 2016-06-21 iki 2016-08-12 buvo gydomas VšĮ Vilkpėdės ligoninės III palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Pareiškėjos sutuoktinio kairė kūno pusė yra paralyžiuota, jis nevaikšto, tik guli, pats negali atsisėsti. Jis pats nepavalgo, jį reikia maitinti, prausti, rengti. Dėl patirto galvos smegenų infarkto V. Š. psichinės sveikatos būklė vis blogėja. Jis priklauso VšĮ Trakų psichikos sveikatos centro stebimų ligonių grupei. 2016-02-08 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus III teritorinio skyriaus sprendimu Nr. 105154 V. Š. 2 metams nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. V. Š. būklė negerėja, o palaipsniui blogėja. Jis nesiorientuoja laike, vietoje, nesukoncentruoja dėmesio, neturi atminties, nepriima ir nesuvokia gaunamos informacijos, negeba bendrauti ir išreikšti mintis, visiškai negali savimi pasirūpinti, t. y. pasirūpinti savo sveikata, higiena, gyvenamąja aplinka. Jis yra visiškai priklausomas nuo aplinkinių. Pareiškėja nurodė, kad su V. Š. gyvena ( - ), nuo pat V. Š. susirgimo pradžios ji juo rūpinasi, prižiūri ir slaugo jį. Teigė, kad, kol V. Š. buvo slaugos ligoninėje, ji kasdien važinėjo pas jį į ligoninę, vėliau parsivežė į namus ir slaugo namuose. Nurodė, kad V. Š. yra sutrikusios psichikos. Jis negali įgyvendinti nei savo teisių, nei prisiimti kokių nors įsipareigojimų, nesugeba tvarkyti jokių reikalų. Jis nesiorientuoja nei laike, nei vietoje, negali pats paimti ir disponuoti savo gaunama neįgalumo pensija. V. Š. priklauso dalis registruoto nekilnojamojo turto - dviejų kambarių bendrabutyje, su bendro naudojimo patalpomis, 31,04 kv. m bendro ploto, u/n ( - ), adresu ( - ), tačiau dėl negalios jis negali tvarkyti su turto naudojimu bei disponavimu susijusių reikalų, todėl jam reikalingas ir turto administratorius. Dėl savo ligos V. Š. jokiose gyvenimo srityse negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, nes jis negali tvarkyti asmenines pajamas bei išlaidas, apsipirkti, mokėti komunalinius mokesčius, sudarinėti sandorius, dalyvauti ūkinėje komercinėje-veikloje, negali savarankiškai pasirūpinti būstu, sveikata, higiena, įgyvendinti teises ir pareigas šeimos santykių srityje, darbo santykių srityje, politinių teisių įgyvendinimo srityje, todėl jis pripažintinas neveiksniu visose gyvenimo srityse ir jam nustatytina globa bei paskirtinas globėjas ir turto administratorius. Pareiškėja nurodė, kad su V. Š. bendrų vaikų neturi, ji sutinka būti sutuoktinio V. Š. globėja, be jos, kitų asmenų, norinčių ir galinčių globoti V. Š., nėra.

4Suinteresuoto asmens V. Š. atstovas nurodė, kad pareiškimas yra pagrįstas, prašė pareiškimą patenkinti visiškai.

5Globos ir rūpybos institucijos Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovė teismo posėdyje palaikė skyriaus į bylą pateiktą išvadą, prašė pareiškimą patenkinti, nustatyti V. Š. globą, jo globėja ir turto administratore paskirti jo sutuoktinę L. J..

6Pareiškimas tenkintinas.

7CK 2.10 str. 1 d. nustato, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje.

8Iš 2017-03-20 teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. TPE-93/2017 (b. l. 47-49) matyti, kad V. Š. konstatuojamas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas – kraujagyslinė demencija; V. Š. dėl demencijos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir negali jų valdyti visose turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse; V. Š. negali dalyvauti teismo posėdyje, nagrinėjant bylą dėl jo pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, nes dėl gilaus psichikos defekto kontaktas su juo bus visiškai neproduktyvus, dėl psichikos sveikatos būklės jis negali būti pilnaverčiu teismo proceso dalyviu.

9Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2016-10-05 išvadoje Nr. 6 dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus (b. l. 12) konstatuota, kad V. Š. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Išvada padaryta atsižvelgiant į tai, kad V. Š. negeba rasti problemų sprendimo būdų, nepriima ir nesuvokia gaunamos informacijos, reikalingos sprendimams priimti, įsisavinti ir išlaikyti; negeba suvokti sprendimo pasekmės; bendrauti ir išreikšti mintis, kad kiti asmenys suvoktų; pats negeba tvarkyti dokumentacijos, negali suprasti savo veiksmų ir jų reikšmės, jų valdyti, priimti elementarių sprendimų, negeba pasirūpinti gyvenamąja aplinka; V. Š. kasdieninė veikla visiškai sutrikusi, išnykę interesai, įgūdžiai, prarasti higieniniai įgūdžiai; labai sunki fizinė ir psichinė būklė, dėl ligos neadekvati realybei.

10Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, pareiškėjos teismo posėdyje duotus paaiškinimus bei pareiškime nurodytas aplinkybes, Globos ir rūpybos institucijos Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus išvadą bei jos atstovės teismo posėdyje duotus paaiškinimus, teismo psichiatrės ekspertės išvadą, darytina išvada, kad yra pagrindas V. Š. pripažinti neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse, numatytose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 patvirtinto Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo 10 punkte, kadangi V. Š. dėl konstatuoto lėtinio progresuojančio psichikos sutrikimo - kraujagyslinės demencijos - negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir negali jų valdyti visose turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse (CK 2.10 str. 1 d.).

11Teismo sprendimu, kuriuo fizinis asmuo pripažįstamas neveiksniu tam tikroje srityje, gali būti išsprendžiami ir globos nustatymo ar globėjo šiam asmeniui paskyrimo klausimai CPK XXX skyriuje nustatyta tvarka (CPK 468 str. 4 d.). Todėl šiuo sprendimu teismas taip pat sprendžia globos nustatymo ir globėjo paskyrimo pripažintinam neveiksniu V. Š. klausimus.

12Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa (CK 2.10 str. 1 d.). Globa yra nustatoma siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus tam tikroje srityje fizinio asmens teises ir interesus (CK 3.238 str. 1 d.).

13Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2017-04-18 pateikė 2017-04-14 išvadą Nr. AP3-1676 dėl globos V. Š. reikalingumo ir globėjo paskyrimo (b. l. 58-59), kurioje nurodoma, kad V. Š. nuolat rūpinasi ir jį slaugo sutuoktinė L. J., gyv. ( - ), kuri sutinka būti paskirta savo sutuoktinio globėja turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse; L. J. tinkamai rūpinasi ir slaugo savo sutuoktinį, todėl, skyriaus nuomone, V. Š. globėja ir jo turto administratore skirtina jo sutuoktinė L. J..

14L. J. sutinka būti V. Š. globėja ir turto administratore (b. l. 63); pagal savo sveikatos būklę ji gali vykdyti globėjos pareigas (b. l. 62); atitinka visus globėjui keliamus reikalavimus (b. l. 58-59).

15Esant nurodytoms aplinkybėms ir siekiant įgyvendinti, apsaugoti bei apginti pripažintino neveiksniu V. Š. teises ir teisėtus interesus, jam nustatytina globa visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse ir jo globėja skirtina jo sutuoktinė L. J..

16Globėjas turi teises ir pareigas, nustatytas CK 3.240, 3.243, 3.244 straipsniuose.

17Asmeniui, skirtinam globėju, L. J. išaiškintina, kad neveiksnaus asmens globėjas turi teisę sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius, taip pat globėjas privalo: 1) atstovauti globotinį kaip atstovas pagal įstatymą ir ginti neveiksnaus asmens visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse teises bei interesus be specialaus pavedimo; 2) informuoti globos instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą; 3) jeigu išnyksta aplinkybės dėl kurių asmuo buvo pripažintas neveiksniu, asmens globėjas turi kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo veiksniu; 4) neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais; 5) gauti išankstinį teismo leidimą sandoriams, kurių vertė didesnė kaip 1500 Eur, sudaryti; 6) gauti išankstinį teismo leidimą visais atvejais, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės.

18Jei neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksmus tam tikroje srityje asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria to turto administratorių (CPK 508 str. 3 d., CK 3.245 str.).

19Iš 2017-01-18 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 13) matyti, kad V. Š. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise kartu su L. J. priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ).

20V. Š. turtui tvarkyti reikalingas jo turto administratorius, todėl L. J. skirtina V. Š. turto administratore.

21L. J. išaiškintina, kad administratorius, vykdydamas savo prievoles, turi laikytis įstatymų ir administravimą nustatančio akto nustatytų taisyklių. Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. Administratorius negali jam suteiktų teisių panaudoti savo asmeniniams poreikiams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti. Administratoriui draudžiama panaudoti savo funkcijas asmeniniams interesams. Apie kiekvieną interesų konfliktą administratorius privalo nedelsdamas pranešti naudos gavėjui. Administratorius neturi teisės sujungti ar sumaišyti administruojamo turto su savo turtu, naudoti administruojamo turto ar informacijos, susijusios su turto administravimu, savo interesams, išskyrus atvejus, kai tai leidžia daryti naudos gavėjas ar administravimą nustatęs aktas. Administratorius neturi teisės perleisti administruojamo turto neatlygintinai kitiems asmenims, taip pat negali atsisakyti teisių, kurias naudos gavėjas turi į administruojamą turtą. Administratorius neturi teisės administruojamo turto įsigyti nuosavybėn, išskyrus atvejus, kai tai leidžia naudos gavėjas ar teismas arba kai administruojamą turtą jis paveldi (CK 4.242 str., 4.243 str.).

22Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 2.10, 3.238, 3.242, 3.245 straipsniais, 3.277 straipsnio 1 dalimi, 4.236 straipsnio 3 dalimi, CPK 5, 178, 4641 – 468, 496, 505-508 straipsniais,

Nutarė

24pareiškimą patenkinti.

25Pripažinti V. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ), neveiksniu visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

26Nustatyti pripažintam neveiksniu V. Š., a. k. ( - ) gyv. ( - ), globą visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

27Paskirti V. Š. globėja visose turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse bei jo turto administratore L. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ).

28Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti viešo registro tvarkytojui.

29Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdoma skubiai.

30Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo įsiteisėjimo sprendimo duomenis pateikti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. pareiškėja L. J. prašo pripažinti neveiksniu visose... 3. Pareiškėja pareiškime bei ji ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 4. Suinteresuoto asmens V. Š. atstovas nurodė, kad... 5. Globos ir rūpybos institucijos Trakų rajono savivaldybės administracijos... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. CK 2.10 str. 1 d. nustato, kad fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo... 8. Iš 2017-03-20 teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. TPE-93/2017 (b. l.... 9. Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus... 10. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, pareiškėjos teismo... 11. Teismo sprendimu, kuriuo fizinis asmuo pripažįstamas neveiksniu tam tikroje... 12. Neveiksniam tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje yra nustatoma globa (CK... 13. Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius... 14. L. J. sutinka būti V. Š. globėja... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms ir siekiant įgyvendinti, apsaugoti bei apginti... 16. Globėjas turi teises ir pareigas, nustatytas CK 3.240, 3.243, 3.244... 17. Asmeniui, skirtinam globėju, L. J. išaiškintina, kad... 18. Jei neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksmus tam tikroje srityje... 19. Iš 2017-01-18 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo... 20. V. Š. turtui tvarkyti reikalingas jo turto... 21. L. J. išaiškintina, kad adm 22. Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdytina skubiai... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 2.10, 3.238, 3.242, 3.245... 24. pareiškimą patenkinti.... 25. Pripažinti V. Š., a. k. ( - ) gyv.... 26. Nustatyti pripažintam neveiksniu V. Š., a. k. 27. Paskirti V. Š. globėja visose turtinių ir asmeninių... 28. Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti viešo registro tvarkytojui.... 29. Sprendimo dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdoma skubiai.... 30. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo įsiteisėjimo sprendimo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...