Byla 2-620/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriaus atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl kreditorių nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. B2-223-278/2011 pagal pareiškėjų J. V., VSDFV Panevėžio skyriaus, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Transdadus“ skundus atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ (tretieji asmenys: akcinė bendrovė „Panevėžio energija“, valstybės įmonė „Turto bankas“, Lamees Trading Limited, uždaroji akcinė bendrovė „Golden capital“) dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir bankrutavusios UAB „Kavaska“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius kreipėsi į teismą ir skundu prašė panaikinti 2011 m. rugsėjo 20 d. įvykusio bankrutavusios UAB „Kavaska" kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus pirmuoju, antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad nesutinka su minėto kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu - patvirtinti administratoriaus pateiktą informacinę ataskaitą dėl civilinių bylų eigos, nes administratorius nepateikė svarbiausios ir kreditoriams aktualiausios informacijos apie vedamų bylų perspektyvas, galimybes išieškoti turtą iš įmonės skolininkų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p., 21 str. 2 d. 2 p.). Nesutiko ir su priimtu nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu – parduoti visą likusį neparduotą turtą laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą, pasiūlymų dėl pirkimo - pardavimo laukti vieną mėnesį, o turtą, kurio nepavyks parduoti per šį laikotarpį, nurašyti, kadangi priimto nutarimo pagrindu būtų parduotas visas likęs turtas už didžiausią pasiūlytą kainą arba nurašytas ir tokiu būdu būtų neišnaudotos visos galimybės, leidžiančios kreditoriams atgauti iš parduotino turto maksimalias lėšas. Nurodė, kad iki kreditorių susirinkimo nebuvo pateiktas likusio neparduoto turto sąrašas, todėl kreditoriai negalėjo tinkamai susipažinti su svarstomu klausimu, suformuoti savo poziciją bei priimti nutarimą minėtu klausimu, tuo labiau kad kreditoriams ne tik iš anksto nebuvo pateiktas neparduoto turto sąrašas, tačiau iš anksto nebuvo informuoti, kokia likusio neparduoto turto balansinė vertė, ar ji atitinka rinkos vertę. Pareiškėjo nuomone, skundžiamu nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu norima už nežinomą kainą parduoti, o nepardavus - nurašyti civilinėse bylose ginamas reikalavimo teises. Be to, pažymėjo, kad kreditorių susirinkimo nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta įpareigoti bankroto administratorių, pardavus visą likusį bankrutavusios UAB „Kavaska" turtą ar jį nurašius, kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau neišsprendus turto pardavimo klausimo, šio nutarimo priėmimas yra nesavalaikis. Kreditorių susirinkimui nepateikus visos būtinos informacijos sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, taip pat daliai šios informacijos objektyviai negalint pateikti, kreditorių susirinkimas negalėjo tinkamai įvertinti visų su šiuo darbotvarkės klausimu susijusių aplinkybių ir priiminėti tokio nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu. Taip pat nurodė, kad neaiškios aplinkybės dėl kreditoriaus AB SEB bankas finansinio reikalavimo patenkinimo.

5Pareiškėja J. V. skundu prašė pripažinti BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 6 neteisėtu bei paskirti kitą BUAB „Kavaska“ administratorių.

6Pareiškėjas BUAB „Transdadus“ skundu prašė panaikinti BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus antru ir penktu klausimais.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjų skundus atmetė. Nurodė, kad padavus ieškinį teismui, iki nebus priimtas galutinis procesinis sprendimas administratorius neturi galimybės pateikti kreditoriams informacijos apie bylos baigtį. Byloje esanti informacija apie vykstančius teisminius ginčus 2011 m. rugsėjo 8 d. duomenimis yra pakankamai išsami, joje nurodomos 9 nagrinėjamos bylos, atlikti veiksmai, teismų priimtos nutartys atskirais klausimais. Iš 2011 m. rugpjūčio 25 d. VĮ „Turto bankas“ prašymo sušaukti kreditorių susirinkimą matyti, jog kreditorius prašė pateikti informaciją apie vykstančius teisminius ginčus, o teismas darė išvadą, kad minėta informacija kreditoriams buvo pateikta, o pareiškėjų teiginiai, jog administratorius nepateikė išsamios informacijos apie bylų eigą, yra nepagrįsti. Be to, pažymėjo, kad nesant įsiteisėjusių procesinių sprendimų nagrinėjamose bylose, esant taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, papildomai ieškoti informacijos apie skolininko turimą turtą, išieškojimo galimybes ir ją teikti kreditoriams, administratoriui nėra pagrindo. Be to, teismas nustatė, kad su kreditoriumi AB „SEB bankas“ buvo atsiskaityta lėšomis, gautomis tik iš įkeisto turto.

9Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo metu jiems buvo pasiūlyta parduoti nerealizuotą turtą. Administratorius nurodė, kad kreditoriams jau anksčiau buvo pateikti įmonės turto sąrašai bei visa informacija dėl turto pardavimo, o kilus papildomiems klausimams, susirinkimo metu pagarsintas neparduotas turtas, jo balansinė vertė bei pateikta neparduoto turto suvestinė su turto, kuris įtrauktas į bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus, buhalterinėmis vertėmis. Pažymėjo, jog turtas nebuvo realizuotas nes yra abejotinas ir negali būti išieškotas dėl dokumentų trūkumų, nepagrįsto įtraukimo į buhalterinę apskaitą, todėl pateikti turto rinkos vertės taip pat negalima. Minėti duomenys nėra paneigti ir juos iš dalies patvirtina pareiškėjų pateikti duomenys. Tuo tarpu abejojant administratoriaus informacija, kreditoriai turi teisę prašyti pateikti duomenis susipažinimui. Be to, kreditoriai, manydami jog turtas yra parduotas pažeidžiant jų teises, turi teisę sudarytus sandorius ginčyti.

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad klausimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos sprendžia teismas, pilnai įvykdžius ĮBĮ numatytus ir atliktus veiksmus, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos nesaisto teismo priimti tokį procesinį sprendimą nepatikrinus, ar pilnai įvykdyta įmonės likvidavimo procedūra. Esant minėtai aplinkybei, kreditorių susirinkimo nutarimas neįpareigoja teismo priimti sprendimą dėl pabaigos, neįvykdžius ĮBĮ numatytų veiksmų, todėl ta aplinkybė, jog ginčijamu kreditorių susirinkimo 5 nutarimu, esant teisminiams ginčams bei esant nerealizuotam turtui yra priimtas nutarimas kreipti į teismą dėl įmonės pabaigos, nesudaro pagrindo nutarimą pripažinti neteisėtu.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1, 2 ir 5 darbotvarkės klausimais. Nurodo šiuos argumentus:

131. Kreditorius VĮ „Turto bankas“ dar 2011 m. rugpjūčio 16 d. BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto posėdžio metu pareikalavo nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą ir svarstyti klausimus dėl informacijos pateikimo apie vykstančius teisminius ginčus ir šių bylų perspektyvas, tačiau pastaroji informacija administratoriaus informacinėje ataskaitoje (1 darbotvarkės klausimas) nebuvo pateikta. Be to, Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi patvirtintas 108 000 Lt AB SEB banko kreditorinis reikalavimas, o jam įkeisti žemės sklypai parduoti iš viso už 64 000 Lt, todėl neaišku, iš kokių lėšų buvo atsiskaityta su AB SEB banku likusiai 44 000 Lt sumai.

142. 2-uoju darbotvarkės klausimu patvirtinta turto pardavimo tvarka yra iš esmės ydinga, kadangi kreditoriams iki kreditorių susirinkimo nebuvo pateiktas likusio neparduoto turto sąrašas (turtas buvo tiesiog išvardintas nepateikiant jokios rašytinės medžiagos), todėl kreditoriai (įskaitant balsavusius raštu) negalėjo tinkamai susipažinti su svarstomu klausimu, suformuoti savo poziciją bei priimti nutarimą minėtu klausimu. Parduodamo turto sąrašas buvo pateiktas tik po kreditorių susirinkimo (kartu su protokolu) ir yra neinformatyvus. Skundžiamu 2-uoju nutarimu patvirtinta tokia tvarka, pagal kurią norima už nežinomą kainą (nors ir už vieną litą) parduoti, o nepardavus per vieną mėnesį – nurašyti BUAB „Kavaska“ reikalavimo teises nagrinėjamose civilinėse bylose (kaip pirkėjams bus suteikiama galimybė susipažinti su vedamų bylų medžiaga, apskritai neaišku), o toks nutarimas akivaizdžiai pažeidžia BUAB „Kavaska“ bei jos kreditorių interesus.

153. Kreditorių susirinkimui nepateikus visos būtinos informacijos sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, taip pat daliai šios informacijos objektyviai negalint pateikti (turtas nėra parduotas), kreditorių susirinkimas negalėjo tinkamai įvertinti visų su šiuo darbotvarkės klausimu susijusių aplinkybių ir atitinkamai negalėjo priiminėti tokio nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Golden capital“ su skundu nesutinka ir prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad kreditorių teisė gauti išsamią informaciją apie visą bankroto bylos eigą bus įgyvendinama ateityje teikiant bankroto administratoriaus ataskaitą už visą ataskaitinį laikotarpį, o prognozuoti civilinių bylų baigtį yra labai sudėtinga ir bankroto administratorius negalėtų prisiimti atsakomybės dėl tokios informacijos teisingumo. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimas dėl likusio turto pardavimo bendrovės kreditorių buvo pasiūlytas siekiant neuždelsti BUAB „Kavaska“ bankroto procedūrų, siekiant kiekvienos naujos civilinės bylos atveju išvengti naujo kreditorių susirinkimo šaukimo dėl naujai atsiradusio turto pardavimo. Dėl dalies BUAB „Kavaska“ ginamų reikalavimo teisių buvo priimti bendrovei nenaudingi pirmosios instancijos teismo sprendimai, todėl tokiose civilinėse bylose ginamų teisių vertę ir galimą paklausą itin sunku nustatyti ir dėl to kreditoriams pateiktoje suvestinėje lentelėje nepateiktos reikalavimo teisių vertės. Teisės aktuose nėra numatyti jokie ribojimai kreditoriams pasisakyti dėl įgaliojimų bankroto administratoriui kreiptis dėl įmonės pabaigos suteikimo užbaigus visas turto pardavimo ir likusio neparduoto turto nurašymo procedūras.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

19Atskirasis skundas tenkinamas.

20Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. priimti kreditorių susirinkimo nutarimai, kurie, vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi priimami, kai už juos balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Tačiau bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas visuomet privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo teisėtumo atsižvelgiant vien į ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatas patikrinimu. Priešingu atveju, kreditorių teises, susijusias su ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta teise kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, būtų įmanoma ginti tik formaliai. Taigi teismas, nepriklausomai nuo to, ar kreditorių susirinkimo nutarimui pritarė dauguma kreditorių, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir interesų, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus.

21Svarstant pirmąjį 2011 m. rugsėjo 20 d. vykusio BUAB „Kavaska“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą dėl informacinės ataskaitos apie vykstančius teisminius ginčus ir šių teisminių bylų perspektyvas, pastarosios informacinėje ataskaitoje (13 t., 18 – 29 b. l.) nebuvo nurodytos, nes, administratoriaus teigimu, prognozuoti civilinių bylų baigtį yra labai sudėtinga ir bankroto administratorius negalėtų prisiimti atsakomybės dėl tokios informacijos teisingumo. Tačiau pažymėtina, kad bylų perspektyvos tėra administratoriaus patirtimi grįsta nuomone, dėl kurios prisiimti atsakomybę nereikalaujama. Be to, administratorių su administruojama įmone, kurią valdo kreditoriai, sieja pavedimo santykiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/201; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011), todėl realizuojant ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytą kreditorių teisę gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, pastaroji privalo būti pateikta. Tuo tarpu bankroto procesui užsitęsus, teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriai turi teisę prašyti administratoriaus suteikti informaciją apie, jo nuomone, nagrinėjamų bylų perspektyvas (įvertinant patirtį, teismų praktiką ir pan.), nes šių aplinkybių aiškinimas gali turėti įtakos kreditoriams sprendžiant klausimus dėl tolesnio turto pardavimo, įmonės pabaigos r pan. Tiesa, ar minėta administratoriaus informacinė ataskaita tvirtintina kreditorių nutarimu, sprendžia jie patys, tačiau nagrinėjamu atveju informacinė ataskaita patvirtinta būtent kreditorių nutarimu. Tačiau, kaip jau minėta, administratoriaus pateikta ataskaita nėra išsami (nepateikti prašyti duomenys apie teisminių ginčų perspektyvas (13 t., 72 b. l.), todėl minėta ataskaita negalėjo būti patvirtinta. Atitinkamai BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu naikintinas.

22Antruoju 2011 m. rugsėjo 20 d. vykusio BUAB „Kavaska“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu priimtas ginčijamas nutarimas parduoti visą likusį neparduotą turtą laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą, pasiūlymų dėl pirkimo – pardavimo laukti vieną mėnesį, o turtą, kurio nepavyks parduoti per šį laikotarpį, nurašyti. Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad likusio neparduoto turto sąrašas iki kreditorių susirinkimo apskritai nebuvo pateiktas (13 t., 167 b. l.), o skundžiamo nutarimo priėmimą lėmė didžiausio BUAB „Kavaska“ kreditoriaus „Lames trading limited“ balsavimas raštu (13 t., 164, 167 b. l.). Tokiu būdu akivaizdu, kad kreditoriai negalėjo išsamiai įvertinti neparduoto turto (13 t., 172 b. l.) ir jo realizavimo galimybių. Be to, reikalavimo teisių pardavimo (šiuo metu vien neįsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011 bankrutavusiai įmonei nuspręsta grąžinti pakankamai didelės vertės turtą) tvarka apskritai neaiški, nors akivaizdu kad sprendžiant dėl reikalavimo perėmimo būtina susipažinti su jį pagrindžiančiais dokumentais (CK 6.104 str. 1 d.), o nustatytas vienkartinis vieno mėnesio terminas pasiūlymui pateikti yra akivaizdžiai per trumpas, kas galimai sąlygotų BUAB „Kavaska“ kreditorių teisių pažeidimus perleidžiant turtą už simbolinę kainą ar jį iš viso nurašant. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamu nutarimu nenustatant aiškios turto pardavimo tvarkos ir sąlygų, dėl jo pardavimo iš esmės paliekama laisvai spręsti administratoriaus nuožiūra, neatsižvelgiant į kreditorių interesus, kas nesuderinama su įmonės bankroto tikslais. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu naikintinas.

23Ginčijamu BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimu penktuoju darbotvarkės klausimu nutarta įpareigoti bankroto administratorių pardavus visą likusį BUAB „Kavaska“ turtą ar jį nurašius, kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl BUAB „Kavaska“ pabaigos. Tačiau, visų pirma, toks išankstinis sprendimas yra nesuderinamas tiek su ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis (dėl kreipimosi į juridinių asmenų registrą su prašymu išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę), tiek su paties administratoriaus atsiliepime išdėstyta pozicija (neva teisė gauti išsamią informaciją apie visą bankroto bylos eigą bus įgyvendinama ateityje teikiant bankroto administratoriaus ataskaitą už visą ataskaitinį laikotarpį). Be to, ginčijamo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu naikinimą sąlygoja ir tai, kad panaikinus kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu (dėl BUAB „Kavaska“ likusio neparduoto turto), tačiau nešaukiant kreditorių susirinkimo, tolesnis bankroto procesas apskritai taptų neįmanomas (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjų skundai dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju, antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju, antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais.

26Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius kreipėsi į teismą ir skundu prašė... 5. Pareiškėja J. V. skundu prašė pripažinti BUAB „Kavaska“ 2011 m.... 6. Pareiškėjas BUAB „Transdadus“ skundu prašė panaikinti BUAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjų... 9. Teismas nustatė, kad kreditorių susirinkimo metu jiems buvo pasiūlyta... 10. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad klausimą dėl bankrutavusios... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius prašo panaikinti... 13. 1. Kreditorius VĮ „Turto bankas“ dar 2011 m. rugpjūčio 16 d. BUAB... 14. 2. 2-uoju darbotvarkės klausimu patvirtinta turto pardavimo tvarka yra iš... 15. 3. Kreditorių susirinkimui nepateikus visos būtinos informacijos sprendimui... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Golden capital“ su... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 19. Atskirasis skundas tenkinamas.... 20. Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d.... 21. Svarstant pirmąjį 2011 m. rugsėjo 20 d. vykusio BUAB „Kavaska“... 22. Antruoju 2011 m. rugsėjo 20 d. vykusio BUAB „Kavaska“ kreditorių... 23. Ginčijamu BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugsėjo 20 d. kreditorių susirinkimo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties... 26. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....