Byla 2-1935-715/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Gintarui Griciui,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal R. B. ir A. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Pareiškėjai patikslintu pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad jų tėvas J. B., gim. 1949-07-07, miręs 2008-11-25, faktiškai pradėdamas valdyti buvo priėmęs 1995-05-02 mirusios savo motinos S. A., gim. 1930-02-15, palikimą, bei, kad pareiškėjai yra priėmę savo tėvo J. B., gim. 1949-07-07, mirusio 2008-11-25, palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatytini tinkamam palikimo priėmimui, nekilnojamojo turto įregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į pareiškimą neprieštarauja, kad būtu nustatyti prašomi nustatyti juridiniai faktai, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio nuostatas, kad įgytų palikimą, įpėdinis jį turi priimti, tai turi būti padaroma per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 1995-05-02 mirė pareiškėjų močiutė S. A., gim. 1930-02-15, a.k. ( - ) (7 b.l.). Po jos mirties 2001-05-21 apskrities viršininko įsakymu S. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį Čekų k., Mažeikių r., duomenys apie tai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti 2001-06-21 (17-18 b.l.). 2008-05-30 pareiškėjų tėvas J. B. kreipėsi į Mažeikių rajono 2-ąjį notaro biurą dėl mirusios motinos S. A. palikimo priėmimo, tačiau buvo praleidęs 6 mėnesių terminą kreiptis dėl palikimo priėmimo, todėl notarė atsisakė atlikti notarinį veiksmą (16 b.l.). 2012-02-17 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos pažymoje apie turto valdymą Nr. R1-21 pažymėta, jog J. B., po motinos S. A. mirties 1955-05-02 tvarkė ir valdė jos turtą (19 b.l.). 2008-11-26 mirė pareiškėjų tėvas J. B., gim. 1949-07-07, a.k. ( - ) (12 b.l.). 2012-02-17 pareiškėjas R. B. kreipėsi į Mažeikių rajono 2-ąjį notaro biurą dėl mirusio tėvo palikimo priėmimo, tačiau buvo praleidęs trijų mėnesių terminą kreiptis dėl palikimo priėmimo, todėl notarė atsisakė atlikti notarinį veiksmą (20 b.l.). 2012-02-17 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos pažymoje apie turto valdymą Nr. R1-14 pažymėta, jog R. B. iki tėvo J. B. mirties 2008-11-25 gyveno ir po jo mirties liko gyventi tėvo namuose, esančiuose Viekšnių g. 10, Užventės k., Mažeikių r., tvarko ir valdo mirusio tėvo turtą (21 b.l.).

11Kaip matyti iš rašytinių įrodymų, pareiškėjų tėvas J. B. po savo motinos S. A. mirties naudojosi jos paliktu turtu ir valdė jį kaip savą, o po J. B. mirties pareiškėjai R. B. ir A. B. naudojosi jo paliktu turtu, valdo jį kaip savą, todėl laikytina, jog J. B. faktiniu valdymu priėmė savo motinos S. A. palikimą, o pareiškėjai faktiniu valdymu priėmė savo tėvo J. B. palikimą (LR CK 5.51 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, pateiktas pareiškimas tenkintinas visa apimtimi.

13Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 448 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. B., gim. 1949-07-07, a.k. ( - ), miręs 2008-11-25, buvo priėmęs savo motinos S. A., gim. 1930-02-15, a.k. ( - ), mirusios 1995-05-02, palikimą faktiniu valdymu.

16Nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, kad pareiškėjai R. B., a.k. ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) priėmė savo tėvo J. B., gim. 1949-07-07, a.k. ( - ), mirusio 2008-11-25, palikimą faktiniu valdymu.

17Juridiniai faktai nustatyti dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai