Byla 2A-986-450/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Laimos Gerasičkinienės ir Rūtos Burdulienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (atsakovo) A. A. apeliacinį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždaros akinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos priteisimo ir atsakovo A. A. priešieškinį ieškovei uždarai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“ dėl šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti apskaitos, paskirstymo ir sąskaitų pripažinimo neteisėtomis, šilumos tiekėjo įpareigojimo atlikti veiksmus bei sutarties pripažinimo nutraukta nuo buto šildymo būdo pakeitimo, tretieji asmenys – biudžetinė įstaiga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, biudžetinė įstaiga Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, išvadą teikianti institucija – biudžetinė įstaiga Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos,

Nustatė

2

 1. Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo 459,93 Eur (1588,03 Lt) nesumokėtos skolos už šildymą ir 16,61 Eur (57,36 Lt) delspinigių. Ieškovė nurodė, kad jai pavesta tiekti šilumą ir karštą vandenį, atlikti šilumos, karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas Ukmergės gyventojams bei rinkti iš asmenų mokesčius už teikiamas paslaugas. Ieškovė nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. pradėjo tiekti šilumos energiją, karšto vandens bei šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas 25,60 kv. m butui ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Atsakovas nėra sumokėjęs ieškovei už šildymą, skola susidarė nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.
 2. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti nutraukta su ieškove sudarytą jam nuosavybės teise priklausančio buto (buto Nr. ( - )) ( - ) centralizuoto šildymo sutartį nuo šildymo būdo teisėto pakeitimo ir šilumos tiekimo nutraukimo, 2011 m. birželio užpildžius deklaraciją apie buto šildymo būdo pakeitimo statybos darbų užbaigimą; įpareigoti ieškovę perskaičiuoti mokėjimus už atsakovui priskirtos šilumos karšto vandens temperatūros palaikymą nuo 2011 m. birželio mėnesio iki 2014 m. gruodžio 31 d.; pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos, skirtos šildymui, karštam vandeniui paruošti ir jo temperatūrai palaikyti, paskirstymą, apskaitą ir sąskaitas neteisėtomis ir įpareigoti ieškovę ištaisyti klaidingas atsakovui teikiamas sąskaitas bei atlikti atsakovo namui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 arba Nr. 5 nuo 2011 m. birželio iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir nešildomas bendro naudojimo patalpas, į kurias nėra tiekiama centralizuota šiluma, iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti.
 3. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovo 463,55 Eur skolos, 15,26 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012 m. rugpjūčio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1156,12 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, valstybei iš atsakovo – 25,96 Eur su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų atlyginimo; atsakovo priešieškinį atmetė.
 4. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovo A. A. apeliacinį skundą, 2016 m. lapkričio 29 d. nutartimi paliko nepakeistą Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimą.
 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal atsakovo A. A. kasacinį skundą, 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį pakeitė ir panaikino nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo dalis, kuria atmestas atsakovo A. A. priešieškinio reikalavimas pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos paskirstymą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę perskaičiuoti atsakovo butui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir bendro naudojimo patalpas; iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, ir šią bylos dalį perduoti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui iš naujo; kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.
 6. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 3 d. nutartimi įpareigojo ieškovę UAB „Ukmergės šiluma“ iki 2018 m. liepos 27 d. pateikti įrodymus: 1) ar ieškovė yra įvykdžiusi teisės aktų reikalavimus įrengti atitinkamus apskaitos prietaisus, leidžiančius apskaičiuoti faktiškai sunaudotą ir karšto vandens vartotojams nepaskirstytą šilumos kiekį; 2) kokį šilumos energijos kiekį atsakovas gavo ginčo laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 26 d. (įrašo Nekilnojamojo turto registre apie atsakovo buto šildymo būdo pakeitimą) iki 2014 m. gruodžio 31 d.; 3) koks centralizuotas šilumos kiekis buvo apskaičiuotas ginčo laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., tenkantis namo bendro naudojimo patalpoms ir ar daugiabučio namo būtų savininkų asmeninio naudojimo patalpos (sandėliukai) buvo įtrauktos į šilumos paskirstymą; 4) koks šildymo metodas buvo taikomas iki 2012 m. spalio 26 d., kai atsakovas viešame registre įregistravo buto šildymo sistemos būdo pakeitimo faktą, ir ar ieškovė pakeitė daugiabučiam namui taikomo šilumos paskirstymo metodą nuo 2012 m. spalio 26 d., t. y. kaip buvo skirstoma šiluma atsakovui atsijungus nuo centralizuoto šildymo sistemos ir koks šildymo metodas buvo taikomas. Pasiūlė ieškovei UAB „Ukmergės šiluma“ iki 2018 m. liepos 27 d. pateikti nuomonę dėl atsakovo pareikšto reikalavimo pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos paskirstymą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę perskaičiuoti atsakovo butui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 arba Nr. 5 nuo 2011 m. birželio iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir bendro naudojimo patalpas; iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti. Įpareigojo atsakovą A. A. iki 2018 m. liepos 27 d. pateikti duomenis apie atsakovo daugiabučio namo bendraturčių priimtą sprendimą dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo iki 2012 m. spalio 26 d. ir ar namo bendraturčiai yra priėmę sprendimą dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo po 2012 m. spalio 26 d.
 7. Ieškovė UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė prašymą dėl civilinės bylos nutraukimo, kuriuo prašo civilinę bylą nutraukti, o netenkinus šio prašymo – A. A. priešieškinį atmesti. Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Ukmergės šiluma“, siekdama užbaigti su A. A. 2012 m. pradėtą ginčą ir taip išvengti pernelyg ilgai užsitęsusio ginčo teisminio nagrinėjimo ir dėl to vis didėjančių bylinėjimosi išlaidų, įsakymu Nr.VK-21 pripažino negaliojančiais A. A. išrašytus Mokėjimo pranešimus laikotarpiu nuo 2012-10-26 iki 2014-12-31 ir atsisakė reikalavimo teisės į Mokėjimo pranešimuose nurodytas mokėtinas sumas, todėl neliko ryšio nei tarp A. A. priešieškinio ir UAB „Ukmergės šiluma“ pradinio ieškinio, nei tarp A. A. priešieškinio ir UAB „Ukmergės šiluma“ A. A. įteiktų mokėjimo pranešimų už laikotarpį nuo 2012-10-26 iki 2014-12-31.
 8. Apeliantas A. A. pateikė atsiliepimą į ieškovės prašymą, kuriuo prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovės pareiškimas dėl priešieškinio pripažinimo iš dalies nėra aiškus, o CPK nenumato pagrindo nutraukti bylą tik todėl, kad ieškovė iš dalies pripažįsta priešieškinį, nors neatsisako jokių priešinių ieškinio reikalavimų, kylančių iš neteisėtų sąskaitų, netinkamo šilumos energijos paskirstymo ir šilumos tiekimo.
 9. Apeliantas taip pat pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą vienai savaitei, nes susitinka su ieškove dėl taikos sutarties sudarymo.

3Prašymas dėl posėdžio atidėjimo atmestinas; prašymas dėl bylos nutraukimo tenkintinas.

 1. Pagal CPK 2 straipsnį civilinio proceso tikslai – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti bei plėtoti teisę.
 2. Tuo atveju, kai bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, jog atsirado aplinkybių, dėl kurių nebegalimas tolesnis bylos nagrinėjimas, byla turi būti nutraukiama, t. y. užbaigiama, nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės (CPK 293 straipsnis).
 3. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovo A. A. kasacinį skundą, 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 29 d. nutartį pakeitė ir panaikino nutarties dalį, kuria palikta nepakeista Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo dalis, kuria atmestas atsakovo priešieškinio reikalavimas pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos paskirstymą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę perskaičiuoti atsakovo butui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir bendro naudojimo patalpas; iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, ir šią bylos dalį perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui iš naujo, taip pat į tai, kad ieškovė 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Dėl mokėjimų pranešimų pripažinimo negaliojančiais Nr. VK-21 pripažino negaliojančiais A. A. išrašytus Mokėjimo pranešimus apmokėti už buto šildymą ir šilumą karšto vandens cirkuliacijai laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. bendrai 808,18 Eur sumai ir atsisakė reikalavimo teisės į Mokėjimo pranešimuose nurodytas mokėtinas sumas, į tai, kad ieškovei panaikinus Mokėjimo pranešimus ir atsisakius reikalavimo teisės į juose nurodytas sumas, darytina išvada, kad susidarė teisinė situacija, kai nebeliko tarpusavio ryšio nei tarp A. A. priešieškinio ir UAB „Ukmergės šiluma“ išrašytų Mokėjimo pranešimų laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., nei tarp atsakovo priešieškinio ir ieškovės ieškinio, t. y. nebeliko ginčo objekto (CPK 143 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 4 dalis).
 4. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aukščiau nurodytas aplinkybes, mano, kad nėra galimybės toliau nagrinėti teisme bylos dalyje dėl atsakovo A. A. priešieškinio reikalavimo pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos paskirstymą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę perskaičiuoti atsakovo butui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir bendro naudojimo patalpas; iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nes nebėra ginčo objekto, todėl yra pagrindas šioje dalyje civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
 5. CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).
 6. Kasaciniam teismui nutarus perduoti bylos dalį nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, šalių kasaciniame teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas buvo paliktas spręsti apeliacinės instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93, 98 straipsniai). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. A. pirmosios instancijos teisme patyrė 2615,30 Eur (9030,10 Lt) bylinėjimosi išlaidų (2534,18 Eur atstovavimo išlaidų ir 81,12 Eur kuro išlaidų); už apeliacinį skundą sumokėjo 20,50 Eur žyminio mokesčio; už kasacinį skundą – 31 Eur žyminio mokesčio. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, įvertinusi priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (ieškovė pripažino negaliojančiais atsakovui išrašytus Mokėjimo pranešimus laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. bendrai 808,18 Eur sumai ir atsisakė reikalavimo teisės į pranešimuose nurodytas sumas), įvertinusi procesinį šalį elgesį, atsižvelgusi į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, sprendžia, jog šioje byloje yra pagrindas atsakovui iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas, proporcingai patenkintų piešieškinio reikalavimų daliai, t. y. 871,77 Eur atstovavimo išlaidų ir 51,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio, iš viso 923,27 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 94 straipsnio 1 dalis).
 7. Pirmosios instancijos teisme patirta 26,04 Eur pašto išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys iš esmės patenkintas, taip pat į tai, kad ieškovė, siekdama išvengti pernelyg ilgo bylinėjimosi ir dėl to didėjančių bylinėjimosi išlaidų, pripažino negaliojančiais Mokėjimo pranešimus ir atsisakė reikalavimo teisės į pranešimuose nurodytas sumas, iš ieškovės valstybės naudai priteistina 8,68 Eur pašto išlaidų, o iš atsakovo – 17,36 Eur.
 8. Kasaciniame teisme su procesinių dokumentų įteikimu susijusios išlaidos sudarė 7,84 Eur, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 5,23 Eur. Kadangi ieškovės pašto išlaidos valstybei kasaciniame teisme sudarė 2,61 Eur, jos nepriteisiamos, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.
 9. Teisėjų kolegija atmeta apelianto prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes apeliantas kartu su prašymu nepateikė taikos sutarties ar jos projekto.

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnis, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

5Atmesti apelianto A. A. prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo.

6Tenkinti ieškovės UAB „Ukmergės šiluma“ prašymą dėl bylos nutraukimo.

7Civilinę bylą dalyje dėl atsakovo A. A. priešieškinio reikalavimo pripažinti ieškovės atliktą šilumos energijos paskirstymą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę perskaičiuoti atsakovo butui patiektos centralizuotos šilumos energijos paskirstymą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą nuo 2012 m. spalio 26 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., įvertinant autonominiu būdu šildomą atsakovo butą ir bendro naudojimo patalpas; iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, nutraukti.

8Priteisti atsakovo A. A. naudai iš ieškovės UAB „Ukmergės šiluma“ 923,27 Eur (devynis šimtus dvidešimt tris eurus 27 ct) bylinėjimosi išlaidų.

9Priteisti iš atsakovo A. A. į valstybės biudžetą 22,59 Eur (dvidešimt du eurus 59 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

10Priteisti iš ieškovės UAB „Ukmergės šiluma“ į valstybės biudžetą 8,68 Eur (aštuonis eurus 68 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai