Byla 2-134-239/2014
Dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, dalyvaujant sekretorei Ingai Bakšaitei, ieškovo atstovui M. K., atsakovo atstovei I. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir S. B. dėl nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir S. B. 971,29 Lt nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis su draudėju R. J. 2012-09-07 sudarė ERGO plius draudimo sutartį (draudimo liudijimo Nr. 990-0018676), kuria buvo apdraustas butas, adresu Šviesos g. 9-24, Elektrėnai. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjui 1020,26 Lt dydžio nuostolius, kuriuos draudėjas patyrė 2013-03-19 dėl atsakovui S. B. nuosavybės teise priklausančiame bute įvykusios avarijos, kuomet vanduo prasiskverbė į draudėjui priklausančias patalpas ir sugadino apdraustą turtą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė (regreso tvarka) reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Pagal CK 6.266 str., atsakomybė už tokią žalą tenka buto savininkui (valdytojui). Įgyvendindamas savo regreso teisę (CK 6.1015 str.) ieškovas išmokėtos nuostolių sumos 971,29 Lt (draudimo išmoka atskaičius nusidėvėjimą) reikalauja solidariai iš atsakovų.

4Ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad kaltas dėl draudėjo buto užpylimo yra atsakovas S. B., nes jis nebuvo pakankamai atidus, rūpestingas, nesielgė taip, kad nebūtų padaryta žala tretiesiems asmenims, netinkamai prižiūrėjo savo turtą. S. B. kaip patalpų savininkui kyla atsakomybė pagal CK 6.266 str., be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims; atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje M. K., E. K. v. G. N., A. N., byla Nr. 3K-3-299/2008). Taip pat kaltas yra ir minėtų patalpų administratorius UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, kadangi nekokybiškai atliko vandens skaitiklio montavimo darbus. Taip pat paaiškino, kad žalos dydis paskaičiuotas tinkamai, jį patvirtina lokalinė sąmata, defektinis aktas, pranešimas apie žalą.

5Atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis yra daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administratorius ir gyvenamųjų namų techninis prižiūrėtojas. Atsakovas savo darbe vadovaujasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-08-25 sprendimu Nr. TS-180 patvirtintomis Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų bei inžinerinės įrangos naudojimo taisyklėmis. Šių taisyklių 16 punktas teigia, kad savininkai arba naudotojai jiems priklausančiose ar naudojamose patalpose privalo savo lėšomis organizuoti tų patalpų bei jose esančios inžinerinės įrangos remontą, išskyrus bendrają inžinerinę įrangą. Už namo bendros inžinerinės įrangos tinkamą priežiūros ir remonto darbų organizavimą atsakingas daugiabučio gyvenamojo namo administratorius, kuris šioje dalyje privalo vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. Šis reglamentas įpareigoja administratorių atlikti šiuos privalomus darbus: namo vandentiekio sistemos sandarumo palaikymas, vamzdynų ženklinimas ir dažymas, smulkių defektų šalinimas; namo nuotekų sistemos pralaidumo ir sandrumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas. Atsakovas, kaip administratorius, tinkamai vykdo savo pareigas, atlieka nuolatinius tikrinimus, prižiūri įrengimus, butuose keičia vandens skaitiklius kokybiškais – su 24 mėnesių gamintojo garantija. Atsakovas nevykdė jokių neteisėtų veiksmų, dėl kurių atsirado vandentiekio avarija. Ieškovas, vykdydams draudimo veiklą, deramai neišsiaiškino, kas atsakingas už apliejimą, o tik išmokėjo draudimo išmoką. Tokiu savo elgesiu draudikas prisiėmė riziką sau, nes neišsiaiškinus atsakingo asmens, neatsiranda subjekto, į ką nukreipti subrogacinį reikalavimą. Kita vertus, ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, prieš pateikdamas ieškinį teismui turėjo pareigą prašyti apmokėti atsakingą už žalą asmenį, pateikdamas pretenziją, kurios atsakovas nėra gavęs. Be to, ieškovas nepateikė objektyvių atsakovo - pastatą administruojančios UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” kaltės įrodymų.

6Atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovė nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka dalyje, kurioje jis turi atlyginti žalą solidariai. Paaiškino, kad skaitikliai atsakovo bute pakeisti 2012-10-03, jiems taikoma dviejų metų garantija, įskaitant ir jungiamąją detalę, kuri trūko. Jei avarija būtų įvykusi dėl nekokybiškų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ darbuotojų darbo, tai toks įvykis būtų įvykęs anksčiau. Šiuo atveju nėra UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neveikimo ir jo kaltės. Paaiškino, kad solidarioji prievolė nepreziumuoja, ji atsiranda tik įstatymų nustatytais atvejais, o šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad už padarytą žalą atsako ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Be to, ir žala apskaičiuota neteisingai, kaip kad nurodė S. B. atsiliepime. Nurodė, kad už bute esančių skaitiklių montavimą, patikrą atsako vandens tiekėjas, šiuo atveju UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ yra ir daugiabučių namų administratorius ir vandens tiekėjas. Už sumontuoto skaitiklio kokybę taip pat atsako tiekėjas, t.y. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Sutinka, kad atsakovo bute buvo pastatyta brokuota detalė, tačiau dėl įvykio kaltas tiekėjas, kuris pateikė nekokybišką detalę.

7Atsakovas S. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi nėra teisiškai atsakingas dėl vandentiekio sistemos avarijos, dėl kurios padarinių buvo apgadintas apdraustas turtas. Paaiškino, kad 2013-03-19 nakties metu trūkus šalto vandens teikimo sistemos detalei įvyko vandens nutekėjimas. Jis tai pastebėjo ryte, apie 08.00 val. ir nedelsiant informavo įmonę, atsakingą už vandentiekio priežiūrą – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pranešimą gavo 2013-03-19 08.17 val., atvyko ir nustatė, kad trūkusi šalto vandens skaitiklio jungiamoji detalė (gamyklinis brokas), dėl ko buvo aplietas 24 butas. Jis nėra atsakingas už detalės, kuri yra vandentiekio sistemos dalis, gedimą, tuo pačiu ir dėl atsiradusių pasekmių. Trūkusi detalė yra jungiamoji vandens skaitiklio detalė, kurią tvirtina, remontuoja, keičia UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, tai patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo” 1.3. punktas, 2.2. punktas. Vandens skaitiklis jo bute buvo keistas 2011-10-21, jam papildomas mokestis už jį nebuvo paskaičiuotas, o skaitiklio garantija – 4 m., vadinasi už skaitiklį ir jo aptarnavimą, priežiūrą atsakingas tiekėjas, o patalpų ar įrenginių, kuriuose įrengti apskaitos prietaisai savininkai atsako tik už apskaitos prietaisų apsaugą (minėto nutarimo 2.3. punktas). Analogiškos teisės normos įtvirtintos ir 2007-01-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 126 patvirtintose Viešojo vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 14.5, 17.1 ir 17.3 punktuose. Nurodė, kad jo atveju skaitiklis nebuvo sugadintas tyčia, nebuvo nesaugus, buvo prižiūrimas, o avarija įvyko dėl skaitiklio jungiamosios detalės gedimo. Be to, net teismui pripažinus jo kaltę ieškinio suma neatitinka tiesos – 2013 m. balandžio mėn. UAB „Sildekor“ pateiktame atliktų darbų akte Nr. 1 akivaizdžiai įvardinta, kad buvo atliktas 9 kvadratinių metrų „Amstrong” akustinių pakabinamų lubų demontavimas ir įrengimas, tačiau toks yra bendras patalpų (koridoriaus ir tualeto patalpos) lubų plotas bute, o ERGO Insuranse SE 2013-03-22 sudarytame defektiniame akte teigiama, kad apžiūros metu nustatyta, jog pažeistos dvi „Amstrong” plokštės koridoriaus patalpoje, o bendras lubų plotas 7,9 kv.m., bei pažeista viena „Amstrong” plokštė tualeto patalpoje, kurioje bendras lubų plotas 1,11 kv.m. Pridedamose fotonuotraukose prie defektinio akto matyti, kad iš tiesų koridoriuje buvo pažeistos dvi lubų plokštės, kurių dydis galimai 60*60 cm, o tualeto patalpos plokštės dydis didesnis, tačiau irgi neužima visos patalpos. Vadinasi, pažeistas plotas nebuvo didelis, tačiau kažkodėl demontuotos ir įrengtos visos minėtų patalpų lubos.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6. 263 str. 1, 2 d.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-09-07 draudikas „ERGO Lietuva“ ir draudėjas R. J. sudarė ERGO plius draudimo sutartį (draudimo liudijimo Nr. 990-0018676), kuria buvo apdraustas butas, adresu Šviesos g. 9-24, Elektrėnai, draudimo laikotarpis nuo 2012-09-13 iki 2013-09-13 (b.l. 16-17).

11Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-03-19 dėl S. B. nuosavybės teise priklausančiame bute įvykusios avarijos (šalto vandens skaitiklio jungiamosios detalės trūkimo), vanduo prasiskverbė į draudėjui R. J. priklausantį butą ir apgadino apdraustą turtą (b.l. 9-14, 15, 20, 21, 24).

12Fakto, kad žala atsirado vandeniu užliejus R. J. turtą iš atsakovui S. B. priklausančio buto atsakovai neginčijo, taip pat neginčijo fakto, kad vandens pratekėjimas kilo dėl S. B. bute esančios šalto vandens skaitiklio jungiamosios detalės trūkimo. Tačiau atsakovai ginčija savo atsakomybę dėl R. J. turtui padarytos žalos.

13Dėl S. B. civilinės deliktinės atsakomybės.

14Pagal CK 6.266 str. 1 d. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. nustatytos aplinkybės, t.y. kad žala atsirado dėl force majeure (nenugalimos jėgos) arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo.

15Šioje teisės normoje įtvirtintai deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti pakanka nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, padarytą žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

16Atsakovo S. B. veiksmai laikytini neteisėtais, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš jo buto, o ne iš kitų šaltinių. Byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, kad draudėjo R. J. buto užpylimo židinys buvo viršuje esantis, atsakovui S. B. priklausantis butas, vadinasi S. B. nesilaikė tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Užliejus R. J. butą buvo apgadintos jame esantis turtas. Taigi, tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo yra tiesioginis priežastinis ryšys. Padarytos draudėjui žalos dydį patvirtina pranešimas apie žalą (b.l. 9-14), defektinis aktas (b.l. 15), atliktų darbų aktas Nr. 1 (b.l. 25), lokalinė sąmata (b.l. 26).

17Nustačius visas deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, konstatuotina atsakovo S. B. pareiga atlyginti padarytus nuostolius (žalą).

18Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ civilinės deliktinės atsakomybės.

19Iš 2012-10-03 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vandens skaitiklių plombavimo akto matyti, kad bute adresu Šviesos g. 9-27 atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2012-10-03 sumontavo šalto vandens skaitiklį Nr. 43492929 (b.l. 50).

202013-03-29 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ raštas Nr. IS-352 dėl Šviesos g. 9-24 Elektrėnai buto apliejimo žalos bylos Nr. 18676-0302_2-001 patvirtina, kad Šviesos g. 9-24 butas 2013-03-19 buvo aplietas iš 27 buto, dėl šalto vandens detalės prie skaitiklio trūkimo (b.l. 24).

21Atsakovas nurodė, kad savo darbe vadovaujasi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-08-25 sprendimu Nr. TS-180 patvirtintomis Elektrėnų savivaldybės bendrabučių, daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų bei inžinerinės įrangos naudojimo taisyklėmis (b.l 43-47). kurių 16 punktas teigia, kad savininkai arba naudotojai jiems priklausančiose ar naudojamose patalpose privalo savo lėšomis organizuoti tų patalpų bei jose esančios inžinerinės įrangos remontą, išskyrus bendrają inžinerinę įrangą.

22Tačiau tų pačių taisyklių 17 punkte nurodyta, kad visus dujų, šalto ir karšto vandens, šilumos ir elektros energijos komercinės apskaitos prietaisus, tarp jų ir namo bendrosioms reikmėms (laistymui, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos apšvietimui) sunaudojamo vandens, elektros energijos apskaitos prietaisus įrengia ir prižiūri dujų, vandens, šilumos ir elektros energijos tiekėjai savo lėšomis.

23Analogiškas teisinis reglamentavimas nurodytas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo” 1.3. punkte, pagal kurį 2.2. punkte numatyta, kad

24Atsakovo atstovė bylos nagrinėjimo metu taip pat pripažino, kad už atsakovo S. B. bute esančių vandens skaitiklių montavimą, patikrą, kokybę atsako UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”; taip pat sutiko, kad, būtent, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” S. B. priklausančiame bute montavo šalto vandens skaitliuką, kaip vėliau paaiškėjo, su brokuota jungiamąja detale.

25Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”, būdamas atsakingas už Šviesos g. 9 šalto vandens skaitliuką su brokuota jungiamąja detale. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis” atsakomybė.

26CK 6.1015 str. 1 d. numato, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Bylos duomenys patvirtina, kad draudikas, t.y. ieškovas, kompensavo draudėjui R. J. 1020,26 Lt dydžio nuostolius (b.l. 18, 19), todėl įgijo teisę reikalauti išmokėtų draudimo išmokų už atsakingų už žalą asmenų.

27Atsakovai ginčijo priteistinos iš jų draudimo išmokos dydį, tačiau kaip jau paminėta aukščiau R. J. išmokėtos draudimo išmokos dydis įrodytas į bylą pateiktais pranešimu apie žalą (b.l. 9-14), defektiniu aktu (b.l. 15), atliktų darbų aktu Nr. 1 (b.l. 25), lokaline sąmata (b.l. 26).

28Teismas, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant solidariai iš atsakovų 971,29 Lt išmokėtos draudimo išmokos (atskaičius nusidėvėjimą).

29Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 971,29 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-09-25 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Ieškovas iš viso patyrė 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. 72,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3) ir 5,90 Lt išlaidų už Gyventojų registro tarnybos ir Nekilnojamojo turto regreso centrinio banko išrašus (7-8). Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistina po 38,95 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 18,59 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 9,29 Lt, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178, 268-270 str. str., teismas

Nutarė

33ieškinį patenkinti visiškai.

34Priteisti solidariai iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir S. B. 971,29 Lt nuostolių atlyginimo subrogacijos tvarka, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 971,29 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-09-25, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir iš kiekvieno po 38,95 Lt bylinėjimosi išlaidų ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą.

35Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, dalyvaujant... 2. ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Elektrėnų... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad jis su draudėju R. J. 2012-09-07 sudarė... 4. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai.... 5. Atsakovas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ su ieškiniu nesutiko,... 6. Atsakovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovė nurodė, kad... 7. Atsakovas S. B. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-09-07 draudikas „ERGO Lietuva“ ir... 11. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-03-19 dėl S. B. nuosavybės... 12. Fakto, kad žala atsirado vandeniu užliejus R. J. turtą iš atsakovui S. B.... 13. Dėl S. B. civilinės deliktinės atsakomybės. ... 14. Pagal CK 6.266 str. 1 d. žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 15. Šioje teisės normoje įtvirtintai deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti... 16. Atsakovo S. B. veiksmai laikytini neteisėtais, jei nustatomas pavojingas,... 17. Nustačius visas deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, konstatuotina... 18. Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ civilinės deliktinės... 19. Iš 2012-10-03 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vandens skaitiklių... 20. 2013-03-29 UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ raštas Nr. IS-352 dėl... 21. Atsakovas nurodė, kad savo darbe vadovaujasi Elektrėnų savivaldybės tarybos... 22. Tačiau tų pačių taisyklių 17 punkte nurodyta, kad visus dujų, šalto ir... 23. Analogiškas teisinis reglamentavimas nurodytas ir Lietuvos Respublikos... 24. Atsakovo atstovė bylos nagrinėjimo metu taip pat pripažino, kad už atsakovo... 25. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą darytina... 26. CK 6.1015 str. 1 d. numato, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, draudikui,... 27. Atsakovai ginčijo priteistinos iš jų draudimo išmokos dydį, tačiau kaip... 28. Teismas, atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro... 29. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui solidariai iš... 30. Ieškovas iš viso patyrė 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. 72,00 Lt... 31. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 92, 93, 96, 177-178, 268-270... 33. ieškinį patenkinti visiškai.... 34. Priteisti solidariai iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir S. B.... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...