Byla 2-275-522/2012
Dėl praleisto termino atnaujinimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Irina Serafin,

2sekretoriaujant Onai Petniūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. J., suinteresuotam asmeniui Širvintų rajono 2-ojo notarų biuro notarui Sergejui Kizinui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal L. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, Širvintų rajono 2-ajam notarų biurui dėl praleisto termino atnaujinimo ir

Nustatė

5Pareiškėja L. J. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl praleisto termino atnaujinimo ir nurodė, kad 1993 m. gruodžio 17 d. mirė jos mama E. Š., o 2011 m. gegužės 19 d. mirė jos tėvas A. Š.. Pareiškėja yra vienintelis A. Š. vaikas. Pareiškėjos tėvas iki jo mirties gyveno su pareiškėja, jie nuolat bendraudavo iki tol, kol jos tėvą ištiko insultas, po kurio tėvas mažiau kalbėjo, ne visada viską suprasdavo. Pareiškėjos motina asmeninės nuosavybės teise turėjo žemę, kurią perleido pareiškėjos broliui R. M., pareiškėjos mamos sūnui iš pirmos santuokos, nes jis praėjo ūkininkauti. Pareiškėjos tėvas taip žadėjo perleisti jo tėvų žemę, esančią Bredėnų k., Širvintų raj., kai jam bus atkurtos nuosavybės teisės į jo tėvų žemę, R. M.. Apie 2003 ar 2004 m. pareiškėjos tėvas pasakė, kad jam atstatyta nuosavybės teisė į jo tėvų 1,83 ha žemės sklypą, esantį Bredėnų k., Širvintų raj., ir tvirtino, kad tą žemę perleis R. M.. Po kurio laiko pareiškėjos tėvas jai pasakė, kad jis jokio turto neturi. Pareiškėjo buvo tikra, kad jos tėvas turto neturėjo, todėl po tėvo mirties dėl tėvo turto paveldėjimo nesikreipė. 2012 m. sausį pareiškėja sužinojo, kad jos tėvo žemė nedirbama ir kad tėvas R. M. neperleido nuosavybės teisės į atkurtą žemę. Pareiškėja išsiaiškino, kad 2003 m. liepos 7 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija atkūrė nuosavybės teises į 1,83 ha žemės sklypą, esantį Bredėnų k., Širvintų raj. Sergančio tėvo elgesys, kai jis planuojamus veiksmus laikė tikrais, jau atliktais arba jo atminties sutrikimai, tėvo įtikinimai, kad žemę perleis, o vėliau kad jau perleido R. M. – suklaidino pareiškėją, todėl ji laiku nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, todėl priežastys, dėl kurių praleistas palikimo priėmimo terminas, yra svarbios.

6Suinteresuotas asmuo Širvintų rajono 2-ojo notarų biuro notaras Sergejus Kizinas atsiliepime ir posėdžio metu nurodė, kad neprieštarauja, jog būtų pratęstas terminas palikimui po A. Š. mirties priimti.

7Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija savo atsiliepime nurodė, kad jei teismas nustatys, kad pareiškėjos nurodytos palikimo priėmimo termino praleidimo priežastys yra svarbios, inspekcija pareiškimui neprieštaraus.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį atsiradęs palikimas gali būti priimtas trimis būdais: 1) pradėjus faktiškai jį valdyti, 2) kreipiantis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto aprašo sudarymo arba 3) įpėdiniui padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Minėto straipsnio 3 dalis nurodo, kad minėti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. LR CK 5.57 str. 1 d. nustatyta, teismas gali pratęsti terminą palikimui priimti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėja L. J. (ikisantuokinė pavardė Šlapakauskaitė) yra A. Š. ir E. Š. dukra (b.l. 4). Pareiškėjos mama E. Š. mirė 1993 m. gruodžio 17 d. (b.l. 6), o pareiškėjos tėvas A. Š. mirė 2011 m. gegužės 19 d. (b.l. 7). Pareiškėja yra vienintelis A. Š. vaikas (b.l. 21). Po pareiškėjos tėvo A. Š. mirties liko turtas – 1,69 ha žemės sklypas, į kurį nuosavybės teisės pareiškėjos tėvui buvo atkurtos Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2003 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 89-9154 (b.l. 10-11). Pareiškėjos tėvas iki mirties gyveno su pareiškėja ir jos šeima (b.l. 8-9). Po pareiškėjos tėvo A. Š. mirties į notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė (b.l. 12). Pareiškėja šiuo metu yra vienintelis asmuo, galintis pretenduoti į mirusiojo palikimą. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėja iki pareiškimo teismui padavimo dienos nei vieno iš veiksmų, numatytų CK 5.50 str. 2 dalyje, per to paties straipsnio 3 dalyje numatytą terminą neatliko. Vadovaujantis CK 5.57 str., terminas palikimui priimti gali būti pratęstas, jeigu teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

11Iš byloje esančių duomenų ir pareiškėjos paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėja terminą palikimui priimti po tėvo A. Š. mirties praleido, nes manė, kad jos tėvas turto neturi. Pareiškėja buvo tikra, kad jos tėvas perleido savo žemę ir kad mirties momentu jis jokio turto neturėjo, todėl po tėvo mirties dėl tėvo turto paveldėjimo nesikreipė. Pareiškėjos tėvo elgesys, kai jis planuojamus veiksmus laikė tikrais, jau atliktais, jo atminties sutrikimai, tėvo įtikinimai, kad žemę perleis ir kad neturi jokio turto – suklaidino pareiškėją, todėl ji laiku nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo.

12Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai R. M. ir V. V. parodė, kad A. Š. turėjo žemės ir apie tai papasakojo pareiškėjai tik šių metų sausio mėnesį.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu, teismas

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16A. L. Januškevičienei terminą palikimui, atsiradusiam po A. Š., mirusio 2011 m. gegužės 19 d., priimti.

17Priteisti iš pareiškėjos L. J. valstybės naudai 15,07 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui pateikiant skundą Širvintų rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai