Byla e2-1395-1120/2020
Dėl papildomo sprendimo priėmimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė Tikniūtė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutarties, kuria atsisakyta patenkinti atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 30 d. sprendimu A. A. (toliau – ieškovė) ieškinį atsakovei viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei (toliau – atsakovė) atmetė ir iš ieškovės priteisė 1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą atsakovei.

82.

9Atsakovė prašė priimti papildomą procesinį sprendimą paskirstant atsakovės patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas – 896,60 Eur už ekspertizės atlikimą ir ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 9 d. nutartimi atsisakė priimti papildomą procesinį sprendimą. Teismas nustatė, kad atsakovė 2020 m. birželio 11 d. pateikė teismui prašymą, prašydama priteisti atsakovei 1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kartu su prašymu pateikė išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Prašyme nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas patyrė už atsiliepimo į ieškinį parengimą (1 199,93 Eur), pasirengimą atstovauti ir atstovavimą teisme (224,99 Eur) ir už teisines paslaugas bei atstovavimą teisme (524,97 Eur). Teismas, vadovaudamasis atsakovės prašymu, 2020 m. birželio 30 d. sprendimu priteisė būtent tokį bylinėjimosi išlaidų dydį, kokio prašė atsakovė.

144.

15Teismas nustatė, kad prašymas priteisti už ekspertizės atlikimą ir ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje pateiktas jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, t. y. prašymas priteisti 896,60 Eur bylinėjimosi išlaidas pateiktas po teismo sprendimo priėmimo, todėl prašymo dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo netenkino.

16III.

17Atskirojo skundo argumentai

185.

19Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartį ir priimti papildomą procesinį sprendimą, kuriame būtų paskirstytos atsakovės patirtos 896,60 Eur išlaidos už ekspertizės atlikimą ir ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

205.1.

212020 m. birželio 29 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-38-258/2020 pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovė 2019 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymu sumokėjusi 1 000 Eur avansą galimoms ekspertizės išlaidoms padengti ir 200 Eur avansą už ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje, o pagal pateiktą Valstybinės teismo medicinos tarnybos sąskaitą-faktūrą už ekspertizę ir konsultanto dalyvavimą tyrime sumokėta 898,60 Eur suma, todėl atsakovei grąžintina 101,40 Eur ir 200 Eur nepanaudoto avanso dalis. Tačiau teismas nepaskirstė atsakovės turėtų išlaidų dėl ekspertizės atlikimo ir ekspertų dalyvavimo teismo posėdyje, t. y. neišsprendė klausimo dėl 898,60 Eur atsakovės patirtų išlaidų priteisimo iš ieškovės.

225.2.

23Atsakovė prašymą priteisti pirmosios instancijos teismo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikė atsiliepime, prašydama priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, atskirai nurodant, kad išlaidas pagrindžiantys dokumentai bus pateikti proceso eigoje. Atsakovės prašymas priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas ekspertizei apmokėti jau buvo pateiktas į civilinę bylą: 2019 m. spalio 10 d. pranešimu pateiktas 1 000 Eur mokėjimo nurodymas, 2020 m. kovo 6 d. pranešimu pateiktas 200 Eur mokėjimo nurodymas.

24Teismas

konstatuoja:

25IV.

26Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Dėl apeliacinio proceso ribų

286.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

307.

31Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Atskirajame skunde atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria netenkintas atsakovės prašymas dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo.

32Dėl pagrindo priimti papildomą procesinį sprendimą

338.

34CPK 265 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato teismo pareigą priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas. Neišsprendus kurio nors reikalavimo, pripažįstama, kad toks sprendimas yra su trūkumais, kurie gali būti pašalinti byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu ar teismo iniciatyva, priimant papildomą procesinį sprendimą CPK 277 straipsnio pagrindais ir tvarka. CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis papildomo procesinio sprendimo priėmimo pagrindų sąrašas. Tik nesant tokių pagrindų papildomas procesinis sprendimas negalimas.

359.

36Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti papildomą procesinį sprendimą nenustatęs atsakovės nurodyto pagrindo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas) – teismo sprendimo trūkumo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad neišsprendė atsakovės bylinėjimosi išlaidų patirtų dėl ekspertizės atlikimo ir ekspertų dalyvavimo teismo posėdyje atlyginimo klausimo, nes prašymas priteisti išlaidas už ekspertizės atlikimą ir ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje pateiktas jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

3710.

38Atsakovė su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, teigia, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir įrodymai apie išlaidas ekspertizės atlikimui ir ekspertų dalyvavimui apmokėti byloje buvo pateikti dar iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atsakovės argumentais sutinka.

3911.

40Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. e2-38-258/2020 duomenų, atsakovė prašymą priteisti pirmosios instancijos teismo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikė atsiliepime į ieškinį, prašydama priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas ir nurodydama, kad išlaidas pagrindžiantys dokumentai bus pateikti proceso eigoje. Matyti, kad apie patirtas išlaidas įrodymus teismui atsakovė teikė 2019 m. spalio 10 d. (1 000 Eur ekspertizės išlaidoms padengti, 2019 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymas), 2020 m. kovo 12 d. (200 Eur galimoms ekspertų dalyvavimo teismo posėdyje išlaidoms padengti, 2020 m. kovo 5 d. mokėjimo nurodymas) ir 2020 m. birželio 11 d. (1 949,89 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti).

4112.

42Pirmosios instancijos teismas 2020 m. birželio 30 d. sprendime nurodė, kad atsakovė 2019 m. spalio 7 d. mokėjimo nurodymu sumokėjo 1 000 Eur avansą galimoms ekspertizės išlaidoms padengti ir 200 Eur avansą už ekspertų dalyvavimą teismo posėdyje. Pagal pateiktą Valstybinės teismo medicinos tarnybos sąskaitą-faktūrą už ekspertizę ir konsultanto dalyvavimą tyrime, teismas nustatė, kad už ekspertizę ir konsultanto dalyvavimą tyrime faktiškai sumokėta 898,60 Eur suma, todėl atsakovei grąžino 101,40 Eur ir 200 Eur nepanaudoto avanso dalis. Taigi, nors pirmosios instancijos teismas turėjo duomenis apie atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su ekspertizės atlikimu, nepanaudotą jų dalį ieškovei grąžino, tačiau ieškovės sumokėtos ir ekspertizės išlaidoms apmokėti panaudotos sumos atsakovei iš ieškovės nei sprendimu nei papildomu procesiniu sprendimui nepriteisė.

4313.

44CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4514.

46Taigi, pirmosios instancijos teismas, byloje esant duomenims apie atsakovės patirtas 898,60 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su ekspertizės atlikimu, priėmęs sprendimą atsakovės naudai (ieškovės ieškinys atmestas) ir sprendimu šių išlaidų atsakovei nepriteisęs, turėjo teisinį (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas) ir faktinį (byloje buvo atsakovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas ir įrodymai apie išlaidas, susijusias su ekspertizės atlikimu) pagrindą priimti papildomą procesinį sprendimą ir priteisti atsakovei iš ieškovės 898,60 Eur, kurią atsakovė sumokėjo už ekspertizės atlikimą. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų

4715.

48Esant nustatytoms minėtoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama 2020 m. liepos 9 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti papildomą procesinį sprendimą ir paskirstyti 898,60 Eur atsakovės apmokėtas išlaidas už ekspertizės atlikimą. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – priimamas papildomas procesinis sprendimas priteisiant atsakovei iš ieškovės 898,60 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

4916.

50Atsakovė atskirajame skunde prašo priteisti iš ieškovės 150 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 75 Eur užmokestis advokatui už prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo parengimą ir 75 Eur užmokestis advokatui už atskirojo skundo parengimą.

5117.

52CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

5318.

54Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovė, pateikdama prašymą pirmosios instancijos teismui dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo, nenurodė, kad patyrė bylinėjimosi išlaidų dėl šio prašymo parengimo, tik prašė priteisti 898,60 Eur bylinėjimosi išlaidas patirtas ekspertizės atlikimui apmokėti. Iki teismo posėdžio, kurio metu pirmosios instancijos teismas nagrinėjo atsakovės prašymą dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo, atsakovė nepateikė duomenų apie bylinėjimosi išlaidas patirtas sumokant advokatui už prašymo dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo parengimą. Atsakovės išlaidos advokato pagalbai už prašymo dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo parengimą negali būti priteisiamos, nes prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti teismui iki prašymo dėl papildomo sprendimo išnagrinėjimo pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis), o pateikti tik apeliacinės instancijos teisme, pirmosios instancijos teismui neturėjus galimybės dėl šių išlaidų pasisakyti. Todėl atsakovės išlaidos advokato teisinei pagalbai parengiant prašymą dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo atsakovei iš ieškovės nepriteisiamos.

5519.

56Atsakovė kartu su atskiruoju skundu, iki bylos pagal atsakovės atskirąjį skundą išnagrinėjimo pabaigos, pateikė įrodymus apie išlaidas, kurias ji patyrė sumokėdama advokatui už atskirojo skundo nagrinėjimą (75 Eur) ir prašė šias išlaidas priteisti. Ieškovės ieškiniui pirmosios instancijos teisme esant atmestam, atsakovės atskirąjį skundą patenkinus, šios išlaidos priteisiamos atsakovei iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pareiškimą dėl papildomo procesinio sprendimo priėmimo.

59Priimti papildomą procesinį sprendimą ir priteisti atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, juridinio asmens kodas 124243848, iš ieškovės A. A., asmens kodas ( - ), 898,60 Eur (aštuonių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų iš šešiasdešimties euro centų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme.

60Priteisti viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, juridinio asmens kodas 124243848, iš ieškovės A. A., asmens kodas ( - ), 75 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Agnė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 30 d. sprendimu A. A. (toliau –... 8. 2.... 9. Atsakovė prašė priimti papildomą procesinį sprendimą paskirstant... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 9 d. nutartimi atsisakė priimti... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad prašymas priteisti už ekspertizės atlikimą ir... 16. III.... 17. Atskirojo skundo argumentai... 18. 5.... 19. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020... 20. 5.1.... 21. 2020 m. birželio 29 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-38-258/2020... 22. 5.2.... 23. Atsakovė prašymą priteisti pirmosios instancijos teismo metu patirtas... 24. Teismas... 25. IV.... 26. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Dėl apeliacinio proceso ribų... 28. 6.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. 7.... 31. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo... 32. Dėl pagrindo priimti papildomą procesinį sprendimą... 33. 8.... 34. CPK 265 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato teismo pareigą priimti... 35. 9.... 36. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti papildomą... 37. 10.... 38. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, teigia, kad... 39. 11.... 40. Kaip matyti iš civilinės bylos Nr. e2-38-258/2020 duomenų, atsakovė... 41. 12.... 42. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. birželio 30 d. sprendime nurodė, kad... 43. 13.... 44. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 45. 14.... 46. Taigi, pirmosios instancijos teismas, byloje esant duomenims apie atsakovės... 47. 15.... 48. Esant nustatytoms minėtoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios... 49. 16.... 50. Atsakovė atskirajame skunde prašo priteisti iš ieškovės 150 Eur... 51. 17.... 52. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 53. 18.... 54. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovė, pateikdama prašymą... 55. 19.... 56. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu, iki bylos pagal atsakovės atskirąjį... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 58. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 59. Priimti papildomą procesinį sprendimą ir priteisti atsakovei viešajai... 60. Priteisti viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei,...