Byla e2YT-40288-466/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Vingriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo L. A. (L. A.) atstovei advokatei Renatai Narbutienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo L. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – akcinė bendrovė „Vingriai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba,

Nustatė

5pareiškėjas L. A. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ) Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, kuri vėliau buvo reorganizuota į akcinę bendrovę (toliau – AB) „Vingriai“.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog Tarnyba negali vadovautis pareiškėjo pateiktu darbo knygelės išrašu, patvirtintu naujos darbovietės. Tarnyba sutinka, kad prašomą nustatyti faktą pareiškėjas įrodinės liudytojo parodymais, tačiau liudytojas taip pat turėtų pateikti tinkamus įrodymus apie, kad jis dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje.

7Suinteresuotas asmuo AB „Vingriai“, atstovaujama bankroto administratoriaus MB „Nemokumo valdymas“, prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

8Apie teismo posėdį, vykusį 2017 m. lapkričio 27 d., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Suinteresuoti asmenys prašė nagrinėti bylą nedalyvaujant jų atstovams. Nenustačius kliūčių, nutarta nagrinėti bylą iš esmės.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad AB „Vingriai“ kilęs gaisras, kurio metu buvo prarasta daug dokumentų, yra visuotinai žinoma aplinkybė. Pareiškėjas laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ) Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, kuri buvo reorganizuota į AB „Vingriai“. Kadangi tai patvirtinantys dokumentai nėra išlikę, todėl būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą.

10Liudytojas V. L. (V. L.) teismo posėdžio metu nurodė, kad jis dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje nuo ( - ). ( - )mėnesį L. A. atėjo dirbti į Vilniaus šlifavimo staklių gamyklą. V. L. tuo metu dirbo ( - ) specialiame staklių padalinyje, o L. A. dirbo ( - ) tame pačiame skyriuje ir buvo atsakingas už staklių apkrovimą ir sutarčių laikymąsi. Visą L. A. darbo laikotarpį jie dažnai matėsi ir nuolat bendradarbiavo. L. A. gamykloje dirbo iki ( - ). Dėl gamykloje įvykusio gaisro pats V. L. turėjo kreiptis į teismą dėl juridinio fakto nustatymo, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-01-11 sprendimu buvo nustatyta, kad V. L. dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Pagal Lietuvos Respublikos CPK 445 straipsnį, teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad jis laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ) Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, nes jie buvo prarasti dėl AB „Vingriai“ 2000-10‑18 įvykusio gaisro, kurio metu sudegė archyve saugomi dokumentai (AB „Vingriai“ 2013-08-06 pažyma Nr. 133). Pareiškėjas nurodė, kad jis taip pat neišsaugojo darbo knygelės, o turi tik jos kopiją, kas gali būti vertinama kartu su kitais įrodymais jo darbo stažui nustatyti. Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad pareiškėjas negali gauti konkrečių įrodymų apie jo darbą Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, kadangi tai patvirtinantys dokumentai neišliko.

13Pareiškėjas pateikė teismui darbo knygelės kopiją, kurioje yra įrašai, jog L. A. ( - ) buvo priimtas dirbti į Vilniaus šlifavimo staklių gamyklą ( - ) pareigoms, o ( - ) buvo atleistas iš pareigų dėl to, kad buvo pervestas dirbti į kitą darbovietę. Pareiškėjas taip pat pateikė Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos direktoriaus įsakymus bei Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos etatų sąrašus, atvirtinančius, kad L. A. laikotarpiu nuo ( - ) dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje ( - ) pareigose. Pareiškėjo prašomas nustatyti aplinkybes patvirtino ir liudytojo V. L. parodymai teismo posėdžio metu, bei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011‑01‑11 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2‑770‑781/2011, kuriuo buvo nustatyta, kad V. L. dirbo Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje. Įvertinus pateiktus duomenis bei šalių paaiškinimus darytina išvada, jog byloje yra pakankamai duomenų, kad L. A. laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ) Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, todėl pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas pareiškėjo prašomas juridinę reikšmę turintis faktas.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu pareiškėjui apskaičiuoti senatvės pensiją.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. A. (L. A.), gim. ( - ), laikotarpiu nuo ( - ) dirbo ( - ) Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje, kuri vėliau buvo reorganizuota į akcinę bendrovę (toliau – AB) „Vingriai“.

18Juridinis faktas pareiškėjui L. A. nustatomas tikslu apskaičiuoti senatvės pensiją.

19Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai