Byla B2-1117-124/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „EURODEBT LT“ pareiškimą atsakovui UAB „Juloga“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „EURODEBT LT“ pareiškimu (2–4 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Juloga“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti „UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“. Nurodė, kad atsakovas turėjo skolinį įsipareigojimą UAB „Svirplys“ sumoje 1476,20 Lt, 2014-04-07 Reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Svirplys“ visas reikalavimo teises į atsakovą perleido ieškovui UAB „EURODEBT LT“. Nuo 2014-08-20 ieškovas tapo naujuoju atsakovo kreditoriumi. Teigia, kad atsakovas yra nemokus, nes negali atsiskaityti ne tik su ieškovu, bet ir su kitais kreditoriais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Įmonės nemokumą patvirtina pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai: 2013m. balansas, pelno nuostolių ataskaita, aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinės atskaitomybės, VSDFV pažyma, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (27 – 35, 39, 44 b. l.). Iš 2013 m. balanso matyti, kad 2013-12-31 atsakovas turėjo turto už 112 336 Lt (ilgalaikis turtas – 2997 Lt, trumpalaikis turtas – 109 339 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 141 524 Lt (per vienerius metus mokėtinos sumos) (29 b. l.). Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2013 metais atsakovas dirbo nuostolingai – patyrė 39 188 Lt nuostolių (28 b. l.). Iš 2013 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, kad įmonės įsipareigojimai 2013-12-31 dienai buvo: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1236 Lt, skolos tiekėjams – 134 552 Lt, gauti išankstiniai mokėjimai –1304 Lt, kitos mokėtinos sumos – 4432 Lt (34 b. l.). Aiškinamajame rašte nurodyta, kad nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto bendrovė neturi, ilgalaikį materialųjį turtą sudaro kompiuterinė įranga, o balanse nurodytą 85 209 Lt sumą sudaro atsargos – žaliavos (medžiagos gamybai) bei inventorius, t.y. turtas, nepriskirtas ilgalaikiam turtui ir nenurašytas ataskaitiniu laikotarpiu – 77754 Lt, o taip pat bendrovės sumokėtas užstatas už patalpas, pagal patalpų nuomos sutartį – 7455 Lt (32 b. l.). 2013 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 3 darbuotojai.

6IŠ VSDFV Šiaulių skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM raštų matyti, kad atsakovas turi įsiskolinimų valstybei, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai – 896,77 Lt, Sodrai – 5256,40 Lt (39, 44 b. l.). Atsakovui teismuose 2014 metais iškeltos 3 civilinės bylos (138 b. l.), kuriose teismo įsakymais ir preliminariu sprendimu priteisti įsiskolinimai UAB „Cela“, UAB „Apsaga“ bei UAB „Šiltoji siena“.

7Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo UAB „Juloga“ įsiskolinimai kreditoriams sudaro 141 524 Lt (29 b. l.), įsipareigojimai kreditoriams viršija visą į jo balansą įrašyto turto vertę, nekilnojamojo turto UAB „Juloga“ neturi (31 b. l.).

8Atsakovo UAB „Juloga“ vadovas Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti jo finansinę padėtį įrodančius dokumentus, už dokumentų nepateikimą Šiaulių apygardos teismo 2014-11-07 nutartimi bendrovės vadovui J. T. paskirta 1000 Lt bauda, nurodyta, jog baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos pateikti reikalaujamus dokumentus. Net ir paskyrus bendrovės vadovui baudą, atsakovas teismo reikalaujamų įrodymų nepateikė.

9Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3d.).

10Atsakovo UAB „Juloga“ administratoriumi skirtina UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ (įmonės kodas 302458138, adresas Žukauskio g. 35-94, LT-09129 Vilnius, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 161). Nenustatyta aplinkybių, nurodytų LR ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ negalėtų būti UAB „Juloga“ administratoriumi.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1d. 2 p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

121. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Juloga“ (į. k. 303073017, adresas Lelijos Sodų 3-oji g. 10, Šiaulių m.).

132.Bankrutuojančios UAB „Juloga“ administratoriumi paskirti UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ (įmonės kodas 302458138, adresas Žukauskio g. 35-94, LT-09129 Vilnius, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 161) pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas.

143. Areštuoti UAB „Juloga“ turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

154. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl UAB „Juloga“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

165. Uždrausti UAB „Juloga“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

176. Nustatyti UAB „Juloga“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

187. Įtraukti UAB „Juloga“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

198. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies aštuntame punkte.

209. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (LR ĮBĮ 10 str. 4d.7p.)

2110.Įpareigoti UAB „Juloga“ vadovą per 7 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1p. ).

2211. Įpareigoti UAB „Juloga“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

2312. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

2413. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (LR ĮBĮ 22 str.).

25Apie iškeltą UAB „Juloga“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

26Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „EURODEBT LT“ pareiškimu (2–4 b. l.) kreipėsi į teismą,... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 5. Įmonės nemokumą patvirtina pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės... 6. IŠ VSDFV Šiaulių skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM... 7. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo UAB „Juloga“ įsiskolinimai... 8. Atsakovo UAB „Juloga“ vadovas Šiaulių apygardos teismo 2014 m. spalio 21... 9. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas yra nemokus,... 10. Atsakovo UAB „Juloga“ administratoriumi skirtina UAB „BANKROTO... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3... 12. 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Juloga“ (į. k.... 13. 2.Bankrutuojančios UAB „Juloga“ administratoriumi paskirti UAB „BANKROTO... 14. 3. Areštuoti UAB „Juloga“ turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą... 15. 4. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl UAB... 16. 5. Uždrausti UAB „Juloga“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 17. 6. Nustatyti UAB „Juloga“ terminą kreditorių finansiniams reikalavimams... 18. 7. Įtraukti UAB „Juloga“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje... 19. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 20. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 21. 10.Įpareigoti UAB „Juloga“ vadovą per 7 dienas po šios nutarties... 22. 11. Įpareigoti UAB „Juloga“ vadovą pateikti administratoriui viso turimo... 23. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 24. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 25. Apie iškeltą UAB „Juloga“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 26. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...