Byla e2A-1220-653/2019
Dėl nuostolių priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „M14 Invest“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Megrame medis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Megrame“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ingos Staknienės, Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) R. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį dėl nuostolių priteisimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „M14 Invest“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Megrame medis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Megrame“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas R. K. ieškiniu prašė teismo:

71) priteisti iš atsakovo UAB „M14 Invest“ ieškovui 18 986,99 Eur sumą žalos (atlyginimo) ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

82) įpareigoti UAB „M14 Invest“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ištaisyti buto (unikalus numeris Nr. ( - ), esančio adresu: ( - ) langų su orlaidėmis trūkumus – pakeisti orlaides kitomis, kad būtų galima pilnai atidaryti langus su orlaidėmis be žalos turtui padarymo.

92.

10Atsakovas UAB „M14 Invest“ atsiliepime į ieškinį su ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti.

113.

12Trečiasis asmuo UAB „Megrame“ su ieškiniu nesutiko.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-11 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, taip pat priteisė iš ieškovo atsakovui 6 045,74 Eur bylinėjimosi išlaidų bei trečiajam asmeniui UAB „Megrame“ 1 081,74 Eur išlaidų bylinėjimosi išlaidų.

165.

17Teismas bylos duomenimis nustatė, kad 2015-05-23 ieškovas su atsakovu sudarė preliminarią buto, automobilio stovėjimo vietos ir pagalbinės patalpos sutartį Nr. 26, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovas pagrindinės sutarties pagrindu įsigyti butą, esantį adresu: ( - ) (toliau – ir Butas), ir automobilio stovėjimo vietą. Pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta 2016-11-07. Ieškovas 2016-05-12 elektroniniu laišku pateikė atsakovui pretenziją dėl Buto balkono durų mechanizmo, langų vėdinimo sistemos trūkumų. Ieškovas 2016-06-07 pakartotinai el. laišku kreipėsi į atsakovą dėl balkono durų ir reikalavo jas sutvarkyti, arba ieškovas jas pats susitvarkys, nurodydamas, kad antros slankiojančios durys nėra saugios bei naudojimui naudingos. 2016-06-15 ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl balkono durų. 2016-07-04 ieškovas el. laišku nurodė, kad nesulaukė atsakovo atsakymo, turi pasiūlymą įdėti kitas duris, kurios atitinka saugumo bei patogumo gyventojui reikalavimus ir kvietė susitarti, kada ieškovas gali duris keisti. Ieškovas 2016-07-12 su UAB „Vakarų Doleta” sudarė medinių langų pirkimo–pardavimo sutartį, kurios pagrindu pardavėjas UAB „Vakarų Doleta” įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančius gaminius, juos perduoti, bei pasiūlyti pirkėjui (ieškovui) atlikti gaminių montavimo darbus pirkėjo (ieškovo) nurodytu adresu: ( - ), o pirkėjas (ieškovas) įsipareigojo sumokėti už gaminius 15 000 Eur. Teismas iš byloje esančios UAB „Vakarų Doleta” 2016-07-01–2017-05-16 sąskaitos išrašo nustatė, kad už gaminius sumokėta 14 466,44 Eur.

186.

19Teismas nurodė, kad mokėjimą už gaminius atliko ne ieškovas, o su byla nesusijusi užsienio šalis bendrovė – Wide Distribution Group INC 7441 Blackburn Ave. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas patyrė nurodyto dydžio išlaidas. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė žalos dydžio. Teismas taip pat pažymėjo, kad byloje ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai nepagrindė ieškovo nurodytų aplinkybių, kad jo įsigyti gaminiai buvo sumontuoti jo Bute, nes įgyjamų gaminių, už kuriuos sumokėjo Wide Distribution Group INC montavimas nurodytas ( - ), tai yra ne ieškovo Bute.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovas 2016 m. liepos 16 ir 19 d. el. laiškais kvietė atsakovą susitikti ir aptarti neatliktus ar blogai atliktus darbus, tame tarpe ir dėl balkono durų. Atsakovas pateikė 2016-07-16 atsakovas pasirašytinai ieškovui įteikė UAB „Megrame Langai” medinių langų ir durų transportavimo ir eksploatavimo instrukciją su priedais. Antrajame priede „Gaminių eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 5-517 (15080199M)“ nurodoma ginčijamos kokybės gaminio naudojimo paskirtis: langų ir durų sistemos yra skirtos naudoti gyvenamosios, komercinėms, visuomeninėms ir pramoninėms patalpoms. Vadinasi, ieškovui buvo žinoma apie ginčo gaminio gamintoją. Tačiau jis į pastarąjį nesikreipė ir, kaip patvirtino byloje apklaustas liudytojas V. P., nereikalavo gaminį pareguliuoti, kas yra įprasta tokios rūšies naujiems gaminiams. Priešingai, ieškovas 2016-07-12 pasirašė sutartį su UAB „Vakarų Doleta” dėl medinių langų pirkimo ir, kaip nurodė, Bute pakeitė ginčo langą.

228.

23Ieškovas 2016-10-11 el. laišku reikalavo atsakovo pakeisti durų rankeną, priešingu atveju reikalaus pakeisti duris dėl saugumo. Pažymėjo, kad yra užsakęs naujas slankiojančias duris ir norės atgauti dalį patirtų išlaidų. Atsakovas nurodė, kad rankena į antrą varčią standartiškai nepriklauso. Pateikė ieškovui UAB „Megrame” sąmatą, kiek papildomai ji kainuoja ir kur galima ją užsisakyti, tačiau ieškovas vėl nesikreipė dėl ginčo klausimo išsprendimo. Atsakovas 2016-10-20 raštu patvirtino, kad perduoda visas su langų montavimo darbais susijusias garantijas ieškovui, taip pat neprieštarauja, kad ieškovas teisę į šias garantijas įgyvendintų pats tiesiogiai kreipdamasis į rangovą. Minėtas raštas ieškovui įteiktas pasirašytinai.

249.

25Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, bei tai, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovas kreipėsi tiesiogiai į UAB „Megrame Langai” dėl langų orlaidžių ir durų kokybės ir tinkamumo, sprendė, kad ieškovas, pakeisdamas balkono duris naujomis ir neieškodamas kitų būdų išspręsti kilusią problemą, pažeidė sąžiningo ir apdairaus elgesio reikalavimus, dėl ko galimai buvo patirti nepagrįstai didesni nuostoliai.

2610.

27Teismas nurodė, kad Vertinimo aktas surašytas anksčiau, nei buvo apžiūrėtas Butas. Be to, Vertinimo aktu buvo įvertintas ne Butas, o kitas objektas, esantis adresu: ( - ). 2016-09-09 laiškas patvirtina, kad šalys sutarė, jog Turto apžiūros akte turi būti nurodomi atliktų darbų trūkumai, kurie turi būti pašalinti iki pagrindinės sutarties pasirašymo. 2016-10-21 ieškovas ir atsakovas pasirašė Turto apžiūros aktą, kuriame ieškovas nurodė, kad nusiskundimų neturi.

2811.

29Pretenzijoje 2016-10-27 ieškovas nurodė, kad atsižvelgdamas į Vertinimo akte nustatytus pardavėjo (atsakovo) atliktų darbų trūkumus bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.664 str. 3 d. reikalauja, kad atsakovas atlygintų ieškovo patirtas išlaidas dėl Vertinimo akte nustatytų trūkumų šalinimo pagal ieškovo pateiktas sąskaitą – faktūrą. Ieškovas taip pat kreipėsi į atsakovą su 2016-10-27 Reikalavimu į pagrindinę Pirkimo–pardavimo sutartį įtraukti sutarties sąlygą, kuria atsakovas įsipareigoja atlyginti ieškovo patirtas išlaidas, taisant Vertinimo akte nustatytus trūkumus. Pretenzija ir Vertinimo aktas atsakovui įteikti pasirašytinai. Atsakovas 2016-10-27 nesutiko papildyti Pirkimo–pardavimo sutarties. Atsakovas 2016-10-28 atsisakė tenkinti ieškovo reikalavimą, nes ieškovas 2016-10-21 pasirašė Turto apžiūros aktą ir patvirtinto, kad neturi jokių nusiskundimų.

3012.

31Teismas nustatė, kad ieškovas 2016-10-29 pakartotinai reikalavo atlyginti išlaidas, pakeisti Pagrindinės sutarties sąlygas, tačiau atsakovas 2016-11-03 su ieškovo reikalavimais nesutiko. Ieškovas 2016-11-04 rašte atsakovui nurodė, kad sutinka sudaryti Pagrindinę sutartį su sąlyga, jog bus įtraukta aplinkybė, kad ieškovas turi pretenzijų dėl balkono durų, nes jos yra nesaugios ir neatitinka STR 2.01.01(4):2008 reikalavimų. Pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta 2016-11-07.

3213.

33Teismas iš 2016-11-15 faktinių aplinkybių protokolo nustatė, kad adresu ( - ), tai yra ne ieškovo Bute, balkono durų užrakto mechanizmas veikia nekorektiškai ir turi trūkumų. Teismas laikė, jog antstolis galimai peržengė savo kompetencijos ribas konstatuojant faktines aplinkybes, nes pasisakė dėl specialių žinių reikalaujančio klausimo, kai nebuvo atitinkamo specialisto, kaip kad gamintojo atstovo. Apie teisę į tokį kreiptis ieškovui buvo pranešta dar 2016-10-20.

3414.

35Teismas nurodė, jog byloje buvo paskirta statybos ekspertizė ir pažymėjo, kad ieškovas nepateikė duomenų, kur yra jo iniciatyva išmontuotos lango durys. Teismas ekspertizės akto nelaikė byloje įrodymu, kadangi ekspertas vertino ne ieškovo ginčo lango durų mechanizmą, o kaimyninio buto Nr. 40. Be to, ekspertizės akto išvadoms prieštarauja gaminių eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 5-517 (15080199M), kurioje nurodyta, kad durys atitinką keliamus reikalavimus ir skirtos naudoti gyvenamosios, komercinėms, visuomeninėms ir pramoninėms patalpoms.

3615.

37Teismas nustatė, kad 2016-11-03 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija, reikalaudamas pakeisti buto langų orlaides naujomis, kurios atitiktų kokybės reikalavimus, t. y. netrukdytų ieškovui pilnai atidaryti langų, negadintų buto sienų apdailos. Teismas byloje esančia Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 15-10-21 nustatė, kad orlaidės turi būti įrengiamos sandarių langų viršutinėje dalyje. Įrodymų, kad sumontuotos orlaidės yra netinkamos, nesilaikant Deklaracijoje nustatytų reikalavimų, ieškovas nepateikė.

38III. Apeliacinio skundo argumentai

3916.

40Apeliantas (ieškovas) R. K. apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-11 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti. Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4117.

42Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Pirkimo–pardavimo sutarties 7.2.5 p. įtvirtintas atsakovo pareiškimas, kad ieškovo įsigyjamo buto kokybė, be kita ko, atitinka buto kainą. Vertinimo akte bei Ekspertizės akte nurodyta, jog Bute sumontuotų slankiojančių balkono durų atidarymo mechanizmas neatitinka kokybės reikalavimų ir yra nesaugus naudoti. Nepaisant to, teismas nepagrįstai nesivadovavo nei vieno iš ekspertų išvada. Remiantis 2015-05-23 preliminarios buto pirkimo–pardavimo sutarties specialiosios dalies 3.1 p., ieškovui su atsakovu pasirašant preliminarią Buto pirkimo sutartį, namui, kuria yra butas, naujas numeris nurodytas tik 2016-11-07 Pirkimo–pardavimo sutartyje. Būtent dėl pastato, kuriame yra Butas, numeracijos pasikeitimo, Vertinimo akte yra nurodamas senasis namo numeris. Bylos šalys bylos nagrinėjimo metu nekėlė klausimo, kad Vertinimo akte vertintas tariamai ne tas butas, tokio klausimo nekėlė ir pats teismas, nors D. K. buvo apklaustas liudytoju. Be to, D. K. teismo posėdžio metu paaiškino, jog nurodant akto rengimo datą įsivėlė klaida ir butas buvo apžiūrėtas 2016-10-04 bei išvada buvo surašyta po to. Teismas visiškai neargumentavo, kaip rašybos klaidos akto parengimo datoje buvimas paneigia pačiame vertinimo akte nurodytas išvadas, kai iš paties akto akivaizdu, kad D. K. buvo nuvykęs į Butą ir apžiūrėjo jame esančias slankiojamas balkono duris bei jose esantį mechanizmą.

4318.

44Nurodo, kad Ekspertizės akto 1.1 p. aiškiai nurodoma, kad ekspertizės objektas yra ieškovo Butas. Aplinkybė, jog ekspertas, vertindamas Bute sumontuoto lango kokybę, be byloje esančių duomenų tyrimo papildomai apžiūrėjo ir kaimyninį butą, kuriame sumontuoti identiški, kaip ieškovo bute langai, ne paneigia, o tik dar labiau pagrindžia eksperto išvados pagrįstumą. Tai, kad ekspertizės atlikimo metu buvo vertintas ne tik kaimyniniame bute sumontuotas Bute buvusiam langui identiškas langas, tačiau ir kiti byloje esantys duomenys, aiškiai pagrindžia ir ekspertizės akto 1.4 p., kur nurodoma, jog ekspertizei atlikti buvo pateikta tiek civilinės bylos medžiaga, tiek ir vaizdo įrašas iš ieškovo Buto. Byloje nebuvo ginčo, kad bute, esančiame ( - ), buvo sumontuotos identiškos ieškovo Bute buvusioms slankiojančioms balkono durims. Teismas nenurodė, dėl kokios priežasties nesivadovavo ekspertų parodymais teisme, kurie papildomai pagrindė Bute buvusių ginčo balkono durų defektus.

4519.

46Teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kadangi, kaip minėta, ieškovo buto numeracija pasikeitė. Be to, antstolis protokole konstatavo objektyviai matomą ir nustatomą faktinę aplinkybę – kad ieškovo Buto balkono duryse esanti rankena ją atidarius negrįžta į pradinę padėtį. Šiam faktui konstatuoti nėra būtinos jokios specialios žinios.

4720.

48Pažymėjo, jog deklaracijoje nėra nurodomas balkono durų atitikimas saugumo reikalavimams bei šiose duryse sumontuoto atidarymo mechanizmo atitikimas kokiems nors reikalavimams. Taigi, teismo nurodyta gaminių eksploatacinių savybių deklaracija neapima durų atidarymo mechanizmo savybių. Šias aplinkybes patvirtino teismo posėdžio metu apklausti ekspertai bei ieškovė.

4921.

50Teismo išvada, jog, vadovaujantis liudytojo V. P. parodymais, durų defektas galėjo būti pašalintas pareguliuojant durų mechanizmą, prieštarauja byloje esantiems įrodymams ir patiems atsakovo pareiškimams. Pažymėjo, jog liudytojas V. P. posėdžio metu patvirtino, jog Bute nebuvo ir faktiškai rankenos nematė. Atsakovas į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad liudytojo posėdžio metu demonstruota rankena atitiko tą, kuri sumontuota Bute. Priešingai: liudytojas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jo demonstruojama rankena nelieka išsikišusi duris esant atidarytoms ir grįžta į pradinę padėtį, taip pat pažymėjo, jog egzistuoja durų mechanizmo, apie kurį liudytojas pasakojo, eksploatacinių savybių deklaracija, kai tuo metu atsakovas 2018-04-17 teismo posėdžio metu patvirtino, kad balkono durims yra tik viena deklaracija ir nėra deklaracijų mechanizmui. Minėto liudytojo parodymai yra nepatikimi ir, tikėtina, pateikti dėl kito durų atidarymo mechanizmo modelio.

5122.

52Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl ieškovo pareigos kreiptis į langų gamintoją dėl trūkumų šalinimo, taip pat nepagrįstai sprendė ieškovą pasirinkus neadekvatų trūkumų šalinimo būdą bei aiškindamas sutarčių privalomumą nepagrįstai vertino tik ieškovo sutartyje pateiktus patvirtinimus, neteikdamas reikšmės atsakovo sutartyje pateiktoms kokybės garantijoms bei byloje kitiems byloje esantiems įrodymams, patvirtinantiems šalių elgesį iki ir po Buto pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Buto apžiūros akte ieškovas patvirtino, kad atsakovas tinkamai ir visa apimtimi atliko Patalpų statybos ir dalinės apdailos darbus, tačiau aptariamame akte nėra pateikiami jokie ieškovo patvirtinimai apie Bute sumontuotų gaminių kokybę. Byloje ieškovo pateikti įrodymai patvirtina aplinkybę, jog ieškovas pretenzijas dėl Būto trūkumų (nekokybiškų balkono durų) reiškė tiek iki apžiūros akto bei pagrindinės sutarties sudarymo, tiek ir pagrindinės sutarties sudarymo metu bei po to, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iškėlė šio akto įrodomąją galią aukščiau kitų byloje esančių įrodymų.

5323.

54Šalys byloje nekėlė klausimo dėl 2016-07-12 pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. AS1 DEXP 16-015 nurodyto durų montavimo adreso. Kartu su apeliaciniu skundu teikiamas UAB „Vakarų Doleta“ dokumentas patvirtina, kad ieškovo Bute yra sumontuoti būtent tie langai, kurie ieškovo nusipirkti pagal 2016-07-12 pirkimo pardavimo sutartį Nr. AS1 DEXP 16-015, o Sutartyje nurodant namo, kuriame yra Butas, adresą, įsivėlė elementari rašybos klaida. Aplinkybė, kad mokėjimą atliko ne pats ieškovas, nepaneigia jo teisės į nuostolių atlyginimą, kadangi užsienio įmonė nuosavybės teise priklauso ieškovui. Aptariamas mokėjimas už duris, akivaizdu, buvo atliktas ieškovo naudai. Ieškovas privalės atsiskaityti su jam nuosavybės teise priklausančia įmone ir grąžinti šiai įmonei pagal 2016-07-12 pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ASI DEXP 16-015 ieškovo vardu ir interesais sumokėtą 14 466,44 Eur sumą, ką papildomai patvirtina ir teismui teikiamas susitarimas tarp ieškovo ir jo įmonės.

5524.

56Atsakovas nesilaikė pareigos ieškovui perduoti tinkamos kokybės daiktą. Teismas orlaidžių kokybės klausimą vertino siaurai ir nevertino įrodymų, kurie pagrindžia, jog dėl ieškovo bute sumontuotų orlaidžių nėra galimybės pilnai atidaryti lango, t. y. jo naudoti pagal paskirtį, o tokios galimybės nebuvimas atitinka CK 6.333 str. 6 d. numatytą nekokybiško daikto apibrėžimą. Orlaidžių nekokybės faktą patvirtino atsakovo atstovė teismo posėdžio metu.

5725.

58Apeliantas nesutinka su atsakovei priteistu bylinėjimosi išlaidų dydžiu, kadangi, jo nuomone, priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis, atsižvelgiant į procesinių dokumentų kiekį, posėdžių skaičių bei bylos sudėtingumą. Atsakovo nurodomos patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra adekvačios, byloje nebuvo reikalaujama turėti specialių žinių, o tam tikrų teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų sumos dydis viršija Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius. Be to, atsakovą teisme atstovavo advokatė ir advokato padėjėja, nors tam nebuvo jokio objektyvaus poreikio. Taip pat nurodo, jog trečiajam asmeniui priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis turėtų būti mažintinas iki 800 Eur.

5926.

60Atsakovas UAB „M14 Invest“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-11 sprendimą. Taip pat prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6127.

62Atsiliepime nurodė, kad Buto balkono durys buvo kokybiškos, saugios, atitinkančios Statybos įstatymo statybos produktui keliamus reikalavimus, sertifikuotos. Vien faktas, kad jos subjektyviai netenkino ieškovo norų ir pageidavimų, nesudaro teisinio pagrindo priteisti iš atsakovo balkono durų pakeitimo išlaidų. Ieškovas balkono durims kėlė nepagrįstus reikalavimus, dėl kurių šalys nesitarė sudarant Preliminariąją sutartį.

6328.

64Atsakovas iki ekspertizės paskyrimo abejojo ekspertizės skyrimo tikslingumu, kadangi vitrininių langų vietoje yra sumontuoti kitos įmonės gaminti langai. Išmontuotieji langai nėra išsaugoti, todėl laikėsi pozicijos, jog ekspertas ekspertizę galės atlikti ne natūroje, o iš byloje esančių nuotraukų ar rašytinių įrodymų. Šiuo atveju ekspertas tyrė du objektus, iš kurių vienas – su ginču nesusijęs butas. Be to, ekspertas civilinę bylą ir kitus dokumentus paėmė iš ieškovo atstovės advokato padėjėjos, nors tokią medžiagą turi pateikti ekspertizę paskyręs teismas ar teisėjas arba jų įpareigoti pareigūnai ar atstovai. Jei ekspertas būtų paprašęs abiejų šalių pateikti bylos medžiagą – šis pažeidimas nebūtų reikšmingas. Kadangi būtent ieškovai siūlė eksperto kandidatūrą, kyla pagrįstų abejonių dėl tyrimo objektyvumo.

6529.

66Teigia, jog ekspertizės aktas yra su trūkumais, todėl teismas pagrįstai juo nesivadovavo. Priešingai, nei nurodo ieškovas, gyvenamojo namo adresu ( - ), statyba pradėta jau 2014 m., namo adresas 2016 m. nesikeitė. Net jeigu D. K. tikrai padarė rašymo apsirikimą, kyla klausimas, kodėl ieškovas nepateikė D. K. rašytinio paaiškinimo dėl klaidos ištaisymo. Be to, D. K. nepagrindė ir nepaaiškino, kodėl pirma buvo surašytas Vertinimo aktas, o tik vėliau apžiūrėtas Butas. Vertinimo aktas keli abejonių dėl savo patikimumo, kadangi jame nurodyti defektai yra vertinamojo pobūdžio ir yra vertintojo subjektyvus požiūris, taip pat Vertinimo aktas paremtas netinkamai teisės aktais ir išvadomis.

6730.

68Antstolis D. K. surašė faktinių aplinkybių protokolą dėl kito buto. Be to, jis kitame bute apsilankė 2016-11-14, t. y. po Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, kurioje aiškiai nurodytas Buto adresas. Faktinės aplinkybės konstatuotos fizinio asmens prašymu, taigi, minėtas protokolas neturi oficialaus rašytinio įrodymo galios.

6931.

70Gaminių eksploatacinių savybių deklaracija patvirtina, kad balkono langus, kurie buvo įmontuoti ieškovo Bute, tikrino Kauno technologijos universiteto ASI Statybinės fizikos laboratorija, kuri darė atitinkamus bandymus ir nustatė gaminio eksploatacines savybes. Atlikusi bandymus, KTU ASI Statybinės fizikos laboratorija nustatė, kad gaminiai atitinka gamintojo deklaruojamas eksploatacines savybes. Minėta deklaracija yra privalomas dokumentas, kuriuo gamintojas prisiimta atsakomybę už produkto atlikimą 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos.

7132.

72Paaiškino, jog liudytojas V. P. yra UAB „Megrame“ darbuotojas nuo 2000 metų, 2018-08-28 teismo posėdyje demonstravo balkono durų mechanizmo veikimo principą ir davė parodymus, kad ginčo balkono durys (kartu su atidarinėjimo mechanizmu) yra Lietuvoje sertifikuotos. Ieškovas tik deklaratyviai teigia, jog liudytojas V. P. teismo posėdžio metu demonstravo kitokio tipo atidarymo mechanizmą. Teismas ir byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę vizualiai apžiūrėti demonstruojamą mechanizmą ir sulyginti jį su Buto balkono durų atidarymo mechanizmu. Dar daugiau, liudytojas nurodė mechanizmo gamyklinį numerį, kuris sutapo su ant ginčo balkono durų įspaustu gamykliniu numeriu.

7333.

74Atsakovui neaišku, kodėl, praėjus porai mėnesių nuo naujų langų užsakymo ir apmokėjimo, ieškovas 2016 m. spalio mėn. pradėjo aktyviai domėtis ginčo balkono durų mechanizmo kokybe, gamybos vieta, sertifikatais ir pan. Jei ieškovas buvo subjektyviai nepatenkintas balkono durų veikimo mechanizmu, tai turėjo teisę savo sąskaita pasikeisti buto balkono langus, tačiau tai nesudaro pagrindo reikalauti balkono durų pakeitimo kainą priteisti iš atsakovo, nes balkono durų langai kartu su mechanizmu atitiko ir preliminariosios sutarties nuostatas, ir įstatymo reikalavimus. Ieškovas, pakeisdamas Buto balkono duris, pasirinko neadekvatų savo teisių gynybos būdą.

7534.

76Nurodo, kad ieškovas puikiai suvokė Buto apžiūros akto reikšmę, kurį pasirašė. Atsakovei neaišku, kodėl ieškovas, dėl neva nustatytų trūkumų Bute, ir apie juos žinodamas, be pastabų ir pretenzijų priėmė Buto statybos darbus, o vėliau – sudarė pagrindinę Buto pirkimo–pardavimo sutartį. Pažymėjo, kad sutarties sudarymo metu ieškovą atstovavo profesionalūs teisininkai.

7735.

78Atsakovas prieštarauja, kad apelianto kartu su apeliacinio skundo pateikiami nauji įrodymai būtų prijungti prie nagrinėjamos bylos, kadangi ieškovas juos galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Kita vertus, 2016-06-08 tarpusavio susitarime ieškovas įsipareigojo kas ketvirtį mokėti 1 500 Eur į į Wide Distribution Group Inc. sąskaitą, tačiau nei vienas toks mokėjimas nebuvo pateiktas. Atsakovė mano, kad ieškovo pridėtas 2016-06-08 susitarimas yra fiktyvus ir sudarytas po skundžiamo sprendimo priėmimo.

7936.

80Nurodo, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad Bute sumontuotos orlaidės yra nekokybiškos ir negalimos naudoti pagal paskirtį. Ieškovas savo reikalavimą dėl Bute languose įrengtų orlaidžių netinkamos kokybės grindžia tik savo paties įsitikinimu. Byloje pateikta orlaidžių eksploatacinių savybių deklaracija patvirtina, kad Bute sumontuotos orlaidės yra pagamintos sutinkamai su Europos sąjungoje galiojančiomis normomis, taisyklėmis ir Europos Sąjungos statybos direktyvomis. Orlaidės, nors ir yra šie tiek išsikišusios iš lango plokštumos, tačiau tai netrukdo nei lango atidaryti, nei kitaip eksploatuoti lango pagal paskirtį.

8137.

82Nesutinka su apeliantu, jog turėtų būti mažintinos atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos, kadangi viso ginčo trukmė buvo dveji metai, bylos apimtis didelė, atsakovas turėjo veikti aktyviai ir atsikirtinėti nuo nepagrįstų ieškovo reikalavimų, tam skiriant didelius resursus. Atsakovas niekuomet nepiktnaudžiavo procesu, neskyrė lėšų nepagrįstiems prašymams ir pareiškimams rašyti.

8338.

84Trečiasis asmuo UAB „Megrame“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8539.

86Atsiliepime nurodė, kad perdavė kokybiškai pagamintą produkciją, atsakovas pateiktų pretenzijų dėl atliktų darbų nereiškė. Ieškovas žinojo ir suprato, kokie langai bus montuojami jo bute, sutiko su tokiais langais, tačiau vėliau pakeitė savo nuomonę. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ nereglamentuoja ir nenustato reikalavimų lango konstrukcijai, todėl dr. D. K. ir S. Š. surašytais aktais negalima vadovautis byloje kaip įrodymu, kadangi šie paremti teisės aktais, kurie nagrinėjamu atveju netaikomi. Svarbu ir tai, kad byloje esantis ekspertizės aktas atliktas ne su ginčo objektu, bet su panašiu, kuris sumontuotas kitame bute. Toks ekspertizės aktai, be pirmiau nurodytų trūkumu, taip pat sudaro pagrindą abejoti šio patikimumu.

8740.

88Trečiasis asmuo UAB „Megrame medis“ atsiliepimo į apeliacinį skundą teismui nepateikė.

89IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9041.

91Apeliacinis skundas netenkinamas

9242.

93Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

9443.

95Byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant dėl faktinės aplinkybės ar ieškovui atsakovo parduotame bute buvo sumontuotos tinkamos kokybės balkono durys.

9644.

97Viena iš bendrųjų pardavėjo pareigų yra perduoti daiktus (CK 6.317 straipsnis). Vykdydamas ją pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui valdyti nuosavybės teise ir patvirtinti daiktų kokybę. Be to, CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ne tik nuostata, kad sutarčių teisėje galioja sutarties privalomumo principas, kuris reiškia, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, bet ir tai, jog sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Dėl to jeigu sutartyje daikto kokybė neaptarta, pardavėjas privalo perduoti tokios kokybės daiktą, kad šis būtų tinkamas naudoti tam, kam paprastai naudojamas (CK 6.333 straipsnio 4dalis). Pardavėjo pareiga garantuoti parduodamo daikto kokybę neapima tų atvejų, kai daikto trūkumai pirkėjui buvo žinomi arba tiek akivaizdūs, kad kiekvienas atidus pirkėjas juos būtų pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo (CK 6.333 straipsnio 2dalis).

9845.

99Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalys 2015-05-23 sudarė preliminarią sutartį. Pagal šios sutarties 5.4 p. šalys susitarė, jog pirkėjas privalo rūpestingai ir atidžiai apžiūrėti perkamą turtą; pastebėjęs, kad apdaila atlikta netinkamai, visus trūkumus turi nurodyti apžiūros akte. Pirkėjas, pasirašęs aktą, nenurodydamas jame trūkumų, netenka teisės reikšti pretenzijų dėl tokių trūkumų, kurie galėjo būti nustatyti rūpestingai ir atidžiai apžiūrėjus turtą.

10046.

101Taigi, ši sutarties sąlyga bei aukščiu nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, jog po buto perdavimo atsakovui kyla atsakomybė dėl akte nurodytų buto kokybės trūkumų bei dėl paslėptų trūkumų.

10247.

1032016-10-21 ieškovas pasirašė Buto apžiūros aktą, kuriame nurodyta, jog ieškovas neturi nusiskundimų, jog Buto statybos ir apdailos darbai yra atlikti tinkamai.

10448.

1052016-11-07 šalys sudarė pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje ieškovas patvirtino, jog pretenzijų dėl buto būklės neturi (sutarties 5.1 p., 7.3.1 p., 7.3.2 p.).

10649.

107Iš teismo konstatuotų aplinkybių apie šalių susirašinėjimą (kurių apeliantas neginčija) matyti, jog ieškovas reiškė atsakovui pretenzijas dėl balkono durų mechanizmo, dėl langų vėdinimo sistemos kokybės, jų neatitikimo saugumo reikalavimams, t.y. pretenzijas, kurios iš esmės atitinka šioje byloje ieškovo nurodytoms aplinkybėms, nuo 2019 m. gegužės mėn., t.y. šios aplinkybės ieškovui buvo žinomos iki buto apžiūros ir pagrindinės sutarties sudarymo. Be to, 2016-05-12 elektroniniame laiške ieškovas nurodė, jog buto nepriims, kol nebus sutvarkyti tam tikri trūkumai. Taip pat iki buto apžiūros akto pasirašymo ieškovo užsakymu specialistas

108D. K. vertino buto balkono duris ir šiuo įvertinimu ieškovas remiasi šioje byloje.

10950.

110Dėl nurodytų aplinkybių, taip pat vertinant ieškovo nurodytų orlaidžių defektų pobūdį (išsikišusios iš už lango plokštumos orlaidės), atsižvelgus į tai, kad prieš Buto apžiūros akto pasirašymą ieškovas naudojosi atitinkamų specialistų pagalba tiriant buto langų kokybę, nėra pagrindo išvadai, kad šie trūkumai buvo paslėpti.

11151.

112Dėl išdėstyto, darytina išvada, kad ieškovo nurodyti buto trūkumai nebuvo paslėpti, buvo ieškovui aiškiai žinomos iki Buto apžiūros akto (be išlygų) pasirašymo, todėl tokiu atveju, ieškovui priėmus jam parduotą butą be išlygų, atsakovui neatsiranda pareigos atsakyti už buto kokybę.

11352.

114Apeliantas su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus, siekiant pagrįsti aplinkybę, jog jis sumokėjo už pakeistas balkono duris ir patyrė nuostolius.

11553.

116Esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent ten pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. CPK 226 str., reglamentuojančiame šalių ir trečiųjų asmenų pareigas pasirengimo nagrinėti bylą pirmosios instancijos teisme metu, įsakmiai nurodyta, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu šalys ir tretieji asmenys turi teismui pateikti visus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus. Jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, CPK nustatytų teisinių padarinių: draudimo apeliacinį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, draudimo apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, ribojimo teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312, 314 str.).

11754.

118Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 str., apelianto pateiktų naujų įrodymų nepriima, nes šie įrodymai pateikti pavėluotai – jie galėjo būti teikiami bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Tokią išvadą teismas grindžia tuo, kad jau 2017-03-18 atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog sumokėjo už durų pakeitimą, taip pat 2017-06-05 atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas nurodė išsamius motyvus kodėl ieškovo pateiktas Wide Distribution Group Inc. mokėjimo pavedimas neįrodo, jog ieškovas patyrė žalą. Ieškovas, turėdamas galimybę paneigti šiuos argumentus, jokių įrodymų pirmosios instancijos teismui nepateikė, nors, kaip matyti iš pateikto susitarimo datos, šį įrodymą ieškovas turėjo jau 2016-06-08. Dėl to bei vadovaujantis civilinio proceso rungimosi principu apelianto naujai pateikiami įrodymai nepriimami.

11955.

120Kita vertus, iš pateikto susitarimo matyti, kad ieškovas įsipareigojo mokėti Wide Distribution Group Inc. kas ketvirtį po 1500 USD, tačiau įrodymų apie tokius mokėjimus nepateikta, kas leidžia pagrįstai abejoti šio dokumento įrodomąja verte.

12156.

122Taigi, byloje nesant įrodymų apie ieškovo patirtas išlaidas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, nes byloje neįrodytas žalos faktas.

12357.

124Dėl išdėstytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį kaip neįrodytą, todėl kitos apelianto nurodytos aplinkybės dėl nesutikimo su teismo išvadomis vertinant įrodymus apie kokybės trūkumus, nėra teisiškai reikšmingi teisingam ginčo išsprendimui.

12558.

126Papildomai teisėjų kolegija pažymi, jog įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 185 straipsnyje. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų įrodymų viršenybės prieš kitus. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2007 m. ir kt.).

12759.

128Šiuo atveju apeliantas neįrodė, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, tuo labiau, kad ieškovo pakeistos durys nėra išlikusios (nors ieškovas, žinodamas apie ginčą su atsakovu dėl durų defektų, galėjo išsaugoti šiuos daiktus iki ginčo išsprendimo) ir šiuo metu vienareikšmiai nustatyti jų būklę iki pakeitimo nėra objektyvios galimybės (nuotraukos, ieškovo užsakymu atliktas vertinimo aktas, t.y. ieškovo, suinteresuoto bylos baigtimi, parengti įrodymai negali būti laikomos pakankamai objektyviais patikimais duomenimis), tuo labiau nėra pagrindo vadovautis kitame bute sumontuotų balkonų durų defektų vertinimu. Pirmosios instancijos teismo argumentai, vertinant įrodymus (vertinimo aktus, antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus) ir juose nurodytus duomenis apie kitą buto adresą, buto apžiūros ir vertinimo akto surašymo datų prieštaringumą, kuriuos apeliantas apeliaciniame skunde vertina kaip netikslumus, sudarė pagrindą teismui pagrįstai abejoti dėl šių įrodymų įrodomosios vertės. Be to, pritartina teismo išvadai, jog antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodytos išvados apie balkono durų mechanizmo nekorektišką veikimą pripažintina vertinimu, o ne faktinių aplinkybių konstatavimu, dėl ko toks antstolio konstatuotas faktas (vertinimas) nesusijęs su antstolio kompetencija, todėl neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių. Be to, ieškovas nepaneigė atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės, kad STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“, kuriuo buvo vadovautasi ekspertizės akte ir D. K. vertinimo akte, nereglamentuoja ir nenustato reikalavimų lango konstrukcijai.

12960.

130Pažymėtina, kad įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytą aplinkybę, jog orlaidės yra nekokybiškos, ieškovas nepateikė. Kaip buvo minėta, išsikišusių iš už lango plokštumos orlaidės nėra paslėptas buto defektas - ieškovas apie tai žinojo ir turėjo žinoti apžiūrint butą, bet butą priėmė be išlygų. Kita vertus teismas neturi duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, jog tokia orlaidžių konstrukcija laikytina defektu.

13161.

132Apeliantas nepaneigė aplinkybės, kad jo defektų šalinimo būdas (balkono durų pakeitimas naujai pagamintais gaminiais, o ne mechanizmo sureguliavimas, pataisymas) buvo būtinas, neišvengiamas ir adekvatus defektų esmei.

13362.

134Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

13563.

136Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

137Dėl bylinėjimosi išlaidų

13864.

139Apeliantas apeliaciniu skundu taip pat nesutiko su sprendimo dalimi, kuria iš atsakovo priteistos bylinėjimosi išlaidos. Apelianto teigimu, bylinėjimosi išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis, atsižvelgiant į procesinių dokumentų kiekį, posėdžių skaičių bei bylos sudėtingumą; pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atsakovei turėjo priteisti ne 6 045,74 Eur, bet 1 935 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiajam asmeniui UAB „Megrame“ – ne 1 081,74 Eur, o 800 Eur. Tuo tarpu atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą išvardijo teisinės paslaugas, kurios jai buvo suteiktos, bei pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką, gali būti priteisiamos didesnės bylinėjimosi išlaidos negu Rekomendacijose nurodytas maksimalus bylinėjimosi išlaidų dydis.

14065.

141Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius bei į tai, jog atsakovei suteiktos tam tikros teisinės paslaugos viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (pvz. dėl atstovavimo ir pasirengimo teismo posėdžiui, nuomonės dėl ekspertizės skyrimo), įvertinęs aplinkybes, kad nagrinėjama civilinė byla truko daugiau kaip dvejus metus, nėra didelės apimties, į tai, kad byloje nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai, todėl teisiniu požiūriu byla nėra ypač sudėtinga, bei į tai, jog atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą neginčijo apelianto nurodytos aplinkybės, jog kai kurios bylinėjimosi išlaidos viršija maksimalius rekomenduojamus dydžius, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo iš ieškovo atsakovei priteistos bylinėjimosi išlaidos šiuo atveju yra aiškiai per didelės, todėl mažintinos iki 4 000 Eur. Tuo tarpu trečiajam asmeniui UAB „Megrame“ priteistos 1 081,74 Eur bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingos, užtikrinančios bylinėjimosi išlaidų tikslų įgyvendinimą, šalių interesų pusiausvyrą ir nepažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Apelianto nurodomos aplinkybės, kad ne visos patirtos išlaidos buvo būtinos, taip pat apelianto nurodomos konkrečios sumos, kurios, jo vertinimu, turėtų būti priteistos už tam tikrų teisinių paslaugų atlikimą, yra subjektyvaus pobūdžio ir nepaneigiančios teismo aukščiau padarytų išvadų. Atsižvelgus į tai, kad bylinėjimosi išlaidų sumos patikslinimas yra nežymus ir nėra susijęs su materialinio pobūdžio reikalavimų byloje išsprendimu, bylinėjimosi išlaidų paskirstymu tarp šalių, todėl šioje dalyje teismo sprendimas tikslinamas.

14266.

143Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Megrame“ naudai priteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos – 943,80 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti trečiajam asmeniui ir 1098,08 Eur atsakovui (CPK 93 str., 98 str.). Pažymėtina, kad šių išlaidų dydis neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose nustatytų maksimalių advokatų užmokesčių civilinėse byloje dydžių.

144Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

145Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

146Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą - patikslinti teismo sprendimo rezoliucinės dalies antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

147„Priteisti iš ieškovo R. K., asmens kodas ( - ) 4000 EUR (keturis tūkstančius Eur) atsakovui UAB „M14 Invest“, juridinio asmens kodas 303128937, bylinėjimosi išlaidoms už advokato pagalbą padengti.“

148Priteisti iš apelianto R. K. atsakovo UAB „M14 Invest“ naudai 1098,08 Eur, trečiojo asmens UAB „Megrame“ naudai – 943,80 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas R. K. ieškiniu prašė teismo:... 7. 1) priteisti iš atsakovo UAB „M14 Invest“ ieškovui 18 986,99 Eur sumą... 8. 2) įpareigoti UAB „M14 Invest“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo... 9. 2.... 10. Atsakovas UAB „M14 Invest“ atsiliepime į ieškinį su ieškovo... 11. 3.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Megrame“ su ieškiniu nesutiko.... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-11 sprendimu ieškovo ieškinį... 16. 5.... 17. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad 2015-05-23 ieškovas su atsakovu sudarė... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad mokėjimą už gaminius atliko ne ieškovas, o su byla... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovas 2016 m. liepos 16 ir 19 d. el. laiškais kvietė... 22. 8.... 23. Ieškovas 2016-10-11 el. laišku reikalavo atsakovo pakeisti durų rankeną,... 24. 9.... 25. Teismas, įvertinęs teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, bei tai,... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad Vertinimo aktas surašytas anksčiau, nei buvo... 28. 11.... 29. Pretenzijoje 2016-10-27 ieškovas nurodė, kad atsižvelgdamas į Vertinimo... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad ieškovas 2016-10-29 pakartotinai reikalavo atlyginti... 32. 13.... 33. Teismas iš 2016-11-15 faktinių aplinkybių protokolo nustatė, kad adresu ( -... 34. 14.... 35. Teismas nurodė, jog byloje buvo paskirta statybos ekspertizė ir pažymėjo,... 36. 15.... 37. Teismas nustatė, kad 2016-11-03 ieškovas kreipėsi į atsakovą su... 38. III. Apeliacinio skundo argumentai... 39. 16.... 40. Apeliantas (ieškovas) R. K. apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto... 41. 17.... 42. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Pirkimo–pardavimo sutarties 7.2.5 p.... 43. 18.... 44. Nurodo, kad Ekspertizės akto 1.1 p. aiškiai nurodoma, kad ekspertizės... 45. 19.... 46. Teismas nepagrįstai atsisakė vadovautis antstolio faktinių aplinkybių... 47. 20.... 48. Pažymėjo, jog deklaracijoje nėra nurodomas balkono durų atitikimas saugumo... 49. 21.... 50. Teismo išvada, jog, vadovaujantis liudytojo V. P. parodymais, durų defektas... 51. 22.... 52. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl ieškovo pareigos... 53. 23.... 54. Šalys byloje nekėlė klausimo dėl 2016-07-12 pirkimo–pardavimo sutartyje... 55. 24.... 56. Atsakovas nesilaikė pareigos ieškovui perduoti tinkamos kokybės daiktą.... 57. 25.... 58. Apeliantas nesutinka su atsakovei priteistu bylinėjimosi išlaidų dydžiu,... 59. 26.... 60. Atsakovas UAB „M14 Invest“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 61. 27.... 62. Atsiliepime nurodė, kad Buto balkono durys buvo kokybiškos, saugios,... 63. 28.... 64. Atsakovas iki ekspertizės paskyrimo abejojo ekspertizės skyrimo tikslingumu,... 65. 29.... 66. Teigia, jog ekspertizės aktas yra su trūkumais, todėl teismas pagrįstai juo... 67. 30.... 68. Antstolis D. K. surašė faktinių aplinkybių protokolą dėl kito buto. Be... 69. 31.... 70. Gaminių eksploatacinių savybių deklaracija patvirtina, kad balkono langus,... 71. 32.... 72. Paaiškino, jog liudytojas V. P. yra UAB „Megrame“ darbuotojas nuo 2000... 73. 33.... 74. Atsakovui neaišku, kodėl, praėjus porai mėnesių nuo naujų langų... 75. 34.... 76. Nurodo, kad ieškovas puikiai suvokė Buto apžiūros akto reikšmę, kurį... 77. 35.... 78. Atsakovas prieštarauja, kad apelianto kartu su apeliacinio skundo pateikiami... 79. 36.... 80. Nurodo, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad Bute sumontuotos orlaidės yra... 81. 37.... 82. Nesutinka su apeliantu, jog turėtų būti mažintinos atsakovui priteistos... 83. 38.... 84. Trečiasis asmuo UAB „Megrame“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 85. 39.... 86. Atsiliepime nurodė, kad perdavė kokybiškai pagamintą produkciją, atsakovas... 87. 40.... 88. Trečiasis asmuo UAB „Megrame medis“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 89. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 90. 41.... 91. Apeliacinis skundas netenkinamas ... 92. 42.... 93. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 94. 43.... 95. Byloje kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, sprendžiant dėl faktinės... 96. 44.... 97. Viena iš bendrųjų pardavėjo pareigų yra perduoti daiktus (CK 6.317... 98. 45.... 99. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalys 2015-05-23 sudarė... 100. 46.... 101. Taigi, ši sutarties sąlyga bei aukščiu nurodytas teisinis reglamentavimas... 102. 47.... 103. 2016-10-21 ieškovas pasirašė Buto apžiūros aktą, kuriame nurodyta, jog... 104. 48.... 105. 2016-11-07 šalys sudarė pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje... 106. 49.... 107. Iš teismo konstatuotų aplinkybių apie šalių susirašinėjimą (kurių... 108. D. K. vertino buto balkono duris ir šiuo įvertinimu ieškovas remiasi šioje... 109. 50.... 110. Dėl nurodytų aplinkybių, taip pat vertinant ieškovo nurodytų orlaidžių... 111. 51.... 112. Dėl išdėstyto, darytina išvada, kad ieškovo nurodyti buto trūkumai nebuvo... 113. 52.... 114. Apeliantas su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus, siekiant pagrįsti... 115. 53.... 116. Esminis bylos nagrinėjimas vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl būtent... 117. 54.... 118. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314... 119. 55.... 120. Kita vertus, iš pateikto susitarimo matyti, kad ieškovas įsipareigojo... 121. 56.... 122. Taigi, byloje nesant įrodymų apie ieškovo patirtas išlaidas, pirmosios... 123. 57.... 124. Dėl išdėstytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 125. 58.... 126. Papildomai teisėjų kolegija pažymi, jog įrodymų vertinimo taisyklės yra... 127. 59.... 128. Šiuo atveju apeliantas neįrodė, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo... 129. 60.... 130. Pažymėtina, kad įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytą aplinkybę,... 131. 61.... 132. Apeliantas nepaneigė aplinkybės, kad jo defektų šalinimo būdas (balkono... 133. 62.... 134. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 135. 63.... 136. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 137. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 138. 64.... 139. Apeliantas apeliaciniu skundu taip pat nesutiko su sprendimo dalimi, kuria iš... 140. 65.... 141. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijose nustatytus... 142. 66.... 143. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto atsakovo ir trečiojo asmens UAB... 144. Vadovaudamasis CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 145. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.... 146. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 11 d. sprendimą iš esmės... 147. „Priteisti iš ieškovo R. K., asmens kodas ( - ) 4000 EUR (keturis... 148. Priteisti iš apelianto R. K. atsakovo UAB „M14 Invest“ naudai 1098,08 Eur,...