Byla eB2-1807-436/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ iškėlimo“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ iškėlimo“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 12 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Karsinta“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2007 m. I ketvirčio ir 2016-03-23 įsiskolinimas biudžetui buvo 10336,89 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo įmokų – 9582,08 Eur, delspinigių – 754,81 Eur. Draudėjas paskutinį kartą VSD įmokas priskaičiavo ir visus darbuotojus atleido 2007 m. III ketvirtį. VSDFV Kauno skyrius 2007-04-03 priėmė sprendimą dėl atsakovės skolos fondui išieškojimo priverstine tvarka ir perdavė antstoliui, tačiau antstolis šį sprendimą 2016-03-23 grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad UAB „Karsinta“ veiklos nevykdo, piniginių lėšų kredito įstaigose neturi, turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, taip pat. Ieškovo vertinimu, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės UAB „Karsinta“ likvidatorė S. B. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame prašo spręsti klausimą dėl bankroto bylos sustabdymo ir pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Karsinta“ iškėlimo atmesti. Atsiliepime sutinkama su VSDFV Kauno skyriaus teiginiais, jog draudėjas paskutinį kartą VSD įmokas priskaičiavo ir visus darbuotojus atleido 2007 m. III ketvirtį, t. y. atsakovė beveik 9 metus nevykdo veiklos, nesamdo jokių darbuotojų ir ėmėsi visų priemonių, jog nebūtų daugiau didinamos skolos valstybei. Atsakovės atstovė patvirtino, jog įmonė kitų kreditorių neturi, skolininkų taip pat, teismuose iškeltų bylų nėra. Pažymi, kad atsakovė buvo skolinga VMI apie 44000 Lt (12743,28 Eur), tačiau minėtą skolą VMI pripažino beviltiška ir ją nurašė. 2007 m. liepos 3 d. vienintelio atsakovės akcininko sprendimu atsakovė įgijo likviduojamos įmonės statusą. Atsakovė nesutinka su VSDFV Kauno skyriaus nurodytu skolos dydžiu ir jį ginčija Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teisme, todėl prašo klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo sustabdyti.

4Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Karsinta“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 1999-06-14. Nuo 2007-06-19 atsakovė įgijo likviduojamos įmonės statusą, likvidatoriumi paskirta S. B.. Pagal ĮBĮ 7 straipsnio 1 dalį, jeigu tuo metu, kai įmonė likviduojama įmonių veiklą reglamentuojančių kitų įstatymų nustatyta tvarka, išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų, įmonės likvidatorius privalo nedelsdamas sustabdyti visus mokėjimus ir ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios būklės nustatymo dienos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „Karsinta“ likvidatorė atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad domėjosi galimybe iškelti bankroto bylą UAB „Karsinta“, tačiau bankroto administratoriams nurodžius, kad jų paslaugos kainuos daugiau kaip 10000 Lt, nusprendė neinicijuoti bankroto bylos, nes tokių finansinių galimybių neturėjo. Taigi, įstatymas imperatyviai įpareigoja likvidatorių kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu jis nustato, kad įmonė negalės atsiskaityti su visais kreditoriaus, tačiau šiuo atveju paskirta atsakovės likvidatorė to nepadarė.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad nuo 2007-10-19 atsakovei panaikinta licencija (leidimas) vykdyti veiklą, todėl Juridinių asmenų registrui balanso duomenys pateikti už paskutinius veiklos metus – už 2007 metus. Iš 2007 metų balanso duomenų matyti, kad atsakovė tais metais turto turėjo už 24 292 Lt (7 035,45 Eur), iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 5 804 Lt (1 680,95 Eur), trumpalaikis 18 488 Lt (5 354,49 Eur). 2007 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 117 512 Lt (34 033,83 Eur), kurie visi buvo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Atsakovė 2007 m. patyrė 125 468 Lt (36 338,04 Eur) nuostolių. Iš šių nustatytų aplinkybių darytina išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis 2007 metais buvo labai sunki, jos turimi įsipareigojimai net kelis kartus viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai reiškia, kad jau 2007 metais įmonės būklė atitiko ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkte nustatytą nemokumo sąvoką. Atsakovės atstovė atsiliepime nurodė, kad UAB „Karsinta“ jokių kitų, išskyrus VSDFV Kauno skyrių, kreditorių neturi, skolininkų taip pat neturi, teismuose atsakovei bylų nėra iškelta.

10Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viešųjų registrų duomenimis UAB „Karsinta“ deklaruotų mokesčių mokestinių nepriemokų neturi. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė skolinga 10 336,89 Eur, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu yra registruotos dvi transporto priemonės, tačiau jos išregistruotos registro tvarkytojo iniciatyva ir jų dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas. VSDFV Kauno skyriaus 2007-04-03 priimtas sprendimas dėl priverstinio skolos fondo biudžetui išieškojimo antstolės grąžintas su aktu apie atsakovės skolos fondui išieškojimo negalimumą, kuriame nurodyta, kad UAB „Karsinta“ veiklos nevykdo, piniginių lėšų kredito įstaigose neturi, turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Karsinta“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams – nemoka mokesčių valstybei, bendrovės skolos kelis kartus viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Karsinta“ būsena atitinka LR įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

11Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Karsinta“ bankroto bylą, t. y., įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki.

12Atsakovės prašymas dėl bylos sustabdymo iki bus išspręstas ginčas dėl VSDFV Kauno skyriaus kreditorinio reikalavimo dydžio netenkintinas, nes iškėlus bendrovei bankroto bylą, kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimas bus sprendžiamas bankroto byloje ĮBĮ nustatyta tvarka. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nėra nagrinėjama byla pagal UAB „Karsinta“ skundą dėl ginčijamo kreditorinio reikalavimo pagrįstumo, tokių duomenų nepateikė ir atsakovė, todėl nėra jokių įstatyme nustatytų pagrindų stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimo.

13Administruoti atsakovės UAB „Karsinta“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Elmeda“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

14Iškėlus UAB „Karsinta“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

15Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ (juridinio asmens kodas 135485062, adresas Kuršių g. 22-27, Kaunas) bankroto bylą.

17Administruoti UAB „Karsinta“ paskirti bankroto administratorių UAB „Elmeda“ (j. a. k. 134105055, sąrašo Nr. B-JA065, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7-213).

18Areštuoti UAB „Karsinta“ (juridinio asmens kodas 135485062) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti, kad UAB „Karsinta“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Nustatyti, kad UAB „Karsinta“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovei, atsakovei, trečiajam asmeniui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 12 d. yra priimtas ieškovo... 3. Atsakovės UAB „Karsinta“ likvidatorė S. B. pateikė... 4. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ keltina bankroto byla.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 7. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 8. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad nuo 2007-10-19 atsakovei... 10. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viešųjų... 11. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 12. Atsakovės prašymas dėl bylos sustabdymo iki bus išspręstas ginčas dėl... 13. Administruoti atsakovės UAB „Karsinta“ bankroto procedūrą skirtinas... 14. Iškėlus UAB „Karsinta“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 15. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Karsinta“ (juridinio asmens kodas... 17. Administruoti UAB „Karsinta“ paskirti bankroto administratorių UAB... 18. Areštuoti UAB „Karsinta“ (juridinio asmens kodas 135485062)... 19. Nustatyti, kad UAB „Karsinta“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 20. Nustatyti, kad UAB „Karsinta“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...