Byla 2S-998-653/2012
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo netenkinti civilinėje byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (pareiškėjo) UAB „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 1 d. nutarties, kuria prašymai dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo netenkinti civilinėje byloje

2Nr. 2-36-803/2012 pagal pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. prašymus dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. M., D. M., antstolis Vitalis Milevičius,

Nustatė

3.

4pareiškėjas UAB „Šebsta“ teismo prašė padalinti sutuoktinių G. M. ir D. M. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis, nustatant, kad skolininko G. M. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina G. M. skolai apmokėti, t.y. dalis nuo D. M. gaunamų pajamų iš darbinės ir intelektinės veiklos ir/ar pensijos, yra 10 proc. nuo LRV nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios LRV nustatytą MMA; padalinti sutuoktinių G. M. ir D. M. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis, t.y. 10000 vnt. paprastų vardinių

5UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų, nustatant, kad skolininko G. M. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra ½ iš 10000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų (I t.,, b.l. 1-2).

6Pareiškėjas T. K. teismo prašė nustatyti, kad skolininko G. M. dalis bendroje jungtinės nuosavybės teise priklausančiame su sutuoktine D. M. turte yra ½ dalis sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio, gaunamo iš VŠĮ Vilnius universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir 5000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų (II t., b.l. 1-2).

7Suinteresuotas asmuo antstolis V.Milevičius atsiliepime nurodė, kad vykdo Klaipėdos m. 2-ojo notarų biuro 2011-02-08 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.GB-708 dėl 101521,10 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo T. K. naudai ir Kauno m. 22-ojo notarų biuro 2011-03-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2038 dėl 764078 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo UAB „Šebsta“ naudai. Vykdant šiuos dokumentus nustatė, jog skolininko sutuoktinė D. M. dirba VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, taip pat sutuoktiniams D. M. ir G. M. priklauso 10000 vnt. paprastų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų. Kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas skolos išieškojimas, nėra, todėl sutinka su pareiškėjų prašymu (T I, b.l. 18,19, T.II, b.l.20,21).

8Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimų nepateikė.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartimi pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. prašymų dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. M., D. M., antstolis V. Milevičius, netenkino. Priteisė į valstybės biudžetą iš pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. po 16,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (II t., b.l.93-94).

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis V.Milevičius vykdo Klaipėdos m. 2-ojo notarų biuro 2011-02-08 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.GB-708 dėl 101521,10 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo T. K. naudai ir Kauno m. 22-ojo notarų biuro 2011-03-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2038 dėl 764078 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo UAB „Šebsta“ naudai. 2011-02-24 Patvarkymu Nr. 0013/11/00283 buvo areštuotas D. M. ir G. M. turtas ir turtinės teisės ne mažesnei nei 101521,10 Lt sumai. Antstolis 2011-04-26 priėmė patvarkymą, kuriuo pasiūlė išieškotojams T. K., UAB „Šebsta“ ir bendrosios jungtinės nuosavybės turėtojams D. M., G. M. kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje dalies nustatymo. Vedybų sutarčių registro išrašas patvirtina, kad nėra įregistruota duomenų apie D. M. ir G. M. vedybų sutarties sudarymą, jų turtas nėra padalintas. Teismas vadovavosi LR CPK 667 str. 1 d. bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-21 nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 3K-3-423/2006, išdėstyta praktika, kad prieš duodamas pasiūlymą kreiptis į teismą CPK 667 straipsnio tvarka, antstolis pagal prievolės teisinę prigimtį ir išieškotojo teisių įgyvendinimo tvarką turi įsitikinti, kad turi būti išskiriama skolininku nurodyto sutuoktinio turto dalis, nes išieškojimas turi būti vykdomas tik iš skolininku nurodyto sutuoktinio asmeninio turto dalies. Nagrinėjamoje byloje nekyla ginčas dėl skolininko ir kreditoriaus santykio atsakomybės pagal prievolę. Iš vykdomosios bylos medžiagos teismas nustatė, kad buvo areštuota 10.000 Lt UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų. G. M. įrodinėja, kad akcijos jam priklauso asmeninės nuosavybės teise. LR CK 3.89 str. numato, kad sutuoktinis gali turtą įgyti asmeninėn nuosavybėn. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ 2008-12-08 registruota skolininko vardu, JAR G. M. nurodytas kaip vienintelis akcininkas. Ginčo dėl teisės į akcijas ir jų priklausymo asmeninės ar jungtinės nuosavybės teise nėra. Skolininkui nurodžius, kad jis akcijas įgijo asmeninėn nuosavybėn, suinteresuotam asmeniui D. M. patvirtinus, jog akcijos nėra bendras turtas, teismas sprendžia, kad pareiškėjų prašymas akcijas padalinti lygiomis dalimis negali būti tenkinamas (CPK 3 str. 1 d., 667 str. 1 d.). Taip pat antstolis nustatė, kad skolininko žmona D. M. dirba VŠĮ Vilnius universiteto ligoninės Santariškių klinikose. 2011-04-04 patvarkymu buvo areštuotos lėšos jos sąskaitose. Kaip minėta, suinteresuotas asmuo D. M. įrodinėja, jog neveda bendro ūkio su skolininku. Pareiškėjo atstovas įrodinėja, kad sutuoktinių gyvenimą kartu ir bendro ūkio vedimą patvirtina gyvenimas toje pačioje gyvenamojoje patalpoje adresu: ( - ). Teismas sprendžia, jog gyvenimas vienoje patalpoje nesudaro pagrindo manyti, kad sutuoktiniai rūpinasi vienas kitu, gyvena kaip šeima, veda bendrą ūkį. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis sutuoktiniai dar 2011-06-14 buvo padavę prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, tačiau kreditoriams nesutikus su sudarytomis santuokos nutraukimo padarinių nuostatomis ir pareiškėjams nepateikus naujos sutarties, pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtu. D. M. ir G. M. 2011-09-08 kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo ginčo teisenos tvarka. Byloje nustačius, jog sutuoktiniai yra iškėlę bylą dėl santuokos nutraukimo, nebėra pagrindo D. M. gaunamų pajamų iš darbinės veiklos traktuoti kaip bendrąją jungtinę nuosavybę (CK 3.67 str. 1 d.,3.100 str.), todėl jos negali būti dalijamos ir pareiškėjų prašymas nustatyti, kad D. M. darbo užmokestis priklauso sutuoktiniams lygiomis dalimis, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CK 3.127 str. 1 d., CPK 178, 189 str.). Teismas pažymėjo, kad pagal bendrąją taisyklę dėl bendrosios jungtinės nuosavybės pasibaigimo nuo bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimo, kreditoriai galės paneigti, pareiškę savarankiškus reikalavimus įstoję į bylą dėl santuokos nutraukimo (CK 3.126 str.).

11Apeliantas (pareiškėjas) UAB „Šebsta“ pateikė atskirąjį skundą (b.l.101-105), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį civilinėje byloje Nr. 2-36-803/2012 ir išspręsti klausimą iš esmės - tenkinti pareiškėjo prašymą. Mano, jog teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus,

12t.y. padarydamas išvadą, kad UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos nėra bendras turtas ir negali būti dalinamas lygiomis dalimis rėmėsi tik sutuoktinių G. M. ir

13D. M. paaiškinimais bei tuo, kad JAR G. M. nurodytas kaip vienintelis akcininkas. Tačiau UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ buvo įsteigtas 2008-12-08, santuoką G. M. ir D. M. sudarė 1985-04-06, remiantis Centrinės Hipotekos įstaigos Vedybų sutarčių registre esančia informacija, vedybų sutartis tarp šių asmenų nesudaryta. Byla dėl santuokos nutraukimo iškelta buvo tik 2011-09-08, t.y. tik po to, kai buvo pradėta skolos išieškojimo procedūra. Byloje nėra duomenų, kad UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos būtų buvusios apmokėtos iš skolininko G. M. asmeninių lėšų arba, kad iš šios bendrovės gaunamomis pajamomis būtų tenkinami ne sutuoktinių šeimos poreikiai. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ buvo įsteigta ir jos akcijos įgytos sutuoktiniams esant santuokoje, po jos sudarymo ir iš jų bendrų lėšų ir iki santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Dėl to, toks turtas įstatymo prasme pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.88 str.). Teismas neatsižvelgė į tai, kad G. M. ir D. M. ne sykį siekė išvengti skolos išieškojimų apimties, buvo keliama ne viena santuokos nutraukimo byla, o šiose bylose sutuoktiniai turi vieningą poziciją dėl turto ir skolų padalinimo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad abu sutuoktiniai toliau kartu gyvena ir veda bendrą ūkų adresu ( - ). Teismas neatsižvelgė į tai, kad pati D. M. teisme patvirtino, kad toliau veda bendrą ūkį, nes skolos išieškojimo vykdymo metu iš savo sąskaitos banke apmokėjo G. M. vardu išduotą 70.000 Lt vekselį. Vykdant skolos išieškojimą pagal vykdomąjį įrašą Nr. 2038, ( - ), esantį gyvenamąjį namą bei jiems priklausančius automobilius skolininkai neatlygintinai perdavė kitiems artimiems asmenims. Mano, jog teismas nepagrįstai rėmėsi CPK 667 str. Ši teisės norma reglamentuoja būtent tvarką, kuria remiantis teikiami antstolio pasiūlymai ir paduodami prašymai dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, bei reglamentuojamas toks nustatymas. Šios tvarkos nei antstolis, nei pareiškėjas nepažeidė.

14CK 3.117 str. yra įtvirtintas principas, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl pareiškėjo prašymas nustatyti skolininko dalį nuo jo sutuoktinės D. M. gaunamų pajamų yra visiškai pagrįstas ir teisėtas. Pažymėtina, kad skolininko sutuoktinės pajamų dalis, skirta skolai mokėti, nustatytina dėl to, kad vėliau, skolininko sutuoktinei įsidarbinus ar gaunant kitokios rūšies pajamų, antstolis galėtų nurodyti darbdaviui ar išmokas išmokančiai institucijai nurodyti, kokią dalį pajamų privalu išskaityti iš darbuotojui ar pensininkui mokėtinos sumos. Priešingas aiškinimas pažeistų teisėtus išieškotojo interesus ir vykdymo procese neužtikrintų skolininko ir išieškotojo teisių bei interesų pusiausvyros, nes skolininko sutuoktinei realiai gaunant pajamas nebūtų įmanoma jų panaudoti skolai mokėti, o skolininkas per savo sutuoktinę netrukdomai gautų visas pajamas be jokių išskaitymų ir turėtų galimybę nemokėti skolos. Skundžiamojoje nutartyje, teismas nepagrįstai nurodė, kad sutuoktinės D. M. gaunamas darbo užmokestis netraktuotinas kaip bendra jungtinė nuosavybė, nes sutuoktiniai kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo ginčo teisenos tvarka, o pagal CK 3.67 str. 1 d. santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Nutarties priėmimo dienai sutuoktinių bendra nuosavybė nėra padalinta, dėl to vykdymo proceso metu, išieškotojui sukelti jokių teisinių pasekmių neturėtų. Be to, įstatymų leidėjas CK 3.67 str. 1 dalyje nustatydamas momentą, nuo kurio atsiranda teisinės pasekmės sutuoktinių turtinėms teisėms, turėjo mintyje sutuoktinių tarpusavio teises vienas kito atžvilgiu, o ne jų pareigas kreditoriams. Minima teisės norma numato, kad pats santuokos nutraukimas, kaip teisinis veiksmas sukelia teisines pasekmes sutuoktinių turtinėms teisėms, o ne vien bylos iškėlimas. Bylos iškėlimas yra tik momentas nuo kurio tos pasekmės gali atsirasti. Bet po bylos iškėlimo, santuoka gali būti ir nenutraukta. Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo dieną G. M. ir D. M. santuoka nėra nutraukta.

15Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.114-116) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog teismas teisingai nurodė, jog pagal LR CK 3.89 str. G. M. būdamas santuokoje galėjo turtą – akcijas įgyti asmeninėn nuosavybėn. Teismas nustatė, kad taip sutuoktinių nėra ginčo dėl teisės į UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijas. Be to, G. M. JAR nurodytas, kaip vienintelis UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcininkas bei šios įmonės vadovas, tai patvirtina nurodytas drovės akcijas G. M. įgijo asmeninėn nuosavybėn. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ ūkinėje D. M. nedalyvavo, jokių sandorių nesudarinėjo ir jų vykdymui pritarimų nedavė, pajamų iš įmonės veiklos negavo. Priešingų įrodymų byloje pareiškėjas nepateikė. Nepagrįsti pareikėjo argumentai, kad suinteresuoti asmenys veda bendrą ūkį, nes gyvena tuo pačiu adresu. Pažymi, jog D. M. kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimas vienu adresu dar nesudaro pagrindo teigti, kad suinteresuoti asmenys veda bendrą ūkį. Pažymi, jog bendru sutikimu santuokos nutraukti nepavyko, nes kreditorius UAB „Šebsta“ nesutiko su santuokos nutraukimo pasekmių sutarties nuostatomis, todėl D. M. kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo ginčo teisena. Todėl teismas teisingai vadovavosi CK 3.67 str. 1 d., nustatančia, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Pažymi, jog santuokos nutraukimo byloje kaip tretysis asmuo yra įtraukta UAB „Šebsta“, todėl turi teisę reikšti savarankiškus reikalavimus ir todėl UAB „Šebsta“ teiginiai, kad santuokos nutraukimo byla pažeidžia jo, kaip kreditoriaus interesus, visiškai nepagrįsti. Santuokos nutraukimo byloje yra nagrinėjamas klausimas dėl sutuoktinių turto padalijimo, todėl nagrinėjamoje byloje teismas negalėjo nustatyti sutuoktinių turto dalių, kol nėra išspręstas ginčas byloje dėl santuokos nutraukimo.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

18CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui) priklausančio turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. CPK 3.88 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe, t. y. bendrąja sutuoktinių nuosavybė yra turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo; pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita). Civilinėje teisėje galioja prezumpcija, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (LR CK 3.87 str.

191 d.). Ši prezumpcija gali būti nuginčyta tik leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodžius, kad toks turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, tačiau tik tuo atveju, jei toks turtas įgytas iš asmeninių lėšų ar realizavus asmenine nuosavybe esantį turtą ir turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įsigyti turtą asmeninėm nuosavybėn (LR CK 3.88 str. 2 d., 3.89 str.1 d.

207 p., 2 d.). Taip pat įstatyme numatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (LR CK 3.117 str. 1 d.). Šia prezumpcija teismas privalo vadovautis, jeigu nenustato LR CK 123 str. nurodytų pagrindų, kurios leidžia teismui nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo

21(LR CK 3.123 str. 1 d.). Asmuo, neigiantis faktą, jog turtas yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat faktą, jog sutuoktinių dalys jungtinėje nuosavybėje nėra lygios, privalo pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 str.).

22Nagrinėjamu atveju, motyvavęs tuo, jog skolininkui G. M. nurodžius, kad jis akcijas įgijo asmeninėn nuosavybėn, suinteresuotam asmeniui D. M. patvirtinus, jog akcijos nėra bendras turtas, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjų prašymas akcijas padalinti lygiomis dalimis negali būti tenkinamas (CPK 3 str. 1 d., 667 str. 1 d.). Taip pat pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą nustatyti skolininko dalį jo sutuoktinės gaunamame darbo užmokestyje, motyvavęs tuo, jog sutuoktiniai yra iškėlę bylą dėl santuokos nutraukimo, todėl nebėra pagrindo D. M. gaunamų pajamų iš darbinės veiklos traktuoti kaip bendrąją jungtinę nuosavybę (CK 3.67 str. 1 d.,3.100 str.).

23Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis. Nors tarp sutuoktinių iš tiesų nėra ginčo dėl teisės į UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijas, tačiau toks ginčas kilęs tarp skolininko ir išieškotojo, kuris, gindamas savo teises vykdymo procese, remiasi įstatymine prezumpcija ir teigia, jog nėra duomenų, kad UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos būtų buvusios apmokėtos iš skolininko G. M. asmeninių lėšų arba, kad iš šios bendrovės gaunamomis pajamomis būtų tenkinami ne sutuoktinių šeimos poreikiai. Išieškotojas teigia, jog UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ buvo įsteigta ir jos akcijos įgytos sutuoktiniams esant santuokoje, po jos sudarymo, iš jų bendrų lėšų ir iki santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas netyrė aukščiau minėtų bylai reikšmingų aplinkybių, t.y. iš kokių lėšų buvo įgytas turtas, kokia buvo sutuoktinio valia įsigyjant turtą, apsiribojęs vien skolininko ir jo sutuoktinės, kuriems šiuo atveju teko įrodinėjimo pareiga, paaiškinimais.

24Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus miesto

251 apylinkės teisme iškelta ir nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-153-127/2012 pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui G. M. tretiesiems asmenims UAB „Šebsta“ bei T. K. dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei, santuokoje įgyto turto ir skolų padalijimo. Kadangi santuokos nutraukimo byla nėra išnagrinėta, t.y. santuoka nėra nutraukta, todėl, nustatant skolininkui priklausančio turto dalį, nebuvo teisinio pagrindo vadovautis CK 3.67 str., kuris nustato santuokos nutraukimo įtaką sutuoktinų turtinėms teisėms, ir minėtu pagrindu atmesti pareiškėjo reikalavimą. Be to, byloje nėra nustatyta kaip, kokių poreikių tenkinimui buvo faktiškai naudojamos sutuoktinių gaunamos pajamos, taip pat kokiu laikotarpiu gautos iš darbinės veiklos D. M. lėšos buvo areštuotos vykdomojoje byloje ir nuo kada sutuoktiniai nebeveda bendro ūkio (jei tokia aplinkybė būtų nustatyta). Vien tai, jog teisme buvo gautas pareiškimas dėl santuokos nutraukimo nepaneigia CK 3.88 str. numatytos sutuoktinių turto bendrumo prezumpcijos prezumpcijos, nes, kaip buvo minėta, nagrinėjamu atveju įsiteisėjusiu teismo sprendimu santuoka nėra nutraukta, taip pat sutuoktinių turtas nėra padalytas. Pažymėtina, kad nustačius, jog teisme nagrinėjamos kelios vienarūšės bylos, teismas, siekdamas greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčą, galėjo CPK 136 str. 4 d. nustatyta tvarka spręsti šių bylų sujungimo klausimą.

26Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas nutartį neišsiaiškino visų reikšmingų bylai aplinkybių, neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme

27( CPK337 straipsnio 3 p.). Nurodytos tinkamam bylos išnagrinėjimui teisiškai reikšmingos aplinkybės nustatinėtinos pirmosios instancijos teisme. Priešingu atveju apeliacinės instancijos teismas pažeistų teisės į teisingą teismo procesą principą, paneigdamas proceso dalyvių teisę pasinaudoti dar viena, apeliacine teismo instancija. Dėl to skundžiama nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Nr. 2-36-803/2012 pagal pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. prašymus dėl... 3. .... 4. pareiškėjas UAB „Šebsta“ teismo prašė padalinti sutuoktinių G. M. ir... 5. UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų, nustatant, kad skolininko... 6. Pareiškėjas T. K. teismo prašė nustatyti, kad skolininko G. M. dalis... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis V.Milevičius atsiliepime nurodė, kad vykdo... 8. Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimų nepateikė.... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartimi... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolis V.Milevičius vykdo... 11. Apeliantas (pareiškėjas) UAB „Šebsta“ pateikė atskirąjį skundą... 12. t.y. padarydamas išvadą, kad UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“... 13. D. M. paaiškinimais bei tuo, kad JAR G. M. nurodytas kaip vienintelis... 14. CK 3.117 str. yra įtvirtintas principas, kad sutuoktinių bendro turto dalys... 15. Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui (fiziniam asmeniui)... 19. 1 d.). Ši prezumpcija gali būti nuginčyta tik leistinomis įrodinėjimo... 20. 7 p., 2 d.). Taip pat įstatyme numatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro... 21. (LR CK 3.123 str. 1 d.). Asmuo, neigiantis faktą, jog turtas yra valdomas... 22. Nagrinėjamu atveju, motyvavęs tuo, jog skolininkui G. M. nurodžius, kad jis... 23. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiomis pirmosios instancijos... 24. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus... 25. 1 apylinkės teisme iškelta ir nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-153-127/2012... 26. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas,... 27. ( CPK337 straipsnio 3 p.). Nurodytos tinkamam bylos išnagrinėjimui teisiškai... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 29. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir...