Byla 2A-415-510/2009
Dėl teisės privatizuoti gyvenamąją patalpą pripažinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Linui Bajorūnui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei J. G. V., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-764-568/2008 pagal ieškovų G. V., K. R. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl teisės privatizuoti gyvenamąją patalpą pripažinimo,

Nustatė

2Ieškovai G. V. ir K. R. patikslintu ieškiniu (b.l.125-127) prašė įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę parduoti ieškovui G. V. Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nustatytomis sąlygomis 62,20 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ), patalpų šifras ( - ), bei įpareigoti atsakovą parduoti ieškovei K. R. Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nustatytomis sąlygomis 61,03 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ), patalpų šifras ( - ). Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Kauno miesto valdyba 1997 m. vasario 4 d. priėmė sprendimą Nr. 98, kuriuo nuspręsta ieškovui G. V. išnuomoti 62,20 kv.m patalpas, esančias ( - ), o ieškovei K. K. (dabartinė pavardė – R.) – patalpas, esančias ( - ). 1997 m. vasario 10 d. atsakovas su ieškovais sudarė neterminuotas pagalbinių patalpų, adresu ( - ), esančių avarinės būklės, nuomos sutartis. Ieškovai įsipareigojo atsakovui patalpas suremontuoti, tačiau dėl atsakovo neišduoto leidimo rekonstrukcijai, savo įsipareigojimų įvykdyti neturėjo galimybės. Ieškovai patalpomis naudojosi iki gaisrų, įvykusių 1998 m. lapkričio 4 d. ir 1999 m. spalio 13 d., tačiau ir išsikėlę, mokėjo mokesčius, tvarkė žemės klausimus. Atsakovas buvo pradėjęs vykdyti patalpų privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis procesą, bet dėl neaiškių ir nenurodytų aplinkybių šį procesą tęsti atsisakė. Ieškovai atitinka Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2 punkto sąlygas, nes ginčo patalpomis naudojosi teisėtai kaip pagalbinėmis patalpomis.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu (b.l. 151-154) ieškinį tenkino. Teismas įpareigojo atsakovą parduoti ieškovui G. V. Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nustatytomis sąlygomis 62,20 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ), patalpų šifras ( - ). Teismas įpareigojo atsakovą parduoti ieškovei K. R. Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nustatytomis sąlygomis 61,03 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ), patalpų šifras ( - ). Teismas sprendime nurodė, jog 1997 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 98 Kauno miesto valdyba išnuomojo ieškovei K. R. 61,03 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ), o ieškovui G. V. – 62,20 kv.m. bendro ploto patalpas adresu ( - ). Nuomos sutartys tarp šalių galiojančios, nepakeistos, todėl šalims turi įstatymo galią. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2 punkte reglamentuojamas atvejis, kai gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai gali būti privatizuojami nuomininkams visų pirma esant sąlygai, kad gyvenamųjų patalpų savininkai teisėtai naudoja pagalbines ir ūkines patalpas, pirmenybę teikiant šių gyvenamųjų patalpų savininkams. Remiantis šiomis normomis, gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai gali būti privatizuojami už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Atsakovas ieškovams nepateikė motyvuoto ir pagrįsto atsakymo, kodėl netenkino jų prašymo dėl ginčo patalpų privatizavimo.

4A. K. miesto savivaldybė apeliaciniame skunde (b.l.155-158) prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą, o ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, kad pagal byloje esančius Nekilnojamojo turto registro duomenis, patalpa, kuri 1997 m. vasario 10 d. sutartimis yra išnuomota ieškovams, yra negyvenamoji, todėl ji negali būti pirkimo-pardavimo objektas pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Pagal byloje esančius nekilnojamojo turto registro duomenis, adresu ( - ), yra suformuota patalpa, kurios unikalus Nr. ( - ), pažymėta šifru 12-3, bendras plotas 115,61 kv.m. Tai įrodo, kad minėta patalpa įregistruota kaip atskiras savarankiškas nuosavybės teisės objektas, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra kita, ji nėra inventorizuota kaip ieškovų gyvenamųjų patalpų priklausinys. Teismo rezoliucinė sprendimo dalis, kurioje nurodoma įpareigoti atsakovą parduoti ieškovams patalpas yra neaiški ir neįvykdoma. Kauno miesto apylinkės teismo sprendime nurodyti patalpų šifrai ir plotai neatitinka patalpos plotų ir šifrų, nurodytų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, todėl, įsiteisėjus teismo sprendimui, Kauno miesto savivaldybė negalėtų jo įvykdyti.

5Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovai G. V. ir K. R. (b.l.162-163) prašė palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą nepakeistą. Jie nurodė, kad atsakovas pripažino, jog išnuomotos patalpos yra pagalbinės. Pastate esančių patalpų likučiai priklauso tik ieškovams ir atsakovui. Dėl atsakovo veiksmų, neduodant leidimo rekonstrukcijai, fiziškai išlikę tik apie 20 proc. statybos darbų. Tarp šalių sudarytos sutartys dėl pagalbinių patalpų nuomos nėra nei pakeistos, nei nutrauktos, todėl turi šalims įstatymo galią. Be to, atsakovas nepateikė teismui duomenų, kokiu pagrindu buvo pakeistas ginčo patalpų likučių žymėjimas.

6Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

8Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad apylinkės teismo sprendime nurodyti patalpų šifrai ir plotai neatitinka patalpos plotų ir šifrų, nurodytų pateiktame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše, todėl, įsiteisėjus teismo sprendimui, Kauno miesto savivaldybė negalėtų jo įvykdyti, nes nėra teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytų 123,23 kv. m pagalbinių patalpų, esančių ( - ). Šie apeliacinio skundo teiginiai yra pagrįsti.

9Nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1997 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 98 (b.l.11) nusprendė išnuomoti G. V. 62,20 kv. m. bendro ploto patalpas, esančias ( - ) (patalpų šifrai ( - )). Kauno miesto valdyba 1997 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 98 (b.l.12) taip pat nusprendė išnuomoti ieškovei K. K. 61,03 kv.m. bendro ploto patalpas, esančias ( - ) (patalpų šifras ( - )).

10Dar 2005 m. sausio 24 d. raštu Nr.41-5-129 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento būsto skyrius informavo ieškovą G. V., kad dėl išgriuvusių sienų reikėjo tikslinti pastato, esančio ( - ), kadastrinius matavimus (b.l.33), šiame rašte yra nurodyta 115,61 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa.

11Kaip matyti iš VĮ Registrų centro 2007 m. gegužės 3 d. pažymos (b.l.42), adresu ( - ), Kauno miesto savivaldybės vardu yra įregistruota 115,61 kv. m negyvenama patalpa 12-3. Ši patalpa yra atskiras savo unikalų numerį ( - ) turintis objektas. Šioje pažymoje nėra duomenų, jog kaip atskiri nuosavybės objektai būtų įregistruotos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytos patalpos.

12Apeliacinės instancijos teisėjų kolegiją nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad patalpų šifrų ir unikalių numerių pasikeitimas neturi teisinės reikšmės. Apeliantas apeliaciniame skunde pagrįstai nurodė, kad toks teismo sprendimas negalėtų būti įvykdomas, nes Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas turtas, kurį ieškovams gali būti parduotas.

13Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovų ieškinio reikalavimai neatitinka faktinės patalpų padėties, privalėjo nustatyti ieškovams terminą ieškinio trūkumams šalinti, įpareigojant ieškovus patikslinti patalpas, kurias kiekvienas ieškovas pageidauja nupirkti iš atsakovo (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas, 296 straipsnio 2 dalis), ir tik po to spręsti, ar ieškinys yra pagrįstas. Kadangi ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tik pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas šio pažeidimo ištaisyti negali (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

14Remiantis išdėstytais motyvais, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas panaikinamas, perduodant bylą Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniu,

Nutarė

16Atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai