Byla e2-5177-328/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,S.“ atstovei advokatei I. K.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,S.“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,V.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,S.“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti 454,88 Eur skolą, 84,41 Eur palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prekių pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai: ieškovė atsakovei pardavė prekes, o atsakovė įsipareigojo už parduotas prekes atsiskaityti. Šalių bendradarbiavimo laikotarpiu ieškovė išrašė PVM sąskaitas faktūras (2016 m. sausio 29 d. sąskaitos – faktūros 55,90 Eur sumai ir 32,94 Eur sumai, 2016 m. vasario 25 d. sąskaitos – faktūros 47,36 Eur sumai ir 318,68 Eur sumai), kurios iki šios dienos yra neapmokėtos. Pažymėjo, jog atsakovė jokių pretenzijų dėl pristatytų prekių kokybės ir/ar kitokių jos trūkumų ieškovei niekuomet nereiškė, taigi ieškovė perdavusi prekes atsakovei tinkamai įvykdė savo, kaip pardavėjo, pareigas. Tačiau atsakovė savo finansinių įsipareigojimų nevykdė, jai išrašytų sąskaitų nei jose nurodytu terminu, nei praėjus ilgesniam laikotarpiui, neapmokėjo. Atsakovės skolą sudaro 454,88 Eur suma. Ieškovė nuo laiku neįvykdytos piniginės prievolės skaičiavo palūkanas, kurių suma sudaro 84,41 Eur.

6Atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog ieškinyje nurodytų prekių nėra gavusi ir sąskaitos – faktūros jai nebuvo pateiktos apmokėti. Pastebėjo, jog sąskaitos – faktūros yra be parašų, jose nėra nurodyta, kas jas išrašė, kas gavo prekes. Nurodė, jog sąskaitos – faktūros išrašytos praėjus metams, nei nurodyta krovinio važtaraščiuose. Teigė, jog krovinio važtaraščiai neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų. Mano, jog ieškovės pateiktais įrodymais remtis nėra pagrindo. Ieškinys nepagrįstas.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytais pagrindais ir motyvais. Papildomai paaiškino, jog važtaraščiai ieškovės darbuotojų buvo pildyti ant turėtų tipografinių blankų, todėl per klaidą nebuvo pataisyta juose atspausdinta metų data. Atkreipė dėmesį, jog parašas nėra būtinas sąskaitos – faktūros rekvizitas, sąskaita gali būti nepasirašyta. Prašo ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis), prašymų negauta, nedalyvavimo teismo posėdyje priežastys nežinomos. Civilinė byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis).

9Teismas konstatuoja:

10bylos duomenimis nustatyta, kad pagal ieškovės UAB ,,S.“ ieškinį atsakovei UAB ,,V.“ 2019 m. birželio 7 d. priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai ir iš atsakovės ieškovei priteista 454,88 Eur skola, 84,41 Eur palūkanos, 6 procentų dydžio metines palūkanos už priteistą 539,29 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 215 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris teismo 2019 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, atnaujinus terminą pareiškimui paduoti, priimtas. Teismo 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi UAB ,,V.“ pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkintas, 2019 m. birželio 7 d. sprendimas už akių panaikintas, byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje.

11Rašytine bylos medžiaga, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta 2015 m. rugsėjo 29 d. Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovė (pardavėjas) įsipareigojo perduoti atsakovei (pirkėjas) sutartyje nurodytas prekes pirkėjo nuosavybėn, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir sumokėti už jas sutartyje nustatyta kainą (sutarties 1.1 punktas, 2.1 punktas) (el. b. l. 58-60). Ieškovė pardavė atsakovei prekes, už kurias 2016 m. sausio 29 d. išrašė ir pateikė apmokėti sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600115 (55,90 Eur), 2016 m. sausio 29 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600116 (32,94 Eur), 2016 m. vasario 25 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600211 (47,36 Eur), 2016 m. vasario 25 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600212 (318,68 Eur) (el. b. l. 8, 10, 12, 15). Iš byloje pateikto 2016 m. gegužės 16 d. ieškovės parengto priminimo atsakovei turinio matyti, jog atsakovės skola ieškovei sudarė 3 637,23 Eur pagal sąskaitas - faktūras už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 27 d. iki 2016 m. vasario 25 d. (el. b. l. 20); skola buvo mažinama (el. b. l. 21, 22,23) ir 2018 m. rugpjūčio 24 d. priminimo dėl įsiskolinimo sudarymo dieną siekė 454,88 Eur pagal 2016 m. sausio 29 d. (dvi) ir 2016 m. vasario 25 d. (dvi) sąskaitas – faktūras (el. b. l. 24). Ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentuose (pardavimai ir apmokėjimai per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.) fiksuojama atsakovės skola bendrovei 454,88 Eur sumai (el. b. l. 62-65).

12Atsakovė byloje pateikė 2019 m. rugpjūčio 7 d. skolų suderinimo aktą (nepasirašytas iš UAB ,,S.“ pusės), kuriame fiksuojama, jog šalys skolinių įsipareigojimų vienai kitai neturi; akte ieškovės pateiktos sąskaitos (2016 m. sausio 29 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600115 2016 m. sausio 29 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600116, 2016 m. vasario 25 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600211 ir 2016 m. vasario 25 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600212) nėra nurodomos (el. b. l. 44).

13Teismo posėdyje liudytojas R. Š. (ieškovės darbuotojas, išrašęs sąskaitas – faktūras) paaiškino, jog sąskaitos – faktūros atsakovei buvo išrašomos mėnesio pabaigoje, važtaraščius pildydavo mėnesio eigoje, juose yra atsakovės darbuotojų, priėmusių prekes parašai. Paaiškino, jog sąskaitas – faktūras atsakovės vadovui siųsdavo el. paštu, mėnesio pradžioje atsakovės vadovas atvykdavo pasiimti dokumentų, pasirašydavo sąskaitų originalus. Patikslino, jog paskutinės sąskaitos nėra pasirašytos atsakovės vadovo, kadangi bendrovės direktorius neatvyko šių dokumentų paimti.

14Teismo posėdyje liudytojas R. K. (ieškovės padalinio Klaipėdoje vadovas) paaiškino aplinkybes, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis. Patikslino, jog važtaraščius naudojo savo patogumui, juose surašydavo paimtas prekes, kad greičiau aptarnautų klientą. Nurodė, jog taip darė tam, kad ir direktorius žinotų, koks darbuotojas prekes ėmė ir į kokius objektus prekės pirktos. Patikslino, jog važtaraščių formos užsakomos, šios formos naudotos kaip vidinis sandėlio važtaraštis. Paaiškino, jog šalių bendradarbiavimas nutrūko, kai atsakovės vadovas neatvyko paimti dokumentų.

15Dėl ieškinio reikalavimų

16Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas yra ne kartą pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014). Pagal formuojamą kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami.

17Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4 straipsniai). Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis (rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų, liudytojų R. Š., R. K. paaiškinimais) nustatyta, jog šalių sudarytos 2015 m. rugsėjo 29 d. Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ieškovė atsakovei pardavė sutartyje įvardintas prekes, išrašė 2016 m. sausio 29 d. sąskaitas – faktūras bei 2016 m. vasario 25 d. sąskaitas – faktūras bendrai 454,88 Eur sumai, tačiau atsakovė už pateiktas prekes neatsiskaitė (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Atsakovės argumentai, jog prekių negavo, visumos byloje nustatytų aplinkybių kontekste, atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Iš byloje pateiktos 2015 m. rugsėjo 29 d. Pirkimo – pardavimo sutarties turinio matyti, jog sutarties 7 punkte šalys susitarė ir atsakovė sutartyje įvardijo įgaliotus atstovus, kurie savo parašu patvirtina tinkamų prekių gavimo faktą (el. b. l. 60). Iš byloje pateiktų ieškovės rengtų važtaraščių, kuriuose išvardintos ginčo sąskaitose nurodytos prekės, matyti, jog važtaraščiuose yra Sutarties 7 punkte įvardintų atsakovės įgaliotų asmenų parašai, kurie patvirtina, jog atsakovė parduotas prekes gavo (CPK 185 straipsnis). Byloje nėra duomenų, jog atsakovei buvo pateiktos netinkamos kokybės prekės ir/ar atsakovė gautas prekes grąžino, reiškė ieškovei pretenzijas dėl perduotų prekių kokybės ir/ar asortimento, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovė (CPK 178 straipsnis).

18Bylos duomenimis (liudytojų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga) nustatyta, jog ieškovės parengti važtaraščiai buvo pildomi ant tipinio blanko formos, ant kurio jau yra įrašyti dokumento parengimo metai (,,2015“). Teismo posėdyje dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, jog pildant šiuos dokumentus buvo padaryta klaida ir metų nuoroda neištaisyta. Be to, iš byloje pateiktos ieškovės suvestinės ,,Pardavimai ir mokėjimai per laikotarpį“ (laikotarpis nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 26 d., klientas ,,V.“) matyti, jog atsakovė iki šalių sudarytos 2015 m. rugsėjo 29 d. Pirkimo – pardavimo sutarties, iš ieškovės prekes įsigijo pavieniais atvejais, o laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki 2015 m. rugsėjo 23 d. iš UAB ,,S.“ prekių nepirko. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, pripažintina labiau tikėtina, kad ieškovės parengtuose važtaraščiuose buvo padarytas rašymo apsirikimas ir važtaraščiai parengti 2016 m. sausio 11 d., 2016 m. sausio 13 d., 2016 m. sausio 25 d., 2016 m. vasario 17 d., o ne 2015 m. (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytą, pripažintina, kad atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodytos prielaidos, jog sąskaitos – faktūros išrašytos praėjus metams po važtaraščių parengimo, nepagrįstos (CPK 185 straipsnis).

19Bylos duomenimis nustatyta, jog pagal 2016 m. sausio 11 d. važtaraštį, kuriame yra atsakovės įgalioto asmens parašas, patvirtinantis prekių gavimą, buvo parengta 2016 m. sausio 29 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600115 (55,90 Eur); pagal 2016 m. sausio 13 d. važtaraštį, kuriame yra atsakovės įgalioto asmens parašas, patvirtinantis prekių gavimą, parengta 2016 m. sausio 29 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600116 (32,94 Eur); pagal 2016 m. vasario 17 d. važtaraštį, kuriame prekių gavimas patvirtintas atsakovės įgalioto asmens parašu, parengta 2016 m. vasario 25 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600211 (47,36 Eur); pagal 2016 m. sausio 25 d. važtaraštį, kuriame prekių gavimas patvirtintas dviejų skirtingų atsakovės įgaliotų asmenų parašais, parengta 2016 m. vasario 25 d. sąskaita – faktūra serija SAN Nr. 1600212 (318,68 Eur). Byloje pateikti įrodymai (el. susirašinėjimo duomenys) patvirtina, jog šios sąskaitos el. paštu buvo siųstos atsakovei (el. b. l. 61-63).

20Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra,- vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje pateikti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovė savo prievolę pažeidė, nes šalių nustatyta tvarka (sutarties 2.3 punktas) už parduotas ir atsakovei perduotas prekes su ieškove neatsiskaitė (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

21Pirkimo – pardavimo sutartimi pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją kainą (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 3.14 straipsnio 5 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė prekes gavo, tačiau prekių kainos nesumokėjo. Atsakovės argumentai, jog prekės jai nebuvo pateiktos nepagrįsti, prieštarauja bylos medžiagai (CPK 185 straipsnis). Atsakovės byloje pateiktas jos vienašališkai parengtas 2019 m. rugpjūčio 7 d. skolų suderinimo aktas, kuriame nurodoma, jog šalys viena kitai neskolingos, visumos byloje nustatytų bei ištirtų aplinkybių kontekste vertintinas kritiškai (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis). Byloje kitų įrodymų, paneigiančių aplinkybes, jog atsakovei prekės buvo pateiktos ir atsakovė jas priėmė, tačiau už parduotas prekes neatsiskaitė, nėra, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovė (CPK 178 straipsnis).

22Byloje pateiktų įrodymų visuma bei nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.305 straipsnis). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, pardavė atsakovei prekes, atsakovė jas gavo, tačiau sutartyje nustatyta tvarka už prekes nesumokėjo. Atsižvelgiant į nurodyta, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 454,88 Eur skola (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 3.14 straipsnis, 6.344 straipsnio 1 dalis, CPK 185 straipsnis).

23Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.63 straipsnio 2 dalis). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą (CK 6.261 straipsnis).

24Bylos duomenimis nustatyta, jog 2016 m. sausio 29 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600115 (55,90 Eur) ir sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600116 (32,94 Eur) atsakovė turėjo apmokėti iki 2016 m. vasario 28 d., o 2016 m. vasario 25 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600211 (47,36 Eur) ir sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600212 (318,68 Eur) – iki 2016 m. kovo 26 d. Ieškovė pateikė duomenis, jog iki kreipimosi į teismą dienos (2019 m. balandžio 3 d.) susidarė 84,41 Eur palūkanos: 10,37 Eur pagal 2016 m. sausio 29 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600115 (55,90 Eur*6 proc.*1129 d./365), 6,11 Eur pagal 2016 m. sausio 29 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600116 (32,94 Eur*6 proc.*1129 d./365), 8,79 Eur pagal 2016 m. vasario 25 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600211 (47,36 Eur*6 proc.*1129 d./365) ir 59,14 Eur pagal 2016 m. vasario 25 d. sąskaitą – faktūrą serija SAN Nr. 1600212 (318,68 Eur*6 proc. *1129 d./365).

25Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė terminą įvykdyti piniginę prievolę praleido, t. y. sąskaitų – faktūrų iki jose nurodyto termino pabaigos neapmokėjo, todėl atsakovės atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (CK 6.245 – 6.249 straipsniai, 6.256 straipsnio 2 dalis), atsakovė privalo už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės priteistinos 84,41 Eur palūkanos (CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis, CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis).

26Dėl bylos procesinės baigties

27Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė įrodė ieškinio reikalavimus, todėl vadovaujantis CPK 183, 185 straipsniais, ieškovės ieškinys tenkintinas.

28Dėl procesinių palūkanų

29CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2008). Pažymėtina, kad teismas, gavęs kreditoriaus prašymą priteisti procesines palūkanas, nesant šalių susitarimo dėl kitokio jų skaičiavimo ar atsisakymo, neturi nustatinėti kokių nors aplinkybių, reikšmingų tokiam prašymui tenkinti. Taigi procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Be to, kreditoriaus reikalavimas turi būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222-611/2015).

30Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

31Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą ir aktualią kasacinio teismo praktiką, ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. balandžio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnis 1 dalis).

34Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė už ieškinio reikalavimą sumokėjo 15 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 5), už ieškinio parengimą advokatei sumokėjo 200 Eur (el. b. l. 17-19), už atsiliepimo į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo advokatei sumokėjo 120 Eur (el. b. l. 107, 109) bei patyrė 200 Eur advokatės atstovavimo išlaidų (el. b. l. 109, 110-11).

35Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos 535 Eur sumai (15 Eur žyminis mokestis ir 520 Eur teisinės pagalbos išlaidos) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 98 straipsnis).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

37ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovė ,,V.“ 454,88 Eur (keturių šimtų penkiasdešimt keturių eurų 88 ct) skolą, 84,41 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų 41 ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (539,29 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 535 Eur (penkių šimtų trisdešimt penkių eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,S.“ naudai.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Dalė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ,,S.“ kreipėsi į... 5. Ieškinyje nurodė, jog laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m.... 6. Atsakovė su ieškinio reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog ieškinyje... 7. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė procesiniuose... 8. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta (Civilinio... 9. Teismas konstatuoja:... 10. bylos duomenimis nustatyta, kad pagal ieškovės UAB ,,S.“ ieškinį... 11. Rašytine bylos medžiaga, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais... 12. Atsakovė byloje pateikė 2019 m. rugpjūčio 7 d. skolų suderinimo aktą... 13. Teismo posėdyje liudytojas R. Š. (ieškovės darbuotojas, išrašęs... 14. Teismo posėdyje liudytojas R. K. (ieškovės padalinio Klaipėdoje vadovas)... 15. Dėl ieškinio reikalavimų ... 16. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 17. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą,... 18. Bylos duomenimis (liudytojų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga)... 19. Bylos duomenimis nustatyta, jog pagal 2016 m. sausio 11 d. važtaraštį,... 20. Įstatymas numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 21. Pirkimo – pardavimo sutartimi pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir... 22. Byloje pateiktų įrodymų visuma bei nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą... 23. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 24. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2016 m. sausio 29 d. sąskaitą – faktūrą... 25. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė terminą įvykdyti... 26. Dėl bylos procesinės baigties... 27. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą, pripažintina, jog ieškovė... 28. Dėl procesinių palūkanų ... 29. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti... 30. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę... 31. Atsižvelgiant į galiojantį reglamentavimą ir aktualią kasacinio teismo... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 34. Byloje pateikti įrodymai, jog ieškovė už ieškinio reikalavimą sumokėjo... 35. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 37. ieškinį tenkinti.... 38. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovė ,,V.“ 454,88 Eur... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu...