Byla 2-2248-886/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto - palikimo priėmimo - nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai R. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. V. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto - palikimo priėmimo - nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja R. V. patikslintu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po jos motinos A. M. Č. mirties 2012-06-24, pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

3Pareiškėja pareiškime nurodo ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2012 m. birželio 24 d. mirė jos mama A. M. Č.. Palikėjai nuosavybės teise priklausė 14 žemės sklypų, esančių Kauno r.sav. Alšėnų seniūnijoje, vienas žemės sklypas Kauno mieste (registro Nr.19/23368), ir dalis žemės sklypo ( - ) su dalimi gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1995-4011-8016) ir dalimi priklausinių, esančių Krūmų g. 8, Kaune. Ši namų valda bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir pareiškėjai. Pareiškėja gyveno kartu su savo mama iki pat jos mirties ir visą laiką viena ja rūpinosi ir prižiūrėjo, o po mirties palaidojo. Pareiškėjos mama iki mirties du metus labai sunkiai sirgo, nesikėlė iš patalo, 10 metų sirgo Parkinsono liga. Pareiškėja yra vienintelis jos vaikas, todėl daugiau nebuvo kam rūpintis sergančia mama. Pareiškėja nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo per 3 mėnesių terminą, nes po mamos mirties išgyveno labai sunkų laikotarpį, buvo operuota jos duktė. Dėl susidėjusių sunkių šeimyninių aplinkybių nepagalvojo, kad reikia kreiptis į notarą. Pareiškėja dar iki mamos mirties rūpinosi visu jos turtu ir jį valdė: rūpinosi žemės sklypų detaliųjų planų rengimu, mokėjo mokesčius. Po mamos mirties rūpinosi gyvenamuoju namu, mokėjo visus mokesčius, susijusius su viso namo išlaikymu ir komunalinių paslaugų teikimu. Po mamos mirties likusį turtą pradėjo faktiškai valdyti. Pareiškėja negali pateikti įrodymų, kad po mamos mirties mokėjo žemės mokesčius, nes žemės mokesčio deklaracijos teikiamos po gegužės 1 d. Žemės mokesčius pareiškėja buvo sumokėjusi iki mamos mirties (2012-06-04), o už paskutinius metus dar nesuėjo mokėjimo terminas.

4Suinteresuoto asmens Kauno apskrities VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta teismo šaukimu. Atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo, kad buvo ar ne palikimas priimtas faktiškai jį pradedant valdyti, reikia atsižvelgti į turto, sudarančio palikimą, pobūdį. Palikimą sudaro žemės sklypai, todėl būtina įvertinti, kaip galėjo pasireikšti nekilnojamojo daikto faktiškas valdymas, t. y. priežiūra ir prievolių susijusių su žemės sklypais vykdymas (mokesčių mokėjimas ir pan.). Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškimui dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu neprieštaraus, jei pareiškėja pateiks rašytinius įrodymus patvirtinančius turto faktinį valdymą (31 b.l.).

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta teismo šaukimu. Atsiliepime prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir nurodė, kad palikimą sudaro žemės sklypai, todėl būtina įvertinti, kaip galėjo pasireikšti nekilnojamojo daikto faktiškas valdymas t. y. priežiūra ir prievolių susijusių su žemės sklypais vykdymas (mokesčių mokėjimas ir pan.). Suinteresuotas asmuo neturi duomenų patvirtinančių, kad pareiškėja mokėjo žemės mokesčius, tačiau pareiškėjai įrodžius faktinį paveldėto turto valdymą neprieštaraus juridinio fakto nustatymui (44-45 b.l.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėja R. V. yra A. M. Č., mirusios 2012-06-24, duktė (27 b.l). Pareiškėja yra pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kitų įpėdinių nėra (Gyventojų registro tarnybos duomenys, 27 b.l.). A. M. Č. gyvenamąją vietą buvo deklaravusi Krūmų g. 8, Kaune (27 b.l.). Kauno rajono 9-ojo notarų biuro notarės D. Krikštolaitytės 2012-12-17 pranešimas patvirtina, kad po A. M. Č. mirties paveldėjimo byla neužvesta, dėl palikimo priėmimo į notarą niekas nesikreipė (10 b.l.).

8Iš pareiškimo priedų matyti, kad palikėjai A. M. Č. nuosavybės teise priklausė 14 žemės sklypų, esančių Kauno raj., Alšėnų sen., vienas žemės sklypas Kauno mieste ir dalis žemės sklypo su jame esančio gyvenamojo namo ir priklausinių dalimi, esančių Krūmų g.8, Kaune. Nekilnojamojo turto registro duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad nuosavybės teisės į šį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 1995-4011-8016) įregistruotos dviejų bendrasavininkių vardu: pareiškėjai R. V. priklauso 23/100 dalys namo pagal 1992-09-17 paveldėjimo teisės liudijimą; palikėjai A. M. Č. įregistruota 77/100 dalys gyvenamojo namo. Šie duomenys patvirtina pareiškėjos paaiškinimus teismo posėdžio metu, kad ji su savo šeima visada gyveno kartu su mama gyvenamajame name Krūmų g.8, Kaune, nuosavybės teisę į dalį namo įgijo paveldėjimo būdu po jos tėvo A. Č. mirties, ir kartu su savo mama rūpinosi turtu. Nuosavybės teisės į žemės sklypą (unikalus Nr.1901-0218-0018) Krūmų g. 8, Kaune, įgytos pagal 1996-10-15 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat įregistruotos abiejų bendraturčių vardu: pareiškėjai - 300/648 dalys, palikėjai A. M. Č. - 348/648 dalys.

9Pareiškėjos paaiškinimai ir Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad po mamos mirties likusį turtą pareiškėja pradėjo faktiškai valdyti. Gyvendama tame pačiame name, ir būdama jo bendrasavininkė, pareiškėja rūpinosi turtu kaip savu, rūpinosi namo apšildymu, mokėjo visus su namo išlaikymu susijusius mokesčius, kaip įprasta kiekvienam rūpestingam turto savininkui. Šie duomenys yra pakankami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po jos mamos atsiradusį palikimą priėmė, faktiškai pradėjusi turtą valdyti (CPK 178 straipsnis).

10Pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą, ar kreipėsi į jį dėl turto apyrašo sudarymo. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

11Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus ir remdamasis palikimo priėmimą reglamentuojančiomis teisės normomis, daro išvadą, kad pareiškėja po savo motinos mirties atsiradusį palikimą priėmė, faktiškai pradėdama turtą valdyti. Pareiškėjos prašymas pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

12Iš pareiškėjos valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 16 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 ir 96 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259-270, 442-448 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. V. (asmens kodas ( - ) priėmė palikimą, atsiradusį po jos motinos A. M. Č. (asmens kodas ( - ) mirusios 2012 m. birželio 24 d., mirties, faktiškai pradėdama turtą valdyti.

16Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

17Priteisti iš R. V. (asmens kodas ( - ) 16 Lt (šešiolika Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai