Byla 2A-185-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Dalios Višinskienės, sekretoriaujant Margaritai Armalienei dalyvaujant ieškovo atstovui Mindaugui Lauciui atsakovo atstovui Jonui Petraškai trečiajam asmeniui Z. T.

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį atsakovui Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjungai dėl atsisakymo duoti sutikimą paskirti drausminę nuobaudą Z. T. , panaikinimo. Tretysis asmuo byloje Z. T. .

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjungos nutarimą, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą Z. T. , bei prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Z. T. padarė du pažeidimus. Pirma, 2008 m. vasario 22 d. surašydama protokolą Nr. 1166131-2 įrašė kitas konrolieres T. B. ir T. R. kaip liudytojas, patvirtinusias, kad keleivė A. K. atsisakė priimti nutarimo nuorašą bei jame pasirašyti, nors jos surašant protokolą nedalyvavo, be to Z. T. pasirašė už T. B. , nurodydama ją kaip liudytoją, patvirtinusią keleivės padarytą pažeidimo faktą. Antra, Z. T. surašydama protokolą Nr. 1166132-0 nenurodė nei kam skirta bauda, nei kokio dydžio, tuo tarpu į Kontrolės skyrių pristatytame nutarime nurodyta, kad 15 Lt dydžio bauda skirta keleivei I. T. . Ieškovas nurodė, kad padarydama šiuos du pažeidimus Z. T. pažeidė Darbo tvarkos taisyklių 17.1.9 p., kontrolieriaus pareiginių instrukcijų 13.5 p. bei ATP bylų nagrinėjimo instrukcijos 4.11 p., o pirmu pažeidimu papildomai 8.10 ir 4.16 p. Nurodė, kad Z. T. 2007 m. gruodžio 6 d. buvo skirta drausminė nuobauda – pastaba, tačiau atsakovo sutikimas dėl nuobaudos skyrimo buvo gautas tik teismo sprendimu. Pažymėjo, kad 2007 m. ir 2008 m. Z. T. keturis kartus buvo įspėta žodžiu. Teigė, kad atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti nuobaudą Z. T. pažeidžia ieškovo kaip darbdavio pareigą užtikrinti darbo drausmę, taip pat teisę vykdyti pagrindinę funkciją - keleivių kontrolę, be to, atsakovo nesutikimas suteikia Z. T. pranašumą prieš kitus įmonės darbuotojus, kurie nėra profesinės sąjungos renkamo organo nariai.

5Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjunga pateiktu atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Dėl pirmo pažeidimo nurodė, kad surašant protokolą komandoje dirbo visos trys kontrolierės, todėl jos ir turėjo būti įvykio liudytojos, tačiau neaišku, kodėl jos nepasirašė. Dėl antro pažeidimo nurodė, kad Z. T. pripažino, jog nutarimas buvo netiksliai užpildytas, tačiau keleivė atvyko susimokėti nutarimu skirtos baudos, nei baudos skyrimo fakto, nei baudos dydžio neginčijo. Pažymėjo, kad ieškovas Z. T. nuolatos daro spaudimą, ko pasėkoje ji patyrė stresą ir susirgo.

6Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį tenkino. Nustatė, kad ATP protokole Nr. 1166131-2 esantis parašas prie T. R. pavardės akivaizdžiai skiriasi nuo protokolą pasirašiusios Z. T. parašo, tačiau ieškovas dokumentų klastojimo fakto neįrodė. Pažymėjo, kad ATP bylų nagrinėjimo instrukcijos 4.16 p. numatyta - jei administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako pasirašyti, pareigūnas pažymi tai atitinkamame langelyje, įrašo savo pavardę, vardą ir pasirašo, ką Z. T. šiuo konkrečiu atveju ir padarė surašydama pastarąjį protokolą. Nustatė, kad protokole Nr. 1166132-0 nenurodoma visa informacija dėl pareigos įvykdymo sumokėti baudą, tuo tarpu ATP bylų nagrinėjimo instrukcijos 8.12 p. nustatyta, kad draudžiama asmeniui įteikti neužpildytą ar nepilnai užpildytą nutarimą. Todėl teismas nutarė, kad Z. T. nepilnai užpildydama protokolą Nr. 1166132-0 pažeidė ATP bylų nagrinėjimo instrukcijos 8.12 p., Darbo tvarkos taisyklių 7.3.16, 17.1.8., 17.1.10., 17.1.17 p. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, teismas pripažino, kad ieškovo prašymo dalis, kuria prašyta atsakovo sutikimo skirti drausminę nuobaudą Z. T. dėl nepilno pastarojo protokolo užpildymo, buvo pagrįsta. Teismas pažymėjo, kad spręsdamas šį ginčą nenagrinėjo būsimos drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumo. Teismas pripažino, kad nagrinėjamu atveju atsakovo atsisakymas duoti sutikimą skirti Z. T. drausminę nuobaudą dėl nepilno protokolo Nr. 1166132-0 nuorašo užpildymo, pažeidė darbdavio interesus bei varžė jo galimybes užtikrinti darbo drausmę, vykdant vieną iš pagrindinių įmonės funkcijų – keleivių kontrolę. Teismas darbdavio interesų esminio pažeidimo faktą nustatė įvertinęs ieškovo veiklos specifiką bei darbo aplinkybes, tai yra atsižvelgęs į tai, kad ieškovo darbuotojai privalo tinkamai taikyti ATPK numatytą teisėtumo principą, elgtis atsakingai, nepažeisti žmogaus teisių.

7Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjunga apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad teismas turėjo išsiaiškinti, ar Z. T. kaip atsakovo renkamo organo narė nebuvo nubausta griežčiau. Pažymi, kad protokole Nr. 1166131-2 buvo įrašyta Beniuševičienė, kuri jame ir pasirašė, o ne kaip teigė ieškovas, T. B. , kas įrodo, jog ieškovas bandė inkriminuoti Z. T. dokumentų padirbinėjimą. Teigia, kad teismas nepagrįstai nesiaiškino, ar ieškovo įmonėje yra kolektyvinė sutartis, ar vyksta socialinis dialogas. Nurodo, kad teismas netyrė drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumo, tačiau patį sprendimą priėmė drausminio pažeidimo įrodymų buvimo pagrindu. Teigia, kad jei profesinė sąjunga nedavė sutikimo skirti drausminę nuobaudą, teismas negali kištis į darbo santykius daugiau nei tai numato įstatymas. Nurodo, kad teismo nustatytas pažeidimas nepažeidžia darbdavio interesų, nes neigiamų padarinių nėra (keleivė pati atėjo sumokėti baudą bei žinojo jos dydį, nors jis ir nebuvo nurodytas protokole), be to veiklos aplinkybės buvo ekstremalios – judančiame objekte. Pažeidimo pobūdis netyčinis, kas reiškia, kad teismas netinkamai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-05-18 nutarimo Nr. 45 išaiškinimu. Teigia, kad byla buvo išnagrinėta neatvykus trečiajam asmeniui dėl ligos (pažeistas CPK 247 str.) bei neišklausius liudytojo V. M. .

8Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas pateikė įrodymus, jog Z. T. nebuvo bausta griežčiau nei kiti darbuotojai. Nurodo, kad teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2004-05-18 nutarimo Nr. 45 išaiškinimu bei nepažeidė CPK 247 str., nes trečiojo asmens neatvykimo į teismo posėdį priežastį – ligą, pripažino nesvarbia. Teigia, kad teismas pagrįstai atsisakė iškviesti liudytoją V. M. , nes atsakovas nesugebėjo pagrįsti šio liudytojo parodymų svarbos bylai.

9Apeliacinis skundas netenkinamas.

10SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbuotoja - kontrolierė, tretysis asmuo byloje Z. T. , atlikdama darbines pareigas, 2008 m. vasario 26 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1166132-0 ir jame nenurodė asmens, kuriam skirta bauda bei paskirtos baudos dydžio. Tokiu veiksmu pažeistas Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijos 8.12. punktas ir padarytas Darbo tvarkos taisyklių 7.3.16, 17.1.8, 17.1.10, 17.1.17 punktuose numatytas pažeidimas. Dėl šių aplinkybių ginčo byloje nėra. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ administracija 2008 m. kovo 27 d. raštu kreipėsi į profesinę sąjungą sutikimo skirti Z. T. drausminę nuobaudą - pastabą. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ darbininkų sąjunga 2008 m. balandžio 7 d. raštu atsisakė duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą, motyvuodama tuo, kad pažeidimas netyčinis, mažareikšmis, nesukėlęs neigiamų pasekmių, tretysis asmuo protokolą rašė nestandartinėse sąlygose, jausdama nuolatinį persekiojimą.

11Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu patenkino SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį ir panaikino profesinės sąjungos atsisakymą duoti sutikimą skirti Z. T. drausminę nuobaudą. Sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Darbo drausmės pažeidimas konstatuotas į bylą pateiktais įrodymais. Pažeidimas padarytas atliekant atsakingą ir viešą užduotį – skiriant administracinę nuobaudą. Netinkamas šios pareigos vykdymas gali pakirsti įmonės autoritetą, kelti nepasitikėjimą administracinių nuobaudų skyrimo tvarka, todėl ieškovo interesas užtikrinti nepriekaištingą darbą šioje srityje yra esminis. Viena iš priemonių pasiekti šį tikslą yra drausminės nuobaudos darbuotojams, netinkamai vykdantiems darbo pareigas. Atsakovas gi, atsisakydamas duoti sutikimą skirti drausminę nuobaudą, argumentavo tuo, kad įmonei pasekmių nebuvo, pažeidėja skirtą baudą sumokėjo, tačiau atsakovas neatkreipė dėmesio, kad administracinio teisės pažeidimo nutarimas be pažeidėjo pavardės ir skirtos baudos dydžio sukėlė neigiamą reakciją - I. T. atvyko į įmonę aiškintis situacijos. Atsisakyme nurodomos aplinkybės, kad Z. T. administracinio teisės pažeidimo protokolą rašė jausdama nuolatinį persekiojimą ir dėl to suklydo, atsakovas neįrodė. Tai, kad trečiajam asmeniui anksčiau yra skirtos drausminės nuobaudos, neįrodo persekiojimo už profsąjunginę veiklą, nes darbdavio nurodytos nuobaudos nėra nuginčytos. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad ginčai dėl socialinio dialogo įmonėje (2009 m. sausio 14 d. susitikimo protokolas) įtakotų trečiojo asmens padėtį darbovietėje arba jos darbo kokybę. Atsakovas taip pat neįrodė, kad protokolo surašymas visuomeninio transporto priemonėje yra išskirtinė, kontrolieriaus darbo sąlygų neatitinkanti situacija. Pažymėtina, kad darbdavys prašė sutikimo skirti lengviausią drausminę nuobaudą – įspėjimą. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė procesinės teisės normas. Trečiojo asmens neatvykimas į teismo posėdį buvo apsvarstytas ir priežastis pripažinta nesvarbia. Tokiu atveju įstatymas leidžia nagrinėti bylą be neatvykusio asmens (LR CPK 247 str. 2 d.). Be to, apeliacinės instancijos teismo posėdyje tretysis asmuo neišdėstė aplinkybių, galinčių įtakoti skundžiamos sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Šis motyvas liečia ir liudytojo V. M. apklausą. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme atsakovas nenurodė, kokias svarbias bylai aplinkybes šis liudytojas turėjo atskleisti, todėl atsisakymas jį apklausti yra teisėtas. Skunde nepagrįstai nurodoma, kad apylinkės teismas nagrinėjo drausminės nuobaudos pagrįstumą. Teismas tik konstatavo drausmės pažeidimo faktą ir darbdavio interesą skirti drausminę nuobaudą už šį pažeidimą. Drausminės nuobaudos pagrįstumas ir teisėtumas t.y. jos parinkimas, paskyrimo procedūros laikymasis ir kt. gali būti svarstomas ginčijant konkrečią darbuotojui paskirtą drausminę nuobaudą. Be to, teismas bylą išnagrinėjo išsamiai bei objektyviai ir panaikino atsakovo nesutikimą tik dėl vieno prašyto pažeidimo, o nenustatęs kito darbo drausmė pažeidimo fakto, šioje dalyje ieškinio reikalavimą pripažino nepagrįstu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylos aplinkybes ištyrė išsamiai, įvertino teisingai, materialinės (LR DK 134 str. 3 d.) ir procesinės teisės normas pritaikė tinkamai ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

13Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai