Byla 2-17-105/2011

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Bazilius

2Sekretoriaujant Daivai Ozgirdienei

3dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) --

4ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) L. P.

5atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) V. A. P.

6atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) R. U., M. J.

7trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) B. N.

8trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) Lilijai Mockienei

9valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams)

10vertėjui (-jai)

11ekspertui (-ams)

12viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro įstaigos kodas 19188488, ginančio viešąjį interesą atsakovams Nacionalinei Žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos įstaigos kodas 8870492, V. A. P., trečiasis asmuo ieškovo pusėje, nepareiškiantis savarankiško reikalavimo B. N., trčiasis asmuo atsakovo pusėje nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Klaipėdos miesto 11-o notarų biuro notarė V. K., Tauragės rajono savivaldybės administracija įstaigos kodas 188737457

13dėl Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1271dėl nuosavybės teisės atstatymo į 20,92 ha žemęs sklypą, esantį ( - ) P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinimo negaliojančiu;

14dėl Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkio Nr.398 dėl 20,92 ha žemęs sklypo, esančio ( - ) suteikimo naudotis P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinimo negaliojančiu;

15dėl Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintos 1995 m. balandžio 28 d. dovanojimo sutarties, registro numetis ( - ), kuria P. P., J. 20,92 ha žemęs sklypą, esantį ( - ) padovanojo savo sūnui V. A. P., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinimo negaliojančia;

16dėl vienašalės restitucijos taikymo.

Nustatė

17Prokuroras, gindamas viešąjį interesą,kreipėsi į teismą ir prašo:

18Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271dėl nuosavybės teisės atstatymo į 20,92 ha žemės sklypą, esantį ( - ) P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinti negaliojančiu, kurio kadastriniai duomenys nustatyti vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus kadastro duomenų nustatymo lentėlėmis, kuris bus suformuotas B. N. po jai priklausančia namų valda, esančia ( - ).

19Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkį Nr.398 dėl 20,92 ha žemęs sklypo, esančio ( - ) suteikimo naudotis P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje), kuris kadastro duomenimis nustatytais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių žemėtvarkos skyriaus kadastro duomenų nustatymo lentėlėmis, kuris bus suformuotas B. N. po jai priklausančia namų valda, esančia ( - ), pripažinti negaliojančiu.

20Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintą 1995 m. balandžio 28 d. dovanojimo sutartį, registro numetis ( - ), kuria P. P., J. 20,92 ha žemęs sklypą, esantį ( - ) padovanojo savo sūnui V. A. P., išdalies (0,20 ha dalyje), kuris bus suformuotas B. N. po jai priklausančia namų valda, esančia ( - ), pripažinti negaliojančia, taikyti vienašalę restituciją ir įpareigoti V. A. P. grąžinti 0,20 ha žemės sklypą,esantį ( - ), valstybei.

21Atsakovai su ieškiniu sutinka.

22Tretieji asmenys mano, kad ieškinys turėtų būti patenkintas.

23Klaipėdos miesto 11-o notarų biuro notarei V. K. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepimo iš jos negauta. Sutinka, kad byla būtų nagrinėjama išesmės notarei, jos atstovui nedalyvaujant (b.l.157).

24Ieškinys tenkinamas, 1964 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos CK 47 str.,2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str.2 d.,4 d., Lietuvos Respublikos CK 4.96 str.3 d.,6.146 str., Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų „12 str.1 d., 3 p.

251995 m. vasario 27 d. Tauragės rajono valdyba sprendimu Nr.1271 atkūrė nuosavybės teises P. P. į iki nacionalizacijos J. P. ir U. P. nuosavybės teisėmis ( - ) valdytą 20,92 ha žemės sklypą, grąžinant jį natūra, įskaitant ir šiame žemės sklype Z. Z. nuosavybės teise priklausančiais pastatais užstatytą žemę (b.l.43, t.1).1995 m. kovo 20 d.Tauragės rajono valdyba potvarkiu Nr.398 suteikė P. P. naudotis 20,92 ha žemės sklypą ( - ) (b.l.44, t.1). Šį žemės sklypą 1993 m. kovo 20 d. vietoje parodė ir paženklino ( - ) matininkas, sudarydamas žemės sklypo abrisą ir surašydamas žemės sklypo parodymo-paženklinimo aktą (b.l.41-42, t.1) Žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre P. P. vardu įregistruotas 1995 m. kovo 20 d.(b.l.19,46-48, t.1)1995 m. balandžio 28 d. sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ) P. P. padovanojo šį žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), sūnui, dabartiniam sklypo savininkui, V. A. P. (b.l.98, t.1). Nekilnojamojo turto registre V. A. P. vardu žemės sklypas įregistruotas 1995 m. balandžio 28 d.(b.l. 46-48, t.1).

26Pagal Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, žemės sklype (kadastrinis Nr.( - )), esančiame ( - ) V. A. P. vardu registruoti statiniai: pastatas - tvartas (unikalus Nr. ( - )),(b.l. 46-48, t.1) o gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), viralinė (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai (šulinys-k, lauko tualetas-v) (unikalus Nr. ( - )) nuo 2009 m.rugsėjo 17 d. priklauso nuosavybės teise Z. Z. (įregistravimo pagrindas - Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 1987-05-29, Nr. 1258 ir apylinkės (seniūnijos) 2009 m. rugsėjo 15 d. pažymėjimas Nr. 12-217(b.l.99,t.1). Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijos seniūno 2010 m. gegužės 19 d. pažymoje Nr. 02-102 nurodyta, kad pagal 1998-2002 metų Namų ūkio knygą Nr. 13 Z. Z. vardu įregistruotas vieno aukšto medinis gyvenamas namas su priestatu, ūkiniai pastatai ir kiti kiemo įrenginiai, esantys ( - ) (b.l.49-52,t.1). Z. Z. 2000 m. liepos 17 d. mirė, jos testamentinė įpėdinė yra B. N. (b.l.53,t.1).

27Priėmus Tauragės rajono valdybai 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271 bei 1995 m. kovo 20 d. potvarkį Nr.398 buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir imperatyvios nuostatos.

28Atkuriant nuosavybės teises į žemę buvo žinomas faktas, jog žemės sklype yra pastatai ir kiemo statiniai (žemės naudojimo plotų eksplikacijoje įrašyta, jog pastatai ir kiemas užima 0,4 ha), tačiau nebuvo išsiaiškinta jų priklausomybė, t.y. nebuvo nustatyti jų savininkai ir nuosavybės teisės P. P. buvo atstatytos į visą paveldimą žemės plotą. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“12 straipsnio 1 dalies 3 punkte reglamentuota, kad žemės sklypai, kuriuos užima privačių namų valdos (sodybos) ir kiti nuosavybės teise priklausantys pastatai kaimo vietovėje yra priskiriami valstybės išperkamai žemei ir iš šio įstatymo 2 straipsnio nurodytųjų asmenų valstybės išperkama, taikant šio įstatymo 16 straipsnyje numatytus išpirkimo būdus.

29Nesuformavus žemės sklype esančių pastatų eksploatacijai reikalingo atskiro žemės sklypo, nuosavybės teisės į žemę P. P. buvo atstatytos pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas bei pastatų ir kiemo statinių savininkės Z. Z. teises išsipirkti ar išsinuomoti žemę po pastatais ir kiemo statiniais iš valstybės. Šie pažeidimai konstatuoti taip pat ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. gegužės 25 d. rašte Nr.4B-(9.6)-578 bei Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus A. N. 2010 m. gegužės 13 d. pažymoje Nr. 4D-2009/5-1286.

30Tauragės rajono žemėtvarkos skyriuje 2010 m. balandžio 19 d. buvo svarstyta galimybė ištaisyti klaidą, padarytą atkuriant nuosavybės teises P. P., administracine tvarka, tačiau atsakovas šiam sprendimo variantui sutikimo nedavė (b.l.45,t.1).

31Nagrinėjant bylą nustatyta, kad tvartas (unikalus Nr. ( - )),(b.l. 46-48, t.1) yra V. A. P. nuosavybė, o gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), viralinė (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo statiniai (šulinys-k, lauko tualetas-v) (unikalus Nr. ( - )) nuo 2009 m.rugsėjo 17 d. priklauso nuosavybės teise Z. Z., po pastarosios mirties B. N..Todėl kilo būtinybė atskirti, kiek iš 0,4 ha žemės, ant kurios stovėjo Z. Z. pastatai su tvartu turėjo atitekti P. P., vėliau atsakovui, kiek turėtų atitekti valstybei, siekiant suformuoti sklypą B. N..Tokius paskaičiavimus atliko Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės Pagėgių žemėtvarkos skyriaus specialistai ir nustatė, kad B. N. sklypo suformavimui reikalinga 0,20 ha žemės (b.l.169-180,t.1).

32Pagal ginčijamų administracinių aktų ir Dovanojimo sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 47 str.sandoris neatitinkantis įstatymo reikalavimų, negalioja. Kai sandoris negalioja, kiekviena iš jo šalių privalo grąžinti antrajai šaliai visa tai, ką yra gavusi pagal sandorį, o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatyme nenumatytos kitokios sandorio negaliojimo pasekmės. Šiuo metu galiojančios 2000 m. liepos 18 d. redakcijos Lietuvos Respublikos CK 1.80 str. 1d. numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (2000-07-18 LR CK patvirtinimo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str. 4 d.).

33Imperatyviai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatai prieštaraujantys Tauragės rajono valdybos priimti administraciniai aktai pripažįstami negaliojančiais vadovaujantis 1964 m. LR CK 47 str. pagrindu. Panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, panaikinamos ir jo pagrindu sukurtos teisinės pasekmės, atsižvelgiant į tai pripažįstama iš dalies negaliojančia ir dovanojimo sutartis, nes neteisėtai įgyto turto perleidimas negali būti laikomas pagrindu jo nuosavybės įteisinimui kitiems asmenims – iš neteisės negali kilti teisė. Konstatavus, jog ginčijami administraciniai aktai prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtinta 1995 m. balandžio 28 d. dovanojimo sutartis Nr. ( - ) pagal kuria P. P. padovanojo 20,92 ha žemės sklypą, esantį ( - ) V. A. P., yra niekinė, todėl pripažintina negaliojančia nuo jos sudarymo momento toje dalyje, kuria jam atkurta nuosavybė į žemę be pagrindo. Taikoma vienašalė restitucija natūra. Žemė 0,20 ha, esantį ( - )grąžinama valstybei, kadangi žemės sklypą neatlygintinai įgijo iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn (2000-07-18 LR CK patvirtinimo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str. 2 d., LR CK 4.96 str.3d., 6.146 str.).

3420,92 ha žemės kaina 28200 Lt. Ginčas sprendžiamas ir ieškinys tenkinamas 0,20 ha dalyje. 0,20 ha kaina 269,59 Lt.(28200 Lt x 0,20 ha =5640 Lt, 5640 Lt:20,92 ha=269,59 Lt).Tokiu būdu ieškinio kaina yra 269,59 Lt. Nuo šios sumos priteisiamas žyminis mokestis 50 Ltx iš indekso 32,7%, kas sudaro 16,35 Lt. 50 Lt+16,35 Lt=66,35 Lt

35Valstybei iš atsakovų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, CPK 88 str.1 d.3 p., 6 p., 93 str.1 d., t.y.po 33 Lt žyminio mokesčio ir po 38 Lt pašto išlaidų.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 259,263,265,268,270 str. teismas

Nutarė

37Ieškinį patenkinti.

38Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271dėl nuosavybės teisės atstatymo į 20,92 ha žemės sklypą unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinti negaliojančiu.

39Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkį Nr.398 dėl 20,92 ha žemęs sklypo unikalus numeris ( - ), esančio ( - ) suteikimo naudotis P. P., J., išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinti negaliojančiu.

40Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintą 1995 m. balandžio 28 d. dovanojimo sutartį, registro numetis ( - ), kuria P. P., J. 20,92 ha žemęs sklypą unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) padovanojo savo sūnui V. A. P. a.k( - ) išdalies (0,20 ha dalyje) pripažinti negaliojančia.

41Taikyti restituciją ir 0,20 ha žemės sklypą unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), reikalingą suformuoti sklypą B. N. a.k. ( - ) po jai priklausančia namų valda,perduoti valstybei.

42Priteisti valstybei iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įmonės kodas 8870492 ir V. A. P. a.k. ( - ) po (33 Lt) trisdešimt tris litus žyminio mokesčio ir pašto išlaidas po (38 Lt) trisdešimt aštuonis litus.

43Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Bazilius... 2. Sekretoriaujant Daivai Ozgirdienei... 3. dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) --... 4. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) L. P.... 5. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) V. A. P.... 6. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) R. U., M. J.... 7. trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) B. N.... 8. trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) Lilijai Mockienei... 9. valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams)... 10. vertėjui (-jai)... 11. ekspertui (-ams)... 12. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo Klaipėdos... 13. dėl Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1271dėl... 14. dėl Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkio Nr.398 dėl 20,92 ha... 15. dėl Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintos... 16. dėl vienašalės restitucijos taikymo.... 17. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą,kreipėsi į teismą ir prašo:... 18. Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271dėl... 19. Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkį Nr.398 dėl 20,92 ha... 20. Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintą 1995... 21. Atsakovai su ieškiniu sutinka.... 22. Tretieji asmenys mano, kad ieškinys turėtų būti patenkintas.... 23. Klaipėdos miesto 11-o notarų biuro notarei V. K. apie bylos nagrinėjimo... 24. Ieškinys tenkinamas, 1964 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos CK 47 str.,2000... 25. 1995 m. vasario 27 d. Tauragės rajono valdyba sprendimu Nr.1271 atkūrė... 26. Pagal Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro... 27. Priėmus Tauragės rajono valdybai 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271 bei... 28. Atkuriant nuosavybės teises į žemę buvo žinomas faktas, jog žemės sklype... 29. Nesuformavus žemės sklype esančių pastatų eksploatacijai reikalingo... 30. Tauragės rajono žemėtvarkos skyriuje 2010 m. balandžio 19 d. buvo svarstyta... 31. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad tvartas (unikalus Nr. ( - )),(b.l. 46-48,... 32. Pagal ginčijamų administracinių aktų ir Dovanojimo sutarties sudarymo metu... 33. Imperatyviai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės... 34. 20,92 ha žemės kaina 28200 Lt. Ginčas sprendžiamas ir ieškinys tenkinamas... 35. Valstybei iš atsakovų priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, CPK 88 str.1 d.3... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK... 37. Ieškinį patenkinti.... 38. Tauragės rajono valdybos 1995 m. vasario 27 d. sprendimą Nr.1271dėl... 39. Tauragės rajono valdybos 1995 m.kovo 20 d. potvarkį Nr.398 dėl 20,92 ha... 40. Tauragės rajono notarų biuro notarės V. K. atstovo V. K. patvirtintą 1995... 41. Taikyti restituciją ir 0,20 ha žemės sklypą unikalus numeris ( - ), esantį... 42. Priteisti valstybei iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 43. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...