Byla T-103-1034/2020
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam A. L., asmens kodas (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Keidūnas, sekretoriaujant Vaidai Mikalonienei, Ilonai Okunevičienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovėms R. R., I. M., nuteistajam A. L. (A. L.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo nuteistajam A. L., asmens kodas ( - )

Nustatė

3A. L. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 259 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 2 dalį, jam paskirtas laisvės atėmimas 3 metams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

4Probacijos pabaiga – 2021 m. sausio 29 d.

5Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius teikimu siūlo nuteistajam A. L. panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą.

6Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus atstovė teismo posėdžio metu patvirtino teikime nurodytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Prokuroras teismo posėdžio metu prašė tenkinti teikimą ir nurodė, kad akivaizdu, jog nuteistasis nevykdo jam paskirtų įpareigojimų. Nuteistasis A. L. teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su teikimu, 3 kartus keitėsi probacijos pareigūnas. Pagal adresą nesugeba rasti jo gyvenamosios vietos. Jis atvyksta į probaciją, namie galėjo būti nerastas, nes probacijos atstovė ne į tą namą skambino, nebuvo jokio skambučio. Yra vieną kartą nerastas namie, nes sakė buto šeimininkas išsikraustyti, o visus kitus kartus buvo namie. Jo atžvilgiu pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai ir viename yra liudytojas, dėl kitų negali pasakyti. Probacijos laikotarpiu vartojo narkotines medžiagas, tačiau po to laiko nieko nevartojo. Gavo darbą ir dirba, mokosi suvirinimo darbus atlikti. Probacija kalta, nes nerado jo namie, ne į jo namus skambino, dėl visų kitų dalykų jis pripažįsta, kad yra kaltas.

7Teikimas tenkintinas.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir vykdyti likusią bausmės dalį.

9Iš pateiktos medžiagos matyti, jog priežiūros laikotarpio pradžioje A. L. šaukiamas 2019 m. vasario 22 d. baustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 415 straipsnio 1 dalį, 415 straipsnio 2 dalį, 423 straipsnio 1 dalį 450 Eur dydžio bauda (a. b. l. 39-39A). 2019 m. liepos 9 d. A. L. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 259 straipsnio 1 dalį (a. b. l. 51), pats asmuo probacijos tarnybai prisipažino vartojantis narkotines medžiagas (a. b. l. 54), todėl už pareigos nevartoti psichiką veikiančių medžiagų nevykdymą A. L. 2019 m. liepos 10 d. buvo pasirašytinai įspėtas (a. b. l. 27A, 54). Įspėjus nuteistąjį, 2019 m. rugsėjo 5 d. naktinio patikrinimo metu 23.30 val. A. L. nebuvo namuose (a. b. l. 28), pasiaiškinime asmuo nurodė vėl pakeitęs gyvenamąją vietą nustatyta tvarka apie tai nepranešęs probacijos tarnybai (a. b. l. 55), todėl 2019 m. rugsėjo 6 d. prižiūrimasis buvo pasirašytinai įspėtas antrą kartą (a. b. l. 28-55). Po dviejų skirtų įspėjimų A. L. 2019 m. gruodžio 12 d. naktinio patikrinimo metu 22.34 val. nebuvo namuose (a. b. l. 28A), 2020 m. sausio 8 d. naktinio patikrinimo metu 22.06 val. nebuvo namuose (a. b. l. 74). Be to, probacijos laikotarpiu A. L. pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai: 2019 m. balandžio 25 d. pripažintas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime pagal BK 189 straipsnio 1 dalį (a. b. l. 67), 2019 m. spalio 16 d. pripažintas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime pagal BK 259 straipsnio 2 dalį (a. b. l. 68), 2019 m. lapkričio 20 d. pripažintas įtariamuoju ikiteisminiame tyrime pagal BK 259 straipsnio 1 dalį (a. b. l. 68). Šie duomenys paneigia nuteistojo A. L. teisiamojo posėdžio metu duotus paaiškinimus, jog viename iš jo atžvilgiu pradėtų naujų ikiteisminių tyrimų jis yra liudytojas.

10Be to, nuteistasis nuo 2019 m. gegužės 24 d. buvo pašalintas iš Užimtumo tarnybos dėl pažeidimų (a. b. l. 62), nuo 2019 m. spalio 29 d. yra registruotas kaip vykdantis individualią veiklą (a. b. l. 65). A. L. paskirtų įpareigojimų: bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, nevykdo, vengia bendrauti su probacijos tarnyba, nuo 2019 m. lapkričio mėn. vengia atvykti į probacijos tarnybą atsiskaityti dėl individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytų priežiūros priemonių vykdymo. Taip pat iš byloje esančių duomenų matyti, kad nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo metu padarė naujus administracinius nusižengimus bei jo atžvilgiu yra pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai. Atkreiptinas dėmesys, jog įtarimų pareiškimas A. L. dar nepatvirtina, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką (veikas), tačiau visgi įtarimų pareiškimas asmeniui gali būti vertinamas, kaip asmenį charakterizuojantis duomuo, leidžiantis susidaryti nuomonę apie asmens gyvenimo būdą bei galimą nusikalstamą elgesį. Pažymėtina, kad probacijos tarnybos skirti įspėjimai reikiamo poveikio A. L. elgesiui nepadarė, jis toliau pažeidinėja teismo jam paskirtus įpareigojimus. Pagal pakartotino nusikalstamumo vertinimo metodiką „OASys“ A. L. priskiriamas vidutinės rizikos grupei, tačiau rizikos balai dėl fiksuojamų pažeidimų priežiūros metu padidėjo nuo 55 iki 74 iš 168 galimų.

11Aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teismui pripažinti, kad nuteistasis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu sąmoningai nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, nepateisino teismo jam skirto pasitikėjimo, jo elgesyje nematomas noras ir pastangos keistis, taisyti, stengtis būti socialiai vertingu. Teismo posėdžio metu nuteistasis A. L. nenurodė pagrįstų argumentų ar svarbių priežasčių, pateisinančių jo elgesį probacijos metu, iš esmės buvo linkęs kaltinti probacijos tarnybos atstovus, o savo elgesį probacijos laikotarpiu – minimizuoti, taip pat klaidino teismą, nurodydamas tiesos neatitinkančias aplinkybes.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bausmės vykdymo atidėjimas naikintinas ir vykdytina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžiu paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis yra pilnametis, nustatytina, kad laisvės atėmimo bausmė turi būti atlikta pataisos namuose.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358, 364 straipsniais, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

Nutarė

14Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo tenkinti.

15Panaikinti nuteistajam A. L., asmens kodas ( - ) bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nuosprendžiu paskirtą 3 (trejų) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti A. L. laikino sulaikymo laiką nuo 2017 m. rugpjūčio 22 d., 11.30 val. iki 2017 m. rugpjūčio 23 d., 12.55 val.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo A. L. sulaikymo vykdant šią nutartį dienos.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai