Byla I-3675-208/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su G. G. skundu,

Nustatė

3teisme 2008-06-10 gautas G. G. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus 2008-05-25 nutarimą, kuriuo jam paskirta nuobauda.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnis nustato, kad teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimo, viešųjų teisių atėmimo, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami atitinkamos institucijos ar įstaigos vadovui, kurio veiksmai ir sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o pastarojo veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.

6Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos 2008-06-13 raštu Nr. 1S-1925 informavo, kad G. G. į Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriaus 2008-05-25 nutarimu jam paskirtos nuobaudos nesikreipė. Matyti, kad pareiškėjas nepasinaudojo įstatymo numatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Pažymėtina, kad tik nesutikdamas su Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos priimtu sprendimu, išnagrinėjus jo skundą, G. G. galės kreiptis į teismą.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., teisėjas

Nutarė

9atsisakyti priimti G. G. skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai, skundą grąžinti G. G..

11Išaiškinti, kad pareiškėjas galės kreiptis į teismą tik kai jo skundas bus išnagrinėtas ikiteismine tvarka.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai