Byla 2-359-512/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. P., atsakovo V. K. atstovui advokato padėjėjui V. K., žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovui V. K., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos žemėtvarkos skyriui dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą V. K. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir LR Statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytus nesudėtingus statinius - įvažiavimą (danga-akmeninė) (50 m2) bei kiemo aikštelę (danga-trinkelės) (130 m2), esančius laisvoje valstybinėje žemėje, adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys - leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nugriauti pastatytus nesudėtingus statinius - įvažiavimą (danga-akmeninė) (50 m2) bei kiemo aikštelę (danga-trinkelės) (130 m2), esančius laisvoje valstybinėje žemėje adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo V. K.. Nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyresnioji specialistė 2010 m. birželio 30 d. atliko įvažiavimo į namų valdą, kiemo aikštelės, esančių ( - ), statybos patikrinimą ir nustatė savavališkos statybos faktą laisvoje valstybinėje žemėje. Patikrinimo metu nustatyta, kad statytojas V. K. savavališkai, neturėdamas supaprastintų statinių projektų su įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais, pastatė įvažiavimą į namų valdą, kiemo aikštelę, vartus bei tvorą. V. K. tuometinei Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikė paaiškinimą, kad 1998 m. įsigijo sklypą su aptverta statybine vieline tvora. Laikinus vartus įstatė pats, norėdamas apsisaugoti nuo vagysčių. 2009 m. gruodžio 16 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracija V. K. įteikė raštą Nr. Rl-509-(1.7), kuriuo informavo, kad žemėtvarkos skyriaus specialistas patikrino V. K. sklypo ribas adresu ( - ). Patikrinimo metu buvo užfiksuotas pažeidimas – valstybinės žemės 999 m2 dalies užėmimas bei savavališkas panaudojimas tvorai tverti bei kiemo aikštelei įrengti. 2010 m. rugpjūčio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyrius raštu Nr. Rl-(1.7)-51 informavo V. K. apie pakartotinį žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimo patikrinimą ir nustatė, jog V. K. yra užėmęs 916 m2 laisvos valstybinės žemės. Inspekcijos Klaipėdos skyriaus specialistė 2010 m. birželio 30 d. V. K. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-100630-00030 bei statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-30-100630-00027. Inspekcijos Klaipėdos skyrius 2010 m. liepos 14 d. raštu Nr. (16.19)-2D-8214, pakartotinai 2010 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. (16.18) 2D-9412 V. K. pateikė reikalavimą per 2 mėnesius nuo reikalavimo gavimo (iki 2010 m. spalio 11 d.) savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti savavališkai pastatytus statinius: įvažiavimą į namų valdą, kiemo aikštelę, vartus bei tvorą, esančius ( - ). V. K. apie reikalavimo įvykdymą duomenų nepateikė. Teismo proceso metu atsakovas V. K. pateikė 2011-08-17 antstolio J. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 46, kuriame užfiksuota, kad savavališkos statybos padariniai - metalinė (vielinė) tvora bei vartai, numatyti 2010-06-30 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-100630-00030 bei statybos sustabdymo akte Nr. SSU-30-100630-00027, pašalinti. Atsakovas taip pat pateikė gyvenamojo namo ( - ) sklypų Nr. 223, 224 projekto korektūros eksplikaciją, iš kurios matyti, kad projektuojant gyvenamąjį namą ir jo gerbūvį, projekte buvo numatyta ir dalies ginčo objekto - kiemo aikštelės statyba. Skyrius, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad V. K. kiemo aikštelė bei įvažiavimas įrengti valstybinėje žemėje, 2011-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui pateikė raštą Nr. 2D-17278-(16.24), kuriuo paprašė pateikti informaciją kokiu mastu V. K. įrengta kiemo aikštelė bei įvažiavimas patenka į valstybinę žemę. 2012-01-17 Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius pateikė atsakymą, kuriame konstatuojama, kad kiemo aikštelė (danga - trinkelės) įrengta užimant apie 130 m2 laisvos valstybinės žemės ploto, o įvažiavimas (danga - akmeninė) įrengtas užimant apie 50 m2 laisvos valstybinės žemės ploto.

3Atsakovas V. K. atsiliepime į pareikštą patikslintą ieškinį nesutinka su patikslintu ieškiniu, prašo atmesti. Nurodo, kad tai, kad vienoje įvažiavimo dalyje danga yra akmeninė, o kitoje išgrįsta trinkelėmis, nesudaro jokio pagrindo vietą, kuri išgrįsta trinkelėmis vadinti kiemo aikštele, todėl trinkelėmis grįstą žemės plotą taip pat reikėtų laikyti įvažiavimu į namų valdą. Namų valda, esanti adresu ( - ), yra aukščiau nei aplinkinės ( - ) ar ( - ) gatvės. Įvažiavimas į namų valdą yra padarytas taip, kad netrukdytų eismui, komunikacijų tiesimui ( - ) gatve, nedarkytų aplinkinio estetinio vaizdo. Įvažiavimu galima laisvai naudotis, jis niekam netrukdo. Įvažiavimu naudojasi dauguma ( - ) gatvės namų valdų gyventojų. Nugriovus įvažiavimą į namų valdą neliks galimybės patekti į sklypą automobiliu ar kita ratine transporto priemone, todėl įvažiavimas į narnų valdą yra būtinas.

4Tretysis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos žemėtvarkos skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį, dėl pareikštų ieškinio reikalavimų teismo prašo spręsti savo nuožiūra. Nurodo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus specialistai, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo pavedimu 2010-08-11 patikrino savavališkos valstybinės žemės užėmimo faktą prie namų valdos ( - ), ir nustatė, kad V. K. yra užėmęs apie 916 m2 valstybinės žemės. V. K. 2010-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus raštu Nr. Rl-(1.7)-51 apie tai buvo informuotas. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai yra išsiųstas 2010-08-11 žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. PA-17/2010 administracinių teisės pažeidimų protokolo surašymui V. K..

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašo patikslintą ieškinį patenkinti patikslintame ieškinyje nurodytų motyvų pagrindu.

6Atsakovo atstovas teismo posėdyje nesutinka su pareikštu patikslintu ieškiniu, prašo patikslintą ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį nurodytų motyvų pagrindu.

7Ieškinys atmestinas.

8Patikslintame ieškinyje bei atsiliepime į ieškinį išdėstytais paaiškinimais, pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos miesto Žemėtvarkos skyrius 2009-12-16 raštu ,,dėl žemės sklypo patikrinimo“ Nr. R1-509-(1.7) informavo atsakovą V. K., kad Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus specialistas patikrino žemės sklypų ( - ) ir ( - ), ribas ir nustatė, kad atsakovas yra užėmęs 999 m2 valstybinės žemės ir užimta valstybinė žemė yra aptverta vieline tvora ir įrengta kiemo aikštelė (b.l. 9). Atsakovas V. K. Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pateikė paaiškinimą, kad 1998 m. įsigijo sklypą su aptverta statybine vieline tvora. Laikinus vartus įstatė pats, norėdamas apsisaugoti nuo vagysčių (b.l. 8). Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-06-30 priėmė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-100630-00030, kuriame nustatyta, kad V. K. savavališkai, vykdo statybos darbus – įrengė įvažiavimą ir vartus į namų valdą, kiemo aikštelę, tvorą, adresu ( - ) (b.l. 10-12). Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010-06-30 priėmė statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-30-100630-00027, kuriame yra reikalaujama tuoj pat sustabdyti bet kokius įvažiavimo, vartų į namų valdą, kiemo aikštelės, tvoros, adresu ( - ), statybos darbus iki bus gautas leidimas juos tęsti (b.l. 13,14). Apie 2010-06-30 savavališkos statybos aktą bei 2010-06-30 statybos sustabdymo aktą atsakovas V. K. buvo informuotas 2010-07-02 raštu ,,dėl savavališkos statybos akto ir statybos akto perdavimo“ Nr. (16.19)-2D-7800 (b.l. 15). 2010-07-14 raštu ,,dėl V. K. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ Nr. (16.19)-2D-8214 buvo pareikalauta per du mėnesius nuo šio reikalavimo gavimo savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – panaikinti savavališkai valstybinėje žemėje įrengtus vartus į namų valdą, įvažiavimą į namų valdą, kiemo aikštelę bei tvorą, esančius ( - ), ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 16). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos žemėtvarkos skyrius 2010-08-11 priėmė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. PA-17/2010, kuriame nustatyta 916 m2 valstybinis žemės užėmimas (užtverta tvora, įrengta kiemo aikštelė) adresu ( - ), ( - ) (b.l. 17). 2011-08-17 antstolis J. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 46 konstatavo, kad žemės sklypas, adresu ( - ), nėra aptvertas tvora, nėra vartų į šį žemės sklypą (b.l. 50-58). Iš gyvenamojo namo ( - ) sklypų Nr. 223, 224 projekto korektūros eksplikacijos, matyti, kad projektuojant gyvenamąjį namą ir jo gerbūvį, projekte buvo numatyta kiemo aikštelės statyba (b.l. 61-63). Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-12-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriui pateikė raštą Nr. 2D-17278-(16.24), kuriuo paprašė pateikti informaciją kokiu mastu V. K. įrengta kiemo aikštelė bei įvažiavimas patenka į valstybinę žemę. 2012-01-17 Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyrius pateikė atsakymą, kuriame konstatuojama, kad kiemo aikštelė (danga - trinkelės) įrengta užimant apie 130 m2 laisvos valstybinės žemės ploto, o įvažiavimas (danga - akmeninė) įrengtas užimant apie 50 m2 laisvos valstybinės žemės ploto.

9Teismas, vykdydamas teisingumą, klauso tik įstatymo (LR Konstitucijos 109 straipsnis). Teisingas įstatymų normų aiškinimas ir taikymas užtikrina teisingo teismo sprendimo byloje priėmimą. LR CPK 3 straipsnyje ir LR CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais teismas vadovaujasi ne tiesiogiai, o aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas yra vertybiniai kriterijai, todėl šių principų taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso ir nuo faktinių bylos aplinkybių. Pažymėtina, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, taip pat privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (LR CK 1.5 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos nevykdymas gali reikšti piktnaudžiavimą teise arba kitus kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę. Jeigu asmuo elgiasi neteisingai, neprotingai ir nesąžiningai, teismas gali atsisakyti ginti jo teises (LAT 2004-09-27 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-492/2004).

10Akivaizdu, kad atsakovo įrengta kiemo aikštelė, kuri užima 130 m2 laisvos valstybinės žemės ploto bei įvažiavimas į žemės sklypą, kuris užima 50 m2 laisvos valstybinės žemės ploto, formaliai prieštarauja Statybos techniniams reglamentams, LR Statybos įstatymui bei LR Civilinio Kodekso normoms, tačiau, teismas, spręsdamas iškilusį ginčą, turi įvertinti ir atsižvelgti į aplinkybę, kad ieškovo teisės pažeidimas yra labai smulkus. Iš gyvenamojo namo ( - ) sklypų Nr. 223, 224 projekto korektūros eksplikacijos, matyti, kad projektuojant gyvenamąjį namą ir jo gerbūvį, projekte buvo numatyta kiemo aikštelės statyba. Be to, iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad įvažiavimas į namų valdą, ( - ), yra padarytas taip, kad netrukdytų eismui, nugriovus minėtą įvažiavimą atsakovas neturės galimybės patekti į jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

11Esant šioms aplinkybėms, įpareigojimas atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius neturi būti taikomas, nes yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, prieštarauja ne tik LR CK 1.5. str. 4 d. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, bet ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

12Teismas konstatuoja, kad vadovaujantis LR CK 1.5 str., nėra faktinio ir teisinio pagrindo pripažinti, jog ieškovo reikalavimas gauti visą projektinę dokumentaciją bei statybą leidžiančius dokumentus arba nugriauti savavališkai atsakovo pastatytą kiemo aikštelę bei įvažiavimą, yra nepagrįstas ir netenkintinas.

13LR CPK 93 str. 1 d., nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra atmestas, bylinėjimosi išlaidos atsakovui priteisiamos iš ieškovo. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (LR CPK 96 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai