Byla Iv-4686-208/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su T. M. skundu dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2011-12-21 gautas T. M. skundas, kuriame prašoma panaikinti Šiaulių tardymo izoliatoriaus viršininko 2011-10-27 ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo sprendimus nukreipti jį laisvės atėmimo bausmę atlikti Marijampolės pataisos namuose ir nukreipti jį laisvės atėmimo bausmę atlikti Vilniaus pataisos namų atskirajame sektoriuje.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

5Iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos 2011-11-30 sprendimu Nr. 2S-4394 sutiko su Šiaulių tardymo izoliatoriaus viršininko 2011-10-27 sprendimu, kuriuo pareiškėjas buvo paskirtas laisvės atėmimo bausmę atlikti Marijampolės pataisos namuose, vadinasi, pareiškėjui teisines pasekmes sukelia Šiaulių tardymo izoliatoriaus sprendimas, todėl jis laikytinas ginčo objektu. Tokiu atveju atsakovu įvardintinas Šiaulių tardymo izoliatorius, trečiuoju suinteresuotu asmeniu Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.

6Šiaulių tardymo izoliatoriaus buveinė yra Šiauliuose. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 str. Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorija apima Šiaulių miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Šiaulių, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

8atsisakyti priimti T. M. skundą.

9Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Šiaulių apygardos administraciniam teismui.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai