Byla N2-1794-794/2013
Dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms Aldonai Venckaitienei ir Eglei Gudonytei, trečiojo asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovei R. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. K., trečiajam asmeniui Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas terminuotai apriboti atsakovui A. K. tėvų valdžią į nepilnametį vaiką S. A. K., ( - ), priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui bei nustatyti jo globos vietą.

3Ieškovo atstovės teismo posėdžio metu ieškinį palaiko, prašo tenkinti, paaiškino, kad nepilnametė S. A. K.., gimusi ( - ), yra našlaitė, mama yra mirusi. Mergaitės tėvas A. K. kurį laiką vienas augino vaiką. Mergaitė turi sunkią negalią, regos nervo auglį, dėl kurio mergaitė beveik nemato, labai sunkiai kalba, sunkiai vaikščioja. Vaikui reikalingos ypatingos priežiūros sąlygos. Atsakovas yra išgeriantis, keičiantis pastovią gyvenamąją vietą, neturintis pastovaus darbo. Du kartus mergaitė buvo paimta iš tėvo už vaiko nepriežiūrą. Pirmą kartą paėmus, mergaitė buvo grąžinta tėvui, nes jis pasitaisė, o antrą kartą – negrąžinta, nustatyta laikinoji globa vaikų globos namuose „Rytas“.

4Atsakovui A. K. teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 str.), tačiau per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Į teismo posėdį atsakovas A. K. neatvyko. Apie posėdį atsakovui pranešta tinkamai. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

6Trečiojo asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovė R. G. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, prašo jį tenkinti. Atstovė paaiškino, kad S. A. K.. Klaipėdos globos namuose „Rytas“ apgyvendinta 2010 m. lapkričio 22 d. Saulės matomumo lygis yra sunkus. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. gyvena ir mokosi aklųjų ir silpnaregių mokykloje Vilniuje. Per žiemos atostogas 2012 metais tėvas mergaitę aplankė pas juos tik vieną kartą, nebuvo nei per Kalėdas, nei per Naujus metus. Per papildomas atostogas, 2013 metų vasario mėnesį, tėvas dukrą lankė, išvedė pasivaikščioti. Per pavasario atostogas tėvas taip pat aplankė dukrą. Atsakovas nepadeda išlaikyti dukros. Per vasarą atsakovas lankėsi, bet vėlavo grąžinti mergaitę ir buvo neblaivus. Atsakovas oficialaus darbo neturi, dirba pagal iškvietimą. Atsakovas gal ir norėtų pasiimti dukrą, bet jam nėra sąlygų auginti mergaitės.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečio vaiko S. A. K.., gimusios ( - ) tėvai yra R. G. ir A. K. (b.l. 8-9). Nepilnamečio vaiko Saulės A. K. mama R. G. 2006-07-31 mirė (b.l.10). Nuo 2009-08-23 nepilnamečiui vaikui S. A. K.. nustatytas sunkus neįgalumo lygis (b.l. 11). 2010-05-14 likusiam be tėvų globos vaikui S. A. K.. nustatyta laikinoji globa nuo 2010-05-14, o vaiko globėju paskirti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 20). Dėl nepakankamos nepilnamečio vaiko nepriežiūros A. K. kaip vaiko tėvas nuo 2010 m. gegužės 24 d. įrašytas į socialinės rizikos šeimų sąrašą (b.l. 23-24). 2010-07-29 panaikinta laikinoji globa nepilnamečiui vaikui S. A. K.. ir ji grąžinta tėvui A. K. (b.l. 33). 2010-11-10 likusiam be tėvų globos vaikui S. A. K.. nustatyta laikinoji globa nuo 2010-11-22, o vaiko globėju paskirti Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (b.l. 39-40).

9Kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (LR CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas ir žalojamas, bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytina kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1225/2002). Laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ir visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali keistis (LR CK 3.180 str. 1 d., 2 d.). Visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus bylos aplinkybes bei įvertinus pateiktus įrodymus, laikytina, kad atsakovas A. K. neturi socialinių įgūdžių auginti savo nepilnamečio vaiko, nesirūpina savo vaiko auklėjimu, emocine vaiko būkle, jo neišlaiko, nesiima priemonių įsidarbinti, pakeisti savo gyvenimo būdo, tačiau nėra duomenų apie atsakovo netinkamą elgesį buityje, smurtą prieš vaiką. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, išklausius šalių, institucijų atstovų paaiškinimus konstatuotina, kad atsakovui taikytinas laikinas tėvų valdžios apribojimas į nepilnametį vaiką S. A. K., gim. ( - ). Laikino tėvų valdžios apribojimo nustatymas sietinas su atsakovo galimybėmis pakeisti gyvenimo būdą ir sudaryti tinkamas ir pakankamas sąlygas vaiko auginimui ir auklėjimui. Teismas laiko, kad būtina atsakovui sudaryti sąlygas nuspręsti dėl vaiko ateities, įvertinus savo galimybes, galimą gyvenimo būdo ir buities sąlygų pakeitimą, bei kitus kriterijus, būtinus dėl vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygų. Atsakovui A. K. laikinai - dvejiems metams apriboti tėvų valdžią į nepilnametį vaiką Saulę A. K., gim. 2004-03-24. Pažymėtina, kad tėvų valdžios laikinas apribojimas savaime nesibaigia (CK 3.181 str.), o atsakovui išlieka teisė kreiptis dėl tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo (CPK 408 str.).

10Atsakovui laikinai apribojus tėvų valdžią bei siekiant be tėvų globos likusiam vaikui sudaryti tinkamas gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, nepilnamečiui vaikui Saulei A. K. nustatytina nuolatinė globa, globėju paskirtini Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (CK 3.248, 3.249, 3.251, 3.256, 3.257, 3.259 str. str., 3.265 str. 1 p., 3.174 str. 2 d.).

11Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, ši pareiga išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiui vaikui (CK 3.192 str. l d., 3.194 str. l, 3 d., 3.195 str.). Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, nekilnojamojo turto neturi, todėl atsižvelgiant į vaiko poreikius bei atsakovo turtinę padėtį, iš atsakovo A. K. priteistinas 300,00 Lt išlaikymas Saulei A. K., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.192 str. 2 ir 3 d., 3.196 str. l d. l p., 3.198 str.).

12Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. l d.). Ieškinį tenkinant visiškai iš atsakovo A. K. valstybei priteistina 251,00 Lt žyminio mokesčio (143,00 Lt už reikalavimą terminuotai apriboti tėvų valdžią; reikalavimas dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo yra susijęs su reikalavimu dėl terminuoto tėvų valdžios apribojimo, todėl papildomai neapmokestinamas; 108,00 Lt už reikalavimą dėl išlaikymo vaikams priteisimo (300 Lt x12x3%)) į valstybės biudžetą (CPK 80 str. l d. 2 p., 85 str. l d. 3, 10 p., 88 str. 1 d. 3 p.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270, 406 straipsniais, 282 straipsnio l dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Terminuotai – dviejų metų laikotarpiui – apriboti atsakovo A. K., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią į dukrą S. A. K., gimusią ( - ).

16Nustatyti nepilnametei S. A. K. nuolatinę globą, paskiriant globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“.

17Nustatyti nepilnametės S. A. K. globos vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“.

18Priteisti iš atsakovo A. K. nepilnamečiui vaikui S. A. K. išlaikymui po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nuo 2010-11-10 iki vaiko pilnametystės.

19Priteisti valstybei iš atsakovo A. K. 251,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai