Byla e2-5565-571/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui V.K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5078,79 Eur žalos atlyginimo už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2016-09-30. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui 2016-10-12 įteikti tinkamai – viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – toliau CPK 130 str.), tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimamas sprendimas už akių

5Atlikus formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą, nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-10-06 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-349-610/2011 atsakovas pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimo bausme. Teismas konstatavo, kad atsakovas 2011-04-03 ( - ) pažymėto namo laiptinės, dėl asmeninio pobūdžio paskatų, tyčia, vieną kartą sudavė smūgį rankos kumščiu nukentėjusiajam R. B. į galvą, šis krito aukštielninkas ir galva trenkėsi į grindinį. Dėl patirtų sužalojimų, nukentėjusiajam nustatytas lengvo laipsnio smegenų sukrėtimas, pakauškaulio lūžimas, galvos mušta žaizda, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų minkštaisiais dangalais, t.y. nukentėjusiajam nustatytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

6Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno VI teritorinis skyrius nukentėjusiajam R. B. dėl 2011- 04-03 patirtų sužalojimų nuo 2014-05-15 iki 2015-05-14 nustatė 40 proc. darbingumo lygį, nuo 2015-05-12 iki 2016-05-11 taip pat nustatė 40 proc. darbingumo lygį, nuo 2016-05-09 iki 2018-05-08 nustatė 40 proc: darbingumo lygį. Darbingumo lygio pažymose nurodytos diagnozės pagal TLK-10: F07.0 ir G40.2 yra sužalojimo, gydyto Marijampolės ligoninės traumatologijos skyriuje nuo 2011-04-04 iki 2011-04-07 pagal diagnozės kodą S02.2, t. y. 2011-04-03 patirtos traumos pasekmė.

72012-05-08 nukentėjusysis R. B. kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 55- 4157 R. B. buvo paskirta 284,49 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2013-05-01 iki 2014-05-31. Marijampolės skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. PE_SP10-1178 R. B. buvo paskirta 568,98 Lt per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2014-05-15 iki 2015-05-31. VSDFV Marijampolės skyriaus 2015 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. PE_SP10-1336 R. B. buvo paskirta 165,60 Eur per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2015-06-01 iki 2016-05-31. VSDFV 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. PE_SP10-1055 R. B. buvo paskirta 174,93 Eur per mėnesį netekto darbingumo pensija nuo 2016-06-01 iki 2018-05-31.

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. preliminariu sprendimu (civilinė byla Nr. 2-4046-374/2012, teisminio proceso Nr. 2-28-3- 03485-2012-0) priteisė VSDFV Marijampolės skyriui iš atsakovo 1204,34 Lt žalos atlyginimo, kurį sudarė R. B. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2012-04-24 iki 2012-08-31. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 14 d. sprendimu už akių (civilinė byla Nr. 2-660-91/2014, teisminio proceso Nr. 2-28-3-00169-2014-8) priteisė iš V. K. 4836,33 Lt žalos atlyginimo, kurį sudarė R. B. išmokėta netekto darbingumo pensija už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2014-01-31.

9VSDFV Marijampolės skyrius R. B. už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2016-09-30 priskaičiavo ir išmokėjo 5078,79 Eur netekto darbingumo pensijos, kurią šiuo ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo.

10Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės VSDFV administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Žalą, padarytą asmeniui, jo turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti kaltas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį atgręžtinio reikalavimo teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (CK 6.280 str. 1 d.). Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusįjį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo (CK 6.290 str.). Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų nukentėjusiajam R. B. nuo 2014-02-01 iki 2016-09-30 paskirta ir išmokėta 5078,79 Eur socialinio draudimo nedarbingumo pensijos. Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina, jog žala fondo biudžetui neatlyginta. Atsakovo neteisėta veika VSDFV biudžetui buvo padaryta 5078,79 Eur žala. Kadangi piniginė žalos išraiška yra nuostoliai, kurie turi būti atlyginti visiškai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5078,79 Eur žalos yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d.).

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai. Taip pat iš atsakovo priteistina 114 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei – žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas) bei 0,54 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 1 dalies), iš viso 114,54 Eur (114,00 Eur + 0,54 Eur).

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, adresas A. Valaičio g. 2, Marijampolė, a.s. Nr. LT58 4010 0424 0349 5020, AB DNB bankas, banko kodas 40100, iš atsakovo V. K., ( - ), 5078,79 Eur (penkių tūkstančių septyniasdešimt aštuonių eurų 79 ct) žalos atlyginimą už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2016-09-30 bei 5 proc. (penkių) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo V. K., ( - ), 114,54 Eur (vieno šimto keturiolikos eurų 54 ct) žyminį mokestį į valstybės biudžetą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai