Byla 2A-13/2012
Dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Rimanto Baumilo ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės, sekretoriaujant Linai Baužienei, dalyvaujant prokurorui Redui Savickui, nuteistajam V. A., gynėjai advokatei Lolitai Narmontienei, teismo posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 453 straipsnio 3 dalimi išnagrinėjo atnaujintą baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. A. (V. A.) pareiškimą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą, nuteistojo, gynėjos, prokuroro, prašiusių nuteistojo pareiškimą tenkinti,

Nustatė

3Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu V. A. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 235 straipsnio 1 dalį 30 parų areštu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčiu, ši bausmė, ją pakeitus laisvės atėmimu santykiu 1:1, apėmimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendžiu paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendį. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose, jos pradžią skaičiuojant nuo nuteistojo faktinio sulaikymo dienos.

4V. A. nuteistas už tai, kad davė melagingus parodymus, t. y. ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 61-1-00757-09 (dėl automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )) vagystės) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos policijos komisariato patalpose 2009 metų rugpjūčio 28 dieną, laikotarpiu nuo 14.05 iki 14.30 val., apklausiamas kaip liudytojas ir būdamas pasirašytinai įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį už melagingų parodymų davimą, žinodamas, kad AB „SEB lizingas“ priklausantis automobilis „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )) yra išardytas ir laikomas R. U. nuomojamame garaže Nr. 91, esančiame Vilniuje, ( - ), davė melagingus parodymus apie tai, kad 2009 m. rugpjūčio 7 d. į Jonavos miestą jis ir jo sutuoktinė M. A. atvyko šiuo, jo naudojamu ir AB „SEB lizingas“ priklausančiu automobiliu „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )), ir kad nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d. 13 val. iki 2009 m. rugpjūčio 8 d. 12 val. iš namo Jonavoje, Birutės g. 22, kiemo buvo pagrobtas būtent šis automobilis.

5Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi nuteistojo V. A. apeliacinis skundas atmestas.

6Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka byla nenagrinėta.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nuteistojo V. A. prašymą dėl bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, 2012 m. spalio 2 d. nutartimi baudžiamąją bylą atnaujino.

8Nuteistasis V. A. prašo pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį, kaip tai numatyta BPK 451 straipsnyje. Nuteistasis teigia, kad Jonavos rajono apylinkės teismas pagal BK 235 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę subendrino su bausme, kuri buvo paskirta Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendžiu, tačiau į bausmės laiką neįskaičiavo 9 mėnesių 18 dienų bausmės, kurią jis atliko būdamas lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos. Taip pat nuteistasis mano, kad teismas nepagrįstai 30 parų arešto bausmę subendrino su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme arešto bausmę keisdamas pagal BK

965 straipsnio 2, 5, 9 dalis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį, nes tinkamiausia buvo taikyti BK 65 straipsnio 1 dalį, 2 dalies punkto c papunktį, pagal kurį viena arešto para prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms. Pareiškėjas teigia, kad jam paskirta neteisinga bausmė.

10Prašymas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis bei paskesnė apeliacinės instancijos teismo nutartis keistini.

11Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu pagal BK 235 straipsnio 1 dalį V. A. nuteistas areštu trisdešimčiai parų už nusikalstamą veiką, padarytą iki Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendžio, kuriuo jis nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu trejiems metams, priėmimo. Pagal BK

1263 straipsnio 9 dalį tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje priėmimo dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmė skiriama pagal BK 63 straipsnio taisykles. Šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį.

13Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę –

1430 parų areštą vadovaudamasis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 5 dalies 2 punktu apėmimo būdu subendrino su Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausme ir galutinę bausmę paskyrė laisvės atėmimą trejiems metams, ją atliekant pataisos namuose. Į galutinę bausmę teismas įskaitė bausmę, iš dalies atliktą pagal Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendį.

15Tačiau, pagal byloje esančius duomenis, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartimi (priimta vadovaujantis BPK 360 straipsniu), tenkinant Marijampolės pataisos namų administracijos teikimą, nuteistasis V. A. buvo lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, neatlikęs vienerių metų vienuolikos mėnesių ir 10 dienų bausmės, paskirtos Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendžiu. Taigi priimant Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį V. A. buvo lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos, kurioje jis atlikinėjo 2010 m. birželio 30 d. nuosprendžiu paskirtą trejų metų laisvės atėmimo bausmę, ir ši aplinkybė teismui buvo žinoma. Esant galiojančiai Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 25 d. nutarčiai, teismas neturėjo teisinio pagrindo bendrinti bausmių ir skirti galutinės trejų metų laisvės atėmimo bausmės. Toks sprendimas nagrinėjamoje teisinėje situacijoje reiškė, jog teismas galutinę bausmę paskyrė neatsižvelgdamas į tai, kad V. A. buvo lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos neatlikęs vienerių metų 11 mėnesių ir 10 dienų bausmės, kuri jam buvo paskirta ankstesniu nuosprendžiu.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 63 straipsnio 9 dalies nuostatas, o apeliacinės instancijos teismas padarytos klaidos neištaisė.

17Nenustačius, kad V. A. baudžiamasis įstatymas – BK 63 straipsnis taikytas netinkamai, padarytas pažeidimas taisytinas, priimti sprendimai keistini (BPK 451 straipsnio 3 punktas).

18Kadangi vykdant Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį V. A. buvo pasiųstas atlikti laisvės atėmimo bausmę, šiuo nuosprendžiu jam pagal BK 235 straipsnio 1 dalį paskirta bausmė – 30 parų areštas (kuris atitinkamai pagal BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį pakeistas) – laikytina atlikta.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 455 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

20Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 13 d. nutartį pakeisti panaikinant jų dalį, kuria V. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė taikant BK 63 straipsnio 2 dalį, 5 dalies 2 punktą, 9 dalį, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį.

21Bausmę, paskirtą pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį (30 parų areštą), laikyti atlikta.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos A. Rakauskienės pranešimą,... 3. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu V. A.... 4. V. A. nuteistas už tai, kad davė melagingus parodymus, t. y. ikiteisminio... 5. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012... 6. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme kasacine tvarka byla nenagrinėta.... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 8. Nuteistasis V. A. prašo pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m.... 9. 65 straipsnio 2, 5, 9 dalis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį, nes... 10. Prašymas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis bei paskesnė... 11. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu pagal BK... 12. 63 straipsnio 9 dalį tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma,... 13. Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 25 d. nuosprendžiu paskirtą... 14. 30 parų areštą vadovaudamasis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 5 dalies 2 punktu... 15. Tačiau, pagal byloje esančius duomenis, Marijampolės rajono apylinkės... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 17. Nenustačius, kad V. A. baudžiamasis įstatymas – BK 63 straipsnis taikytas... 18. Kadangi vykdant Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d.... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d. nuosprendį ir Kauno... 21. Bausmę, paskirtą pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 25 d....