Byla B2-1835-413/2017
Dėl šiam klausimui išnagrinėti paskirtas teismo posėdis žodinio proceso tvarka

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujant atsakovės BUAB „Modus“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Pauliui Putkiui,

4teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo kreditorių R. K., A. K., G. K. ir I. K. finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ bankroto byloje.

5Teismas

Nustatė

6Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovei UAB „Modus“ iškelta bankroto byla, 2017 m. sausio 19 d. nutartimi į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą įtraukti kreditoriai: R. K. su 6594,33 Eur finansiniu reikalavimu, A. K. su 2034,67 Eur finansiniu reikalavimu, G. K. su 15 259,32 Eur finansiniu reikalavimu, I. K. su 195 699,86 Eur finansiniu reikalavimu. Bankroto administratorius nesutiko su minėtų kreditorių prašomų patvirtinti finansinių reikalavimų dalimis: R. K. 1002,06 Eur dalies, A. K. 213 148,42 Eur dalies, G. K. 3917,07 Eur dalies ir I. K. 197 860,11 Eur dalies, todėl šiam klausimui išnagrinėti paskirtas teismo posėdis žodinio proceso tvarka.

7Pareiškėjas G. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus prašė įtraukti į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą su 16 483,61 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad kreditorius UAB „Modus“ vardu yra atlikęs mokėjimus, o UAB „Modus“ nepadengė 385,44 Eur sumos, tai patvirtina 2014 m. rugsėjo 3 d. avanso apyskaita. Įmonė taip pat nėra visiškai atsiskaičiusi su kreditoriumi pagal 2014 m. kovo 27 d. reikalavimo perleidimo sutartį, likusi mokėti suma yra 838,81 Eur, todėl kreditoriaus pateiktas finansinis reikalavimas 1224,29 Eur dalyje yra pagrįstas.

8Pareiškėjas R. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus prašo įtraukti į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą su 7378,08 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodo, kad kreditorius įmonės vardu yra atlikęs mokėjimus, tačiau įmonė nėra padengusi 1002,06 Eur sumos ir tai patvirtina 2015 m. gruodžio 31 d., 2016 m. birželio 23 d. avanso apyskaitos.

9Pareiškėja I. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus nurodo, kad dėl 197 860,11 Eur sumos su bankroto administratoriumi nesiginčija, tačiau pasilieka sau teisę ateityje reikšti prašymus patikslinti jos finansinį reikalavimą.

10Pareiškėjas A. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus prašo įtraukti į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą su 64 091,15 Eur finansiniu reikalavimu. Nurodo, kad pagal Jungtinės veiklos sutartį jis įmonei sumokėjo 197 000,00 Lt (57 055,14 Eur) įnašą, kadangi UAB „Modus“ įsipareigojimai nebevykdomi dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įnašas turi būti grąžintas kreditoriui. Kreditorius taip pat yra atlikęs įmonei mokėjimus, tačiau liko nepadengta 367,42 Eur suma ir tai patvirtina 2013 m. gruodžio 31 d. avanso apyskaita. Taip pat BUAB „Modus“ nėra pilnai atsiskaičiusi su kreditoriumi už paskolą apyvartinėmis lėšomis 4633,92 Eur. Dėl 151 091,94 Eur sumos kreditorius su bankroto administratoriumi nesiginčija, tačiau pasilieka sau teisę ateityje teikti prašymus dėl finansinių reikalavimų patikslinimo.

11Pareiškėjų finansiniai reikalavimai bankroto byloje nekeistini.

12Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra vienas esminių bankroto byloje spręstinų klausimų. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Pagal teismų praktiką, tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą; tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-99/2014).

13Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl kreditorių R. K. 1002,06 Eur, A. K. 213 148,42 Eur, G. K. 3917,07 Eur ir I. K. 197 860,11 Eur finansinių reikalavimų dalies.

14Kreditorė I. K. dėl administratoriaus ginčijamos dalies 197 860,11 Eur neprieštarauja ir jokių papildomų įrodymų į bylą nepateikė.

15Kreditorius G. K. prašo jį įtraukti į BUAB „Modus su 16 483,61 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi patvirtino šio kreditoriaus 15 259,32 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Kreditorius kitą dalį 1224,29 Eur finansinio reikalavimo įrodinėja pateikdamas rašytinius įrodymus. Reikalavimą dėl 385,44 Eur grindžia 2014 m. rugsėjo 3 d. avanso apyskaita, kuri, pasak pareiškėjo, patvirtina, jog jis už UAB „Modus“ yra atlikęs mokėjimus, tačiau įmonė su juo ne visiškai atsiskaitė. Kreditorinio reikalavimo dalį dėl 838,81 Eur pareiškėjas grindžia 2014 m. kovo 27 d. pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartimi ir ją lydinčiais kitais dokumentais (b. l. 98–109).

16Kreditorius R. K. prašo jį įtraukti į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą su 7378,08 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi šio kreditoriaus finansinį reikalavimą patvirtino 6594,33 Eur sumai. Kreditorius 1002,06 Eur reikalavimo dalį įrodinėja į bylą pateiktomis 2015 m. gruodžio 31 ir 2016 m. birželio 23 d. avanso apyskaitomis (b. l. 111–112).

17Kreditorius A. K. prašo jį į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą įtraukti su 64 091,15 Eur finansiniu reikalavimu. Teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi šio kreditoriaus finansinį reikalavimą patvirtino 2034,67 Eur. Kreditorius 62 056,48 Eur finansinio reikalavimo dalį įrodinėja į bylą pateiktais dokumentais: 2010 m. kovo 1 d. kasos pajamų orderiu Nr. 2010 031, Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įnešdamas į UAB „Modus“ sąskaitą 50 000 Lt; 2010 m. kovo 8 d. kasos pajamų orderiu Nr. 2010 039, Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įnešdamas į UAB „Modus“ sąskaitą 50 000 Lt; 2010 m. kovo 22 d. kasos pajamų orderiu Nr. 2010 050, Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įnešdamas į UAB „Modus“ sąskaitą 50 000 Lt; 2010 m. kovo 23 d. kasos pajamų orderiu Nr. 2010 051, Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įnešdamas į UAB „Modus“ sąskaitą 47 000 Lt; Avanso apyskaitomis, apyvartos žiniaraščiais (b. l. 116–123).

18Teismas atkreipia dėmesį, kad minėti teismui pateikti įrodymai yra nepatvirtintos kopijos, todėl kyla abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo. Jokių kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjų nurodytas aplinkybes, į bylą nepateikta. Bankroto administratorius nurodo, kad vadovaujantis Atskaitingų asmenų atsiskaitymo su įmone tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, taisyklių 9 ir 10 punktais, perduotose finansinės atskaitomybės dokumentuose nėra duomenų, patvirtinančių, kad kreditoriai būtų pateikę buhalterijai dokumentus, įrodančius, kad jie yra atsiskaitę su kitais asmenimis prašomomis papildomai patvirtinti finansinio reikalavimo dalimis.

19Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra pažymėjęs, kad, įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-297-378/2017).

20Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pareiškėjų nurodytiems faktams patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti ir nepatvirtinti pirminiais įrodinėjamų faktų šaltiniais. Todėl nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą daryti priešingą išvadą, konstatuotina, kad kreditorių reikalavimuose nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (CPK 185 straipsnis).

21Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas kreditorių G. K., R. K., A. K. ir I. K. prašymus dėl papildomų finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Modus bankroto byloje atmeta kaip neįrodytus.

22Pažymėta, kad minėta nutartis neužkerta kreditoriams kelio teikti bankroto administratoriui papildomus įrodymus ir prašyti patikslinti jų kreditorinius reikalavimus bankroto byloje.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, civilinio proceso kodekso 291–292 straipsniais,

Nutarė

24atmesti kreditorių G. K., R. K., A. K. ir I. K. prašymus dėl papildomų finansinių reikalavimų patvirtinimo BUAB „Modus bankroto byloje.

25Nutarties kopijas išsiųsti kreditoriams G. K., R. K., A. K. ir I. K..

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,... 3. dalyvaujant atsakovės BUAB „Modus“ bankroto administratoriaus įgaliotam... 4. teismo posėdyje žodinio proceso išnagrinėjo kreditorių R. K., A. K., G. K.... 5. Teismas... 6. Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovei UAB... 7. Pareiškėjas G. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus... 8. Pareiškėjas R. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus... 9. Pareiškėja I. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus... 10. Pareiškėjas A. K. atsiliepime į bankroto administratoriaus prieštaravimus... 11. Pareiškėjų finansiniai reikalavimai bankroto byloje nekeistini.... 12. Bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas yra... 13. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl kreditorių R. K. 1002,06 Eur, A.... 14. Kreditorė I. K. dėl administratoriaus ginčijamos dalies 197 860,11 Eur... 15. Kreditorius G. K. prašo jį įtraukti į BUAB „Modus su 16 483,61 Eur... 16. Kreditorius R. K. prašo jį įtraukti į BUAB „Modus“ kreditorių... 17. Kreditorius A. K. prašo jį į BUAB „Modus“ kreditorių sąrašą... 18. Teismas atkreipia dėmesį, kad minėti teismui pateikti įrodymai yra... 19. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 20. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes sprendžia, kad... 21. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teismas kreditorių G. K., R. K., A. K. ir... 22. Pažymėta, kad minėta nutartis neužkerta kreditoriams kelio teikti bankroto... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26... 24. atmesti kreditorių G. K., R. K., A. K. ir I. K. prašymus dėl papildomų... 25. Nutarties kopijas išsiųsti kreditoriams G. K., R. K., A. K. ir I. K..... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...