Byla B2-1535-153/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Transbonum“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka, susipažinusi su ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “IREC LT“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Transbonum“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „IREC LT“ prašo iškelti atsakovui UAB „Transbonum“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB“Šilkuva“, išreikalauti atsakovo finansinius dokumentus, reikalingus bankroto bylai iškelti, taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones.

4Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priimti atsisakytina.

5Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 str. 1 d.). Tai reiškia, kad jei atitinkama procedūra reglamentuota ĮBĮ, taikomos ĮBĮ normos, priešingu atveju, vadovaujamasi CPK nuostatomis. Juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymų ar steigimo dokumentų, jiems suteiktas teises ir pareigas, šiuo atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo, arba juridinių asmenų darbuotojai, veikiantys pagal pavedimą (CPK 55 str. 1 d.). Pavedimas atstovui atlikti procesinius veiksmus, numatytus CPK 59 str. 2 d., tame tarpe ir pareikšti ieškinį, turi būti atskirai aptarti įgaliojime. Pagal CPK 111 str. 4 d., jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas.

6Ieškovo UAB „IREC LT“ paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo yra pasirašytas ieškovo darbuotojo projektų vadovo – juristo A.R. Teismui pateiktame 2009-11-17 įgaliojime, kuriame nurodytos minėto ieškovo darbuotojo teisės, darbuotojas įgaliojamas atstovauti įmonę teismuose bei pasirašyti procesinius dokumentus, tačiau įgaliojime nėra atskirai nurodytos minėto darbuotojo teisės ieškovo vardu pareikšti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl darytina išvada, kad, šiuo atveju, tokios teisės ieškovo darbuotojas neturi. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, laikytina, kad pareiškimą ieškovo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl pareiškimą priimti atsisakytina CPK 137 str. 2 d. 8 p. pagrindu.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 137 str.3 d., 5 d., 290 str., 291 str., 334 str. 1 d. 1 p., 335 str.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės “IREC LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Transbonum“.

9Nutarties nuorašą, pareiškimo ir jo priedų nuorašus išsiųsti juos padavusiam asmeniui.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama per šį teismą Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai