Byla 2A-742-661/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Neringos Švedienės ir Rūtos Veniulytės Jankūnienės rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. G. autotransporto įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ ieškinį atsakovui A. G. autotransporto įmonei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Eco LT Logistika“ prašė teismą pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento (ab initio) tarp atsakovo A. G. autotransporto įmonės ir ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ 2009-12-08 sudarytas dvi tarpusavio sutartis-užsakymus kroviniams pervežti Nr. 2009/052 ir Nr. 2009/053, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas savo reikalavimus grindė tuo, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti tariamai dėl akių, neketinant sukurti jokių teisinių pasekmių (CK 1.86 str.), sandoriai sudaryti atgalinėmis datomis, t.y. pervežimai numatyti atlikti 2009-11-20 – 2009-12-08, sandoriai atsirado po to, kai jie buvo įvykdyti. Apie ginčijamų sandorių buvimą ieškovas sužinojo tik po sandorius sudariusio įmonės darbuotojo J. Š. mirties 2010-01-15, kuomet tuoj po laidotuvių atsakovas pradėjo reikalauti apmokėjimo. Ieškovo įmonėje jokių sutarčių, susitarimų dėl šių pervežimų nebuvo, sutarčių žurnale jie nebuvo registruoti, juos ieškovui pateikė atsakovas registruotu laišku 2010-02-17. J. Š. negalėjo pasirašyti jokių susitarimų dėl galimų pervežimų, tai buvo išskirtinė įmonės vadovės prerogatyva. Ieškovas mano, kad buvęs darbuotojas J. Š. ginčo susitarimus pasirašė žinodamas, jog veikia neteisėtai, tenkindamas galimus asmeninius poreikius ar susitarimus, skatinamas asmeninių interesų. Ieškovas taip pat nurodė, jog abejonių jam kelia ir pats krovinys bei maršrutas – 2009-11-27 dieną iš Klaipėdos siuntėjas „OOO Interopt“ gavėjui J. Z. International Meat B.V. išsiunčia 23 padėklus (pallets) prekės „FROZEN PORK BACK F AT“. Kada gavėjas šias prekes gavo, iš Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio Nr. 1030850 originalo nėra žinoma. 2009-11-30 tas pats prekės gavėjas, dabar jau tapęs siuntėju, t.y. J. Z. International Meat B.V., tam pačiam krovinio siuntėjui „OOO Interopt“ išsiunčia atgal tą patį krovinį. Įvykus tokiam krovinio ,,migravimui“, pasirašomi ginčijami susitarimai. Po dviejų mėnesių išrašomos ir pateikiamos ieškovui PVM sąskaitos-faktūros, o pastarajam atsisakius jas apmokėti – inicijuojamas teisminis ginčas dėl skolos priteisimo. Ant užsakymų esantis ieškovo antspaudas neatitinka įmonės antspaudo, skirtingi jo dydžiai, o užsakymo originalų nėra, ieškovo nuomone, užsakymo sutartys buvo klastojamos, galimai panaudojant kitas buvusias su įmonės antspaudais, pasinaudojant kompiuterine vaizdo redagavimo programa ar pan.. Ieškovas teigia yra atlikęs apmokėjimą kitam subjektui tai pačiai sumai ir pagal tuos pačius užsakymo duomenis. Visa tai, ieškovo teigimu, perša išvadą, jog minėti užsakymo sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais (t.1, b.l. 2-4; 121-122; t.2, b.l. 24-34).

5Atsakovas A. G. autotransporto įmonė pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog ieškovo minėtas krovinys buvo nugabentas ir sutartis įvykdyta. Ieškovo nurodytas maršrutas sudarė tik dalį viso krovinio gabenimo maršruto. Atsakovas dar 2009-10-21 iš ekspedicinės įmonės UAB ,,Eastern European Business“ gavo ekspedicinį užsakymą Nr. E09000000194, pagal kurį atsakovas įsipareigojo pervežti tą patį krovinį (23 paletes - 21.482,2 kg šaldytos mėsos) maršrutu Veenendaal (Olandija) - Klaipėda (Lietuva) - Krasnyj Kamen (Rusijos-Baltarusijos pasienis) - Maskva (Rusija) (krovinio siuntėjas - J. Z. International Meat B.V., krovinio gavėjas - OOO „Interopt“).

6Atsakovas nurodė, kad sutartu laiku į pasikrovimo vietą atsakovo pateiktai transporto priemonei HFC344//CG442 2009-10-07 pagal CMR važtaraštį Nr. 0943884 buvo pakrautas užsakyme nurodytas minėtas krovinys. Atsakovas pagal CMR važtaraštį Nr. 0943884, krovinį atgabenęs iki Klaipėdos, toliau savo sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti pasitelkė ilgametį vežimo verslo partnerį - Rusijos Federacijos Kaliningrado srities transporto įmonę OOO „Dagris“. Vežėjas OOO „Dagris“, perėmęs iš atsakovo puspriekabę (Nr. CG 442), remiantis užsakymo sąlygomis krovinį gabeno pro Krasnyj Kamen (Baltarusijos - Rusijos pasienį), tačiau čia transporto priemonė su kroviniu buvo sulaikyta. Krovinį sulaikiusi Rusijos Federacijos Briansko ir Smolensko apskričių veterinarinės ir fitosanitarinės priežiūros tarnyba 2009-10-12 vežėjui OOO „Dagris“ pateikė pareiškimą, kuriuo buvo konstatuota, jog gabenamas krovinys neatitinka Rusijos veterinarinių importo reikalavimų, todėl krovinys buvo grąžintas. Ieškovas, negalėdamas toliau vykdyti vežimo sutarties, vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) (toliau - CMR konvencija) 14 str. 1 d., kreipėsi į kroviniu disponuojantį asmenį - ekspeditorių UAB ,,Eastern European Business“, kad šis duotų instrukcijas dėl tolesnio krovinio gabenimo. Bendraujant su ekspeditoriaus UAB ,,Eastern European Business“ darbuotojais, paaiškėjo, jog UAB ,,Eastern European Business“ užsakovas yra UAB ,,Eco LT Logistika“, todėl dėl operatyvumo UAB ,,Eastern European Business“ atsakovui pateikė ieškovo darbuotojo - komercijos direktoriaus J. Š. kontaktinius duomenis, su kuriuo toliau tiesiogiai buvo derinamas krovinio gabenimas. Praėjus daugiau nei mėnesiui (visą šį laiką krovinio vežėjas su sulaikytu kroviniu prabuvo Baltarusijos - Rusijos pasienyje), 2009-11-17 krovinį buvo nuspręsta per Lietuvą grąžinti pirminiam krovinio siuntėjui - Zandbergen International Meat B.V. atgal į Olandiją, kur, sutvarkius veterinarinius sertifikatus, vėl būtų galima krovinį vežti atgal į Maskvą. Taigi 2009-11-20 pagal 2009-11-17 CMR važtaraštį vežėjas OOO „Dagris“ krovinį pargabeno į Klaipėdos muitinės UAB „Ketonas“ sandėlius, iš kur krovinys buvo toliau gabenamas pagal ieškovo dabar ginčijamas sutartis-užsakymus kroviniui pervežti. Kilus nesklandumams dėl krovinio pervežimo, pervežimą koordinavęs atsakovo darbuotojas - transporto vadybininkas A. B. susisiekė su ieškovo komercijos direktoriumi J. Š.. Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, ieškovo darbuotojas pasiūlė tolesnį krovinio gabenimą organizuoti tiesiogiai per jų bendrovę UAB ,,Eco LT Logistika“, iš ekspeditorių grandinės eliminuojant UAB ,,Eastern European Business“. Tiek atsakovas, tiek UAB ,,Eastern European Business“ su tokiu pasiūlymu sutiko, todėl buvo sudarytas trišalis žodinis susitarimas, jog UAB ,,Eastern European Business“ su atsakovu atsiskaito už krovinio gabenimą maršrutu Veenendaal (Olandija) - Klaipėda (Lietuva) - Krasnyj Kamen (Rusijos-Baltarusijos pasienis) - Klaipėda (Lietuva), o dėl tolesnio krovinio gabenimo maršrutu Klaipėda (Lietuva) - Veenendaal (Olandija) ir Veenendaal (Olandija) - Maskva (Rusija) krovinio vežėjas, t.y. atsakovas, vežimo sutartis sudaro tiesiogiai su UAB ,,Eco LT Logistika“, t.y. ieškovu. Atsižvelgiant į šalių susitarimą, UAB ,,Eastern European Business“ atsakovui pateikė ekspedicinį užsakymą Nr. E09000000194, kuriame UAB ,,Eastern European Business“ ir vežėjas A. G. autotransporto įmonė susitaria tik dėl krovinio gabenimo maršrutu Veenendaal (Olandija) - Krasnyj Kamen (Baltarusijos-Rusijos pasienis) - Klaipėda (Lietuva). Pagal šį ekspedicinį užsakymą-sutartį atsakovas už krovinio gabenimą iki Rusijos pasienio bei atgal iki Klaipėdos 2009-11-30 išrašė ir pateikė ekspeditoriui UAB ,,Eastern European Business“ 7.941,44 Lt vertės PVM sąskaitą-faktūrą. Šis atsakovo pateiktą sąskaitą apmokėjo. Vadovaujantis ekspeditorių UAB ,,Eco LT Logistika“ ir UAB ,,Eastern European Business“ bei vežėjo A. G. autotransporto įmonės susitarimu, UAB ,,Eco LT Logistika“ ir vežėjas A. G. autotransporto įmonė tiesiogiai susitarė dėl krovinio vežimo krovinio siuntėjui J. Z. International Meat B.V. maršrutu Klaipėda (Lietuva) - Veenendaal (Olandija) bei atgal krovinio gavėjui OOO „Interopt“ maršrutu Veenendaal (Olandija) - Klaipėda (Lietuva) - Maskva (Rusija). Už krovinio pervežimą maršrutu Klaipėda (Lietuva) - Veenendaal (Olandija) ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 1.400,00 EUR, o už pervežimą maršrutu Veenendaal (Olandija) - Maskva (Rusija) - 3.200,00 EUR.

7Atsakovo teigimu, jis įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus - pagal CMR važtaraštį Nr. 1030850 2009-11-27 priėmė krovinį iš Klaipėdos muitinės UAB „Ketonas“ sandėlio ir pristatė krovinio gavėjui J. Z. International Meat B.V. Šiam sutvarkius veterinarinius dokumentus atsakovas 2009-11-30 pagal CMR važtaraštį Nr. 1030969 išgabeno krovinį pirminiam krovinio gavėjui OOO ,,Interopt“. Nuo Klaipėdos krovinio gabenimui į Maskvą atsakovas pasitelkė tą pačią vežimo kompaniją - Rusijos Federacijos Kaliningrado srities transporto įmonę OOO „Dagris“, kuri 2009-12-08 pristatė krovinį gavėjui OOO „Interopt“.

8Kadangi ginčo šalys dėl krovinio pervežimo ir atsiskaitymo sąlygų buvo sutarę žodžiu, prieš iškraunant krovinį gavėjui, siekdamas užsitikrinti sutartinių įsipareigojimų įvykdymą atsakovas paprašė ieškovo pateikti rašytines krovinio vežimo sutartis. Atsižvelgiant į tai sutartis-užsakymas kroviniui pervežti (maršrutu Klaipėda (Lietuva) - Veenendaal (Olandija)) Nr. 2009/052 bei sutartis-užsakymas kroviniui pervežti (maršrutu Veenendaal (Olandija) - Maskva (Rusija)) Nr. 2009/053 buvo datuotos 2009 m. gruodžio 8 d., nors vežimai buvo atlikti laikotarpiu 2009-11-27 – 2009-12-08, tai atitinka LR CK 6.189 str. 2 d. nuostatą. Atsakovas, pristatęs krovinį gavėjui OOO „Interopt“, mėnesio gale 2009-12-31 už krovinio pervežimą išrašė ir pateikė PVM sąskaitas-faktūras serija AGR Nr. 0047741 bei Nr. 0047740, tačiau už suteiktas krovinių vežimo paslaugas ieškovas atsiskaityti vengia. Atsakovo manymu, minėti ginčo šalių veiksmai vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal atsakovo ir ieškovo sudarytas krovinio pervežimo sutartis, kurios vėliau buvo patvirtintos 2009-12-08 Sutartimi-užsakymu kroviniui pervežti Nr. 2009/052 bei 2009-12-08 Sutartimi-užsakymas kroviniui pervežti Nr. 2009/053, paneigia ieškovo teiginius, jog ginčijami sandoriai buvo tariami, t.y. sudaryti tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nusprendė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento (ab initio) ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ ir atsakovo A. G. autotransporto įmonės 2009-12-08 sudarytas tarpusavio sutartis-užsakymus kroviniams pervežti Nr. 2009/052 ir Nr. 2009/053.

11Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nėra jokių duomenų, objektyviai rodančių, kad ieškovas išreiškė valią užsakyti prekių pervežimą ar užsakė prekių pervežimą atsakovo nurodomom aplinkybėm. Trečiasis asmuo taip pat nepateikė jokių įrodymų galimam iš ieškovo gautam užsakymui patvirtinti. Todėl nėra pakankamo ir objektyvaus pagrindo manyti, kad ginčo sandoriuose yra išreikšta tikroji sandorio šalių valia, nes tokios valios buvimo UAB ,,Eco LT Logistika“ niekuo neišreiškė ir neapibrėžė, jos valios buvimas, kaip ir ketinimas susitarti dėl galimo pervežimo, niekuo neįrodytas, savo valios kitam asmeniui UAB ,,Eco LT Logistika“ nepatikėjo, įgaliojimų užsakymus pasirašiusiam komercijos direktoriui nesuteikė ir jų nedelegavo. Negalima taip pat teigti, jog ginčo sandoriais ketinta sukurti teisines pasekmes, nes teisinė pasekmė laiko požiūriu yra vėlesnis rezultatas nei galimas ketinimas ją sukurti. Nagrinėjamu atveju yra atvirkščiai – sandoris sudarytas kaip jau atsiradusiai teisinei pasekmei konstatuoti. Tuo pačiu nėra pagrindo pripažinti, kad sandoris realiai buvo vykdomas, nes po 2009-12-08 ginčo šalys jokių veiksmų viena kitos atžvilgiu neatliko, išskyrus atsakovo ieškovui apmokėjimui pateiktus dokumentus. Priešingai nei nurodo atsakovas, pirmosios instancijos teismas manė, kad sutartis, sudaryta po fakto, negali patvirtinti nei šalių ketinimo, nei galimų pasekmių, nes šalys šiuo konkrečiu atveju nenumatė, kad ji taikoma iki jos sudarymo atsiradusiems jų santykiams (LR CK 6.189 str. 2 d.). Teismas sutiko su ieškovo išreikšta pozicija, kad J. Š. veikė nesąžiningai darbdavio atžvilgiu, viršijo jo jam suteiktus įgalinimus ir veikė galimai savo poreikių ir interesų tenkinimui.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atsakovas A. G. autotransporto įmonė pateikė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo. Apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, vienpusiškai vertino byloje esančius įrodymus, spręsdamas dėl įrodymų pakankamumo bei darydamas išvadas dėl konkrečių faktinių aplinkybių egzistavimo ar nebuvimo, netinkamai paskirstė tarp šalių įrodinėjimo pareigą, todėl ieškinys negalėjo būti tenkinamas nei vienu, nei kitu sprendime nurodytais teisiniais pagrindais.

14Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.86 str. pagrindu. Atsakovas į bylą pateikė paaiškinimus ir juos pagrindžiančius rašytinius įrodymus, jog pagal sudarytas (Ieškovo ginčijamas) sutartis-užsakymus kroviniui pervežti ne tik buvo sukurtos konkrečios Šalių tarpusavio teisės ir pareigos, bet ir kad iš Atsakovo pusės sutartys buvo visiškai įvykdytos. Šių aplinkybių ir įrodymų ginčo metu Ieškovas nekvestionavo. Ginčijami sandoriai buvo vykdomi ir paties Ieškovo. Ieškovas organizavo ir koordinavo pervežimų eigą, o Atsakovo vadybininkas A. B. dėl atliekamo pervežimo bendravo tiek su Ieškovo komercijos direktoriumi J. Š., tiek ir su neprisistačiusia Ieškovo atstove, tikėtina bendrovės vadove L. G.. Ieškovo darbuotojas J. Š. atstovavo kroviniu disponuojančio asmens interesus tvarkant veterinarinius krovinio įvežimo dokumentus, grąžinant krovinį iš Baltarusijos-Rusijos pasienio į Lietuvą. Taigi, turint omenyje tai, kad sudarytos ginčijamos sutartys buvo abiejų šalių vykdomos ir Atsakovas pagal sutartis-užsakymus atliko krovinių pervežimus, nėra jokio pagrindo teigti, jog Šalių sudarytos sutartys buvo fiktyvios (t.y. sudarytos tik dėl akių, neketinant sukurti jokių teisinių pasekmių).

15Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CK 6.189 str. 2 d. teisės normą nurodydamas, kad sutartis, sudaryta po fakto, negali patvirtinti nei šalių ketinimo, nei galimų pasekmių, nes šalys šiuo konkrečiu atveju nenumatė, kad ji taikoma iki jos sudarymo atsiradusiems jų santykiams. CK 6.189 str. 2 d. nėra imperatyviai nurodyta, jog sutartyje turi būti tiesiogiai nurodyta, jog sutartis taikoma iki jos sudarymo atsiradusiems teisiniams santykiams. Aiškinant 2009-12-08 raštu formalizuotų sutarčių-užsakymų kroviniui pervežti tekstą ir duomenis (krovinio pasikrovimo-išsikrovimo datas), vertinant sutartis-užsakymus ne atsietai, bet kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (pervežimų pagal sutartis-užsakymus atlikimą patvirtinančiais CMR važtaraščiais, kt. dokumentais), akivaizdu, jog sutartyse-užsakymuose Šalys tiesiog detalizavo ir formalizavo iki tol jau egzistavusius tarpusavio teisinius santykius. Priešingu atveju Šalims nebūtų buvę jokios prasmės atgaline data tartis dėl jau praktiškai įvykdytų krovinio pervežimų.

16Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.92 str. pagrindu. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su Ieškovo išreikšta pozicija, kad J. Š., veikdamas nesąžiningai darbdavio atžvilgiu, veikdamas galimai savo poreikių ir interesų tenkinimui, viršijo jam suteiktus įgalinimus, sprendė, jog ginčijamos sutartys pripažintinos negaliojančiomis ir CK 1.92 str. pagrindu. Priimdamas tokį sprendimą, pirmosios instancijos teismas vadovavosi Ieškovo argumentais, jog Ieškovo komercijos direktorius J. Š. neturėjo įgaliojimų pasirašyti minėtų sutarčių, visas sutartis dėl pervežimų pasirašinėdavo išskirtinai Ieškovo vadovė L. G., kad Ieškovas niekada nepatvirtino per atstovą - darbuotoją J. Š. - sudarytų sutarčių, taip pat rėmėsi Ieškovo į bylą pateiktu UAB „ECO LT LOGISTIKA“ užsakymų kroviniui pervežti registravimo žurnalu, iš kurio matyti, jog analogiškais numeriais (Nr. 2009/52 bei Nr. 2009/53) sutartys-užsakymai buvo sudaryti su kitais vežėjais.

17Šiuo atveju sutartys-užsakymai buvo sudaryti su Ieškovo darbuotoju, einančiu komercijos direktoriaus pareigas, kuriam buvo patikėtas Ieškovo bendrovės apvalusis antspaudas (2009-12-08 rašytinės sutartys-užsakymai kroviniui pervežti buvo antspauduotos Ieškovo bendrovės antspaudu), J. Š. atstovavo kroviniu disponuojančio asmens interesus tvarkant veterinarinius krovinio įvežimo dokumentus, grąžinant krovinį iš Baltarusijos-Rusijos pasienio į Lietuvą . Apie tai, kad J. Š. Ieškovo UAB „ECO LT LOGISTIKA“, kaip pirminio užsakovo vardu, organizuoja ir vadovauja minėto krovinio pervežimui, Atsakovas buvo informuotas UAB Eastern European business, su kuria Atsakovas iki tol ne kartą yra turėjęs sutartinių santykių. Atitinkamai Atsakovas neturėjo pagrindo nepasitikėti UAB Eastern European business pateikta informacija.

18Vertinant Ieškovo antspaudo padirbinėjimo fakto galimumą bei apskritai aplinkybes, ar J. Š. buvo suteikti numanomi įgaliojimai sudaryti ginčijamas sutartis, derėtų vadovautis civiliniame procese įtvirtintu tikimybių pusiausvyros principu. Byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, jog komercijos direktoriaus pareigas einančiam J. Š., dirbančiam dviese su Ieškovo vadove L. G. vienoje patalpoje ir ją pažįstančiam kelerius metus buvo sudarytos galimybės pasinaudoti bendrovės apvaliuoju antspaudu ir atitinkamai suteikti numanomi įgaliojimai sudaryti ginčijamas sutartis.

19Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą atsakovo apeliacinį skundą, su juo nesutiko ir prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismas teisingai nustatė, kad sandoriai yra sudaryti tik dėl akių, remdamasis argumentu, kad rašytinės sutartys-užsakymai buvo datuoti 2009-12-08, kuomet sutartyse-užsakymuose -apibrėžiami teisiniai santykiai tarp šalių jau buvo dalinai įvykdyti. Teismas pagrįstai rėmėsi CK 6.189 str. 2 d. norma. J. Š. buvo ne transporto vadybininkas, o komercijos direktorius, kuris turėjo teisę tik derinti sutarčių sudarymą, jas siūlyti vadovui sudaryti, bet neturėjo jokios teisės jas sudaryti.

20Trečiasis asmuo BUAB „Eastern European business“ atsiliepime prašė apelianto skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl krovinių pervežimo sutarčių galiojimo (negaliojimo) pasekmių. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento (ab initio) jo ir atsakovo 2009-12-08 sutartis-užsakymus kroviniui pervežti Nr. 2009/052 bei Nr. 2009/053 (t.1, b.l. 89-92), teigdamas, kad ginčijamos sutartys buvo sudarytos dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių.

24Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-12-08 buvo pasirašytos dvi sutartys-užsakymai kroviniui pervežti Nr. 2009/052 bei Nr. 2009/053 (t.1, b.l. 89-92). UAB ,,Eco LT Logistika“, sutartyse įvardinto užsakovu, vardu jas pasirašė J. Š., A. G. autotransporto įmonės, kuri įvardinta kaip vežėjas, vardu sutartis-užsakymus pasirašė A. B.. Atsakovo paaiškinimais, šios teismui pateiktos sutartys yra originalios, jos buvo sudarytos el.paštu iš anksto telefonu aptartiems ir 2009-11-27 – 2009-12-08, t.y. iki jų pasirašymo, atliktiems vežimo santykiams įtvirtinti, kas, anot jo, yra įprasta tarptautiniuose vežimo santykiuose (t.1, b.l. 88, t.2, b.l. 24-34). J. Š. dirbo UAB ,,Eco LT Logistika“ komercijos direktoriumi (t.1, b.l. 123, 124)

25Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.86 str. pagrindu.

26Pagal CK 1.86 straipsnį negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Teismų praktikoje šiuo klausimu pažymėta, kad toks sandoris yra fiktyvus dėl šalių valios ydingumo jį sudarant ir paprastai nevykdomas. Sprendžiant, ar sandoris tariamas, turi būti tiriamas ne tik sutarties tekstas, bet ir tai, kokia buvo sandorio šalių tikroji valia, kokie buvo jų tokio elgesio motyvai ir tikslai, kaip šalys elgėsi po sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Stateta“ v. R. A., bylos Nr. 3K-3-418/2008; 2005 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. J. Č., kt., bylos Nr. 3K-3-68/2005; kt.). Teismų praktikoje pažymėta ir tai, kad bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. D. G., kt., bylos Nr. 3K-3-337/2008; kt.).

27Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ginčijamos sutartys buvo sudarytos dėl akių. Byloje esantys proceso dalyvių paaiškinimai ir juos pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, patvirtina, jog pagal ginčijamas sutartis-užsakymus kroviniui buvo pervežti kroviniai. Tokiu atveju, ne tik buvo sukurtos konkrečios šalių tarpusavio teisės ir pareigos, bet ir sutartys buvo įvykdytos. Šių aplinkybių ir įrodymų ginčo metu Ieškovas neginčijo. Ginčijami sandoriai buvo vykdomi ir paties Ieškovo. Jis organizavo ir koordinavo pervežimų eigą, tai patvirtino liudytojas atsakovo vadybininkas A. B., kuris dėl atliekamo pervežimo tiesiogiai bendravo su ieškovo komercijos direktoriumi J. Š. ir kitais ieškovo darbuotojais. J. Š. atstovavo kroviniu disponuojančio asmens interesus tvarkant veterinarinius krovinio įvežimo dokumentus, grąžinant krovinį iš Baltarusijos-Rusijos pasienio į Lietuvą. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad sudarytos ginčijamos sutartys buvo abiejų šalių vykdomos ir atsakovas pagal sutartis-užsakymus atliko krovinių pervežimus, nėra jokio pagrindo teigti, jog šalių sudarytos sutartys buvo fiktyvios, t.y. sudarytos tik dėl akių, neketinant sukurti jokių teisinių pasekmių. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina ginčo sutarčių įvykdymą (b.t. I., b.l. 13-23; 71-80, 97-110; b.t. II., b.l. 2).

28Dėl sutarčių ne galiojimo CK 1.92 str. pagrindu.

29Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su Ieškovo išreikšta pozicija, kad J. Š., veikdamas nesąžiningai darbdavio atžvilgiu, veikdamas galimai savo poreikių ir interesų tenkinimui, viršijo jam suteiktus įgalinimus, sprendė, jog ginčijamos sutartys pripažintinos negaliojančiomis ir CK 1.92 str. pagrindu. Priimdamas tokį sprendimą, pirmosios instancijos teismas vadovavosi ieškovo argumentais, jog ieškovo komercijos direktorius J. Š. neturėjo įgaliojimų pasirašyti minėtų sutarčių. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija kolegija nesutinka.

30Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami, jų negaliojimą reglamentuoja CK 1.92 straipsnis, kuriame nustatyta, kad tuo atveju, jeigu atstovo įgaliojimus apribojo įstatymai arba sutartis ir atstovas šiuos apribojimus viršija, toks sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal atstovaujamojo ieškinį, jeigu atstovaujamasis sandorio nepatvirtino (CK 2.133 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 2.133 straipsnio nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į CK 1.92 straipsnyje įtvirtintą taisyklę. Nagrinėjamu atveju aktualus CK 2.133 straipsnio 6 ir 9 dalyse įtvirtinto reguliavimo santykis. CK 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Tuo tarpu CK 2.133 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Apibendrindama aptartas teisinio reguliavimo nuostatas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 straipsnio 9 dalimi. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus. Analogiškos teisės aiškinimo ir taikymo nuostatos išdėstytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-147/2007.

31Nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi situacija, kuri numatyta CK 2.133 straipsnio 9 dalyje. Byloje esantys įrodymai (b.t. I., b.l. 13-20, b.t. II., b.l. 2) patvirtina, kad sutartys-užsakymai buvo sudaryti su ieškovo darbuotoju, einančiu komercijos direktoriaus pareigas, kuriam buvo patikėtas ieškovo bendrovės apvalusis antspaudas – 2009-12-08 rašytinės sutartys-užsakymai kroviniui pervežti buvo antspauduotos ieškovo bendrovės antspaudu, ieškovo darbuotojas J. Š. atstovavo kroviniu disponuojančio asmens interesus tvarkant veterinarinius krovinio įvežimo dokumentus, grąžinant krovinį iš Baltarusijos-Rusijos pasienio į Lietuvą. Atsakovo pateikti įrodymai: atsakovo vadybininko A. B. paaiškinimai teisme, sutarys su apvaliuoju ieškovo antspaudu, patvirtina, kad jo darbuotojas neturėjo rimto pagrindo manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę neturinčiu atstovu (ieškovo darbuotoju), o ieškovas šios aplinkybės nepaneigė, t.y. neįrodė, kad atsakovas žinojo ar turėjo žinoti, jog ieškovo atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus.

32Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra naikintinas ir priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d 2 p.).

33Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, t. y. 476,49 Lt bei 1089 Lt išlaidų advokato pagalbai už apeliacinio skundo parengimą (CPK 93 str.). Be to, apeliantui iš ieškovo priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme, t.y. 1989,59 Lt.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ atsakovo A. G. autotransporto įmonės naudai 3555,08 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Eco LT Logistika“ prašė teismą pripažinti... 4. Ieškovas savo reikalavimus grindė tuo, kad ginčijami sandoriai buvo sudaryti... 5. Atsakovas A. G. autotransporto įmonė pateikė atsiliepimą į pareikštą... 6. Atsakovas nurodė, kad sutartu laiku į pasikrovimo vietą atsakovo pateiktai... 7. Atsakovo teigimu, jis įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus - pagal CMR... 8. Kadangi ginčo šalys dėl krovinio pervežimo ir atsiskaitymo sąlygų buvo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį... 11. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nėra jokių duomenų,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atsakovas A. G. autotransporto įmonė pateikė apeliacinį skundą dėl... 14. Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.86 str. pagrindu. Atsakovas į bylą pateikė... 15. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino CK 6.189 str. 2 d. teisės... 16. Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.92 str. pagrindu. Pirmosios instancijos... 17. Šiuo atveju sutartys-užsakymai buvo sudaryti su Ieškovo darbuotoju,... 18. Vertinant Ieškovo antspaudo padirbinėjimo fakto galimumą bei apskritai... 19. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą atsakovo apeliacinį skundą, su... 20. Trečiasis asmuo BUAB „Eastern European business“ atsiliepime prašė... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-12-08 buvo pasirašytos dvi... 25. Dėl sutarčių negaliojimo CK 1.86 str. pagrindu.... 26. Pagal CK 1.86 straipsnį negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių,... 27. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad... 28. Dėl sutarčių ne galiojimo CK 1.92 str. pagrindu.... 29. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su Ieškovo išreikšta pozicija, kad... 30. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami, jų... 31. Nagrinėjamu atveju yra susiklosčiusi situacija, kuri numatyta CK 2.133... 32. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 33. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimą... 36. Priteisti iš ieškovo UAB „Eco LT Logistika“ atsakovo A. G. autotransporto...