Byla 2-274-460/2011
Dėl nuostoliu atlyginimo, n u s t a t e :

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aušra Maškeviciene, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, Jelenai Ušakovai, dalyvaujant ieškoves P. R. atstovei advokatei Audronei Grigelionienei, atsakovo A. J. atstovui advokatui Arunui Skuoleviciui, treciajam asmeniui UAB „Akvaterma" vadovui V. B., išnagrinejusi civilineje byloje ieškoves P. R. ieškini atsakovams A. J., BUAB „Eurotroba“, tretiesiems asmenims UAB „Kvietene“, UAB „Akvaterma", BUAB “Pokomsta” del nuostoliu atlyginimo, n u s t a t e :

2ieškove P. R. kreipesi i teisma su ieškiniu, 2009-10-15 pateike patikslinta ieškini atsakovei UAB „Eurotroba“, kuriuo praše 2007-10-31 ir 2007-11-09 atsakoves atliktu darbu aktus pripažinti negaliojanciais ir priteisti iš atsakoves 849 361,61 Lt nuostoliu atlyginimo, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir visas bylinejimosi išlaidas.

3Klaipedos apygardos teismo 2009-05-05 nutartimi atsakoves UAB „Eurotroba“ turtui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemones – 572 860,17 Lt vertes turto areštas.

4Klaipedos apygardos teismo 2010-06-01 nutartimi UAB „Eurotroba“ buvo iškelta bankroto byla.

52010-08-12 gautas ieškoves patikslintas ieškinys (2 t., b. l. 101), kuriuo praše: 1) itraukti i byla atsakovu A. J.; 2) priteisti subsidiariai iš atsakovu UAB „Eurotroba“ ir A. J. 572 860,14 Lt gražintino avanso, 200 205,86 Lt gražintinos sumos taikant restitucija; 36 961,25 Lt istatymines palukanas, 24 567 Lt nuostoliu atlyginimo, iš viso – 834 594,25 Lt; 3) priteisti 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos, skaiciuojant jas nuo bylos iškelimo teisme iki visiško teismo sprendimo ivykdymo; 4) pripažinti negaliojanciais 2007-10-31 ir 2007-11-09 atliktu darbu aktus, atitinkamai už 100 206 Lt ir 99 999,86 Lt, PVM saskaitas – fakturas: 2007-10-31 serija TRO 00012 už 100 206 Lt ir 2007-11-09 serija TRO 00014 už 99 999,86 Lt, taikyti restitucija. Nurodo, kad CK 2.50 straipsnyje numatyta, kad kai juridinis asmuo negali ivykdyti prievoles del juridinio asmens dalyvio nesažiningu veiksmu, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievole savo turtu subsidiariai. UAB „Eurotroba“ vienintelis akcininkas ir direktorius nuo jos isteigimo iki bankroto bylos iškelimo buvo A. J. Nurode, kad 2007-06-22 tarp ieškoves ir atsakoves UAB „Eurotroba“, atstovaujamos direktoriaus A. J., buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 2007-06/22-IK. Šia sutartimi atsakove isipareigojo atlikti tokius darbus: lauko vandentiekio tinklu su giluminiu grežiniu, gaisrinio vandentiekio tinklu, buitiniu nuoteku tinklu su siurblines pastatu, valymo irengimu, lietaus nuoteku tinklu, vidaus keliu irengimo darbus gyvenamuju namu teritorijoje, adresu Triušeliu km., Sendvario seniunija, Klaipedos rajonas. Atsakove isipareigojo iki 2007-10-30 atlikti darbus Lietuvos Respublikos Statybos istatymo ir kitu norminiu aktu nustatyta tvarka. Taciau atsakove nei iki 2007-10-30, nei iki ieškinio pateikimo teismui dienos isipareigojimu neivykde. Ieškove savo iniciatyva, kad išsiaiškinti statybos darbu faktine padeti, kreipesi i atestuota statybos technines priežiuros vadova M. N., kuris pažymejo, kad sutartyje numatyti darbai nera atlikti. Ieškove nurode, kad ne karta kreipesi i atsakove del netinkamo sutarties vykdymo, bet ji, nepateikdama irodymu, teige, kad darbus pagal sutarti atliko. Ieškove raštu informavo atsakove, kad del grubiai pažeistu sutarties salygu nutrauke rangos sutarti ir pareikalavo gražinti atsakovei sumoketa avansa.

6Klaipedos apygardos teismo 2010-08-12 nutartimi BUAB „Eurotroba“ direktorius A. J. buvo itrauktas i civiline byla atsakovu.

7Atsakovas 2010-09-07 atsiliepime (2 t., b. l. 116) su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad: teismui yra pateikti rašytiniai irodymai, kad sutartyje numatyti darbai yra atlikti ir iregistruoti; atliktu darbu priemimo – perdavimo aktuose, saskaitose - fakturose ieškove nepasiraše tik del jai žinomu priežasciu; nutiesus ieškoves projektuojamame kvartale kelia, juo buvo intensyviai naudotasi, todel ieškovei pateikus ieškini, kelias negalejo likti tokios pacios bukles; darbus, del kuriu iškeltas ieškinys, atliko ir kitos bendroves, todel jos turi buti itrauktos treciaisiais asmenimis, kad galetu paaiškinti faktines statybos darbu atlikimo aplinkybes; BUAB “Pokomsta” nera gražinusi statybos darbu žurnalo, todel yra ribojama atsakovo teise tinkamai gintis.

8Atsakoves BUAB „Eurotroba“ bankroto administratorius atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Prašo ieškoves ieškini atmesti. Pažymi, kad darbai, del kuriu kilo gincas, yra atlikti. Ieškovei buvo pateikti darbu atlikimo dokumentai, kuriu ji nepasiraše. Nurodo, kad BUAB “Pokomsta” nera gražinusi statybos darbu žurnalo, kuriame yra svarbus irodymai. Del visu darbu faktiniu aplinkybiu išsiaiškinimo prašo itraukti i byla treciuosius asmenis.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad ieškove P. R. su UAB „Eurotroba“ (toliau – atsakove) 2007-06-22 (1 t., b. l. 6) sudare rangos sutarti Nr. 2007-06/22-1K. Šia sutartimi atsakove isipareigojo atlikti tokius darbus: lauko vandentiekio tinklu su giluminiu grežiniu, gaisrinio vandentiekio tinklu, buitiniu nuoteku tinklu su siurblines pastatu, valymo irengimu, lietaus nuoteku tinklu, vidaus keliu irengimo darbus gyvenamuju namu teritorijoje, kuriu bendra verte 773 066 Lt, adresu Triušeliu km., Sendvario sen., Klaipedos r. Atsakove isipareigojo iki 2007-10-30 darbus atlikti Statybos istatymo ir kitu norminiu aktu nustatyta tvarka atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius del atsakoves kaltes – sutartiniu isipareigojimo nevykdymo, normatyviniu dokumentu reikalavimu pažeidimo. Ieškove isipareigojo pateikti leidima statybai, priimti atsakoves atliktus darbus ir už juos sumoketi. Ieškove 2007-10-18 pateike statybu leidima Nr. NS 07-188 (3 t., b. l. 4-5), 2007-07-02 ir 2007-09-18 sumokejo sutartyje numatyta kaina – 773 066 Lt (1 t., b. l. 8). Del šiu faktiniu aplinkybiu ginco tarp šaliu nekilo.

11Ieškove teigia, kad jokie darbai pagal sutarti nebuvo atlikti, išskyrus vidaus keliu irengimo darbus, o pastarieji – buvo atlikti nekokybiškai. Atsakove atsikerta, kad visus darbus pagal sutarti atliko tinkamai.

12Ieškoves teiginius, kad atsakove apskritai jokiu darbu, apart vidaus keliu irengima, pagal šaliu rangos sutarti neatliko, paneigia byloje surinkti irodymai: atsakoves sutartys su subrangovais, technines priežiuros sutartis (1 t., b. l. 77–79, 82–86), vandentiekio, buitiniu nuoteku tinklu, priešgaisrines linijos atliktu darbu aktai (1 t., b. l. 80, 81), subrangovo UAB „Traidenis“ 2009-02-19 paaiškinamasis raštas del trukumu (1 t., b. l. 132), UAB „Aplinkosaugos servisas“ valymo irenginiu trukumu ištaisymo ikainojimas (1 t., b. l. 133, 134), 2010-03-16 defektinis aktas (1 t., b. l. 135), atliktu darbu priemimo perdavimo aktai 2009-10-07, 2011-01-25 (2 t., b. l. 185–187), inžineriniu tinklu kadastro duomenys (3 t., b. l. 29–42), UAB „Traidenis“ PVM saskaitos fakturos, užsakymas, saskaitu išrašai (3 t., b. l. 10–14). Šie irodymai patvirtina, kad atsakove rangos sutartyje numatytus darbus atliko, taciau ne kokybiškai. Taip pat šie irodymai kartus su ekspertizes išvadomis (3 t., b. l. 3–62, 74–81, 84), paneigia atsakoves atsikirtimus, kad ji visus darbus pagal rangos sutarti atliko tinkamai. Rangos sutartyje atsakoves sutartyje isipareigoti darbai atlikti su esminiais trukumais, todel ieškoves rangos sutarties nutraukimas (2009-03-06) yra teisetas (CK 6.665 str. 3d.).

13Del vidaus kelio darbu, nuostoliu atlyginimo.

14VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto keliu tyrimo instituto 2010-07-07 ekspertizes akto išvadose nurodyta, kad vidaus kelias neatitinka techninio projekto „Vandentiekio, buitiniu nuoteku, lietaus nuoteku, vidaus kelio projektas statybos kvartalui Triušeliu kaimas, Sendvario seniunija, Klaipedos rajonas“ (2 t., b. l. 73-81). VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto keliu tyrimo instituto 2010-08-02 ekspertizes akto papildymo išvadose nurodyta, kad vidaus kelio esamos dangos konstrukcijos irengimui panaudotu medžiagu, kurios neatitinka techninio projekto „Vandentiekio, buitiniu nuoteku, lietaus nuoteku, vidaus kelio projektas statybos kvartalui Triušeliu kaimas, Sendvario seniunija, Klaipedos rajonas“ bei projektavimo ir statybos metu galiojusiu statybos techniniu reglamentu ir rekomendaciju iškasimas ir išvežimas kainuotu 24 567 Lt (iskaitant PVM). Atsakove pateike rašytinius irodymus, kad atliko vidaus kelio darbus: 2007-10-31 atliktu darbu aktas Nr. 07/10/31(1 t., b. l. 12), kurio verte 100 206,00 Lt ir 2007-11-09 atliktu darbu aktas Nr. 07/11/09 (a t., b. l. 13), kurio verte 99 999,86 Lt. Ieškoves atstove pasiraše ant atliktu darbu aktu Nr. 07/10/31 ir Nr. 07/11/09. Pagal šaliu sutarties 4.1 punkta atsakove atsako už netinkamos kokybes, per nustatyta termina neatliktus darbus. Nagrinejamu atveju ieškove praše taikyti restitucija. Pagal ekspertizes išvadas akivaizdu, kad vidaus kelias turi esminiu pažeidimu. Atsakoves argumentas, kad nuo darbu atlikimo praejo daug laiko, kad keliu naudojosi ir kiti asmenys, atmestinas, kadangi ekspertizes išvadose nurodoma, kad „vidaus kelias yra nebaigtas statinys, kelias yra be asfalto dangos sluoksniu, kelio ir vejos bortu, bei šaligatviu dangos konstrukcijos“, „kelio dangos konstrukcijos sluoksniu storiu ir ju medžiagu savybiu nuokrypiu leistinu verciu viršijimas gali itakoti kelio ilgaamžiškuma, dangos konstrukcijos atsparuma šalciui bei laikomaja geba“. Remiantis CK 6.658 str. 2 d. nuostata, jeigu rangovas atlieka darba taip letai, kad ji baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teise atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. Remiantis CK 6.665 str. 3 d. nuostata, jeigu rangovas sutarties pažeidimu ar kitokiu trukumu per protinga termina nepašalina arba trukumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teise nutraukti sutarti ir reikalauti atlyginti nuostolius. Restitucija taikytina, ieškovei iš atsakoves priteistina 200 205,86 Lt skolos, už kuria atsakove nutiese kelia, kuris neatitinka techninio projekto ir 24 567 Lt nuostoliu del medžiagu, kurios neatitinka techninio projekto, iškasimui ir išvežimui.

15Del inžineriniu statiniu.

16Atsakove savo prievolems ivykdyti pasinaudojo teise pasitelkti kitus asmenis (CK 6.650 str.). Atsakove sudare statybos rangos sutartis, kurias grindžia rašytiniais irodymais: 2007-07-16 statybos rangos sutartis tarp UAB „Eurotroba“ ir UAB “Pokomsta” (1 t., b. l. 77-79); 2007-07-10 transporto ir mechanizmu paslaugu sutartis tarp UAB „Eurotroba“ ir UAB „Kvietene“ (1 t., b. l. 82);

172008-02-27 sutartis Nr. 02/27-2008 tarp UAB „Eurotroba“ ir UAB „Akvaterma" (1 t., b. l. 83-84); rangos sutartis tarp UAB „Eurotroba“ ir UAB „DARENA“ (1 t., b. l. 85). 2007-08-17 tarp UAB „Eurotroba“ ir A. P. (atestato Nr. 25084) buvo sudaryta statybos technines priežiuros sutartis (1 t., b. l. 86). Atsakove teismo posedžio metu praše ieškini atmesti kaip nepagrista, nurode, kad darbai yra atlikti ir iregistruoti.

18Atsakove ivykdytus darbus grindžia rašytiniais irodymais: 2009-10-07 atliktu darbu perdavimo – priemimo aktas Nr. 091007/1 tarp ieškoves ir UAB „Akvaterma" (3 t., b. l. 9), kuri ieškoves atstove pasiraše, akte nurodytas darbo pavadinimas – grežinio siurblines irengimas su apskaitos mazgu; PVM saskaita faktura TRKL 2007449 (3 t., b. l. 10), kuria atsakove atsiskaite už paslaugas UAB „Traidenis“; 2007 rugpjucio men. (1 t., b. l. 80) ir 2007 gruodžio men. (1 t., b. l. 80) UAB “Pokomsta” atliktu darbu aktai; 2007-08-06 prekiu užsakymas Nr. KL-24 tarp atsakoves ir UAB „Traidenis (3 t., b. l. 11); 2007-08-17 atsakoves mokejimo UAB „Traidenis“ saskaitos išrašas (3 t., b. l. 12); 2007-10-12 atsakoves mokejimo UAB „Traidenis“ saskaitos išrašas (3 t., b. l. 13); 2007-11-16 UAB „Akvaterma" pardavimo pasiulymas Nr. 392 (3 t., b. l. 15); 2011-01-25 UAB „Akvaterma" atliktu darbu aktas (.2 t., b. l. 185).

19UAB „Traidenis“ 2009-02-19 paaiškinamajame rašte (1 t., b. l. 132) nurode buitiniu nuoteku valymo irenginiu trukumus. UAB „Aplinkosaugos servisas“ 2010-03-01 pažymoje del buitiniu nuoteku valymo irenginiu remonto (1 t ., b. l. 133) nurode, kad remontui reikalingu irenginiu ir darbu samata yra 34 775,40 Lt. Remiantis CK 6.665 str. 1 d. 3 p. nuostata, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties salygu, del kuriu darbu rezultatas negali buti naudojamas pagal sutartyje nurodyta paskirti, tai užsakovas turi teise reikalauti iš rangovo atlyginti trukumu šalinimo išlaidas. Mineta suma yra priteistina ieškovei iš atsakoves.

20Statybos darbu vadovu V. B. (atestato Nr. B 2782), A. S. (atestato Nr. B 2893), statybos technines priežiuros darbu vadoves A. P. (atestato Nr. 25084) 2010-03-16 defektiniame akte (1 t., b. l. 135) nurodyta, kad lietaus nuoteku linija paklota ne pagal projekta ir turi buti demontuota ir naujai pagal projekta Nr. 07/06-32 perklota. UAB „Bervita“ 2010-02-24 pateiktoje lauko lietaus magistralinio vamzdyno montavimo samatoje (1 t., b. l. 142) nurodyta 29 508,39 Lt suma, kuri reikalinga lauko lietaus magistralinio vamzdyno montavimui. Remiantis CK 6.665 str. 1 d. 3 p. nuostata, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties salygu, del kuriu darbu rezultatas negali buti naudojamas pagal sutartyje nurodyta paskirti, tai užsakovas turi teise reikalauti iš rangovo atlyginti trukumu šalinimo išlaidas. Mineta suma yra priteistina ieškovei iš atsakoves.

21Pažymetina, kad vandentiekio tinklu, priešgaisrinio vandentiekio tinklu, buitiniu nuoteku tinklu, lietaus nuoteku tinklu statiniai yra iforminti inžineriniu statiniu kadastro duomenyse (3 t., b. l. 29-38).

22Del subsidiarios atsakomybes.

23Remiantis CK 2.50 str. 3d. nuostata, kad kai juridinis asmuo negali ivykdyti prievoles del juridinio asmens dalyvio nesažiningu veiksmu, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievole savo turtu subsidiariai. Ieškove neirode, kad juridinis asmuo netinkamai vykde savo prievoles butent del atsakoves direktoriaus A. J. nesažiningu veiksmu. Iš bylos duomenu matyti, kad atsakove prievolems ivykdyti pasitelke treciuosius asmenis (CPK 178 str.).

24Del ieškoves prašymo priteisti istatymines palukanas.

25Nuo priteistos sumos ieškovei iš atsakoves priteistinos 5 proc. dydžio istatymu nustatytos palukanos (CK 6.261 str., CK 6.210 str.).

26Del ieškoves prašymo priteisti procesines palukanas.

27Nuo priteistos sumos ieškovei iš atsakoves priteistinos 5 proc. dydžio procesines palukanos (CK 6.37 str., 2 d., CK 6.210 str.).

28Del bylinejimosi išlaidu.

29Ieškove pateike išlaidas pagrindžiancius dokumentus: 2432 Lt žyminio mokescio už ieškini, (1 t., b. l. 5), 100 Lt žyminio mokescio ieškinio patikslinimui (1 t., b. l. 107), 10 000 Lt už ekspertizes atlikima, (1 t., b. l. 157). Atsakove jokiu dokumentu nepateike.

30Ieškove ieškiniu iš atsakoves reikalavo priteisti iš viso 834 594,25 Lt, sprendimu priteistina 311 745,61 Lt, t. y. tenkinta 37 proc. visu reikalavimu. Proporcingai patenkintu reikalavimu daliai ieškovei iš atsakoves priteistina 4 636,84 Lt bylinejimosi išlaidu (CPK 93 str. 2 d.).

31Del laikinuju apsaugos priemoniu.

32Laikinasias apsaugos priemones, taikytas, atsakovei Klaipedos apygardos teismo 2009-06-05 nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo ivykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

33Laikinasias apsaugos priemones, taikytas atsakoves direktoriui A. J. Klaipedos apygardos teismo 2010-08-12 nutartimi, panaikinti (CPK 150 str. 2 d, 1 p.).

34Teismas mano, kad ieškoves ieškinys yra pagristas iš dalies, todel tenkintinas iš dalies.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas

Nutarė

36ieškoves P. R., a/k 43708220783, ieškini tenkinti iš dalies.

37Pripažinti negaliojanciais 2007-10-31 ir 2007-11-09 atliktu darbu aktus, PVM saskaitas – fakturas 2007-10-31 TRO Nr. 00012 ir 2007-11-09 TRO Nr. 00014 ir taikyti restitucija – ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“, i/k 300108388, Tulpiu g. 8-2, Klaipeda, priteisti 200 205,86 Lt sumoketus už vidaus keliu irengimo darbus bei 24 567 Lt žalos atlyginimui.

38Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 34 775,40 Lt žalos atlyginimo del nekokybiškai atliktu buitiniu nuoteku tinklu ir 29 508,39 Lt žalos atlyginimo del nekokybiškai atliktu lietaus nuoteku tinklu irengimo darbu.

39Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 22 688,96 Lt palukanu už priteista suma (289 056,65 Lt), nuo termino ivykdyti pinigine prievole praleidimo pradžios (2007-10-31) iki bylos iškelimo teisme (2009-05-26) dienos.

40Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 5proc. dydžio metines palukanas už priteista suma (289 056,65 Lt) nuo bylos iškelimo teisme (2009-05-26) dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

41Kita ieškinio dali atmesti.

42Ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ priteisti 4 636,84 Lt bylinejimosi išlaidu.

43Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos apygardos teismo 2009-06-05 nutartimi atsakovei BUAB „Eurotroba“, i/k 300108388, palikti galioti iki teismo sprendimo ivykdymo.

44Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos apygardos teismo 2010-08-12 nutartimi atsakoves BUAB „Eurotroba“ direktoriui A. J., a/k 34909100470, adresas Tulpiu g. 8–2, Klaipeda, panaikinti.

45Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacini skunda per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aušra... 2. ieškove P. R. kreipesi i teisma su ieškiniu, 2009-10-15 pateike patikslinta... 3. Klaipedos apygardos teismo 2009-05-05 nutartimi atsakoves UAB „Eurotroba“... 4. Klaipedos apygardos teismo 2010-06-01 nutartimi UAB „Eurotroba“ buvo... 5. 2010-08-12 gautas ieškoves patikslintas ieškinys (2 t., b. l. 101), kuriuo... 6. Klaipedos apygardos teismo 2010-08-12 nutartimi BUAB „Eurotroba“... 7. Atsakovas 2010-09-07 atsiliepime (2 t., b. l. 116) su ieškiniu nesutinka.... 8. Atsakoves BUAB „Eurotroba“ bankroto administratorius atsiliepime nurodo,... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškove P. R. su UAB „Eurotroba“ (toliau –... 11. Ieškove teigia, kad jokie darbai pagal sutarti nebuvo atlikti, išskyrus... 12. Ieškoves teiginius, kad atsakove apskritai jokiu darbu, apart vidaus keliu... 13. Del vidaus kelio darbu, nuostoliu atlyginimo.... 14. VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto keliu tyrimo instituto 2010-07-07... 15. Del inžineriniu statiniu.... 16. Atsakove savo prievolems ivykdyti pasinaudojo teise pasitelkti kitus asmenis... 17. 2008-02-27 sutartis Nr. 02/27-2008 tarp UAB „Eurotroba“ ir UAB... 18. Atsakove ivykdytus darbus grindžia rašytiniais irodymais: 2009-10-07 atliktu... 19. UAB „Traidenis“ 2009-02-19 paaiškinamajame rašte (1 t., b. l. 132) nurode... 20. Statybos darbu vadovu V. B. (atestato Nr. B 2782), A. S. (atestato Nr. B 2893),... 21. Pažymetina, kad vandentiekio tinklu, priešgaisrinio vandentiekio tinklu,... 22. Del subsidiarios atsakomybes.... 23. Remiantis CK 2.50 str. 3d. nuostata, kad kai juridinis asmuo negali ivykdyti... 24. Del ieškoves prašymo priteisti istatymines palukanas.... 25. Nuo priteistos sumos ieškovei iš atsakoves priteistinos 5 proc. dydžio... 26. Del ieškoves prašymo priteisti procesines palukanas.... 27. Nuo priteistos sumos ieškovei iš atsakoves priteistinos 5 proc. dydžio... 28. Del bylinejimosi išlaidu.... 29. Ieškove pateike išlaidas pagrindžiancius dokumentus: 2432 Lt žyminio... 30. Ieškove ieškiniu iš atsakoves reikalavo priteisti iš viso 834 594,25 Lt,... 31. Del laikinuju apsaugos priemoniu.... 32. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas, atsakovei Klaipedos apygardos teismo... 33. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas atsakoves direktoriui A. J. Klaipedos... 34. Teismas mano, kad ieškoves ieškinys yra pagristas iš dalies, todel... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas... 36. ieškoves P. R., a/k 43708220783, ieškini tenkinti iš dalies.... 37. Pripažinti negaliojanciais 2007-10-31 ir 2007-11-09 atliktu darbu aktus, PVM... 38. Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 34 775,40 Lt... 39. Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 22 688,96 Lt... 40. Priteisti ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ 5proc. dydžio... 41. Kita ieškinio dali atmesti.... 42. Ieškovei P. R. iš atsakoves BUAB „Eurotroba“ priteisti 4 636,84 Lt... 43. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos apygardos teismo 2009-06-05... 44. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas Klaipedos apygardos teismo 2010-08-12... 45. Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...