Byla 2-41427-854/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo V. S. 993,11 Lt skolos, 3204,77 Lt delspinigių, 111,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks byloje atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka viešojo paskelbimo specialiame Interneto tinklalapyje būdu buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b. l. 51, 52). Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. rugsėjo 11 d. atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. R1.24A8-67233177C119 (toliau – Sutartis) (b. l. 17-18), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui mobiliojo korinio ryšio tinklo paslaugas. Atsakovas įsipareigojo už šias paslaugas sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Nors atsakovui buvo teikiamos mobiliojo telefono ryšio paslaugos bei sąskaitos už suteiktas paslaugas įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti, tačiau pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2002-10-31 iki 2004-10-31 atsakovas neatsiskaitė ir liko skolingas pradiniam kreditoriui 993,11 Lt (b. l. 20-44).

7Pradinis kreditorius UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisę perleido naujajam kreditoriui – ieškovui (b. l. 5, 12-15). Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. 1 d. pagrindu ieškovas informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimo faktą 2009-05-04 pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 16).

8Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo, turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl už suteiktas paslaugas atsakovas turi atsiskaityti (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Atsakovas už suteiktas ryšio paslaugas neatsiskaitė, todėl iš jo ieškovui priteisiama 993,11 Lt skola.

9Atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Tele2“ Sutarties 6.5 p. nustatė 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną , skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (b. l. 18). CK 6.71 straipsnio 3 dalis numato, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos – įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Kadangi atsakovas tinkamai prievolės – laiku atsiskaityti su ieškovu, nevykdė, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3204,77 Lt dydžio delspinigius (b. l. 6). CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma ženkliai didesnė nei skolos suma, delspinigiai paskaičiuoti už 3227 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 35,75 Lt (993,11 Lt ×0,0002×180 d.).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nuostoliais dėl asmens neteisėtų veiksmų pripažintinos ir protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas prašo priteisti 111,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, lentelėje nurodydamas, kad šias išlaidas sudaro 3 Lt už 1 registruoto pranešimo siuntimą Lietuvoje, 16,20 Lt už 12 pranešimų siuntimą Lietuvoje, 10,91 Lt už darbo priemones, 54,27 Lt darbuotojo darbo užmokesčio, 6,00 Lt už 2 užklausas nekilnojamojo turto registrui ir 3,00 Lt už 3 užklausas gyventojų registro tarnybai (b. l. 7). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 178 str. šalys turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškovas pateikė teismui įrodymus tik apie patirtas 1,35 Lt dydžio išlaidas už vieno pranešimo atsakovui siuntimą (b. l. 16). Kitos ieškovo nurodytos išlaidos, t. y. 3 Lt už 1 registruoto pranešimo siuntimą Lietuvoje, 16,20 Lt už 12 pranešimų siuntimą Lietuvoje, 10,91 Lt už darbo priemones, 54,27 Lt darbuotojo darbo užmokesčio, 6,00 Lt už 2 užklausas nekilnojamojo turto registrui ir 3,00 Lt už 3 užklausas gyventojų registro tarnybai, nėra patvirtintos jokiais byloje esančiais įrodymais. Šių išlaidų atsiradimo aplinkybės nepriskirtinos prie tų, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Todėl ieškovui neįrodžius jo dėstomų aplinkybių apie tai, kad minėtas išlaidas ieškovas patyrė atlikdamas ikiteisminius būtent atsakovo V. S. skolos išieškojimo veiksmus, jo prašymas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo V. S. ieškovo UAB „Gelvora“ naudai 1,35 Lt už pranešimo išsiuntimą.

11Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1030,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys yra tenkintinas iš dalies ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat tenkintinas iš dalies Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. pagrindu. Iš atsakovo V. S. priteistina 30,84 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“ naudai (Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 93 str. 2 d.)

13Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t. y. 5,40 Lt (b. l. 1, Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p.), yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.), teismas šios sumos nepriteisia (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d.). Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 142 str. 4 d., 285 - 287 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

15Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, naudai 993,11 Lt (devynių šimtų devyniasdešimt trijų Lt 11 ct) skolos, 35,75 Lt (trisdešimt penkių Lt 75 ct) delspinigių, 1,35 Lt (vieną Lt 35 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso – 1030,21 Lt (vieną tūkstantį trisdešimt Lt 21 ct), 5 (penkis) proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą 1030,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 30,84 Lt (trisdešimties Lt 84 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

18Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „GELVORA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka viešojo... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinio reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2002 m. rugsėjo 11... 7. Pradinis kreditorius UAB „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. sutartimi įsiskolinimo... 8. Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo, turi būti vykdomos... 9. Atsakovas ir pradinis kreditorius UAB „Tele2“ Sutarties 6.5 p. nustatė 0,1... 10. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nuostoliais dėl asmens... 11. Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės... 12. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys yra tenkintinas iš dalies ieškovo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, t. y.... 14. ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 15. Priteisti iš atsakovo V. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“,... 16. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 17. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 18. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 19. Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus...