Byla 1A-62-107-2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Pociaus,

2teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Stasio Valužio,

3sekretoriaujant Linai Andrijaitytei,

4dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,

5gynėjai Danguolei Žilinskienei,

6kaltinamajam A. L. V.,

7teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio ir nuteistojo A. L. V. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nuosprendžio, kuriuo A. L. V., gim. ( - ), pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. dvejiems metams aštuoniems mėnesiams laisvės atėmimo.

8Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis, BK 65 str. 1 d. 1 p. b papunkčiu paskirta bausmė subendrinta su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nuosprendžiu paskirta pagal BK 284 str, 1 d., 140 str. 1 d. devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme, jas iš dalies sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

9Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2008-07-28 iki 2008-07-30 ir suėmime išbūtas laikas nuo 2008-07-30 iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

10Iš A. L. V. ir T. O. solidariai D. K. priteista 660 litų turtinei žalai ir 1000 litų neturtinei žalai atlyginti.

11Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir T. O., tačiau dėl jo nuosprendis neskundžiamas.

12Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

13A. L. V. nuteistas už tai, kad su T. O., veikdami bendrininkų grupe, 2008 m. liepos 28 d., apie 5.00 val., prie parduotuvės „Ikiukas“, esančios ( - ), užkalbino nukentėjusįjį D. K., ir jiems besikalbant, T. O. iš už nugaros kietu daiktu trenkė D. K. į pakaušį. Nuo smūgio D. K. pargriuvo, o atsikėlęs bandė pasipriešinti. Tada A. L. V. kumščiu smogė D. K. į veidą, o D. K. vėl pargriuvus, A. L. V. kartu su T. O. gulintį ant žemės D. K. spardė kojomis į įvairias kūno vietas, sudavė ne mažiau kaip dvylika traumuojančių smūgių, sumušė veidą ir galvą, nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą, po to jie iš nukentėjusiojo D. K. kelnių kišenės ištraukė 600 litų vertės mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 5140“, kuriame buvo materialinės vertės neturinti SIM kortelė „Labas“, iš kelnių ištraukė 80 litų vertės diržą, nuo rankos nusegė 500 litų vertės laikrodį „Candino“ bei nuo kojų nuavė 160 litų vertės šlepetes „Puma“. Pagrobę šį turtą abu pabėgo. Taip jie, pavartodami fizinį smurtą, pagrobė nukentėjusiajam D. K. priklausančio turto už 1340 litų.

14Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Ančiukaitis aiškina, kad Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnis reglamentuoja bausmės skyrimo tvarką, kai, neatlikus bausmės pagal ankstesnį nuosprendį, padaroma nauja nusikalstama veika. Prokuroras nurodo, kad teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į tai, kad bausmę, paskirtą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-11-15 nuosprendžiu, A. L. V. atliko 2008-09-10, o skundžiamas nuosprendis priimtas 2008-10-30, t. y. po bausmės atlikimo, todėl teismas BK 64 straipsnio taikyti negalėjo, nes tokiu atveju asmuo bausmę, kurią jau atliko, turėtų atlikti dar kartą. Prokuroras teigia, kad teismas skundžiamame nuosprendyje netinkamai taikydamas baudžiamąjį įstatymą nuteistajam A. L. V. paskyrė neteisingą bausmę. Prokuroras tvirtina, kad teismo A. L. V. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 180 str. 1 d., paskirta dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė yra per švelni, kadangi nuteistasis A. L. V. teistas tris kartus, nusikalstamą veiką padarė neatlikęs bausmės pagal ankstesnį nuosprendį, todėl jam skirtina bausmė, artima BK 180 str. 1 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkiui.

15Apeliaciniame skunde prokuroras prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 str. 1 p.,

162 p.), paskirti A. L. V. pagal BK 180 str. 1 d. trejų metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

17Apeliaciniame skunde nuteistasis A. L. V. nurodo, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, nori gyventi su šeima, nes turi mažametį vaiką, pasižada ateityje nusikaltimų nedaryti, susirasti legalų darbą ir atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą. Nuteistasis A. L. V. prašo jam paskirtą bausmę sušvelninti.

18Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė prokuratūros apeliacinį skundą patenkinti iš dalies, nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis ir jo gynėja prašė prokuratūros apeliacinį skundą atmesti, nuteistojo apeliacinį skundą patenkinti.

19Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo

20V. Ančiukaičio apeliacinis skundas, nuteistojo A. L. V. apeliacinis skundas atmetami. Apylinkės teismo nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo bendrosios dalies ir neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 str. 1 p., 2 p.).

21Nuteistojo A. L. V. kaltė, padarius nusikaltimą, už kurį jis nuteistas, yra įrodyta byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais. Apylinkės teismas nuteistojo A. L. V. nusikalstamą veiką pagal BK 180 str. 1 d. kvalifikavo teisingai.

22Apeliaciniame skunde prokuroras, prašydamas nuteistajam griežtinti laisvės atėmimo bausmę, papildomų svarių motyvų, į kuriuos teismas, skirdamas bausmę nuteistajam, neatsižvelgė, nenurodė, o teiginiai dėl BK 64 straipsnio taikymo prokuroro apeliaciniame skunde prieštaringi, apeliacinio skundo rezoliucinėje dalyje nesuformuluoti ir nesukonkretinti.

23Teismas, skirdamas bausmę nuteistajam A. L. V., bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais (BK 54 str. 2 d.) vadovavosi. Apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad nuteistasis A. L. V. anksčiau teistas tris kartus už tyčinius nusikaltimus, iš jų du kartus teistas už analogiškus nusikaltimus nuosavybei (už plėšimą), skundžiamu nuosprendžiu vėl nuteistas už tyčinį apysunkį nusikaltimą nuosavybei, kurį padarė laisvės apribojimo bausmės atlikimo metu, pažeisdamas įpareigojimą nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose, padarytos žalos neatlygino. Teismas teisingai konstatavo, jog nuteistasis A. L. V. iš ankstesnių teistumų išvadų nepadarė. Nors A. L. V. yra jauno amžiaus, tačiau nusikalstamas veikas daro nuolat, o tai rodo, kad nuteistasis pasitaisyti nelinkęs.

24Teismas A. L. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė, jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažino tai, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.) bei apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Nuteistajam A. L. V. teismas paskyrė tinkamą bausmės rūšį bei bausmės dydį. Teismo paskirtoji A. L. V. laisvės atėmimo bausmė yra mažesnė už BK 180 str. 1 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkį, tačiau prokuroras prašo paskirtą bausmę griežtinti tik keturiais mėnesiais laisvės atėmimo, o tai duoda pagrindą manyti, kad teismo paskirta bausmė nėra aiškiai per švelni, todėl bausmę griežtinti nėra pagrindo.

25Apeliaciniame skunde nuteistasis pasižada ateityje nusikaltimų nedaryti, susirasti legalų darbą ir atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, nori gyventi su šeima, nes turi mažametį vaiką. Tokie nuteistojo argumentai neįtikinami, nes nuteistasis A. L. V. ankstesniu nuosprendžiu buvo nuteistas laisvės apribojimo bausme, jam buvo suteikta galimybė gyventi visuomenei priimtiną gyvenimą, rūpintis šeima ir mažamečiu vaiku, nors duomenų byloje, kad turi šeimą ir vaiką, nėra, nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, padarė laisvės apribojimo bausmės atlikimo metu, pažeisdamas įpareigojimą nuo 22 val. iki 7 val. būti namuose. Nuteistajam A. L. V. pagal BK 180 str. 1 d. paskirta laisvės atėmimo bausmė nėra aiškiai per griežta, todėl ją švelninti nėra pagrindo.

26Apeliacinio skundo aprašomojoje dalyje prokuroras argumentavo netinkamą BK 64 straipsnio taikymą, tačiau apeliacinio skundo rezoliucinėje dalyje jokių nuosprendžio pakeitimų dėl šio straipsnio taikymo neprašo. Nuteistajam A. L. V. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-11-15 nuosprendžiu buvo paskirta devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Šis nuosprendis įsiteisėjo 2007-12-06, pasibaigus BPK 313 str. 3 d. numatytam terminui jį apskųsti apeliacine tvarka (t. 1, b. l. 89 – 90). Nuteistasis A. L. V. Klaipėdos miesto pataisos inspekcijoje buvo įrašytas į įskaitą 2007-12-10 (Bausmių vykdymo kodekso 46 str. 1 d.) (t. 1, b. l. 82). Laisvės apribojimas nuteistajam turėjo pasibaigti 2008-09-10, bet iki to laiko, 2008-07-28, A. L. V. padarė naują nusikalstamą veiką, už kurią nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. Iki naujos veikos padarymo dienos nuteistasis spėjo atlikti 7 mėnesius 18 dienų laisvės apribojimo bausmės, neatlikta laisvės apribojimo bausmės dalis sudaro 1 mėnesį ir 12 dienų, o taikant bausmių keitimo taisyklę, numatytą BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje, – 21 laisvės atėmimo dieną. Apylinkės teismas, vadovaudamasis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, skundžiamu nuosprendžiu bausmę, paskirtą pagal BK 180 str. 1 d., bendrino su visa Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-11-15 nuosprendžiu paskirta 9 mėnesių laisvės apribojimo bausme, bet ne su šios bausmės neatliktąja dalimi, kaip to reikalauja ir teismo taikyto BK 64 straipsnio 3 dalis, todėl apylinkės teismo nuosprendis dėl bausmių subendrinimo ir galutinės subendrintos bausmės paskyrimo keičiamas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p., kolegija

Nutarė

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. paskirtą 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu (viena laisvės atėmimo diena prilyginama dviem laisvės apribojimo dienoms) dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 15 d. nuosprendžiu paskirtos, bet neatliktos laisvės apribojimo bausmės dalimi, šios bausmės dalį – 1 mėnesį 10 dienų laisvės apribojimo (tai sudaro 20 dienų laisvės atėmimo) – pridėti prie skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 180 str. 1 d. paskirtos 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti galutinę subendrintą 2 metų 8 mėnesių 20 dienų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

29Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

30Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo

31V. Ančiukaičio ir nuteistojo A. L. V. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Stasio Valužio,... 3. sekretoriaujant Linai Andrijaitytei,... 4. dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,... 5. gynėjai Danguolei Žilinskienei,... 6. kaltinamajam A. L. V.,... 7. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 8. Vadovaujantis BK 64 str. 1, 3 dalimis, BK 65 str. 1 d. 1 p. b papunkčiu... 9. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2008-07-28 iki... 10. Iš A. L. V. ir T. O. solidariai D. K. priteista 660 litų turtinei žalai ir... 11. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir T. O., tačiau dėl jo nuosprendis... 12. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 13. A. L. V. nuteistas už tai, kad su T. O., veikdami bendrininkų grupe, 2008 m.... 14. Apeliaciniame skunde Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo... 15. Apeliaciniame skunde prokuroras prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti dėl... 16. 2 p.), paskirti A. L. V. pagal BK 180 str. 1 d. trejų metų laisvės atėmimo... 17. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. L. V. nurodo, kad savo kaltę pripažįsta... 18. Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė prokuratūros apeliacinį... 19. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 20. V. Ančiukaičio apeliacinis skundas, nuteistojo A. L. V. apeliacinis skundas... 21. Nuteistojo A. L. V. kaltė, padarius nusikaltimą, už kurį jis nuteistas, yra... 22. Apeliaciniame skunde prokuroras, prašydamas nuteistajam griežtinti laisvės... 23. Teismas, skirdamas bausmę nuteistajam A. L. V., bendraisiais bausmių skyrimo... 24. Teismas A. L. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė, jo... 25. Apeliaciniame skunde nuteistasis pasižada ateityje nusikaltimų nedaryti,... 26. Apeliacinio skundo aprašomojoje dalyje prokuroras argumentavo netinkamą BK 64... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 2 p.,... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti.... 29. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 30. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 31. V. Ančiukaičio ir nuteistojo A. L. V. apeliacinius skundus atmesti....