Byla B2-68-227/2009
Dėl įmonės pabaigos

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė, sekretoriaujant Angėlei Andrikonienei, dalyvaujant administratorei I. K.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gigabaitas“ ( - ), bankroto byloje išnagrinėjo klausimą dėl įmonės pabaigos ir

Nustatė

3Administratorius prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonėje bankroto procedūros užbaigtos. Įmonė turėjo turto 922Lt vertės, kuris nurašytas kaip netinkamas. Kito turto ir lėšų, bei įmonės kreditorių nebuvo. Todėl teismo patvirtinti 7353,30Lt dydžio kreditoriniai reikalavimai nesumažėjo, liko nepadengtos administravimo išlaidos. Kreditorius susirinkimas įpareigojo kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

4Prašymas pagrįstas ir tenkintinas (ĮBĮ 30 str.1d, 32 str.4d). .

5Panevėžio apygardos teismas rašytinio proceso tvarka 2008m. gegužės 20d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Gigabaitas“ ( - ). Administratoriumi paskyrė I. K.. Įsiteisėjus nutarčiai nustatė kreditoriams 30 dienų terminą kreditorinių reikalavimų pateikimui, įmonės administracijai - 10d. terminą bendrovės turto pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei visų dokumentų perdavimui, tame tarpe kreditorių ir debitorių sąrašą ir administratoriui teisę per 5 d. pateikti teismui administravimo išlaidų sąmatą. Tuo pačiu administratorius įpareigotas vykdyti ĮBĮ lOstr. 4d.3 ir 4 p., 7d. 8p. reikalavimus. Nutartis įsiteisėjo 2008m. birželio 03d., o 2008m. rugpjūčio 12d.teismas patvirtino kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą bendrai 7 040,81Lt sumai. Vėlesnėmis nutartimi šį sąrašą keitė ir pildė. 2008m. lapkričio 17d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir

Nutarė

6likviduoti ją dėl bankroto. Patvirtino sutikslintą kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą bendrai 7 353,3 Lt sumai. Vėlesne 2008m. gruodžio 02d nutartimi šį sąrašą keitė- patvirtino kreditoriaus Panevėžio apskrities VMI 203,95Lt dydžio kreditorinio reikalavimo perleidimą AB Turto bankui. Nuo to bendra kreditorinių reikalavimų suma nepakito. Iš administratoriaus pateiktų dokumentų, jo paaiškinimo matyti, kad įmonės likvidavimo procedūra yra užbaigta.

7Administratorius pateikė teismui 2008-12-17 kreditorių susirinkimo protokolą Nr.2, iš kurio matyti, kad kreditoriai, apsvarstė įmonės padėtį ir dienotvarkės 3 klausimu priėmė nutarimą prašyti teismą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, 2008-12-17 likvidacinį aktą, 2008-12-19 balansą, iš kurių matyti, bendrovė turto ir lėšų neturi , Panevėžio regiono aplinkos departamento Panevėžio miesto agentūros 2009-01-13 Patikrinimo aktą ir tos pačios dienos pažymą Nr.MR-/47-124, jog jie neprieštarauja dėl įmonės veiklos nutraukimo. Nuo teismo nutarties, kuria įmonė pradėta likviduoti, patvirtintas pirmas kreditorių sąrašas praėjo daugiau kaip 3 mėnesiai laiko, nuo nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia- beveik 2 mėnesiai laiko.

8Todėl konstatuotina, kad yra nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti teismo sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Gigabaitas“ pabaigos . Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas LR ĮBĮ 32 str.5, 6 d. nustatyta tvarka.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 215, 222 str., Įmonių bankroto įstatymo 30 str. 1d., 32str. 4d.

10N u s p r e n d ė :

111. Pripažinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Gigabaitas“ ( - ) veikla pasibaigė dėl bankroto.

12Įpareigoti administratorių įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie bendrovės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai