Byla e2-2592-803/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui KAYI Construction, veikiančiam per bendrovės filialą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi „KAYI Construction“ Lietuvoje, dėl skolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Doka Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti ieškovei iš atsakovo KAYI Construction, veikiančio per bendrovės filialą Lietuvoje KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi filialas „KAYI Construction“, 154 292,86 Eur skolos, 2 741,73 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodo, kad tarp šalių 2019 m. kovo 26 d. buvo sudaryta Klojinių nuomos sutartis Nr. 19/1919N, pagal kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai naudoti ieškovei priklausančius klojinius kartu su visais reikalingais priedais bei suteikti transporto paslaugas ir parduoti papildomas medžiagas, o atsakovas įsipareigojo naudoti klojinius pagal jų paskirtį ir atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – už išnuomotus klojinius bei įsigytas papildomas medžiagas ir paslaugas neatsiskaitė.

93.

10Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo siunčiami ieškinyje nurodytu atsakovo registruotos buveinės adresu (Jogailos g. 9/A. Smetonos g.1, Vilnius), taip pat kitu ieškinyje nurodytu buveinės adresu (Karaimų g. 2, Vilnius), tačiau grįžo neįteikti. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

11Teismas

konstatuoja:

12II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

13Dėl įsiskolinimo priteisimo

144.

15Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta, kad ieškovė UAB „Doka Lietuva“ su atsakovu KAYI Construction, veikiančiu per bendrovės filialą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi „KAYI Construction“ Lietuvoje 2019 m. kovo 26 d. sudarė Klojinių nuomos sutartį Nr. 19/1919N (toliau – Sutartis) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai naudoti ieškovei priklausančius klojinius kartu su visais reikalingas priedais, o atsakovė sutiko naudoti klojinius pagal jų paskirtį ir mokėti nuomos kainą. Teismas sprendžia, jog šios Sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė nuomos sutartiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnis).

165.

17Sudarytos tarp šalių Sutarties 1.2., 5.2., 5.3. punktuose numatyta, jog sutarta nuomos kaina, nuomos laikotarpis ir kita informacija pateikiama Sutarties prieduose arba PVM sąskaitose–faktūrose. PVM sąskaitos–faktūros už klojinių nuomą privalo būti apmokėtos per 60 dienų, o PVM sąskaitos–faktūros už medžiagų ir paslaugų pardavimą privalo būti apmokėtos per 30 dienų. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai – išnuomojo klojinius, suteikė transporto paslaugas. Tuo tarpu atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus – nesumokėjo nuomos mokesčio už klojinių nuomą ir transporto paslaugas pagal ieškovės pateiktas atsakovui 18 PVM sąskaitų–faktūrų, kurių bendra suma 154 517,22 Eur ir liko skolingas ieškovei 154 292,86 Eur.

186.

19CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6. 205 straipsnis). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

207.

21Remiantis ieškovės pateiktais duomenimis, teismas sprendžia, kad atsakovas netinkamai vykdė savo sutartines prievoles – pagal jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesumokėjo ieškovei 154 292,86 Eur sumos, mokėjimo terminai yra suėję, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiama 154 292,86 Eur įsiskolinimo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.477 straipsnis, 6.487 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis). Dėl delspinigių priteisimo

228.

23Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad viso atsakovas nėra sumokėjęs ieškovei 2 741,73 Eur dydžio delspinigių.

249.

25Delspinigių dydis gali būti nustatomas įstatymu, sutartimi arba teismo. Įstatymas (CK 6.72 straipsnis) numato privalomą rašytinę formą susitarimui dėl netesybų (įskaitant delspinigių). Delspinigiai, kaip atskira civilinės atsakomybės forma pagal CK 6.245 straipsnį, yra skirti kreditoriaus nuostoliams, kuriuos jis patiria iki kreipimosi į teismą, atlyginti (kompensuoti). Šalių pasirašytos Sutarties 5.5. punktas numatė, kad už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos nuomininkui skaičiuojami 0,07 proc. dydžio delspinigiai. Todėl iš atsakovo priteisiama 0,07 proc. už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną t. y. 2 741,73 Eur delspinigių. Dėl palūkanų išieškojimo

2610.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Atsižvelgiant į tai, kad teismas tenkino ieškovės reikalavimą dėl 157 034,59 Eur įsiskolinimo priteisimo (154 292,86 Eur už klojinių nuomą + 2 741,73 Eur delspinigiai), tenkinamas ir reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2020-02-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

2811.

29Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80 – 87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88 – 92, 97 – 99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis).

3012.

31Nagrinėjamoje byloje ieškinys tenkintas visiškai, todėl ieškovės patirtos bylinėjimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 2 191,00 Eur žyminio mokesčio, kuris priteisiamas iš atsakovės (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis). Ieškovė taip pat prašo priteisti 2 178, 00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą priteisiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R–85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ numatytus dydžius (nauja redakcija nuo 2015.03.20) (toliau – Rekomendacijos). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos už advokato teisinę pagalbą neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiama 2 178, 00 Eur patirtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Iš viso ieškovei iš atsakovo priteistina 4 369, 00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 2 191,00 Eur žyminis mokestis ir 2 178, 00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

3213.

33Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 5, 40 Eur, kurie priteistini valstybei iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai).

3414.

35Išaiškintina, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo mokamas 50 Eur, arba 38 Eur (pareiškimą teikiant elektroninių ryšių priemonėmis) žyminis mokestis (taikoma tuo atveju, jeigu šalis nėra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo) (CPK 80 straipsnio 3, 7 dalys).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 270 straipsniu, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

37ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovo KAYI Construction, veikiančiam per bendrovės filialą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi „KAYI Construction“ Lietuvoje (kodas 300882896, buveinės adresas: Vilnius, Jogailos g. 9 / Vilnius, A. Smetonos g. 1) ieškovei UAB „Doka Lietuva“ (kodas 300042618, buveinės adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-702) 154 292,86 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt keturis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt du eurus ir 86 centų) skolą, 2 741,73 Eur (du tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir 73 centų) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už 157 034,59 Eur priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020-02-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 369, 00 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

39Priteisti iš atsakovo KAYI Construction, veikiančiam per bendrovės filialą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi „KAYI Construction“ Lietuvoje (kodas 300882896, buveinės adresas: Vilnius, Jogailos g. 9 / Vilnius, A. Smetonos g. 1) valstybei 5,40 Eur pašto išlaidų.

40Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

41Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Doka Lietuva“... 7. 2.... 8. Nurodo, kad tarp šalių 2019 m. kovo 26 d. buvo sudaryta Klojinių nuomos... 9. 3.... 10. Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip pat... 11. Teismas... 12. II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados... 13. Dėl įsiskolinimo priteisimo... 14. 4.... 15. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių... 16. 5.... 17. Sudarytos tarp šalių Sutarties 1.2., 5.2., 5.3. punktuose numatyta, jog... 18. 6.... 19. CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis... 20. 7.... 21. Remiantis ieškovės pateiktais duomenimis, teismas sprendžia, kad atsakovas... 22. 8.... 23. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad viso atsakovas nėra... 24. 9.... 25. Delspinigių dydis gali būti nustatomas įstatymu, sutartimi arba teismo.... 26. 10.... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 28. 11.... 29. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su... 30. 12.... 31. Nagrinėjamoje byloje ieškinys tenkintas visiškai, todėl ieškovės patirtos... 32. 13.... 33. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu,... 34. 14.... 35. Išaiškintina, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 37. ieškinį tenkinti.... 38. Priteisti iš atsakovo KAYI Construction, veikiančiam per bendrovės filialą... 39. Priteisti iš atsakovo KAYI Construction, veikiančiam per bendrovės filialą... 40. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 41. Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...