Byla 2KT-82-943/2015
Dėl 2013 m. spalio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia. 2014 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinė byla Nr. 2-5793-933/2015 sustabdyta iki kol bus išnagrinėta Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-973-230/2015 ir įsiteisės joje priimtas galutinis procesinis sprendimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-973-230/2015,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-973-230/2015 ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-5793-933/2015, siekiant išspręsti jų sujungimo klausimą.

3Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme buvo pradėta civilinė byla Nr. 2-973-230/2015 pagal ieškovo V. M. įmonės „Res Judicata“ (ieškovo teisių perėmėja D. K.) ieškinį, kuriuo prašoma: 1) pripažinti negaliojančia 2013 m. vasario 15 d. BUAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Lokvida“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį; 2) taikyti restituciją, BUAB „Ignalinos statyba“, UAB „Lokvida“ ir MB RLTA sprendimai grąžinant viena kitai tai, ką gavo pagal 2013 m. vasario 15 d. reikalavimo perleidimo sutartį ir 2013 m. spalio 2 d. (2013 m. lapkričio 2 d.) reikalavimo perleidimo sutartį, bei pagal BUAB „Ignalinos statyba“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2013 m. vasario 15 d. UAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Lokvida“ sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia; 2) pripažinti atsakovę MB RLTA sprendimai nesąžininga šalimi ir taikyti restituciją natūra – ieškovei grąžinti 704 613,96 Lt reikalavimo teisę į skolininkę UAB „Via Unica“; 3) tuo atveju, jeigu atsakovė MB RLTA sprendimai būtų pripažinta sąžininga šalimi, taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu – iš atsakovės UAB „Lokvida“ ieškovei priteisti 704 613,96 Lt dydžio sumą.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5793-933/2015, pagal ieškovės UAB „Via Unica“ ieškinį atsakovėms MB RLTA sprendimai ir UAB „Lokvida“, trečiasis asmuo UAB BUAB „Ignalinos statyba“, dėl 2013 m. spalio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia. 2014 m. rugpjūčio 4 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinė byla Nr. 2-5793-933/2015 sustabdyta iki kol bus išnagrinėta Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-973-230/2015 ir įsiteisės joje priimtas galutinis procesinis sprendimas.

5Kauno apygardos teismas sprendė, kad yra pagrindas spręsti klausimą dėl nurodytų civilinių bylų sujungimo.

6Civilinės bylos sujungtinos.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas).

8Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

9Susipažinus su Vilniaus miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-5793-933/2015 bei Kauno apygardos teismo civiline byla Nr. 2-973-230/2015, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios ir jas sujungus ginčas bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau.

10Remiantis bylų duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-973-230/2015 pareikštais ieškiniais ginčijama 2013 m. vasario 15 d. BUAB „Ignalinos statyba“ ir UAB „Lokvida“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, tačiau UAB „Lokvida“ įgytą reikalavimą į UAB „Via Unica“ 2013 m. spalio 2 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido MB RLTA sprendimai. Nagrinėjamoje byloje ieškovės prašo taikyti restituciją išreikalaujant perleistą reikalavimo teisę iš MB RLTA sprendimai, tačiau antrasis reikalavimo teisės perleidimo sandoris (dėl 2013 m. spalio 2 d. reikalavimo perleidimo sutarties) yra ginčijamas atskiroje byloje - Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal UAB „Via Unica“ pareikštą ieškinį atsakovėms UAB „Lokvida“ ir MB RLTA sprendimai. Įvertinus tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme ginčijamas pakartotinis reikalavimo perleidimo sandoris tarp Kauno apygardos teismo civilinės bylos atsakovių, 2013 m. vasario 15 d. reikalavimo perleidimo sutarties teisinis įvertinimas gali turėti tiesioginės įtakos Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos baigčiai, spręstina, kad tarp aptartų civilinių bylų egzistuoja ryšys: Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatytos faktinės aplinkybės turės įrodomąją galią ir todėl tokių faktinių aplinkybių pagrindu priimtas procesinis sprendimas sukurs tiesiogines teisines pasekmes Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje. Įvertinęs šią aplinkybę Vilniaus miesto apylinkės teismas sustabdė civilinės bylos Nr. 2-5793-933/2015, nagrinėjimą, iki Kauno apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-973-230/2015.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes manytina, kad sujungus bylas, ginčas bus išnagrinėtas greičiau, neliks poreikio laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Bylų sujungimas atitiks aukščiau nurodytus civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principus (CPK 7 str.).

12Pagrindinis tarp šalių kilęs ginčas sprendžiamas Kauno apygardos teismo civilinėje byloje, kurios išnagrinėjimo rezultatas turės įtakos Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos išnagrinėjimo rezultatui, todėl prie Kauno apygardos teismo civilinės bylos prijungtina Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla ir abi bylos perduotinos nagrinėti Kauno apygardos teismui.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

14Sujungti Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-973-230/2015 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-5793-933/2015, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-5793-933/2015 prie civilinės bylos Nr. 2-973-230/2015.

15Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-5793-933/2015 perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai