Byla 2-312-187/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-2670-187/2012

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. L2-2670-187/2012,

Nustatė

2RUAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi UAB „Vėtrūna“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei leisti nutartį vykdyti skubiai.

3Prašymas tenkintinas.

42012 m. gruodžio 12 d. Telšių rajono apylinkės teismas nutartimi kreditoriaus RUAB ,,Klaipėdos keliai“, kodas 140357858, buv. Rusnės g. 4, Klaipėda, a. s. Nr. LT33 7180 5000 0846 7378, Šiaulių bankas, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones — skolininkui UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, buv. Telšių g. 2K, Rainių k., LT-88401 Telšių r., a. s. Nr. LT42 7044 0600 0000 9042, AB SEB bankas, banko kodas 70440, priklausančių nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, o jų nesant pakankamai, ir piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių skolininkui ir esančių pas skolininką arba trečiuosius asmenis, areštą, iš viso bendrai 257347,62 Lt sumai, leidžiant iš areštuoto turto išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su kreditoriumi. 2013 m. kovo 4 d. Telšių rajono apylinkės teismo sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista iš UAB ,,Vėtrūna“, 231 340,62 Lt skolos už atliktus darbus, 8415,13 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (239 755,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo RUAB ,,Klaipėdos keliai“, naudai.

5Kaip matyti iš 2013 m. vasario 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3124-160/2013 atsakovei UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla. 2013 m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planas. UAB „Klaipėdos keliai“ kreditorinis reikalavimas, kurį sudaro šioje byloje priteista suma (231340,62 Lt skolos ir 8415,13 Lt delspinigių) yra patvirtintas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje.

6Įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas - sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d.). Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas; antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus bei praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui; kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 p.). Pagal suformuotą teismų praktiką, siekiant netrukdyti įgyvendinti teisių disponuoti įmonės turtu ir lėšomis, efektyviai ruošti ar įgyvendinti restruktūrizavimo planą, vykdyti ūkinę - komercinę veiklą, paprastai yra naikinamos visos anksčiau bet kurio teismo ar kitų įstaigų, institucijų restruktūrizuojamos įmonės turtui, piniginėms lėšoms, esančioms banko įstaigose, taikytos laikinosios apsaugos priemonės dar iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo (LR CPK 149 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 3 d.). Nuo įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos visi jos įsipareigojimai vykdomi pagal kreditorių patvirtintą restruktūrizavimo planą, todėl netenka prasmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo proceso principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui.

7Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo planas yra patvirtintas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi, ieškovo RUAB ,,Klaipėdos keliai“, finansinis reikalavimas yra patvirtintas restruktūrizavimo byloje ir bus tenkinamas pagal restruktūrizavimo plane nustatytą tvarką, konstatuotina, jog tolimesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra tikslingas. Iš UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plano matyti, jog UAB „Vėtrūna“ kreditoriai nutarė parduoti bendrovės turtą, pinigines įplaukas panaudojant atsiskaitymui su kreditoriais (Restruktūrizavimo plano IX.IV dalis), todėl, nepanaikinus turto arešto, minėta restruktūrizavimo plano dalis negalės būtį įvykdyta. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime ir teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano vykdymas yra privalomas, nes tik tokiu būdu gali būti pasiekti restruktūrizavimo įstatyme nustatyti tikslai (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 6 d.). Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi taikytas restruktūrizuojamos įmonės turto areštas nereikalingai varžytų įmonės veiklą ir atsiskaitymus, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo įgyvendinant teises bei taikant įstatymus principams, todėl byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (LR CPK 150 str. 1 d., 3 d.).

8Atsižvelgiant į tai, kad skubus areštuotų lėšų panaudojimas yra būtinas kreditorių interesų tenkinimui bei restruktūrizuojamos įmonės veiklos vykdymui, restruktūrizavimo planas yra patvirtintas ir jam pritarė didžioji dauguma RUAB „Vėtrūna“ kreditorių, taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia visų kreditorių interesus, nes komplikuoja atsiskaitymą su jais, todėl nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (LR CPK 283 str. 1 d. 4 p., Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str. 3 d.).

9Teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 9 straipsniu, LR CPK 150 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi kreditoriaus RUAB ,,Klaipėdos keliai“, kodas 140357858, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones — skolininkui UAB ,,Vėtrūna“, kodas 180315137, buv. Telšių g. 2K, Rainių k., LT-88401 Telšių r., a. s. Nr. LT42 7044 0600 0000 9042, AB SEB bankas, banko kodas 70440, priklausančių nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, o jų nesant pakankamai, ir piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių skolininkui ir esančių pas skolininką arba trečiuosius asmenis, areštą, iš viso bendrai 257347,62 Lt sumai, leidžiant iš areštuoto turto išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su kreditoriumi.

12Nutartį vykdyti skubiai.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per nutartį priėmusį Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai