Byla 2-17-864/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Linai Kelevišienei,

2dalyvaujant ieškovo atstovams: pirmininkui M. A. ir advokato padėjėjai D. M.,

3atsakovei A. D., jos, kaip asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ narės atstovui P. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 47-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovei A. D. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

5pareikštu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 4025,86 Lt įsiskolinimą, susidariusį nuo 2007 m. iki 2013 m. vasario mėn., 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pateikė ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nes atsakovė už ginčo laikotarpį pilnai atsiskaitė. Prašė grąžinti 35,04 EUR žyminį mokestį bei priteisti ir atsakovės ieškovo naudai patirtas atstovavimo išlaidas 434,43 EUR sumai. Nurodė, kad atsisakymo pasekmės žinomos, prašė bylą nutraukti.

7Atsakovė nesutiko dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teigė, kad išlaidos nepagrįstos bei prieštaraujančios Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsniui.

8Įstatymas numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako nuo ieškinio Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovas atsisakė nuo ieškinio, atsisakymo nuo ieškinio ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės jam žinomos.

10Nesant priežasčių, dėl kurių atsisakymo teismas neturėtų priimti, prašymas tenkinamas: atsisakymas nuo ieškinio priimamas, civilinė byla nutraukiama (Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 4 punktas, 294 straipsnis).

11Ieškovui atsisakius ieškinio dėl to, kad atsakovė ieškovo reikalavimą patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 78 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžintina 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio suma, t. y. 26,28 EUR.

12Ieškovas prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė teismui įrodymus, jog bylos nagrinėjimo metu turėjo 434,43 EUR bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindė sąskaitomis už teisines paslaugas bei bendrijos sąskaitų išrašais. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį, faktines bylos aplinkybes, į tai, kad prašomų priteisti sumų dydžiai neviršija dydžių, nustatytų Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, ši suma laikytina esanti proporcinga bei pagrįsta, dėl ko iš atsakovės ieškovo naudai priteistina viso 434,43 EUR suma. Atsakovės atstovo argumentai, jog byloje nėra duomenų, kad teisinės pagalbos sutartis sudaryta, kad nėra pateikta detalizacijos atmestini, nes į bylą yra pateikta 2013 m. kovo 20 d. atstovavimo sutartis (I t., b. l. 63), o pateiktos sąskaitose aiškiai nurodyta suteiktų paslaugų apimtis (ieškinio parengimas, teisinė konsultacija, susipažinimas su dokumentais). Teismas taip pat atmeta argumentą, kad atstovavimo išlaidų sumokėjimas iš ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos aiškiai pažeidžia Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatymo nuostatą, draudžiančią bendrijų lėšas naudoti teisminiams ginčams su bendrijos nariais. Visų pirma teismas atkreipia atsakovės dėmesį, kad ji nėra 47 daugiabučio namų savininkų bendrijos narė. Antra, minėto įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas draudžia bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose. Šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos nario, o tarp bendrijos ir buto savininko. Todėl šiuo atveju atsakovės atstovo nurodyta norma netaikytina.

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 293, 294, 335 straipsniais,

Nutarė

14priimti pagal ieškovo 47-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atsisakymą nuo ieškinio atsakovei A. D. dėl įsiskolinimo priteisimo.

15Ieškovui 47-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, j. a. k. 124778911, grąžinti 26,28 EUR (dvidešimt šešių eurų, 28 ct) žyminį mokestį.

16Iš atsakovės A. D., a.k. ( - ) ieškovo 47-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos, j. a. k. 124778911, naudai priteisti 434,43 EUR (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų, 43 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Civilinę bylą Nr. 2-17-864/2015 nutraukti.

18Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai