Byla A2.9.-1826-455/2011

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam V. G., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje V. G., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuviui, Lietuvos Respublikos piliečiui, gyv. ( - ), surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 174 str.,

Nustatė

2V. G. 2011 m. lapkričio 4 d., apie 20 val. 05 min., viešoje vietoje - Utenoje, J.Basanavičiaus g. prie ( - ) numeriu pažymėto namo, šlapinosi, tuo pažeidė viešąją tvarką ir žmonių rimtį.

3V. G. į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio datą ir vietą pranešta asmeniškai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, negauta. Taigi, daroma išvada, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti, todėl byla išnagrinėta traukiamam administracinėn atsakomybėn asmeniui nedalyvaujant.

4V. G. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 174 str., įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu, tarnybiniu pranešimu dėl padaryto nedidelio chuliganizmo, kitais byloje esančiais duomenimis.

5Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad V. G. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 174 str.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinanti aplinkybė - nuoširdžiai gailisi dėl padaryto teisės pažeidimo (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės – teisės pažeidimą padarė būdamas neblaivus ir pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta administracinė nuobauda (ATPK 31 str. 1 d. 5 p., 8 p.).

7Atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), t.y., kad siekiama ne tik nubausti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį, bet siekiama jį ir auklėti, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nedarytų naujų teisės pažeidimų, atsižvelgiant į V. G. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteistas, iki paskutinio pažeidimo padarymo šešis kartus baustas administracine tvarka, iš kurių keturis kartus, už alkoholinių gėrimų gėrimą arba girto pasirodymą viešosiose vietose, du kartus už nedidelį chuliganizmą, todėl jam skirtina administracinė nuobauda – bauda nedidesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis (ATPK 302 str.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 str., 224 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

9V. G. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 174 str., ir jam paskirti administracinę nuobaudą – vieno šimto dvidešimties litų baudą kurią jis per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, įmokos kodas 55582.

10Išaiškinti patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui, kad jis, sumokėjęs baudą, kvitą turi pateikti Utenos rajono apylinkės teismui, esančiam J. Basanavičiaus g. 65, Utenoje (kabinetas Nr. 1). Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo.

11Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai