Byla I-6936-168/2013
Dėl jo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, spręsdama pareiškėjo S. G. (S. G.) skundo priėmimo klausimą, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-10-04 gautas pareiškėjo S. G. skundas su prašymu priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento bei VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro tinkamą kompensaciją; priteisti pašalinti iš pareigų VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorių M. M., skyriaus vedėją B. U., gydytoją A. Š. (ar A. Š.) už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi; be to, prašo panaikinti visur prigalvotą neįgaliojo „ligos istorijas“ kaip kompensaciją.

3Skundas laikytinas nepaduotu.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių reikalavimų, 2013-10-11 nutartimi buvo nustatytas terminas skundo trūkumams šalinti, t. y. pareiškėjas iki 2013-10-30 turėjo konkrečiai ir aiškiai suformuluoti skundo reikalavimą (reikalavimus), tinkamai nurodyti bylos šalis, skundą pagrįsti faktinėmis aplinkybės bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus, nurodyti prašomos priteisti žalos dydį, pateikti skundo su priedais egzempliorių tiek, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

6AB „Lietuvos paštas“ duomenimis, pareiškėjui 2013-10-11 nutartis, kuri buvo nustatytas terminas skundo trūkumams šalinti, buvo įteikta 2013-10-17.

7Nuo nutarties įteikimo (2013-10-17) praėjo daugiau nei trys savaitės, tačiau pareiškėjas iki šiol (2013-11-11) nepašalino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-10-11 nutartyje nustatytų trūkumų, kuriems pašalinti terminas buvo nustatytas terminas iki 2013-10-30, teismui nepateikė prašymo pratęsti teismo nustatytą terminą trūkumams pašalinti arba skundo, kuris atitiktų Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus, todėl jo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsniu,

Nutarė

9

10S. G. skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

12Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai